Board logo

ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9 [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:05     ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก เรียกว่าชุด "สยาม" ปี 2490-2492แสตมป์จะชำรุดทรุดโทรมตามสภาพและกาลเวลา

แสตมป์-IMGP6255.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6259.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6263.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6267.JPG
2016-6-29 12:05


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6255.JPG (2016-6-29 12:04, 698.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23187&k=215d4e8de003505e6f0f7c73b021a88a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6259.JPG (2016-6-29 12:04, 810.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23188&k=927ceb5c747c803bda34babb452a485f&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6263.JPG (2016-6-29 12:04, 751.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23189&k=c6274b7af5738354b4aa94cc1813b8a4&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6267.JPG (2016-6-29 12:05, 691.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23190&k=772b0023d097a0318e9d00c6add6c2fc&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:09

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 3 พระพักต์ข้าง พิมพ์ที่ Thomas de la rue
แสตมป์-IMGP6285.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6288.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6300.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6291.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6294.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6297.JPG
2016-6-29 12:09


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6285.JPG (2016-6-29 12:08, 713.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23191&k=f7e8b3452b2528d0aebe21e25a04e9d3&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6288.JPG (2016-6-29 12:08, 744.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23192&k=fe5e95e44db42de906a9088cc7b0d360&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6300.JPG (2016-6-29 12:08, 735.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23193&k=2952a555b9386db70c7c8742a0187dc0&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6291.JPG (2016-6-29 12:09, 816.91 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23194&k=353227cc5d87787f740d2a45665ff696&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6294.JPG (2016-6-29 12:09, 832.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23195&k=42256126e5637acbf7327a6e37a80885&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6297.JPG (2016-6-29 12:09, 805.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23196&k=f78588671cd24258f66b4c588c814a1f&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:12

แสตมป์ ร.9 ชุด ไทยแลนด์ ปี พศ.2494-2503
แสตมป์-IMGP6279.JPG
2016-6-29 12:11แสตมป์-IMGP6282.JPG
2016-6-29 12:11


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6279.JPG (2016-6-29 12:11, 816.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23197&k=fdd16e5cf026bf77cd9453e8f94e4b79&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6282.JPG (2016-6-29 12:11, 833.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23198&k=14f49bdcfcd6e77b755ee2b45c2aca55&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:15

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 พิมพ์ที่ฟินแลนด์
แสตมป์-IMGP6346.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6349.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6355.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6358.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6361.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6352.JPG
2016-6-29 12:15แสตมป์-IMGP6364.JPG
2016-6-29 12:15


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6346.JPG (2016-6-29 12:13, 762.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23199&k=a9319c8bfe0c0395ce7c256bc71aed97&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6349.JPG (2016-6-29 12:13, 866.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23200&k=f5f9406ad81aa8526e084bbee5bf9aae&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6355.JPG (2016-6-29 12:14, 881.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23201&k=5b5deee2bf4466fb65b59306064a88f3&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6358.JPG (2016-6-29 12:14, 823.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23202&k=50e69598f68f21d3434b08c2b65768af&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6361.JPG (2016-6-29 12:14, 876.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23203&k=2025207ea40f5986c98ab9f16b871351&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6352.JPG (2016-6-29 12:15, 877.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23204&k=34874757d41cc1f4cf79bcc55d362904&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6364.JPG (2016-6-29 12:15, 824.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23205&k=101fc9aad3d1c4c49dadd8af3bf684a4&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:16

จะทยอยลง เรื่อยๆครับ วันนี้แค่นี้ก่อน
ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:52

แสตมป์-IMGP6470.JPG
2016-6-29 12:52


แสตมป์-IMGP6472.JPG
2016-6-29 12:52


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6470.JPG (2016-6-29 12:52, 705.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23210&k=88db175a068e4cd71e587dc7b288ca70&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6472.JPG (2016-6-29 12:52, 680.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23211&k=33b119b2162ada8b88df245482e6070e&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:55

แสตมป์ ร.9  ชุดที่ 7  แสตมป์ชุดนี้มีการแก้ไขราคาหลายดวง

แสตมป์-IMGP6367.JPG
2016-6-29 16:52


แสตมป์-IMGP6370.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6373.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6376.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6379.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6382.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6385.JPG
2016-6-29 16:55


แสตมป์-IMGP6388.JPG
2016-6-29 16:55


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6367.JPG (2016-6-29 16:52, 844.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23212&k=385cbbcb048b320025a126bf739e678e&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6370.JPG (2016-6-29 16:53, 918.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23213&k=0663fe005f63a62bec0e10930540dc86&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6373.JPG (2016-6-29 16:53, 755.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23214&k=f14c696d4e457f92dc35a13e134128b0&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6376.JPG (2016-6-29 16:54, 812.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23215&k=256a857f45ed0f704415eb518f70a08a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6379.JPG (2016-6-29 16:54, 677.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23216&k=db7159871cb5a9070ae882aba7e9ac14&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6382.JPG (2016-6-29 16:54, 843.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23217&k=52496c9269b1b72260c8bdf6a2e07287&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6385.JPG (2016-6-29 16:55, 763.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23218&k=be513f4e3d1f503d99f7ee17e78d19cf&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6388.JPG (2016-6-29 16:55, 846.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23219&k=886381c335f33e6647df83393f0eca70&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:59

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 8

แสตมป์-IMGP6391.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6394.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6397.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6400.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6403.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6406.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6418.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6421.JPG
2016-6-29 16:58


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6391.JPG (2016-6-29 16:56, 810.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23220&k=5a005e2aec9d10d834bfa8b306394b9a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6394.JPG (2016-6-29 16:56, 823.81 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23221&k=d3e7886db165dfc9b57886f29cdd64c1&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6397.JPG (2016-6-29 16:56, 860.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23222&k=994f738a506434d5b26bdf4c40b6a485&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6400.JPG (2016-6-29 16:57, 825.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23223&k=1c456b876660498ac1cb6c3737cb4ea6&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6403.JPG (2016-6-29 16:57, 871.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23224&k=8d0732757319e31c0baa454a57a61ed9&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6406.JPG (2016-6-29 16:58, 855.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23225&k=c2936e856d1c9aaed45c56fe8229dd2a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6418.JPG (2016-6-29 16:58, 859.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23226&k=67601737a2059123ec88e8e9330b64b4&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6421.JPG (2016-6-29 16:58, 854.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23227&k=04f3d53fb54a3add40539a967922db1a&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:03

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 9

แสตมป์-IMGP6409.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6412.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6415.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6424.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6427.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6430.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6433.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6436.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6439.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6442.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6445.JPG
2016-6-29 17:03


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6409.JPG (2016-6-29 17:00, 915.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23228&k=41300841b973b664592872cb87c1f4fc&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6412.JPG (2016-6-29 17:00, 862.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23229&k=ca4a4c92758e3cb43a5bd5d17fc80575&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6415.JPG (2016-6-29 17:00, 907.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23230&k=931b35e26613edfbc8187136a390c1bc&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6424.JPG (2016-6-29 17:00, 876.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23231&k=9adb8374dc744a00a4c8fa411a7c38c5&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6427.JPG (2016-6-29 17:01, 753.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23232&k=98d74c3f2fabca7421ced28285cee287&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6430.JPG (2016-6-29 17:01, 760.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23233&k=452459941a43d3c41ad5cf0eca3a2c4f&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6433.JPG (2016-6-29 17:01, 828.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23234&k=26d456a2f9dc70e3cb38cfd9db950732&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6436.JPG (2016-6-29 17:02, 879.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23235&k=ca4a80d5ee6a3154d64c7c552b56032f&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6439.JPG (2016-6-29 17:02, 751.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23236&k=b1d9dd57246f525cae65c140e5ca0e90&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6442.JPG (2016-6-29 17:02, 681.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23237&k=600e91bcf5ae7d0590e214fc85a8be93&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6445.JPG (2016-6-29 17:03, 827.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23238&k=997d2d869ee8500c326bce02d0784147&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:23

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 6 พิมพ์ที่โรงพิมพ์แฮร์สัน แอนด์ ซันส์ ประเทศ อังกฤษ  วันแรกที่จำหน่าย 1 กย.2523

แสตมป์-IMGP6303.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6306.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6309.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6312.JPG
2016-6-29 17:23


แสตมป์-IMGP6315.JPG
2016-6-29 17:23


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6303.JPG (2016-6-29 17:22, 834.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23239&k=c2d86885d817499a9c99732c36d3553a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6306.JPG (2016-6-29 17:22, 810.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23240&k=b91317ed222b9280305fb25290aadf87&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6309.JPG (2016-6-29 17:22, 843.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23241&k=ad505c4da382596855102be5afcc47ff&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6312.JPG (2016-6-29 17:23, 842.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23242&k=4169cefac48444ca4a680f869312bea8&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6315.JPG (2016-6-29 17:23, 847.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23243&k=09c8422bc05db038bfc332b0f931447d&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:26

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 4 ปีพศ.2506

แสตมป์-IMGP6318.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6321.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6324.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6327.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6330.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6333.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6336.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6339.JPG
2016-6-29 17:26


แสตมป์-IMGP6342.JPG
2016-6-29 17:26


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6318.JPG (2016-6-29 17:24, 804.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23244&k=356e48f48f586e9126a2de2f0049c803&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6321.JPG (2016-6-29 17:24, 830.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23245&k=ab79037af17ce3c81c8e695dca2e2afd&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6324.JPG (2016-6-29 17:24, 842.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23246&k=a6f6896426b6d52b8fe250234bb30044&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6327.JPG (2016-6-29 17:25, 785.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23247&k=b498252580fa7cf249be0479477ba973&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6330.JPG (2016-6-29 17:25, 860.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23248&k=487f012684c6075b32683c680c5e3a3d&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6333.JPG (2016-6-29 17:25, 798.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23249&k=0d6e8034c9b8eae1d03d054eee429cf8&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6336.JPG (2016-6-29 17:25, 861.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23250&k=d31e4cdc44a23018ee329ff016c0704f&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6339.JPG (2016-6-29 17:26, 894.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23251&k=ec81d2fab02b218aa7b1a94274dd7369&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6342.JPG (2016-6-29 17:26, 790 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23252&k=4f4bdd13f35e769bc3e17e26c2a23bb4&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:31

แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 17:31


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6270.JPG (2016-6-29 17:31, 806.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23253&k=f7740c103767ee8b1bbf6de9685d302b&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6460.JPG (2016-6-29 17:31, 832.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23254&k=4e9aa417563f38c71a62d8e130c218be&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6273.JPG (2016-6-29 17:31, 786.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23255&k=d7b919a8e183be6c93387b9da7a8a7eb&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:41

พวกนี้เป็นแสตมป์รุ่นใหม่

king9-IMGP7127.JPG
2016-7-2 10:36


king9-IMGP7129.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7131.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7133.JPG
2016-7-2 10:39


king9-IMGP7136.JPG
2016-7-2 10:40


king9-IMGP7144.JPG
2016-7-2 10:40


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7127.JPG (2016-7-2 10:36, 821.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23379&k=b2efdf28b62dcf28729092fa91f0c1dd&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7129.JPG (2016-7-2 10:38, 510.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23380&k=a1b9c19c4d5f07d0490fc28a236f2c7a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7131.JPG (2016-7-2 10:38, 515.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23381&k=8946d2c4f78430bd8bb4bd7ae27059c4&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7133.JPG (2016-7-2 10:39, 841.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23382&k=17f395f5c8e58302bf99456fd934d3fe&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7136.JPG (2016-7-2 10:40, 786.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23383&k=c8eea2836c532776f2ee36c5a90fcab5&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7144.JPG (2016-7-2 10:40, 834.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23384&k=b90276da97dbdecaeb7ae62372d45874&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:57

พระราชกรณียกิจ

king9-IMGP7140.JPG
2016-7-2 10:54


king9-IMGP7142.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7146.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7150.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7152.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7170.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7172.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7176.JPG
2016-7-2 10:57


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7140.JPG (2016-7-2 10:54, 782.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23385&k=9d03b3d8b36a58cd1ed801e1b9d1c2de&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7142.JPG (2016-7-2 10:55, 656.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23386&k=7f3948a34448ca5fa1d9677e1145e32a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7146.JPG (2016-7-2 10:55, 827.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23387&k=15adbc1bf6d51de87ab682e216af4aa6&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7150.JPG (2016-7-2 10:55, 807.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23388&k=a040758357b7e6beacc123f5dd32fc5a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7152.JPG (2016-7-2 10:56, 844.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23389&k=6a6417031ed19f9745e2732851be83e4&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7170.JPG (2016-7-2 10:56, 806.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23390&k=a09cc3a367093f1af9118ce0159d3bc0&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7172.JPG (2016-7-2 10:56, 758.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23391&k=aac44fd79cecbc37e9ba0b9f8414bb14&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7176.JPG (2016-7-2 10:57, 835.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23392&k=3cbc4d340881cf724131d6f8b5e96fd9&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 11:00

พระราชพิธี

king9-IMGP7180.JPG
2016-7-2 10:58


king9-IMGP7168.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7166.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7164.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7178.JPG
2016-7-2 10:59


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7180.JPG (2016-7-2 10:58, 742.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23393&k=4370c04dca8d0f8e985d2688e3bb04b9&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7168.JPG (2016-7-2 10:59, 461.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23394&k=52121b8bbc30b3ae9efb34d186154a00&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7166.JPG (2016-7-2 10:59, 407.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23395&k=9ee6695ee4aa660fcc3bf9d23f1c045d&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7164.JPG (2016-7-2 10:59, 456.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23396&k=b75551afa225e59b7d8dec4a017be44a&t=1563481312&sid=cbe4Jcรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7178.JPG (2016-7-2 10:59, 757.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23397&k=694c240c260844c6e865b398ed0655fd&t=1563481312&sid=cbe4Jc


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2