Board logo

ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9 [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:05     ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก เรียกว่าชุด "สยาม" ปี 2490-2492แสตมป์จะชำรุดทรุดโทรมตามสภาพและกาลเวลา

แสตมป์-IMGP6255.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6259.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6263.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6267.JPG
2016-6-29 12:05


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6255.JPG (2016-6-29 12:04, 698.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23187&k=abf8adced34dd222b373772ef42d74e2&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6259.JPG (2016-6-29 12:04, 810.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23188&k=39965ce91b9517e269c6fb22bb2669c8&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6263.JPG (2016-6-29 12:04, 751.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23189&k=7464c3184356cc2781ceafedabe560e8&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6267.JPG (2016-6-29 12:05, 691.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23190&k=f13e33ff36f84c29b800adfbe9332331&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:09

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 3 พระพักต์ข้าง พิมพ์ที่ Thomas de la rue
แสตมป์-IMGP6285.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6288.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6300.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6291.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6294.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6297.JPG
2016-6-29 12:09


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6285.JPG (2016-6-29 12:08, 713.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23191&k=45f34659d726833022386f7ffcb54d08&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6288.JPG (2016-6-29 12:08, 744.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23192&k=e674ab826fd51c1caf00a4fd53da5617&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6300.JPG (2016-6-29 12:08, 735.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23193&k=c1f56088ea9be439f894f7b103f7d655&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6291.JPG (2016-6-29 12:09, 816.91 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23194&k=61cb44dd07e18ef25a1bce5650323678&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6294.JPG (2016-6-29 12:09, 832.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23195&k=256c40adfb7f6ef592fc2db14139ed09&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6297.JPG (2016-6-29 12:09, 805.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23196&k=8e57f4a1a3aec07ffeea38431086c071&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:12

แสตมป์ ร.9 ชุด ไทยแลนด์ ปี พศ.2494-2503
แสตมป์-IMGP6279.JPG
2016-6-29 12:11แสตมป์-IMGP6282.JPG
2016-6-29 12:11


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6279.JPG (2016-6-29 12:11, 816.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23197&k=d852959ed04b2c6eb027c697fdb21b42&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6282.JPG (2016-6-29 12:11, 833.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23198&k=e8c1b21ec63ccc7211716377565e3c21&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:15

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 พิมพ์ที่ฟินแลนด์
แสตมป์-IMGP6346.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6349.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6355.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6358.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6361.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6352.JPG
2016-6-29 12:15แสตมป์-IMGP6364.JPG
2016-6-29 12:15


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6346.JPG (2016-6-29 12:13, 762.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23199&k=20db9c353eab6ba9acc4a9118884bf98&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6349.JPG (2016-6-29 12:13, 866.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23200&k=422e05717fc41b79ffd9fe1e8e4c6dc3&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6355.JPG (2016-6-29 12:14, 881.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23201&k=ce23e60e6c4dade1632c9eac14e5a3f4&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6358.JPG (2016-6-29 12:14, 823.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23202&k=caf8500db0968f8b3091235de82ed55f&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6361.JPG (2016-6-29 12:14, 876.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23203&k=df1e32d3e0d38ab3a3f7bf78c202e9fc&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6352.JPG (2016-6-29 12:15, 877.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23204&k=f4f17066b30045e1760d72ed14e73286&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6364.JPG (2016-6-29 12:15, 824.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23205&k=0bb5031c63aeb1e2c283bdb76440c083&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:16

จะทยอยลง เรื่อยๆครับ วันนี้แค่นี้ก่อน
ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:52

แสตมป์-IMGP6470.JPG
2016-6-29 12:52


แสตมป์-IMGP6472.JPG
2016-6-29 12:52


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6470.JPG (2016-6-29 12:52, 705.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23210&k=d1b7135538c441e6c6ee32944754a473&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6472.JPG (2016-6-29 12:52, 680.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23211&k=2f86a56de681f676b05e8d08c93ce3b9&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:55

แสตมป์ ร.9  ชุดที่ 7  แสตมป์ชุดนี้มีการแก้ไขราคาหลายดวง

แสตมป์-IMGP6367.JPG
2016-6-29 16:52


แสตมป์-IMGP6370.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6373.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6376.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6379.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6382.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6385.JPG
2016-6-29 16:55


แสตมป์-IMGP6388.JPG
2016-6-29 16:55


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6367.JPG (2016-6-29 16:52, 844.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23212&k=aec3e8e6a2073ebca52458941bec8c87&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6370.JPG (2016-6-29 16:53, 918.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23213&k=f5f959347efe61b92a15090dc44b1621&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6373.JPG (2016-6-29 16:53, 755.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23214&k=91ded0e40f081e13574635205867f3b5&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6376.JPG (2016-6-29 16:54, 812.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23215&k=cedd1170626faa4f5e520354f084842c&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6379.JPG (2016-6-29 16:54, 677.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23216&k=66056c4644f60ace45be8ab44302d899&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6382.JPG (2016-6-29 16:54, 843.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23217&k=05820b23ea1771eb719fa30d18c527e1&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6385.JPG (2016-6-29 16:55, 763.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23218&k=e3d2498a334d255b57a62ae227a566a7&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6388.JPG (2016-6-29 16:55, 846.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23219&k=169d1a72199b8a1f55c39e640a80d550&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:59

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 8

แสตมป์-IMGP6391.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6394.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6397.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6400.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6403.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6406.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6418.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6421.JPG
2016-6-29 16:58


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6391.JPG (2016-6-29 16:56, 810.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23220&k=c783c43dc51ec7490768f1c61fffe342&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6394.JPG (2016-6-29 16:56, 823.81 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23221&k=1fbe30bcce108f524ac0bf91200f3b43&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6397.JPG (2016-6-29 16:56, 860.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23222&k=1890977bcbe01639fbdb118259feacec&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6400.JPG (2016-6-29 16:57, 825.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23223&k=d79c50790c8a60d3030279f13374b58c&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6403.JPG (2016-6-29 16:57, 871.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23224&k=f35632acd8924373850aeea590abf568&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6406.JPG (2016-6-29 16:58, 855.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23225&k=6cd25aa03f21f2f2baa743bea6aa03a5&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6418.JPG (2016-6-29 16:58, 859.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23226&k=88d443139d5d51b31b6fac843fa91154&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6421.JPG (2016-6-29 16:58, 854.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23227&k=f352c820bf6058db584dfa91d8417a23&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:03

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 9

แสตมป์-IMGP6409.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6412.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6415.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6424.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6427.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6430.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6433.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6436.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6439.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6442.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6445.JPG
2016-6-29 17:03


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6409.JPG (2016-6-29 17:00, 915.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23228&k=c6e8469c218c87e33a0ddb3fddcaa930&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6412.JPG (2016-6-29 17:00, 862.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23229&k=34c44dabe98814d9e957319301a5c2f2&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6415.JPG (2016-6-29 17:00, 907.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23230&k=a9c24dfa40edea37caa4098bb4899355&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6424.JPG (2016-6-29 17:00, 876.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23231&k=b07fbc6b59441ad994cd359892227acc&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6427.JPG (2016-6-29 17:01, 753.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23232&k=5208a7653258bb0e2c120d821253968e&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6430.JPG (2016-6-29 17:01, 760.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23233&k=fcbefe94d7014698ef8c89ff148ce678&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6433.JPG (2016-6-29 17:01, 828.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23234&k=403a5949ae37e008f34fbf1fce0fea84&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6436.JPG (2016-6-29 17:02, 879.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23235&k=14f26aa23e5c5ceda087b5636642851e&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6439.JPG (2016-6-29 17:02, 751.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23236&k=e08a4090f8ab8d5e01d57be885290dfb&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6442.JPG (2016-6-29 17:02, 681.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23237&k=3aa80355c281393e07e044f16978f9cc&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6445.JPG (2016-6-29 17:03, 827.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23238&k=11e8596e4b8a583363dce81f636f9678&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:23

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 6 พิมพ์ที่โรงพิมพ์แฮร์สัน แอนด์ ซันส์ ประเทศ อังกฤษ  วันแรกที่จำหน่าย 1 กย.2523

แสตมป์-IMGP6303.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6306.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6309.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6312.JPG
2016-6-29 17:23


แสตมป์-IMGP6315.JPG
2016-6-29 17:23


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6303.JPG (2016-6-29 17:22, 834.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23239&k=4cb8bfabb734caf978ac908b29c8b4a3&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6306.JPG (2016-6-29 17:22, 810.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23240&k=beb3617af56fbf9e82b411a0f6f99d38&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6309.JPG (2016-6-29 17:22, 843.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23241&k=8b77debcd5182b82bddc99ca93c368ee&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6312.JPG (2016-6-29 17:23, 842.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23242&k=ff4d7f20d40f88b5588877ca38bd91f2&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6315.JPG (2016-6-29 17:23, 847.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23243&k=b3b44692d39405f70f717ddba31fb666&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:26

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 4 ปีพศ.2506

แสตมป์-IMGP6318.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6321.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6324.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6327.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6330.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6333.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6336.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6339.JPG
2016-6-29 17:26


แสตมป์-IMGP6342.JPG
2016-6-29 17:26


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6318.JPG (2016-6-29 17:24, 804.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23244&k=e4ecd9ed41fb6f8e38283d0c4500ccaa&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6321.JPG (2016-6-29 17:24, 830.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23245&k=7139c97ee14b16479a17ac4f460de976&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6324.JPG (2016-6-29 17:24, 842.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23246&k=fcb8c346c3d71481313364c2cdf358a7&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6327.JPG (2016-6-29 17:25, 785.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23247&k=d44c9d4f169ea243822096cf41cf004c&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6330.JPG (2016-6-29 17:25, 860.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23248&k=0cbe43db7d38913c4a598cb504615ae1&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6333.JPG (2016-6-29 17:25, 798.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23249&k=88a3c638bd1f04de599579d67e060e46&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6336.JPG (2016-6-29 17:25, 861.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23250&k=1a1bc7c863e70c02933a58b1e9dd2b51&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6339.JPG (2016-6-29 17:26, 894.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23251&k=e0ef90395c6c8fba94adfe3e9a6d6e92&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6342.JPG (2016-6-29 17:26, 790 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23252&k=30ab71c6b37b584c98c8fbbc3cb74682&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:31

แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 17:31


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6270.JPG (2016-6-29 17:31, 806.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23253&k=d65155b8584461b812226904393a713f&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6460.JPG (2016-6-29 17:31, 832.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23254&k=772dceeb4d5ae2fdb5195ce83f41d4c0&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6273.JPG (2016-6-29 17:31, 786.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23255&k=89f20a9d609c4d1fbae266d317ce57c2&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:41

พวกนี้เป็นแสตมป์รุ่นใหม่

king9-IMGP7127.JPG
2016-7-2 10:36


king9-IMGP7129.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7131.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7133.JPG
2016-7-2 10:39


king9-IMGP7136.JPG
2016-7-2 10:40


king9-IMGP7144.JPG
2016-7-2 10:40


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7127.JPG (2016-7-2 10:36, 821.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23379&k=346440aab25558694070847dc08541dd&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7129.JPG (2016-7-2 10:38, 510.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23380&k=e111a3772c35f6757cafa7872f08bfd2&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7131.JPG (2016-7-2 10:38, 515.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23381&k=eb1401b85a968b27982079822d0d574f&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7133.JPG (2016-7-2 10:39, 841.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23382&k=1025be0f271eab20ba15f3d6178d7e1f&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7136.JPG (2016-7-2 10:40, 786.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23383&k=0ed5a1703ded59d88b5f58a66057d2df&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7144.JPG (2016-7-2 10:40, 834.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23384&k=2dd11330486061abc969e337e4e74af2&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:57

พระราชกรณียกิจ

king9-IMGP7140.JPG
2016-7-2 10:54


king9-IMGP7142.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7146.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7150.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7152.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7170.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7172.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7176.JPG
2016-7-2 10:57


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7140.JPG (2016-7-2 10:54, 782.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23385&k=b461a97a0e9ab8bb353fb47ba80f5e6d&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7142.JPG (2016-7-2 10:55, 656.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23386&k=ce17966ecbd2032348d21b70e1331ca3&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7146.JPG (2016-7-2 10:55, 827.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23387&k=ebb65126eba2008ed28627082d3e63df&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7150.JPG (2016-7-2 10:55, 807.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23388&k=7a7593af583bcba082e28cd9528ae17a&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7152.JPG (2016-7-2 10:56, 844.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23389&k=1b31c628eb41e10b1f5f646ee42ee363&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7170.JPG (2016-7-2 10:56, 806.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23390&k=463d0bff4862c04364dc342185c78d18&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7172.JPG (2016-7-2 10:56, 758.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23391&k=66da0daff4c7fe4aa7e54ad271165b42&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7176.JPG (2016-7-2 10:57, 835.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23392&k=ae8091bc381bc8cda544c201eeb8d1b2&t=1571841463&sid=0nLcRf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 11:00

พระราชพิธี

king9-IMGP7180.JPG
2016-7-2 10:58


king9-IMGP7168.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7166.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7164.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7178.JPG
2016-7-2 10:59


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7180.JPG (2016-7-2 10:58, 742.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23393&k=1958cf5c8715d6df6988804dc00cbad9&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7168.JPG (2016-7-2 10:59, 461.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23394&k=df5575ea969ac90cdf773ea71be7d0e6&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7166.JPG (2016-7-2 10:59, 407.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23395&k=2f91a39697a24ab2630476a5136be2a8&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7164.JPG (2016-7-2 10:59, 456.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23396&k=220561ecf8ea0ebac7981ffcc93d7338&t=1571841463&sid=0nLcRfรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7178.JPG (2016-7-2 10:59, 757.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23397&k=ddcc5d800f9cc9406fa1049c12ffec23&t=1571841463&sid=0nLcRf


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2