Board logo

ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9 [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:05     ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก เรียกว่าชุด "สยาม" ปี 2490-2492แสตมป์จะชำรุดทรุดโทรมตามสภาพและกาลเวลา

แสตมป์-IMGP6255.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6259.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6263.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6267.JPG
2016-6-29 12:05


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6255.JPG (2016-6-29 12:04, 698.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23187&k=799b8e18786d1385c5f3c260c1180211&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6259.JPG (2016-6-29 12:04, 810.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23188&k=ae99adf3fceb400cd485aaa6e76fc0ca&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6263.JPG (2016-6-29 12:04, 751.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23189&k=fa803a2ba77cd4133f6de4cbb66490d7&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6267.JPG (2016-6-29 12:05, 691.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23190&k=80cfa17f697bc900bb857f555417081c&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:09

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 3 พระพักต์ข้าง พิมพ์ที่ Thomas de la rue
แสตมป์-IMGP6285.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6288.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6300.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6291.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6294.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6297.JPG
2016-6-29 12:09


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6285.JPG (2016-6-29 12:08, 713.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23191&k=902228c865d46ea5958ea770331fc6fa&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6288.JPG (2016-6-29 12:08, 744.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23192&k=f113ad8862b4ba5696f58916456cdaed&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6300.JPG (2016-6-29 12:08, 735.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23193&k=01ef2196a8de02cb1120e9a870828e27&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6291.JPG (2016-6-29 12:09, 816.91 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23194&k=5e833fa6ac6774dbac8c21b63da4ab56&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6294.JPG (2016-6-29 12:09, 832.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23195&k=d26537fe04e48e6ab9c1f5316fe0fd0d&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6297.JPG (2016-6-29 12:09, 805.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23196&k=a5863e32ae764c6436d3be3e716158a2&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:12

แสตมป์ ร.9 ชุด ไทยแลนด์ ปี พศ.2494-2503
แสตมป์-IMGP6279.JPG
2016-6-29 12:11แสตมป์-IMGP6282.JPG
2016-6-29 12:11


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6279.JPG (2016-6-29 12:11, 816.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23197&k=9daa0c69a1aa0dd59b99d3cb642cdb49&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6282.JPG (2016-6-29 12:11, 833.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23198&k=fc3a82f3a7f40d8d1a367217bf560b76&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:15

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 พิมพ์ที่ฟินแลนด์
แสตมป์-IMGP6346.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6349.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6355.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6358.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6361.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6352.JPG
2016-6-29 12:15แสตมป์-IMGP6364.JPG
2016-6-29 12:15


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6346.JPG (2016-6-29 12:13, 762.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23199&k=27ef29ae363d5833373f7e4b29340352&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6349.JPG (2016-6-29 12:13, 866.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23200&k=39821800f93df9e03d720861d7486086&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6355.JPG (2016-6-29 12:14, 881.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23201&k=2f89a7420897a6312c1bf1f81a1c4ab3&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6358.JPG (2016-6-29 12:14, 823.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23202&k=cc71222c9a566de4edb6944c33d2ae1e&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6361.JPG (2016-6-29 12:14, 876.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23203&k=d0b0b6c18723816dc24ec13014833bbd&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6352.JPG (2016-6-29 12:15, 877.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23204&k=8c2f361790f84cec02beee271667a973&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6364.JPG (2016-6-29 12:15, 824.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23205&k=2cf1c3c90ba32cb27613ce8eb8c439ee&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:16

จะทยอยลง เรื่อยๆครับ วันนี้แค่นี้ก่อน
ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:52

แสตมป์-IMGP6470.JPG
2016-6-29 12:52


แสตมป์-IMGP6472.JPG
2016-6-29 12:52


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6470.JPG (2016-6-29 12:52, 705.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23210&k=783ff47e971dc694ac79198638950067&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6472.JPG (2016-6-29 12:52, 680.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23211&k=d69737422389163335f8ec458476b1ec&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:55

แสตมป์ ร.9  ชุดที่ 7  แสตมป์ชุดนี้มีการแก้ไขราคาหลายดวง

แสตมป์-IMGP6367.JPG
2016-6-29 16:52


แสตมป์-IMGP6370.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6373.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6376.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6379.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6382.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6385.JPG
2016-6-29 16:55


แสตมป์-IMGP6388.JPG
2016-6-29 16:55


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6367.JPG (2016-6-29 16:52, 844.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23212&k=fae4d2ab704e86568784a58410225477&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6370.JPG (2016-6-29 16:53, 918.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23213&k=635cf1c418bc79d8434ab1ccb30b2e97&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6373.JPG (2016-6-29 16:53, 755.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23214&k=a61e5cd4fdc792a7f48485ca87020577&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6376.JPG (2016-6-29 16:54, 812.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23215&k=b24ec7775c354999fb92c9dd8d880dee&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6379.JPG (2016-6-29 16:54, 677.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23216&k=5b76d133e81fd9d51aeaee4984d053ce&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6382.JPG (2016-6-29 16:54, 843.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23217&k=2ef4d3f252c5d6787614c88411183ef4&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6385.JPG (2016-6-29 16:55, 763.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23218&k=04bd9f729a48bbad938926c466fd539a&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6388.JPG (2016-6-29 16:55, 846.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23219&k=1565d4f10b395b94c1e7b604964d285f&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:59

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 8

แสตมป์-IMGP6391.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6394.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6397.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6400.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6403.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6406.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6418.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6421.JPG
2016-6-29 16:58


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6391.JPG (2016-6-29 16:56, 810.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23220&k=15be0a81dd14a2e52d1f59e57467ed5a&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6394.JPG (2016-6-29 16:56, 823.81 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23221&k=ef450875b18e3fedbcf6e4283d8a0d7b&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6397.JPG (2016-6-29 16:56, 860.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23222&k=f802c1c25f1cf703b17755ca9a90293a&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6400.JPG (2016-6-29 16:57, 825.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23223&k=5507c88d9044f6bf6c09de1b36120442&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6403.JPG (2016-6-29 16:57, 871.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23224&k=d2b7dbbb894f8e67acac9e5bc33e5c01&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6406.JPG (2016-6-29 16:58, 855.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23225&k=6ceab0440608825eabb5e0b3ce8bdcf4&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6418.JPG (2016-6-29 16:58, 859.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23226&k=dc3895c4e0d3e41a8742f52f6a8d2080&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6421.JPG (2016-6-29 16:58, 854.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23227&k=8bb3fe9dd4d4be6b922bd41117ea7193&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:03

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 9

แสตมป์-IMGP6409.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6412.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6415.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6424.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6427.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6430.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6433.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6436.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6439.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6442.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6445.JPG
2016-6-29 17:03


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6409.JPG (2016-6-29 17:00, 915.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23228&k=a3f5de3d3df828ad1293bd25cf9451cd&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6412.JPG (2016-6-29 17:00, 862.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23229&k=54bc7f4530f5278ba38a85878e7abe0a&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6415.JPG (2016-6-29 17:00, 907.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23230&k=9efa4343c593abb29441c976ae369199&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6424.JPG (2016-6-29 17:00, 876.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23231&k=afbe22b29d9be452c030ea4ac2cd428c&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6427.JPG (2016-6-29 17:01, 753.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23232&k=c7a117b821b75817f3dca9ec0c475056&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6430.JPG (2016-6-29 17:01, 760.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23233&k=077acb8be84f650549b948781c8fdeee&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6433.JPG (2016-6-29 17:01, 828.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23234&k=87d3de7591d18cb64e9a794d91255a66&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6436.JPG (2016-6-29 17:02, 879.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23235&k=60ec92ea679862b48cab37db446fc947&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6439.JPG (2016-6-29 17:02, 751.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23236&k=881b83f7d2626e5c3f0faacf0df9c671&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6442.JPG (2016-6-29 17:02, 681.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23237&k=a12384c656b9191b23857047f1713e1e&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6445.JPG (2016-6-29 17:03, 827.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23238&k=7cc4f6e2146f62be8e1294bc27d8f6aa&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:23

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 6 พิมพ์ที่โรงพิมพ์แฮร์สัน แอนด์ ซันส์ ประเทศ อังกฤษ  วันแรกที่จำหน่าย 1 กย.2523

แสตมป์-IMGP6303.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6306.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6309.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6312.JPG
2016-6-29 17:23


แสตมป์-IMGP6315.JPG
2016-6-29 17:23


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6303.JPG (2016-6-29 17:22, 834.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23239&k=8a8548e5a7adb7713fdbd5b389ae8a1f&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6306.JPG (2016-6-29 17:22, 810.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23240&k=3820348b47414fc8c6804b7b577b64f0&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6309.JPG (2016-6-29 17:22, 843.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23241&k=94b02265c53dc4941e373a3dd7e6c05b&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6312.JPG (2016-6-29 17:23, 842.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23242&k=88dd97ce939ab8db2520a92bf69ac88f&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6315.JPG (2016-6-29 17:23, 847.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23243&k=bce10b1321e23b5e3eea80b43baf94d8&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:26

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 4 ปีพศ.2506

แสตมป์-IMGP6318.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6321.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6324.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6327.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6330.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6333.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6336.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6339.JPG
2016-6-29 17:26


แสตมป์-IMGP6342.JPG
2016-6-29 17:26


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6318.JPG (2016-6-29 17:24, 804.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23244&k=33eac415a2db5d3e05fa6b06a863f812&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6321.JPG (2016-6-29 17:24, 830.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23245&k=4f4f1ce52b195aae93097e480fd02e17&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6324.JPG (2016-6-29 17:24, 842.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23246&k=885bf1f4fa82f97abb5e230864939975&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6327.JPG (2016-6-29 17:25, 785.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23247&k=507bbe6aaebe861a7f2a9549ce69d5a0&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6330.JPG (2016-6-29 17:25, 860.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23248&k=6b73a1776ca093455483f0f84ad601e8&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6333.JPG (2016-6-29 17:25, 798.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23249&k=7ac2b253e686a03020b3b0dc05721d81&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6336.JPG (2016-6-29 17:25, 861.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23250&k=dde0fe165d89de81457c2e01c6e21ab6&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6339.JPG (2016-6-29 17:26, 894.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23251&k=a3d30544536bfac55fc350caa523adf4&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6342.JPG (2016-6-29 17:26, 790 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23252&k=b8e6c11fef7bd0289a348a9c7ccfa33b&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:31

แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 17:31


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6270.JPG (2016-6-29 17:31, 806.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23253&k=22875469ee648b151bf1acf753610f5f&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6460.JPG (2016-6-29 17:31, 832.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23254&k=2494d63e8acf4394e4c88d46148331db&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6273.JPG (2016-6-29 17:31, 786.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23255&k=68d0ee9afc46346d1f80580cdba20952&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:41

พวกนี้เป็นแสตมป์รุ่นใหม่

king9-IMGP7127.JPG
2016-7-2 10:36


king9-IMGP7129.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7131.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7133.JPG
2016-7-2 10:39


king9-IMGP7136.JPG
2016-7-2 10:40


king9-IMGP7144.JPG
2016-7-2 10:40


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7127.JPG (2016-7-2 10:36, 821.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23379&k=79de0796a4fe60f663e65119be00e2fe&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7129.JPG (2016-7-2 10:38, 510.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23380&k=dbd1a1d489744d349dfb8b0b1a0e65f6&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7131.JPG (2016-7-2 10:38, 515.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23381&k=71ef3f95a9bf33bd29891119c165a227&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7133.JPG (2016-7-2 10:39, 841.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23382&k=a9da5502d400bae2aa04b4b5d9f4e92f&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7136.JPG (2016-7-2 10:40, 786.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23383&k=c4e7d6b5b9f669b70e01bf5293253fbb&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7144.JPG (2016-7-2 10:40, 834.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23384&k=eb6492caac7036320c8d73e52cb68372&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:57

พระราชกรณียกิจ

king9-IMGP7140.JPG
2016-7-2 10:54


king9-IMGP7142.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7146.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7150.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7152.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7170.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7172.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7176.JPG
2016-7-2 10:57


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7140.JPG (2016-7-2 10:54, 782.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23385&k=af39896703fcb44683775470ecf1482c&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7142.JPG (2016-7-2 10:55, 656.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23386&k=10c48ffd9979a002c158faa5467bcdcc&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7146.JPG (2016-7-2 10:55, 827.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23387&k=c96265ed134ca61355201a57d636cda9&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7150.JPG (2016-7-2 10:55, 807.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23388&k=6fb8a1ae33ba4921822eb68fd632cb90&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7152.JPG (2016-7-2 10:56, 844.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23389&k=3978b86d9f11b812b95166fd0eaa5bcd&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7170.JPG (2016-7-2 10:56, 806.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23390&k=c5f1eb489bfddb913287d0761be39bf4&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7172.JPG (2016-7-2 10:56, 758.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23391&k=8f62e3c45e091b2f1da2f1fc50c626e2&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7176.JPG (2016-7-2 10:57, 835.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23392&k=c7e7c159a83e319c3873a39af62f356a&t=1579392231&sid=SV6yCy


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 11:00

พระราชพิธี

king9-IMGP7180.JPG
2016-7-2 10:58


king9-IMGP7168.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7166.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7164.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7178.JPG
2016-7-2 10:59


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7180.JPG (2016-7-2 10:58, 742.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23393&k=a345846602e639de104e07d98013f706&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7168.JPG (2016-7-2 10:59, 461.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23394&k=19dba5393ff3235b7f1732715abafeac&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7166.JPG (2016-7-2 10:59, 407.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23395&k=487999418695456495674d4c3bf64736&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7164.JPG (2016-7-2 10:59, 456.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23396&k=c6b232f2c2e4a90a396c54c11c37a8f9&t=1579392231&sid=SV6yCyรูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7178.JPG (2016-7-2 10:59, 757.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23397&k=427412b80140dc322fc9a548dba38b1d&t=1579392231&sid=SV6yCy


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2