Board logo

ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9 [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:05     ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ ร.9

แสตมป์ ร.9 ชุดแรก เรียกว่าชุด "สยาม" ปี 2490-2492แสตมป์จะชำรุดทรุดโทรมตามสภาพและกาลเวลา

แสตมป์-IMGP6255.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6259.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6263.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6267.JPG
2016-6-29 12:05


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6255.JPG (2016-6-29 12:04, 698.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23187&k=324f5ea0ee53a495474bab0c0aadb190&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6259.JPG (2016-6-29 12:04, 810.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23188&k=e1e18e42bdddf022cc032be5d072d7b2&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6263.JPG (2016-6-29 12:04, 751.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23189&k=19a753fcb8cc29d8bd4d7419cd3a3ca9&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6267.JPG (2016-6-29 12:05, 691.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23190&k=f31da944b6613d53e59bfde5d6ee0b65&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:09

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 3 พระพักต์ข้าง พิมพ์ที่ Thomas de la rue
แสตมป์-IMGP6285.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6288.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6300.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6291.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6294.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6297.JPG
2016-6-29 12:09


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6285.JPG (2016-6-29 12:08, 713.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23191&k=049e93cecac30cf8024015b2fd4e2f1f&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6288.JPG (2016-6-29 12:08, 744.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23192&k=98d3604e96a99ba7f2c36ed2f717f6cc&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6300.JPG (2016-6-29 12:08, 735.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23193&k=40187110fe17e3f7a2d7b248e9988a70&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6291.JPG (2016-6-29 12:09, 816.91 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23194&k=d52a9ebe5096272a3c270b9fafc4db40&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6294.JPG (2016-6-29 12:09, 832.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23195&k=eb1dc1d530dad030ac82d40dd5be94b5&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6297.JPG (2016-6-29 12:09, 805.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23196&k=5cf25b9f7bdd53ef54655093e8e74e1b&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:12

แสตมป์ ร.9 ชุด ไทยแลนด์ ปี พศ.2494-2503
แสตมป์-IMGP6279.JPG
2016-6-29 12:11แสตมป์-IMGP6282.JPG
2016-6-29 12:11


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6279.JPG (2016-6-29 12:11, 816.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23197&k=62f413f83481c5ac41baaddea29c9b21&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6282.JPG (2016-6-29 12:11, 833.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23198&k=877b24942a580fe26041665d0a737492&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:15

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 พิมพ์ที่ฟินแลนด์
แสตมป์-IMGP6346.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6349.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6355.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6358.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6361.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6352.JPG
2016-6-29 12:15แสตมป์-IMGP6364.JPG
2016-6-29 12:15


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6346.JPG (2016-6-29 12:13, 762.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23199&k=aace0522feb4e19166fc2b06c9d6b75d&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6349.JPG (2016-6-29 12:13, 866.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23200&k=424fbb666229fe992d1404aae0c2e370&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6355.JPG (2016-6-29 12:14, 881.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23201&k=13c9ee55d0923ca78ee05682b26c4d7a&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6358.JPG (2016-6-29 12:14, 823.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23202&k=487dcd0505516618307023c3564800fa&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6361.JPG (2016-6-29 12:14, 876.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23203&k=c2bb2b8ade304110cb56b3bc13572b5d&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6352.JPG (2016-6-29 12:15, 877.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23204&k=744fab4930a63c89c31e90ef0777ee85&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6364.JPG (2016-6-29 12:15, 824.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23205&k=88a9662c4446fc02b61211ae24672949&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:16

จะทยอยลง เรื่อยๆครับ วันนี้แค่นี้ก่อน
ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:52

แสตมป์-IMGP6470.JPG
2016-6-29 12:52


แสตมป์-IMGP6472.JPG
2016-6-29 12:52


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6470.JPG (2016-6-29 12:52, 705.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23210&k=198c757fdfb09da1a15e0658d9880c83&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6472.JPG (2016-6-29 12:52, 680.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23211&k=0216120214bfacc75163a109de872e1e&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:55

แสตมป์ ร.9  ชุดที่ 7  แสตมป์ชุดนี้มีการแก้ไขราคาหลายดวง

แสตมป์-IMGP6367.JPG
2016-6-29 16:52


แสตมป์-IMGP6370.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6373.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6376.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6379.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6382.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6385.JPG
2016-6-29 16:55


แสตมป์-IMGP6388.JPG
2016-6-29 16:55


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6367.JPG (2016-6-29 16:52, 844.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23212&k=4cda3fe0588f63180a5ae9fefb7db249&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6370.JPG (2016-6-29 16:53, 918.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23213&k=23b0313ac67dc61884c41b6c64d6dad3&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6373.JPG (2016-6-29 16:53, 755.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23214&k=25cda85389d2ac308df0aa4f6dd5742d&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6376.JPG (2016-6-29 16:54, 812.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23215&k=bd309eb5e1720a0b1b4cc5ae5fc88e0a&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6379.JPG (2016-6-29 16:54, 677.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23216&k=1c52986e29531c2cfefab297ceeec4dc&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6382.JPG (2016-6-29 16:54, 843.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23217&k=a91521193cd3ec9b5b11d0b4fde9fa67&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6385.JPG (2016-6-29 16:55, 763.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23218&k=0476f1745e8b329803a51059ade8ca3f&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6388.JPG (2016-6-29 16:55, 846.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23219&k=eb85456c1581494cd4569e9c0c162d39&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 16:59

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 8

แสตมป์-IMGP6391.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6394.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6397.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6400.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6403.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6406.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6418.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6421.JPG
2016-6-29 16:58


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6391.JPG (2016-6-29 16:56, 810.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23220&k=d0d66bd3c01b6eeb386bc1bd1efa8a63&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6394.JPG (2016-6-29 16:56, 823.81 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23221&k=00e4cfd2e86f3eb3448201b83fc90dc3&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6397.JPG (2016-6-29 16:56, 860.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23222&k=d404df111245b5829a3d7264340de51e&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6400.JPG (2016-6-29 16:57, 825.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23223&k=65950fc86dfbcd6c7f4eeff2589c86c2&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6403.JPG (2016-6-29 16:57, 871.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23224&k=357ea17975d1ba986807ca92f28d74e3&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6406.JPG (2016-6-29 16:58, 855.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23225&k=e3d55e0483e944bb75b792c3e28e3d15&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6418.JPG (2016-6-29 16:58, 859.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23226&k=d5bf821bc825a88f03ad34d3aabfea18&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6421.JPG (2016-6-29 16:58, 854.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23227&k=bde7445ab6cca83aac90ba91d4d07a09&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:03

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 9

แสตมป์-IMGP6409.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6412.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6415.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6424.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6427.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6430.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6433.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6436.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6439.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6442.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6445.JPG
2016-6-29 17:03


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6409.JPG (2016-6-29 17:00, 915.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23228&k=72a52eac31a893d471daf4431016d6e5&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6412.JPG (2016-6-29 17:00, 862.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23229&k=a2ac19e5bafc8a5aa1b173d61503493f&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6415.JPG (2016-6-29 17:00, 907.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23230&k=c0ff09ad0dd63007d86bb800916457b3&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6424.JPG (2016-6-29 17:00, 876.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23231&k=59aa429c4ce2f9b4913f6276e4711fa7&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6427.JPG (2016-6-29 17:01, 753.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23232&k=6f915b0762c0b704d1fd90044598f5f6&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6430.JPG (2016-6-29 17:01, 760.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23233&k=66c5d1e22b0793e318d7a1a2209f89d8&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6433.JPG (2016-6-29 17:01, 828.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23234&k=bfa04bea74379de5a6766a71cb916a08&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6436.JPG (2016-6-29 17:02, 879.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23235&k=959946516ec3c1b788597d1d1e47b8a3&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6439.JPG (2016-6-29 17:02, 751.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23236&k=b88cca25602bd9d026901f96ac106f12&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6442.JPG (2016-6-29 17:02, 681.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23237&k=3196d249e1436f5a636e16a10f915a26&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6445.JPG (2016-6-29 17:03, 827.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23238&k=d31b9f03d5dd625a96df80f26b193ab7&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:23

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 6 พิมพ์ที่โรงพิมพ์แฮร์สัน แอนด์ ซันส์ ประเทศ อังกฤษ  วันแรกที่จำหน่าย 1 กย.2523

แสตมป์-IMGP6303.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6306.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6309.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6312.JPG
2016-6-29 17:23


แสตมป์-IMGP6315.JPG
2016-6-29 17:23


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6303.JPG (2016-6-29 17:22, 834.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23239&k=4e92313fc4f4558c54d37063ff6c8e5c&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6306.JPG (2016-6-29 17:22, 810.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23240&k=fd8aedaa903c4d97b7387f8a41f63193&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6309.JPG (2016-6-29 17:22, 843.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23241&k=87cdf28409eb33a37d15e0a70bd251fd&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6312.JPG (2016-6-29 17:23, 842.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23242&k=68a47183f64378346dc378f849fb2402&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6315.JPG (2016-6-29 17:23, 847.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23243&k=1bd2ab8af449a21e579fe1ca079a9b11&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:26

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 4 ปีพศ.2506

แสตมป์-IMGP6318.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6321.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6324.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6327.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6330.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6333.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6336.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6339.JPG
2016-6-29 17:26


แสตมป์-IMGP6342.JPG
2016-6-29 17:26


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6318.JPG (2016-6-29 17:24, 804.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23244&k=19582bc5d1b670e6af2394db2e39a96f&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6321.JPG (2016-6-29 17:24, 830.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23245&k=96c20d98290b69687e6a9e69329799f0&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6324.JPG (2016-6-29 17:24, 842.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23246&k=40f6006c07e1417c20c79b7a8c4d0957&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6327.JPG (2016-6-29 17:25, 785.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23247&k=b8de0a2130fba9e24015ff8de2332a59&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6330.JPG (2016-6-29 17:25, 860.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23248&k=2f52abed0b067082c3eee69668061fa5&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6333.JPG (2016-6-29 17:25, 798.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23249&k=01f677bf9f16d5e0e57b526328689316&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6336.JPG (2016-6-29 17:25, 861.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23250&k=48742892373590033e664f69f411f9a6&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6339.JPG (2016-6-29 17:26, 894.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23251&k=de8700516b4a1e65ab7b8873ded2bcb3&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6342.JPG (2016-6-29 17:26, 790 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23252&k=ef12d92e294da90b8a54162feb330730&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 17:31

แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 17:31


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6270.JPG (2016-6-29 17:31, 806.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23253&k=bcd807aa61b16bb811e4ca8e86a1e811&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6460.JPG (2016-6-29 17:31, 832.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23254&k=bae7b2cc0169a4f69261278555e4b8f0&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6273.JPG (2016-6-29 17:31, 786.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23255&k=aa8d2ec9f6834330900cd00dd02bed02&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:41

พวกนี้เป็นแสตมป์รุ่นใหม่

king9-IMGP7127.JPG
2016-7-2 10:36


king9-IMGP7129.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7131.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7133.JPG
2016-7-2 10:39


king9-IMGP7136.JPG
2016-7-2 10:40


king9-IMGP7144.JPG
2016-7-2 10:40


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7127.JPG (2016-7-2 10:36, 821.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23379&k=ed272cb7f0c4d295c297db4c94961060&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7129.JPG (2016-7-2 10:38, 510.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23380&k=f5fc20db5bc605ba0ad23b8ccfbf872e&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7131.JPG (2016-7-2 10:38, 515.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23381&k=086f9841f021dc155dc08a86511ac6e2&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7133.JPG (2016-7-2 10:39, 841.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23382&k=fa01f8a484a887bbff846a17fc3c755d&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7136.JPG (2016-7-2 10:40, 786.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23383&k=fbf1b6f51af34ba88151e4cc5007845f&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7144.JPG (2016-7-2 10:40, 834.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23384&k=c508a5aa92e78113d799230024993fba&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 10:57

พระราชกรณียกิจ

king9-IMGP7140.JPG
2016-7-2 10:54


king9-IMGP7142.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7146.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7150.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7152.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7170.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7172.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7176.JPG
2016-7-2 10:57


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7140.JPG (2016-7-2 10:54, 782.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23385&k=852700baf7bda47f36a078abf804f1bd&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7142.JPG (2016-7-2 10:55, 656.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23386&k=d0666a1a510ff4e100c02ab831a04291&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7146.JPG (2016-7-2 10:55, 827.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23387&k=016434db82349f5029dd0f888eeefff1&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7150.JPG (2016-7-2 10:55, 807.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23388&k=dfb40e1e7ba482d3a32616d519da43a0&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7152.JPG (2016-7-2 10:56, 844.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23389&k=07a6707ec8c16707e2db020ee27976be&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7170.JPG (2016-7-2 10:56, 806.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23390&k=35dc108551382d71dc00937e7b36090e&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7172.JPG (2016-7-2 10:56, 758.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23391&k=d73896d652f6482a9d201b5c2d37e2fc&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7176.JPG (2016-7-2 10:57, 835.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23392&k=adaf867ddf4e0358298d36055242a35f&t=1590455265&sid=4wn6d4


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-2 11:00

พระราชพิธี

king9-IMGP7180.JPG
2016-7-2 10:58


king9-IMGP7168.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7166.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7164.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7178.JPG
2016-7-2 10:59


รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7180.JPG (2016-7-2 10:58, 742.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23393&k=98d37c8d7038e5617b24384133b9d826&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7168.JPG (2016-7-2 10:59, 461.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23394&k=6e89316c6f3fe647da3f3bea857a4d26&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7166.JPG (2016-7-2 10:59, 407.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23395&k=0ce9653f8b0efc017ebe21a62655aa2a&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7164.JPG (2016-7-2 10:59, 456.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23396&k=f36b28cb5475f547da1c16306784cbf8&t=1590455265&sid=4wn6d4รูปภาพที่แนบมา: king9-IMGP7178.JPG (2016-7-2 10:59, 757.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23397&k=dcde03d93860eb5ae51ab8a958f07b3a&t=1590455265&sid=4wn6d4


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2