Board logo

ชื่อกระทู้: ตักบาตรเทโวโรหณะ ที่บ้านวังแดง [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:13     ชื่อกระทู้: ตักบาตรเทโวโรหณะ ที่บ้านวังแดง

เมื่อวานนี้วันที่ 9 ตุลาคม 2557 แรม 1 ค่ำ (หลังวันออกพรรษา 1 วัน) มีประเพณี "ตักบาตรเทโวโรหณะ" ที่บ้านวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ดูแล้วเป็นงานตักบาตรเทโวที่คึกคักที่สุดในจังหวัด มีภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_5542544e9e30ccf4e9f10ad87e00c510.jpg
2014-10-10 08:06รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_5542544e9e30ccf4e9f10ad87e00c510.jpg (2014-10-10 08:06, 332.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19705&k=297c5a7a8b1aad6797d853be8281decf&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:17

เทโวโรหณะ แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก (ของพระพุทธเจ้า)

เทโวโรหณะ เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า คือในพรรษาที่ 7 ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนเทวโลกคือบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา

ครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ตำนานเล่าว่า พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย คือ บันไดทอง บันไดแก้วมณี บันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เวลา

เสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน เรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า เทโวโรหณะ

เทโวโรหณะ ทำให้เกิดประเพณีทำบุญตักบาตรที่เรียกวา ตักบาตรเทโว ขึ้นและปฏิบัติตามกันมาจนทุกวันนี้

www.th.wikipedia.org/wiki/เทโวโรหณะ


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_c3380376317c51a0c25cfd82fc237d45.jpg
2014-10-10 08:16รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_c3380376317c51a0c25cfd82fc237d45.jpg (2014-10-10 08:16, 590.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19706&k=9993f55ed10114d6d61068d4a3475bb7&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:20

สาวรำวง สีสันฉูดฉาด


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_fe0d0b8a745301abf740086fa4bff405.jpg
2014-10-10 08:19


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_6afe6f888b85e83a48e43a966c8b7063.jpg
2014-10-10 08:19


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_55f8a574a8b8169d83ea3abce8961e4c.jpg
2014-10-10 08:19รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_6afe6f888b85e83a48e43a966c8b7063.jpg (2014-10-10 08:19, 632.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19707&k=644ef897f9381d0935ec425c64252cfd&t=1594480314&sid=PWjpZwรูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_55f8a574a8b8169d83ea3abce8961e4c.jpg (2014-10-10 08:19, 708.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19708&k=f6351850585b4540eef2f26e26172407&t=1594480314&sid=PWjpZwรูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_fe0d0b8a745301abf740086fa4bff405.jpg (2014-10-10 08:19, 723.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19709&k=9f2f066091d72f6dbf3cb4433bc5f4d6&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:23

ดนตรีเล่นสดนะเค๊อะ


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_bc0d1178efc616ac4585f0220a2ffbf0.jpg
2014-10-10 08:22รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_bc0d1178efc616ac4585f0220a2ffbf0.jpg (2014-10-10 08:22, 455.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19710&k=fc7b095cebf41db5ee3b2ae57d691327&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:25

ปีนี้ดีหน่อยได้ฟ้าสีฟ้ามาบ้าง

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_efaaea694088bed58be3194a61494107.jpg
2014-10-10 08:24


ระวังงาช้าง

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_eb38ffc150e4ea9816e8532f8e163a0c.jpg
2014-10-10 08:24รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_efaaea694088bed58be3194a61494107.jpg (2014-10-10 08:24, 474.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19711&k=bd885e3c0ede7926bfdd3fbf1a3a1f36&t=1594480314&sid=PWjpZwรูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_eb38ffc150e4ea9816e8532f8e163a0c.jpg (2014-10-10 08:24, 500.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19712&k=2708cb58223ee970728b4ced9f77de18&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:26

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_39a167c25ceec21ea08de54c9cfb0a37.jpg
2014-10-10 08:26รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_39a167c25ceec21ea08de54c9cfb0a37.jpg (2014-10-10 08:26, 661.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19713&k=c13e85066ac3a41b0f92b3a65a87814b&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:27

abbr_66eb9591a47a84547434d62d135f6113.jpg
2014-10-10 08:27รูปภาพที่แนบมา: abbr_66eb9591a47a84547434d62d135f6113.jpg (2014-10-10 08:27, 610.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19714&k=77a4b425d5b98dd8e1912e22d7e81a73&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:29

ลีลาการดีดไห


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_9cd8aff57bdc38cc488f8da792bef95f.jpg
2014-10-10 08:28


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_ecd2ea155140f6e5bc21a0be0b0a5a89.jpg
2014-10-10 08:28รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_9cd8aff57bdc38cc488f8da792bef95f.jpg (2014-10-10 08:28, 517.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19715&k=2c97ce16c6cf41a8087fdfc27a6cf3a5&t=1594480314&sid=PWjpZwรูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_ecd2ea155140f6e5bc21a0be0b0a5a89.jpg (2014-10-10 08:28, 275.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19716&k=ba3ad86c5ddf3715f81bbad28d9a1115&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:30

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_1587f298340db735e2f145c5984dd726.jpg
2014-10-10 08:30รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_1587f298340db735e2f145c5984dd726.jpg (2014-10-10 08:30, 416.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19717&k=0ca61621fb2b03eb8ad946a68bb73540&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:31

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_c4c5edff21df0b87ade74da0cda39384.jpg
2014-10-10 08:31รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_c4c5edff21df0b87ade74da0cda39384.jpg (2014-10-10 08:31, 491.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19718&k=54ece0b54cc35aa11dc22ce20c0ca6a1&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:34

วางกล้องบนพุงแล้วกดถ่ายภาพไม่ให้ตั้งตัว


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_9409010e8ae9f4c596fbd162e0707fe0.jpg
2014-10-10 08:33รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_9409010e8ae9f4c596fbd162e0707fe0.jpg (2014-10-10 08:33, 573.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19719&k=cc34e4f4b3d68509e19d646519b75f83&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:36

สมัยเด็กๆสักประมาณ ม.1 ทางโรงเรียนผมมีจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว มีเรื่องขำขำที่จำได้คือผมเป็นคนถือมือเปรต ก็เดินรับสตางค์ไปเรื่อยๆ เหนื่อยๆ หนักๆ

สักพักมีคนทักว่า "อ้าว ทำไมมาแต่มือ แล้วตัวไปไหนละ" ผมก็หันกลับไปดูโอ้ววว ตัวเปรตอยู่ห่างตั้งไกล มือเปรตหลุดจากร่างเสียแล้ว แบบว่ารีบเดินจนไม่สนใจอะไรเลย

แต่ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมแบบนี้นานแล้ว มุ่งแต่เรียนเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ (จริงเหรอ)

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_70668f7b0a8aa6886b77af3d2f90dc5a.jpg
2014-10-10 08:36รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_70668f7b0a8aa6886b77af3d2f90dc5a.jpg (2014-10-10 08:36, 690.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19720&k=b582134ac8ca426815a7fd7f520ea61a&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:38

แพนกล้องตะลิ๊ดติ๊ดติ้ว ใช้ได้ 1 ใบ


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_265286bd4d9609aab4a9f6c2f3c39ece.jpg
2014-10-10 08:37รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_265286bd4d9609aab4a9f6c2f3c39ece.jpg (2014-10-10 08:37, 344.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19721&k=fcd6f8b018a7c0b366f46b07c9d594c5&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:40

พวกเธอจัดเต็มสร้างสีสันให้กับงานได้มากทีเดียว


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_9d60adb0b8c8b0fc9d4450385ad8c1ed.jpg
2014-10-10 08:39รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_9d60adb0b8c8b0fc9d4450385ad8c1ed.jpg (2014-10-10 08:39, 257.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19722&k=d909bd75cb568625bd9564eaa0757467&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:41

ไรเหย๋อลุง


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_b21360a7dfbd5ef6c104528ef7248b05.jpg
2014-10-10 08:41รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_b21360a7dfbd5ef6c104528ef7248b05.jpg (2014-10-10 08:41, 335.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19723&k=81b89e5557a4cc7d0beadf0e673c9ffd&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:42

เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_71b4f76a7696b5a19f21c36c76a077d6.jpg
2014-10-10 08:41รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_71b4f76a7696b5a19f21c36c76a077d6.jpg (2014-10-10 08:41, 463.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19724&k=c648ef8b721486cbfcb89c1bea9b263d&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:43

เจอปลาหมึกย่างก็ถ่ายรูปมา แสดงว่าเริ่มหมดมุขละ


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_15d92c5cb4c08480ac605c5050737942.jpg
2014-10-10 08:42รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_15d92c5cb4c08480ac605c5050737942.jpg (2014-10-10 08:42, 418.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19725&k=ba9a3c78d306a9217f488f4dc5e9e907&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 08:45

ชุมบ้านวังแดงยังเข้มเข็ง สมัครสมานสามัคคีกันอย่างดี ทำให้จัดงานใหญ่ๆได้อย่างน่าดู ขอชื่นชมครับ

ลากันไปด้วยภาพนี้ สวัสดี


เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์

abbr_193e9c7a113d70a24e820eba0c29c189.jpg
2014-10-10 08:44รูปภาพที่แนบมา: [เทโวโรหณะ-บ้านวังแดง-อุตรดิตถ์] abbr_193e9c7a113d70a24e820eba0c29c189.jpg (2014-10-10 08:44, 565.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19726&k=96ecf3153eb1735432ea851b23c70f70&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2014-10-10 09:40

ตอนแรก ผมงงๆ ว่าภาพไม่คมชัดผิดฟอร์ม ดูเหมือนๆใน facebook เลย (ผมใช้ google chrome) แต่พอคลิกที่ภาพแต่ละใบ  ก็จะเห็นภาพต้นฉบับ สดสวยคมชัดครับ

เก็บบรรยากาศ ได้ น่าชื่นชมครับ   ไปช่วงสาย สีสันฟ้าดูดีกว่าตอนเช้า
แต่แดดร้อนกว่า  แสงไม่นุ่มนวลเท่า และ สมาชิกในขบวนเริ่มยิ้มแย้มน้อยลง เพราะร้อนแดด
ปีหน้า เราจะได้ลองชั่งใจว่าไปช่วงไหนดี   แต่หวยคงออกว่า ไปช่วงที่สะดวก  

ชุดนี้ ชอบเกือบทุกใบครับ  แต่พิเศษ ใบที่ 13 โดดเด่นครับ  
และ ใบที่ 8 ก็มี movement ดี  แต่ทุกใบก็เก็บเหตุการณ์ มาเล่าเรื่องได้อย่างดี


ต้องขอโทษที่ ไม่มีภาพมาทำกระทู้เบย  เพราะไปถึงใกล้ๆ เที่ยง  ตอนเขาจะจบงานละ...
แถมตั้งค่ากล้องผิดอีก  แต่เป็นการถ่ายภาพที่สนุกมาก
เผลอขาขยับ ยึกๆยักๆ ตามจังหวะเพลงหลายครั้ง
อยากให้ไปถ่ายกันมากๆครับ
ผู้โพสต์: cefiro    เวลา: 2014-10-10 09:57

ได้ออกมาถ่ายก็ถือว่าSuccess แล้วครับ มุมมองสวยๆหลายใบ ปีหน้าขอไปมั่ง
ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-10-10 11:53

แหมชุดนี้ ไปเร้วมาเร้ว ตั้งกระทุ้รวดเร็วยังกับวัยหนุ่ม ...

โดยรวมภาพผมว่าโอเคเลยครับ ใสสบายตา  ยิ่งได้มาเยอะอย่างนี้ก็ยอดเยี่ยม เพราะการถ่ายขบวนแห่
เป็นอะไรที่ปราบเซียนจริงๆ ถ่ายเป็นร้อยได้มาใบเดียวชะงั้น

ผมชอบภาพนี้ครับ


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 12:38

.............. ต้องขอโทษที่ ไม่มีภาพมาทำกระทู้เบย  เพราะไปถึงใกล้ๆ เที่ยง  ตอนเขาจะจบงานละ...
แถมตั้งค่ากล้องผิดอีก  แต่เป็นการถ่ายภาพที่สนุกมาก
เผลอขาขยับ ยึกๆยักๆ ตามจังหวะเพลงหลายครั้ง
อยากให้ไปถ่ายกันมากๆครับ
sumphano โพสต์เมื่อ 2014-10-10 09:40

มีมากมีน้อยก็ไม่ว่า แล้วแต่ใจอ่ะนะครับ

ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ว่ากันไป


abbr_0d899293fb26d9b298ad699584886ba7.jpg
2014-10-10 12:36รูปภาพที่แนบมา: abbr_0d899293fb26d9b298ad699584886ba7.jpg (2014-10-10 12:36, 352.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19727&k=555be2a15faed67358ce6a4e1dc04f50&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 12:42

ได้ออกมาถ่ายก็ถือว่าSuccess แล้วครับ มุมมองสวยๆหลายใบ ปีหน้าขอไปมั่ง
cefiro โพสต์เมื่อ 2014-10-10 09:57


จริงครับ ขอแค่ได้ออกไปถ่ายรูปก็ซั้กซี๊ดดดดดดดดดแล้ววววว

abbr_c177a6b39f1e38318eae84a59d77d9e3.jpg
2014-10-10 12:41รูปภาพที่แนบมา: abbr_c177a6b39f1e38318eae84a59d77d9e3.jpg (2014-10-10 12:41, 213.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19728&k=f67b4f39ee228d5169ec2d590ea8ed71&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 12:48

แหมชุดนี้ ไปเร้วมาเร้ว ตั้งกระทุ้รวดเร็วยังกับวัยหนุ่ม ...

โดยรวมภาพผมว่าโอเคเลยครับ ใสสบายตา  ยิ่งได้มาเยอะอย่างนี้ก็ยอดเยี่ยม เพราะการถ่ายขบวนแห่
เป็นอะไรที่ปราบเซียนจริงๆ ถ่ายเป็นร้อยได้มาใบเดียวชะงั้น

naihoi โพสต์เมื่อ 2014-10-10 11:53


คงเป็นเพราะตอนถ่ายภาพและลักษณะภาพที่ได้โดยรวมมันเรียบๆก็เลยทำภาพง่าย ปรับนิดๆหน่อยก็ใช้ได้ละ

อยากใช้ชีวิตถ่ายภาพง่ายๆบ้างครับ


abbr_eb59dee22c6be29be374aea0ffecf1f9.jpg
2014-10-10 12:47รูปภาพที่แนบมา: abbr_eb59dee22c6be29be374aea0ffecf1f9.jpg (2014-10-10 12:47, 681.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19729&k=5bc7b166f2530472e26a29c60a2b86a8&t=1594480314&sid=PWjpZw


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-10-10 12:53

วีดีโอตั้งค่าผิดเสียหมดเยยครับ
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2