Board logo

ชื่อกระทู้: The Journey of K&B ทอดน่องท่องกรุง ตอน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:08     ชื่อกระทู้: The Journey of K&B ทอดน่องท่องกรุง ตอน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

มีโอกาสได้ไปกรุงเทพยาวๆช่วงหนึ่ง ได้ภาพมาฝากกัน 3 เซ็ทครับ (11/12/12ภาพ คือจะรวมกระทู้เดียวก็เกรงว่าจะยาวเกินไป   )
เซ็ทแรกเริ่มกันที่ "วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์" หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ที่บางบัวทอง นนทบุรี
                คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เปิดให้พุทธบริษัทไทย-จีนได้ร่วมบุญ ในการจัดสร้างเพื่อเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 12 ปี (2539-2551)
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์_คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-01.jpg
2013-6-6 17:05รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-01.jpg (2013-6-6 17:05, 579.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16850&k=23e63df0c078722b4b0288918dc2626b&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:13

เข้าวัดทำบุญกัน


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-02.jpg
2013-6-6 17:12รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-02.jpg (2013-6-6 17:12, 498.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16851&k=c87229a67546a08c3b56df125d47b12c&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:19

เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือพันตา เปรียบเสมือนท่านได้ใช้พระเนตรพันดวงสอดส่องทุกข์สุขของเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลก (แต่ละพระหัตถ์จะมีพระเนตรอยู่)


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-03.jpg
2013-6-6 17:14รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-03.jpg (2013-6-6 17:14, 583.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 2
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16852&k=da67fee90950c551e596742298c9f3c2&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:29วัดเล่งเน่ยยี่ 2-04.jpg
2013-6-6 17:28รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-04.jpg (2013-6-6 17:28, 498.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16853&k=36871ee7ab5aee609bdc066d83231539&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:38วัดเล่งเน่ยยี่ 2-05.jpg
2013-6-6 17:38รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-05.jpg (2013-6-6 17:38, 760.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16854&k=daedd97908dd37096b2f0848cc925a9b&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:43

  วัดเล่งเน่ยยี่ 2-06.jpg
2013-6-6 17:42รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-06.jpg (2013-6-6 17:42, 418.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16855&k=0234a201b7bdf582b150d59c52b544bd&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:44วัดเล่งเน่ยยี่ 2-07.jpg
2013-6-6 17:44รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-07.jpg (2013-6-6 17:44, 636.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16856&k=7b0d6486c9f71a2365925f50d4d6d459&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:46


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-09.jpg
2013-6-6 17:46รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-09.jpg (2013-6-6 17:46, 485.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16857&k=08fcde0514e3ca0d8b5b6ae0bb4b9fc5&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:49

วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์

ตามผนังวิหารด้านในรายล้อมพระพุทธรูปเล็ก ๆ หนึ่งหมื่นองค์


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-08.jpg
2013-6-6 17:48รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-08.jpg (2013-6-6 17:48, 667.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 2
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16858&k=f878da4c518f6e3c8a6d5c1f91492041&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:51

พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าในอดีต)


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-10.jpg
2013-6-6 17:51รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-10.jpg (2013-6-6 17:51, 547.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16859&k=5e316f423d00a60e6e46894889512949&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-6 17:54

ภาพสุดท้ายแล้วครับ ลากันไปเท่านี้ สวัสดี


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-11.jpg
2013-6-6 17:53รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-11.jpg (2013-6-6 17:53, 493.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 2
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16860&k=2fd829578a0ed8946ee955aa072198df&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2013-6-7 14:36

ที่วัดเล่งเน่ยยี่2 นี้ผมเคยไปเก็บภาพครับ บอกได้เลยสวยจริงๆ ยิ่งแสงสวยๆอย่างภาพคุณบีแล้วยิ่งทำให้ภาพน่าสนใจยิ่งขึ้น
ชุดนี้ผมชอบภาพนี้ครับ มีเส้นที่สวยงามและมองไปเห็นอีกวัดหนึ่งครับ สวยๆๆ


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2013-6-8 22:18

สีสวย แสงสวย  หลายภาพ มีมิติจากการวางองค์ประกอบครับ
เสียดายภาพมาน้อยไปนิด เหมือนๆเกริ่ นนำมากกว่า  ทำให้เวลาชมแล้วสะดุดที่จบไวไปนิดครับ
ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-6-12 06:46

ขออภัยที่ทำให้อารมณ์สะดุดครับ ได้ภาพมาเท่านี้เอง คิดมุขไม่ออกแล้ว

วัดเล่งเน่ยยี่ 2-12.jpg
2013-6-12 06:43รูปภาพที่แนบมา: วัดเล่งเน่ยยี่ 2-12.jpg (2013-6-12 06:43, 687.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16876&k=0a0d6df1b5e3fc3c8e56ce41bf69fc9e&t=1642886550&sid=GFB97I


ผู้โพสต์: chaiyaritta    เวลา: 2013-6-18 22:08

รู้สึกว่า ชุดนี้จะดอง ไว้นานเลยนะคร๊าบบบบ ...รูปสุดท้ายนี่ ท่าจะเป็นภาพ3มิติ ดูแล้วตาลายเลย
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2