กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง

กวนอิม_IMGP2476.JPG
2018-10-3 06:25


กวนอิม_IMGP2481.JPG
2018-10-3 06:25


กวนอิม_IMGP2482.JPG
2018-10-3 06:25


กวนอิม_IMGP2483.JPG
2018-10-3 06:25


กวนอิม_IMGP2484.JPG
2018-10-3 06:25


กวนอิม_IMGP2486.JPG
2018-10-3 06:25


กวนอิม_IMGP2487.JPG
2018-10-3 06:26


กวนอิม_IMGP2489.JPG
2018-10-3 06:26

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

วัดกวนอิม หรือ วัดกวนอิมถัง ในภาษาจีน บางคนเรียกว่า วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดและมีชื่อเสียงของเมืองเก่าต้าหลี่ ตั้งอยู่ในทิศใต้ของเมือง จากตำนานโบราณเล่าขานกันว่าในสมัยราชวงศ์ถัง เจ้าแม่กวนอิมได้แปลงร่างเป็นหญิงชราอายุกว่า80ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง ยืนกีดขวางทางทหารไม่ให้เดินทางเข้ามาตึเมืองได้ ชาวเมืองต้าหลี่จึงร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้น กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง หากใครมาเยือนที่เมืองนี้ ต้องมาสักการะและรำลึกถึงพระคุณของเจ้าแม่กวนอิม

กวนอิม_IMGP2490.JPG
2018-10-3 06:47


กวนอิม_IMGP2491.JPG
2018-10-3 06:47


กวนอิม_IMGP2493.JPG
2018-10-3 06:47


กวนอิม_IMGP2494.JPG
2018-10-3 06:47


กวนอิม_IMGP2497.JPG
2018-10-3 06:47


กวนอิม_IMGP2501.JPG
2018-10-3 06:48


กวนอิม_IMGP2503.JPG
2018-10-3 06:48


กวนอิม_IMGP2505.JPG
2018-10-3 06:48


กวนอิม_IMGP2507.JPG
2018-10-3 06:48

TOP

วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิม
ได้แปลงกายโดยแบกกอ้นหินใหญ่ไวข้างหลัง เพื่อ
ขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึง
สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มี
ประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง


กวนอิม_IMGP2508.JPG
2018-10-3 06:51


กวนอิม_IMGP2510.JPG
2018-10-3 06:51


กวนอิม_IMGP2512.JPG
2018-10-3 06:51


กวนอิม_IMGP2513.JPG
2018-10-3 06:51


กวนอิม_IMGP2515.JPG
2018-10-3 06:51


กวนอิม_IMGP2517.JPG
2018-10-3 06:52


กวนอิม_IMGP2519.JPG
2018-10-3 06:52


กวนอิม_IMGP2520.JPG
2018-10-3 06:52

TOP

กวนอิม_IMGP2522.JPG
2018-10-3 06:53


กวนอิม_IMGP2525.JPG
2018-10-3 06:53


กวนอิม_IMGP2529.JPG
2018-10-3 06:53


กวนอิม_IMGP2532.JPG
2018-10-3 06:53


กวนอิม_IMGP2534.JPG
2018-10-3 06:54


กวนอิม_IMGP2536.JPG
2018-10-3 06:54


กวนอิม_IMGP2537.JPG
2018-10-3 06:54


กวนอิม_IMGP2539.JPG
2018-10-3 06:54

TOP

กวนอิม_IMGP2542.JPG
2018-10-3 06:55


กวนอิม_IMGP2547.JPG
2018-10-3 06:55


กวนอิม_IMGP2548.JPG
2018-10-3 06:55


กวนอิม_IMGP2550.JPG
2018-10-3 06:55


กวนอิม_IMGP2552.JPG
2018-10-3 06:55


กวนอิม_IMGP2559.JPG
2018-10-3 06:56


กวนอิม_IMGP2562.JPG
2018-10-3 06:56


กวนอิม_IMGP2564.JPG
2018-10-3 06:56

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กวนอิม_IMGP2545.JPG
2018-10-3 06:57


กวนอิม_IMGP2554.JPG
2018-10-3 06:57


กวนอิม_IMGP2556.JPG
2018-10-3 06:57


กวนอิม_IMGP2571.JPG
2018-10-3 06:57


กวนอิม_IMGP2572.JPG
2018-10-3 06:58


กวนอิม_IMGP2584.JPG
2018-10-3 06:58


กวนอิม_IMGP2585.JPG
2018-10-3 06:58


กวนอิม_IMGP2586.JPG
2018-10-3 06:58

TOP

กวนอิม_IMGP2575.JPG
2018-10-3 06:59


กวนอิม_IMGP2576.JPG
2018-10-3 06:59


กวนอิม_IMGP2577.JPG
2018-10-3 06:59


กวนอิม_IMGP2578.JPG
2018-10-3 06:59


กวนอิม_IMGP2579.JPG
2018-10-3 06:59


กวนอิม_IMGP2580.JPG
2018-10-3 06:59


กวนอิม_IMGP2581.JPG
2018-10-3 07:00

TOP

กวนอิม_IMGP2592.JPG
2018-10-3 07:00


กวนอิม_IMGP2593.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2595.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2597.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2599.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2603.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2607.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2608.JPG
2018-10-3 07:01


กวนอิม_IMGP2610.JPG
2018-10-3 07:02


กวนอิม_IMGP2613.JPG
2018-10-3 07:02


กวนอิม_IMGP2614.JPG
2018-10-3 07:02

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด