กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เช้าวันอาทิตย์ที่17 ธันวา ครอบครัวผมออกเดินทางขึ้นเหนือ ว่าจะขับขึ้นไปเรื่อยๆ  โดยจุดแรกที่จะนอนพักคือที่ จ.เพชรบูรณ์โดยไม่ได้เตรียมชุดกันหนาวไปกัน  กะนอนเต็นท์กันด้วย  จนถึงเย็นอากาศก็เริ่มเย็นลมพัดจนหนาว จึงตกลงไปนอนที่แคมป์สน  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันเปิดหาที่พักกันได้ที่  ภูเสียดฟ้ารีสอร์ต


แก้ว001_IMGP3480.JPG
2017-12-22 06:42แก้ว003_IMGP3827.JPG
2017-12-22 06:42วิวทิวทัศน์ที่มองจากรีสอร์ตมองเห็นพระธาตุได้


แก้ว003_IMGP3830.JPG
2017-12-22 06:43แก้ว001_IMGP3466.JPG
2017-12-22 06:43


กลางคืนพระธาตุเปิดไฟ สวยงาม  เลยจะลองถ่ายภาพแสงไฟกลางคืนบ้าง  ตอนนั้นประมาณ 20.30น. อากาศหนาว ลมก็แรง ถ่ายได้ 2 รูปก็วิ่งเข้าห้องพัก  ไม่ได้เตรียมเลนส์เทเล ไป เลยได้แค่เนี้ย


แก้ว001_IMGP3474.JPG
2017-12-22 06:43แก้ว001_IMGP3475.JPG
2017-12-22 06:43


ลองครอปภาพให้ใหญ่ขึ้น

ครอป1.jpg
2017-12-22 11:28ยามเช้าพอมองเห็น กินกาแฟที่ทางรีสอร์ตจัดไว้ให้จากนั้นก็เตรียมไปวัดกัน


แก้ว001_IMGP3486.JPG
2017-12-22 06:44

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ยามเช้าไปถึงก็มีผู้คนมากันแล้ว พอสมควร เดินไปถ่ายรูปไป  ถ่ายกับครอบครัวซะส่วนใหญ่ที่เหลือก็ถ่ายไปเรื่อยๆแบบสบายๆ  ก็ไม่คิดส่งประกวดนี่เดินไปถ่ายรูปไปเพิ่งมาเห็นตอนหลังว่าบันไดที่ขึ้นนี่เป็นหลังวัด หน้าวัดอยู่อีกทาง


แก้ว001_IMGP3347.JPG
2017-12-22 06:55แก้ว001_IMGP3353.JPG
2017-12-22 06:55แก้ว001_IMGP3359.JPG
2017-12-22 06:55แก้ว001_IMGP3361.JPG
2017-12-22 06:55แก้ว001_IMGP3365.JPG
2017-12-22 06:55แก้ว001_IMGP3367.JPG
2017-12-22 06:56แก้ว001_IMGP3368.JPG
2017-12-22 06:56แก้ว001_IMGP3369.JPG
2017-12-22 06:56แก้ว001_IMGP3374.JPG
2017-12-22 06:57แก้ว001_IMGP3377.JPG
2017-12-22 06:57แก้ว001_IMGP3381.JPG
2017-12-22 06:57
แก้ว001_IMGP3369.JPG

TOP

ประวัติความเป็นมา

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป


แก้ว001_IMGP3388.JPG
2017-12-22 07:05


แก้ว001_IMGP3390.JPG
2017-12-22 07:06


แก้ว001_IMGP3392.JPG
2017-12-22 07:06


แก้ว001_IMGP3396.JPG
2017-12-22 07:06


แก้ว001_IMGP3399.JPG
2017-12-22 07:06


แก้ว001_IMGP3400.JPG
2017-12-22 07:06


แก้ว001_IMGP3405.JPG
2017-12-22 07:07


แก้ว001_IMGP3406.JPG
2017-12-22 07:07


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน ๒๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม ๙๑ ไร่


แก้ว001_IMGP3410.JPG
2017-12-22 07:08แก้ว001_IMGP3412.JPG
2017-12-22 07:09แก้ว001_IMGP3414.JPG
2017-12-22 07:09แก้ว001_IMGP3417.JPG
2017-12-22 07:09แก้ว001_IMGP3423.JPG
2017-12-22 07:09แก้ว001_IMGP3430.JPG
2017-12-22 07:10แก้ว001_IMGP3433.JPG
2017-12-22 07:10แก้ว001_IMGP3449.JPG
2017-12-22 07:10

TOP

วัตถุประสงค์การสร้าง

เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน

วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง


แก้ว001_IMGP3434.JPG
2017-12-22 07:11แก้ว001_IMGP3508.JPG
2017-12-22 07:12แก้ว001_IMGP3511.JPG
2017-12-22 07:12แก้ว001_IMGP3512.JPG
2017-12-22 07:12แก้ว001_IMGP3513.JPG
2017-12-22 07:13แก้ว001_IMGP3514.JPG
2017-12-22 07:13แก้ว001_IMGP3515.JPG
2017-12-22 07:13แก้ว002_IMGP3517.JPG
2017-12-22 07:13

TOP

หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม

สติปัฏฐาน ๔ เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุผาแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


แก้ว002_IMGP3518.JPG
2017-12-22 07:16แก้ว002_IMGP3520.JPG
2017-12-22 07:16แก้ว002_IMGP3524.JPG
2017-12-22 07:16แก้ว002_IMGP3530.JPG
2017-12-22 07:16แก้ว002_IMGP3532.JPG
2017-12-22 07:16แก้ว002_IMGP3539.JPG
2017-12-22 07:17แก้ว002_IMGP3541.JPG
2017-12-22 07:17แก้ว002_IMGP3592.JPG
2017-12-22 07:17

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ช่วงนี้มีการซ่อมแซมจึงมีนั่งร้านปิดบัง  คงต้องมาใหม่ภายหน้า


แก้ว002_IMGP3603.JPG
2017-12-22 07:22แก้ว002_IMGP3606.JPG
2017-12-22 07:22แก้ว002_IMGP3610.JPG
2017-12-22 07:23แก้ว002_IMGP3613.JPG
2017-12-22 07:23แก้ว002_IMGP3615.JPG
2017-12-22 07:23แก้ว002_IMGP3617.JPG
2017-12-22 07:23แก้ว002_IMGP3621.JPG
2017-12-22 07:23แก้ว002_IMGP3623.JPG
2017-12-22 07:24

TOP

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว มีรูปทรงวิจิตรงดงามด้วยการออกแบบ และการเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้ว รูปร่างขององค์เจดีย์ สร้างเลียนแบบดอกบัวที่ซ้อนกัน 7 ชั้น เพื่อถวายแด่องค์พระพุทธเจ้า สีสันที่สดใสของเจดีย์ เกิดจากการนำกระเบื้องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้ว แหวน เงินทอง สิ่งมีค่าต่างๆ ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่ง เป็นลวดลายที่สวยงาม


แก้ว002_IMGP3624.JPG
2017-12-22 07:26แก้ว002_IMGP3627.JPG
2017-12-22 07:26แก้ว002_IMGP3678.JPG
2017-12-22 07:27แก้ว002_IMGP3679.JPG
2017-12-22 07:27


มหาวิหาร พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

จุดประสงค์ในการสร้างนี้ เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ 85 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

จากรูปจำลองด้านบนนี้ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาม 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่นๆนั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา


แก้ว002_IMGP3683.JPG
2017-12-22 07:27แก้ว002_IMGP3685.JPG
2017-12-22 07:27แก้ว002_IMGP3690.JPG
2017-12-22 07:27แก้ว002_IMGP3696.JPG
2017-12-22 07:28

TOP

ด้านหลังพระเจดีย์ เป็นหุบเขาใหญ่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นหุบเขาบริเวณเดียวกับที่ได้ชมวิวจากร้าน คอฟฟี่ ฮิลล์(ร้านเดิม) รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงใหญ่ กับสีเขียวของป่าไม้ที่มีการรณรงค์ให้อนุรักษ์ เพื่อรักษาต้นน้ำ และเพื่อเป็นแนวป้องกันการเกิดดินถล่มลงไปยังชุมชนเชิงเขา

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงฤดูที่เหมาะที่สุดสำหรับการชม และทำบุญที่วัดพระธาตุผาแก้ว คือฤดูฝน โดยเฉพาะในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นฤดูที่มีหมอกสวยงามมากที่สุดในบริเวณผาซ่อนแก้ว และทำให้บริเวณวัดเต็มไปด้วยหมอกสีขาว บางวันมีทะเลหมอกสวยงาม ราวกับอยู่บนสวรรค์ ส่วนในฤดูหนาว จะเป็นฤดูที่อากาศเย็นสบายปลอดโปร่ง แต่จะมีหมอกน้อยกว่าในฤดูฝน


แก้ว002_IMGP3699.JPG
2017-12-22 07:31แก้ว002_IMGP3701.JPG
2017-12-22 07:31แก้ว002_IMGP3702.JPG
2017-12-22 07:31แก้ว002_IMGP3708.JPG
2017-12-22 07:32แก้ว002_IMGP3709.JPG
2017-12-22 07:32แก้ว002_IMGP3712.JPG
2017-12-22 07:32แก้ว002_IMGP3715.JPG
2017-12-22 07:32แก้ว002_IMGP3717.JPG
2017-12-22 07:32

TOP

แก้ว002_IMGP3720.JPG
2017-12-22 07:33แก้ว002_IMGP3723.JPG
2017-12-22 07:33แก้ว002_IMGP3726.JPG
2017-12-22 07:33แก้ว002_IMGP3728.JPG
2017-12-22 07:34แก้ว002_IMGP3730.JPG
2017-12-22 07:34แก้ว002_IMGP3732.JPG
2017-12-22 07:34แก้ว002_IMGP3734.JPG
2017-12-22 07:34แก้ว002_IMGP3738.JPG
2017-12-22 07:34

TOP

ดูเครื่องเบญจรงค์ที่นำมาประดับแล้ว พบว่าเป็นของที่ทำใหม่ ไม่ใช่ของเก่า


แก้ว003_IMGP3745.JPG
2017-12-22 07:38แก้ว002_IMGP3530.JPG
2017-12-22 07:38แก้ว003_IMGP3746.JPG
2017-12-22 07:38แก้ว002_IMGP3532.JPG
2017-12-22 07:39แก้ว003_IMGP3747.JPG
2017-12-22 07:39แก้ว001_IMGP3414.JPG
2017-12-22 07:39แก้ว003_IMGP3760.JPG
2017-12-22 07:39แก้ว001_IMGP3415.JPG
2017-12-22 07:39แก้ว003_IMGP3769.JPG
2017-12-22 07:40แก้ว001_IMGP3379.JPG
2017-12-22 07:40แก้ว003_IMGP3770.JPG
2017-12-22 07:40แก้ว003_IMGP3772.JPG
2017-12-22 07:41แก้ว003_IMGP3773.JPG
2017-12-22 07:41แก้ว003_IMGP3776.JPG
2017-12-22 07:41แก้ว003_IMGP3779.JPG
2017-12-22 07:41แก้ว003_IMGP3798.JPG
2017-12-22 07:42แก้ว003_IMGP3814.JPG
2017-12-22 07:42แก้ว003_IMGP3864.JPG
2017-12-22 07:42แก้ว003_IMGP3758.JPG
2017-12-22 07:42

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

แก้ว002_IMGP3742.JPG
2017-12-22 07:47แก้ว002_IMGP3748.JPG
2017-12-22 07:47แก้ว002_IMGP3757.JPG
2017-12-22 07:47แก้ว003_IMGP3743.JPG
2017-12-22 07:47แก้ว003_IMGP3762.JPG
2017-12-22 07:48แก้ว003_IMGP3775.JPG
2017-12-22 07:48แก้ว003_IMGP3783.JPG
2017-12-22 07:48แก้ว003_IMGP3790.JPG
2017-12-22 07:48

TOP

แก้ว003_IMGP3792.JPG
2017-12-22 07:49แก้ว003_IMGP3796.JPG
2017-12-22 07:49แก้ว003_IMGP3809.JPG
2017-12-22 07:49แก้ว003_IMGP3811.JPG
2017-12-22 07:50แก้ว003_IMGP3860.JPG
2017-12-22 07:50แก้ว003_IMGP3870.JPG
2017-12-22 07:50แก้ว003_IMGP3874.JPG
2017-12-22 07:51แก้ว003_IMGP3878.JPG
2017-12-22 07:51

TOP

คงพอละครับสำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  จากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางต่อ.....ไปพบกับความหนาวที่ 6 องศา

แก้ว002_IMGP3756.JPG
2017-12-22 07:54

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด