กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ชิ้นที่๔๒ ชาม ลายไก่ 8ชิ้น
10-IMGP1773.JPG
2017-3-28 07:24

10-IMGP1775.JPG
2017-3-28 07:24

10-IMGP1785.JPG
2017-3-28 07:24

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

10-IMGP1778.JPG
2017-3-28 07:25

10-IMGP1787.JPG
2017-3-28 07:25

10-IMGP1788.JPG
2017-3-28 07:25

TOP

10-IMGP1789.JPG
2017-3-28 07:26

10-IMGP1795.JPG
2017-3-28 07:26

10-IMGP1807.JPG
2017-3-28 07:26

TOP

10-IMGP1790.JPG
2017-3-28 07:27

10-IMGP1793.JPG
2017-3-28 07:27

10-IMGP1803.JPG
2017-3-28 07:28

TOP

10-IMGP1782.JPG
2017-3-28 07:28

10-IMGP1797.JPG
2017-3-28 07:28

10-IMGP1804.JPG
2017-3-28 07:29

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ชิ้นที่๔๓ ชาม ลายเทพพนมนรสิงห์ 8ชิ้น
10-IMGP1812.JPG
2017-3-28 07:30

10-IMGP1815.JPG
2017-3-28 07:30

10-IMGP1830.JPG
2017-3-28 07:30

TOP

10-IMGP1817.JPG
2017-3-28 07:31

10-IMGP1822.JPG
2017-3-28 07:31

10-IMGP1828.JPG
2017-3-28 07:31

TOP

10-IMGP1827.JPG
2017-3-28 07:33

10-IMGP1820.JPG
2017-3-28 07:32

10-IMGP1825.JPG
2017-3-28 07:32

TOP

ชิ้นที่๔๔ โถลายคราม ลายมังกร
11-IMGP1833.JPG
2017-3-28 12:13

11-IMGP1839.JPG
2017-3-28 12:13

11-IMGP1847.JPG
2017-3-28 12:13

TOP

11-IMGP1835.JPG
2017-3-28 12:14

11-IMGP1843.JPG
2017-3-28 12:14

11-IMGP1858.JPG
2017-3-28 12:15

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

11-IMGP1838.JPG
2017-3-28 12:15

11-IMGP1854.JPG
2017-3-28 12:15

11-IMGP1856.JPG
2017-3-28 12:16

TOP

11-IMGP1841.JPG
2017-3-28 12:16

11-IMGP1849.JPG
2017-3-28 12:17

TOP

ชุดที่๔๕ สำรับลายคราม ลายมังกร
11-IMGP1860.JPG
2017-3-28 12:18

11-IMGP1869.JPG
2017-3-28 12:18

11-IMGP1885.JPG
2017-3-28 12:18

TOP

11-IMGP1862.JPG
2017-3-28 12:19

11-IMGP1871.JPG
2017-3-28 12:19

11-IMGP1873.JPG
2017-3-28 12:19

TOP

11-IMGP1877.JPG
2017-3-28 12:20

11-IMGP1878.JPG
2017-3-28 12:20

11-IMGP1883.JPG
2017-3-28 12:20

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด