กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อสิ้นแสงตะวันความมืดก็เข้าปกคลุมหมู่บ้านไผ่ล้อมน้อยดินแดนลุ่มแม่น้ำป่าสัก


ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยของคุ้งน้ำก็ได้ปรากฏเสียงสอดแทรกผ่านความเงียบในยามค่ำคืน_MG_3495.JPG
2014-12-3 11:57

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ผู้คนต่างหวาดกลัวและโจษจันกันไปทั่วเพราะเสียงนั่นโหยหวนคร่ำครวญดังผู้หญิงร้องไห้ราวกับเศร้าโศกเสียใจมานานแสนนาน
_MG_3499.JPG
2014-12-3 11:58

TOP

บ้านเสาไห้แต่เดิมชื่อว่า บ้านใผ่ล้อมน้อย เป็นชุมชนที่มีมานาน


เมืองสระบุรีตั้งขึ้นราวๆปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิ
_MG_3514.JPG
2014-12-3 12:00

TOP

เหตุผลที่ทรงตั้งเมืองสระบุรีขึ้นมาก็เพื่อรวบรวมกำลังคนไว้ช่วยคราวมีศึกมาตีกรุงศรีอยุธยา_MG_3554.JPG
2014-12-3 12:01

TOP

ที่ชื่อว่าเมืองสระบุรีนั้นก็เพราะถือเอาบึงโง้งที่อยู่ใกล้วัดจันทบุรีเป็นนามเมืองว่าสระบุรี_MG_3557.JPG
2014-12-3 12:02

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ในสมัยที่ผู้ว่าราชการเมืองสระบุรีชื่อพระยาสระบุรี ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านไผ่ล้อมน้อยนี้


จนกระทั่ง พ.ศ. 2439 จึงย้ายที่ตั้งไปที่ตำบลปากเพรียวจนถึงปัจจุบัน บ้านไผ่ล้อมน้อยต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น บ้านเสาไห้


เหตุก็คือเล่ากันว่ามีเสาต้นหนึ่งจมอยู่ในลำน้ำป่าสักได้ร้องไห้จนชาวบ้านแถวนี้ได้ยินกันเสมอ จนเรียกว่า


บ้านเสาร้องไห้ หรือบ้านเสาไห้  _MG_3561.JPG
2014-12-3 12:04

TOP

ณ.หมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลนาโฉง  เสาต้นตะเคียนทองไม้ที่งดงามตรงตามตำรา


ทางการได้ประกาศให้หัวเมืองจัดหาไม้มาเพื่อทำเสาหลักเมืองที่กรุงเทพ


ถ้าเสาของผู้ใดได้คัดเลือกก็จะได้รับรางวัลอย่างงาม
_MG_3580.JPG
2014-12-3 12:05

TOP

แต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่มีใครสามารถตัดต้นตะเคียนทองต้นนี้ได้ เพราะนางไม้ไม่ยินยอม


จนกระทั้งหนานต๊ะผู้มากด้วยอาคมได้ทำการเชิญนางไม้ที่ประจำต้นตะเคียนนี้ไปเป็นเสาหลักเมือง นางไม้ก็ยินดี


แต่มีข้อแม้ว่าหนานต๊ะต้องเป็นผุ้พาต้นตะเคียนนี้ไปด้วยตัวของหนานต๊ะเอง   _MG_3596.JPG
2014-12-3 12:07

TOP

เมื่อหนานต๊ะได้ทำการตัดไม้และเคลื่อนเสาลงน้ำเพื่อรอรอส่งไปยังกรุงเทพนั้น


ได้มีนักหาไม้แควใหญ่จากนครสวรรค์ 7 คนได้ปลอมตัวเป็นนักบวช(เถน) หวังที่จะขโมยไม้งามต้นนี้โดยการฆ่าหนานต๊ะเสีย


แต่เนื่องด้วยหนานต๊ะมีอาคมที่แก่กล้าอยุ่ยงคงกระพันฆ่าอย่างไรก็ไม่ตาย   


จนกระทั่งเถนทั้ง 7ได้ฆ่าหนานต๊ะด้วยวิธีสวนทวารและนำศพไปยืนพิงต้นไม้ไว้  
_MG_3608.JPG
2014-12-3 12:08

TOP

แต่ด้วยเหตุผลอันไดไม่ทราบได้ในเวลาต่อมาเถนทั้ง 7 ก็ถูกฆ่าเช่นกัน จนเป็นที่มาของ “บ้านสัตตาเถน  ”


ตรงหมู่บ้านที่เถนทั้ง 7นั้นนอนตายอยู่ ส่วนทุ่งที่เถนทั้ง 7 ได้นำศพหนานต๊ะไปยืนพิงต้นไม้นั้นคือ “ทุ่งผียืนตาย ”


_MG_3615.JPG
2014-12-3 12:10

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

เมื่อสิ้นหนานต๊ะเสาไม้งามนี้ก็ไม่มีผู้ใดนำส่งไปที่กรุงเทพได้ นางไม้ที่สิงสถิตอยู่ก็ได้เสียใจเป็นอย่างมาก


จึงได้ร้องไห้คร่ำครวญอยุ่หลายวันจนกระทั่งจมลงในแม่น้ำ ณ. ลำน้ำแควป่าสักแห่งนี้_MG_3619.jpg
2014-12-3 12:11

TOP

หลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนแห่งหมู่บ้านไผ่ล้อมน้อยก็ได้พบเจอเรื่องราวปาฏิหาริย์ของนางตะเคียนเรื่องมา


บ้างก็บนแล้วไม่แก่บนจนถูกนางตะเคียนลงโทษ หรือไม่ก็การแสดงตนผ่านฝันและที่ได้ยินเสมอมานั่นคือนางตะเคียงร้องไห้_MG_3634.JPG
2014-12-3 12:17

TOP

จนถึงเมื่อ ปี 2501 นางเฉียว ผู้เป็นภรรยาของนายเผ่าจันทร์ประสิทธิ์ ได้ฝันว่า ตนได้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำป่าสัก


แล้วได้พบกับเสาต้นหนึ่งเป็นเสาร้องไห้และตนก็ได้เอามือไปลูกคลำเสาต้นนี้


รุ่งเช้านางเฉลียวเลยเล่าให้สามีฟังนายเผ่าเห็นว่านอนมากฝันมากเป็นเรื่องธรรมดา


แต่นานๆเข้าเรื่องราวต่างที่เกิดจากชาวบ้านมีมากขึ้นเพราะมีการเข้าทรงบอกว่านางไม้อยากขึ้นจากน้ำ


ชาวบ้านจึงร้องขอให้นายเผา จันทร์ประสิทธิ์ซึ่งเป็นคนดี มีศีลธรรม


อีกทั้งมีกำลังคนอยู่มากเพราะเป็นเจ้าของโรงสีกองไทฟงของสระบุรีเป็นผู้นำในการน้ำเสาขึ้นจากน้ำ
_MG_3650.JPG
2014-12-3 12:19

TOP

วันที่ 23 เมษายน 2501 นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวเสาไห้ที่ต้องจารึกไว้


ประชาชมจำนวนมากร่วมกันเชิญเสาต้นตะเคียนได้ไปประดิษฐานอยู่ที่วัดสูง


โดยสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ที่หน้าพระอุโบสถ เป็นศาลากว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร


มีมุขออกด้านตะวันออก พื้นเมคอนกรีต มีฐานสูงก่ออิฐรองรับเสาตะเคียน  _MG_3666.JPG
2014-12-3 12:20

TOP

ต่อมาเมื่อวัดสูงได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น จึงได้ดัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเดิมเป็นอาคารทรงไทยสวยงาม


และอัญเชิญเสาแม่นางตะเคียนมาประดิษฐานที่ศาลหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2530 มาจนถึงทุกวันนี้_MG_3539.JPG
2014-12-3 12:21

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด