กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ ในสมัยอยุธยาตอนกลาง หรือตรงกับช่วงสมัยราชวงศ์หมิงของจีน ตลาดการค้าเครื่องถ้วยได้ขยายตัวมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างกว้างขวางเครื่องลายครามจีนได้ถูกผลิตขึ้นจากหลายแหล่งเตาในหลายมณฑล เช่นที่ เจียงซี ฟูเจี้ยน และกวางตง รวมทั้งคุณภาพของเครื่องถ้วยมีหลายระดับ เนื่องจากมีการผลิตในลักษณะ MASS PRODUCT เพื่อการส่งออกโยเฉพาะ ซึ่งทำให้เครื่องลายครามที่ถูกส่งเข้ามามีปริมาณมากและมีราคาต่ำพอที่คนทั่วไปจะหาซื้อมาเป็นสมบัติของตนเองได้ ดังนั้นความนิยมในเครื่องลายครามจากประเทศจีนจึงได้เริ่มแพร่หลายไปสู่ชาวบ้านธรรมดามากขึ้น ซึ่งสามารถพบเครื่องลายครามที่มีอายุอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้อยู่กระจัดกระจายทั่วไป โดยเฉพาะในแหล่งที่เป็นเมืองท่าและเมืองที่มีความสำคัญต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ บริเวณเมืองชายฝั่งทะเลทั้งทางภาคใต้ เช่นสุราษฎร์ธานี ปัตตานี และภาคตะวันออกเช่น ชลบุรี จันทบุรี ตราด เป็นต้น
001-IMGP8072.JPG
2017-2-8 12:11

001-IMGP8078.JPG
2017-2-8 12:11

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

นอกเหนือจากการนำเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ในตอนปลายของสมัยอยุธยายังมีการนำเศษกระเบื้องลายครามที่ชำรุดเสียหายมาประดับแต่งอาคารสถาปัตยกรรม เช่นพระราชวังและวัดวาอารามต่าง ๆ และกลายมาเป็นความนิยมอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงมีความสนพระทัยในศิลปจีนเป็นพิเศษอยู่แล้ว สิ่งก่อสร้างในรัชกาลนี้มักได้รับการประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยเศษกระเบื้องถ้วยชามและแผ่นกระเบื้องเคลือบที่มีการสั่งทำเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ เช่นที่ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม รวมทั้งพระอุโบสถพระวิหารต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในช่วงนี้ ความนิยมตามประเพณีราชนิยมนี้ ยังได้แพร่หลายออกไปตามหัวเมืองต่าง ๆ อย่างกว้างขวางอีกด้วย
001-IMGP8081.JPG
2017-2-8 12:12

001-IMGP8089.JPG
2017-2-8 12:12

TOP

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เครื่องลายครามจีนนอกจากจะเป็นเครื่องใช้ที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว ความนิยมของเครื่องลายครามในรูปของศิลปวัตถุหรือของสะสมเพื่อใช้ประดับตกแต่งยังนับว่าเฟื่องฟูเป็นอันมาก ได้มีการออกแบบและสั่งทำเครื่องลายครามให้มีลักษณะรูปทรงและลวดลายต่าง ๆ มากมาย เครื่องลายครามจีนจำนวนไม่น้อยได้รับการออกแบบเป็นลวดลายไทยเป็นต้นว่า ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเทพนม ตลอดจนลายกนกต่าง ๆ ส่วนประเภทของเครื่องลายครามส่วนใหญ่จะได้แก่เครื่องใช้ประดับฐานะ จำพวกกาน้ำชาชุดชา ชามฝา กระปุก กระโถนค่อม กระโถนปากแตร กระถางต้นไม้ แจกัน เป็นต้น เครื่องลายครามกลุ่มนี้มักเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ "เครื่องกังไส"ในสมัยนี้ยังได้มีการจัดประกวดเครื่องลายครามในชุดเครื่องโต๊ะขึ้นหลายครั้ง รวมทั้งมีการแต่งตำราว่าด้วย เครื่องโต๊ะ และ ถ้วยปั้น และมีการตราพระราชบัญญัติเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะอีกด้วย
001-IMGP8094.JPG
2017-2-8 12:13

001-IMGP8100.JPG
2017-2-8 12:13

TOP

นอกจากเครื่องลายครามชนิดคุณภาพดีซึ่งสั่งเข้ามาเป็นพิเศษแล้ว ยังมีเครื่องถ้วยอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า "คิทเช่น ชิง" (KITCHEN CHING) เป็นเครื่องถ้วยคุณภาพต่ำในสมัยราชวงศ์ชิงของจีน ส่วนใหญ่เป็นถ้วยชามรามไหสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องถ้วยกลุ่มนี้จะตกแต่งลวดลายอย่างง่าย ๆ โดยมากใช้วิธีพิมพ์ลายเพื่อให้ได้ปริมาณคราวละมาก ๆและเป็นที่น่าสังเกตว่า เครื่องถ้วยกลุ่มดังกล่าวนี้จะพบมากบริเวณเมืองริมฝั่งทะเลทั้งฝั่งทะเลภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศที่พบ คือ ประเทศ มาเลเซียอินโดนิเซีย และ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
001-IMGP8103.JPG
2017-2-8 12:14

001-IMGP8105.JPG
2017-2-8 12:14

TOP

เครื่องถ้วยทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมานี้ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่พบว่า ได้ถูกเก็บรักษาไว้ตามวัดสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการที่ผู้นำมาถวายเป็นเครื่องใช้ แด่ภิกษุสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ชั้นสูงในสมัยนั้น และตกทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันก็เป็นได้
001-IMGP8112.JPG
2017-2-8 12:15

001-IMGP8118.JPG
2017-2-8 12:15

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ว่าจะคุยกันเรื่องทิศทางของแสง ดันหลงประเด็นไปเป็นประวัติเครื่องลายครามซะงั้น
001-IMGP8124.JPG
2017-2-8 12:17

001-IMGP8130.JPG
2017-2-8 12:17

TOP

เรื่องทิศทางแสง ความสว่าง-ความมืด ผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะมันขึ้นกับความชอบของแต่ละคน...เหมือนกับการถ่ายภาพบุคคล  บางคนก็ชอบแสงเฉียง  บางคนต้องมี แฮร์ไลท์ ริมไลท์ที่ผม
แสงสลัวๆ บางคนก็แนวไต้หวัน ชัดทุกมุมทุกด้าน แสงเข้าทุกด้าน

001-IMGP8136.JPG
2017-2-8 12:22

001-IMGP8139.JPG
2017-2-8 12:22

TOP

ดังนั้นชอบแบบไหนก็จัดแสงแบบนั้น ไม่มีผิดไม่มีถูกครับ
001-IMGP8146.JPG
2017-2-8 12:23

001-IMGP8151.JPG
2017-2-8 12:24

TOP

โดยความชอบส่วนตัว ผมชอบแสงเฉียง ด้านใดด้านหนึ่ง  วัตถุจะส่ว่างด้านนึง อีกด้านไม่ถึงกับมืดสนิท แต่มองเห็นรายละเอียดนิดหน่อย ผมว่าลึกลับดี
001-IMGP8165.JPG
2017-2-8 12:27

001-IMGP8170.JPG
2017-2-8 12:27

TOP

โดยใช้ไฟด้านนึง อีกด้านใช้กระดาษขาว สะท้อนแสงเอา
001-IMGP8177.JPG
2017-2-8 12:29

001-IMGP8181.JPG
2017-2-8 12:29

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ลองถ่ายกันดูนะครับ  ผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ถือว่าโชคดีมาก สามารถ ถ่ายได้ตามแต่อยากจะลอง ถ่ายไม่สวยลบทิ้ง  ซึ่งสมัยกล้องฟิล์มเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ ต้องเรียนรู้จากคนอื่น  แต่นี่เราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้  learning by doing.
001-IMGP8158.JPG
2017-2-8 12:34

001-IMGP8161.JPG
2017-2-8 12:34

TOP

กล้องอยู่กับเราดังนั้นใช้มันให้คุ้มค่าเลยครับ
001-IMGP8187.JPG
2017-2-8 12:36

001-IMGP8191.JPG
2017-2-8 12:36

TOP

แต่ถ้าจะถ่ายรูปขายสินค้านี่จะเป็นอีกแบบเลยนะครับ  ต้องสว่างชัดอย่างเดียวเลย
001-IMGP8194.JPG
2017-2-8 12:38

001-IMGP8197.JPG
2017-2-8 12:38

001-IMGP8206.JPG
2017-2-8 12:38

TOP

ขอให้สนุกกับการถ่ายภาพนะครับ
001-IMGP8211.JPG
2017-2-8 12:40

001-IMGP8213.JPG
2017-2-8 12:40

001-IMGP8218.JPG
2017-2-8 12:40

TOP

ต้องลองกลับไปทำดูบางแล้วว

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด