กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ที่เมืองเก่าลี่เจียงมีดอกไม้ข้างทางสวยงาม

ดอกไม้_IMGP3121.JPG
2018-10-16 06:24


ดอกไม้_IMGP3098.JPG
2018-10-16 06:25


ดอกไม้_IMGP3101.JPG
2018-10-16 06:25


ดอกไม้_IMGP3106.JPG
2018-10-16 06:25


ดอกไม้_IMGP3107.JPG
2018-10-16 06:25


ดอกไม้_IMGP3110.JPG
2018-10-16 06:25


ดอกไม้_IMGP3113.JPG
2018-10-16 06:25


ดอกไม้_IMGP3119.JPG
2018-10-16 06:26

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

แต่ไม่ได้เตรียมเลนส์

ดอกไม้_IMGP3125.JPG
2018-10-16 06:27


ดอกไม้_IMGP3126.JPG
2018-10-16 06:27


ดอกไม้_IMGP3128.JPG
2018-10-16 06:27


ดอกไม้_IMGP3131.JPG
2018-10-16 06:27


ดอกไม้_IMGP3132.JPG
2018-10-16 06:28


ดอกไม้_IMGP3133.JPG
2018-10-16 06:28


ดอกไม้_IMGP3136.JPG
2018-10-16 06:28


ดอกไม้_IMGP3170.JPG
2018-10-16 06:28


ดอกไม้2_IMGP3187.JPG
2018-10-16 06:28

TOP

ถ่ายตอนฝนกำลังปรอยๆ แสงไม่ดี

ดอกไม้2_IMGP3195.JPG
2018-10-16 06:30


ดอกไม้2_IMGP3194.JPG
2018-10-16 06:30


ดอกไม้2_IMGP3197.JPG
2018-10-16 06:30


ดอกไม้2_IMGP3201.JPG
2018-10-16 06:31


ดอกไม้2_IMGP3206.JPG
2018-10-16 06:31


ดอกไม้2_IMGP3209.JPG
2018-10-16 06:31


ดอกไม้2_IMGP3213.JPG
2018-10-16 06:31


ดอกไม้2_IMGP3218.JPG
2018-10-16 06:31

TOP

ถือโอกาสตอนภรรยาชอปปิ้ง เราก็ถ่ายดอกไม้

ดอกไม้2_IMGP3221.JPG
2018-10-16 06:33


ดอกไม้2_IMGP3224.JPG
2018-10-16 06:33


ดอกไม้2_IMGP3231.JPG
2018-10-16 06:33


ดอกไม้2_IMGP3233.JPG
2018-10-16 06:33


ดอกไม้2_IMGP3235.JPG
2018-10-16 06:33


ดอกไม้2_IMGP3238.JPG
2018-10-16 06:34


ดอกไม้2_IMGP3240.JPG
2018-10-16 06:34


ดอกไม้2_IMGP3243.JPG
2018-10-16 06:34


ดอกไม้2_IMGP3245.JPG
2018-10-16 06:34


ดอกไม้2_IMGP3247.JPG
2018-10-16 06:34


ดอกไม้2_IMGP3251.JPG
2018-10-16 06:34


ดอกไม้2_IMGP3252.JPG
2018-10-16 06:35


ดอกไม้2_IMGP3255.JPG
2018-10-16 06:35

TOP

ถ่ายเสร็จมานั่งจิบกาแฟที่ร้านสตราบัก  แฟนก็ยังชอป ไม่เสร็จ  เลยถ่ายร้านค้าข้างๆ เจออะไรแปลกๆก็ถ่ายมาหมด

ดอกไม้2_IMGP3263.JPG
2018-10-16 06:37


ดอกไม้2_IMGP3266.JPG
2018-10-16 06:37


ดอกไม้2_IMGP3276.JPG
2018-10-16 06:37


ดอกไม้2_IMGP3285.JPG
2018-10-16 06:39


ดอกไม้2_IMGP3288.JPG
2018-10-16 06:40


ดอกไม้2_IMGP3289.JPG
2018-10-16 06:40


ดอกไม้2_IMGP3191.JPG
2018-10-16 06:40


ดอกไม้2_IMGP3193.JPG
2018-10-16 06:40


ดอกไม้2_IMGP3188.JPG
2018-10-16 06:40


ดอกไม้2_IMGP3256.JPG
2018-10-16 06:41


ดอกไม้_IMGP3085.JPG
2018-10-16 06:41


ดอกไม้_IMGP3087.JPG
2018-10-16 06:41


ดอกไม้_IMGP3088.JPG
2018-10-16 06:41


ดอกไม้_IMGP3089.JPG
2018-10-16 06:42


ดอกไม้_IMGP3090.JPG
2018-10-16 06:42


ดอกไม้_IMGP3092.JPG
2018-10-16 06:42


ดอกไม้_IMGP3095.JPG
2018-10-16 06:44


ดอกไม้2_IMGP3226.JPG
2018-10-16 06:44


ดอกไม้2_IMGP3229.JPG
2018-10-16 06:45


ดอกไม้2_IMGP3269.JPG
2018-10-16 06:45

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด