กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
วันนี้ถ่ายปลากัดกับต้นเฟิร์น เมือเราส่องไฟแรงเกินไปก็จะเกิดเงาสะท้อนของวัตถุไม่ว่าจะเป็นตัวปลาหรือต้นเฟิร์นที่ด้านหลังของโถแก้ว
แต่ถ้าเราส่องไฟอ่อนเกินไปก็โฟกัสสำบากวันนี้ส่องไฟแรงๆกัน


ตัว๘_001.jpg
2018-2-23 15:47ตัว๘_002.jpg
2018-2-23 15:47ตัว๘_003.jpg
2018-2-23 15:47ตัว๘_004.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_005.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_006.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_007.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_008.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_009.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_010.jpg
2018-2-23 15:48

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ตัว๘_031.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_032.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_033.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_034.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_035.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_036.jpg
2018-2-23 15:59ตัว๘_037.jpg
2018-2-23 15:59ตัว๘_038.jpg
2018-2-23 15:59ตัว๘_039.jpg
2018-2-23 15:59

TOP

ตัว๘_021.jpg
2018-2-23 15:56ตัว๘_022.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_023.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_024.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_025.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_026.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_027.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_028.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_029.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_030.jpg
2018-2-23 15:57

TOP

บางภาพจะเห็นเงาสะท้อนของตัวปลาบนกระจก


ตัว๘_040.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_041.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_042.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_043.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_044.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_045.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_047.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_048.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_049.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_050.jpg
2018-2-23 15:55

TOP

จะเห็นเงาสะท้อนของต้นเฟิร์นบนกระจกโถด้านหลัง


ตัว๘_011.jpg
2018-2-23 15:50ตัว๘_012.jpg
2018-2-23 15:50ตัว๘_013.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_014.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_015.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_016.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_017.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_018.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_019.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_020.jpg
2018-2-23 15:51

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด