กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ประเทศไทยนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕ ตามพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๑  โดยมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลัง ในปัจจุบัน) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล การสั่งพิมพ์และนำออกใช้ธนบัตรภายในประเทศ จนกระทั่ง มีการจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕ กิจการทั้งปวงและอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับธนบัตร จึงถูกโอนมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรขึ้นเป็นผลสำเร็จ จึงได้พิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เองภายในประเทศ ได้แก่ ธนบัตรแบบ ๑๑ รวมทั้งแบบอื่น ๆ เป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน

การจัดทำและนำออกใช้ธนบัตร เป็นหน้าที่หลักสำคัญอีกด้านหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ด้วยธนบัตรเป็นเงินตราที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้ธนบัตรไทยคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือสมเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในปัจจุบัน
เริ่มด้วยธนบัตรราคา 1 บาท
00-IMGP8377.JPG
2017-2-19 07:53

00-IMGP8380.JPG
2017-2-19 07:53

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ธนบัตรพิเศษราคา 100บาท
01-IMGP2753.JPG
2017-2-19 09:00

01-IMGP2749.JPG
2017-2-19 09:00

TOP

ธนบัตรพิเศษราคา 70บาท
01-IMGP2740.JPG
2017-2-19 08:58

01-IMGP2744.JPG
2017-2-19 08:59

TOP

ธนบัตรพิเศษราคา 60บาท
00-IMGP8475.JPG
2017-2-19 08:57

00-IMGP8477.JPG
2017-2-19 08:57

TOP

ต่อมาเป็นธนบัตรพิเศษ ราคา 60บาท
00-IMGP8288.JPG
2017-2-19 08:54

00-IMGP8292.JPG
2017-2-19 08:56

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ต่อมาเป็นธนบัตร กรณีพิเศษ100บาท
00-IMGP4712.JPG
2017-2-19 08:52

00-IMGP4713.JPG
2017-2-19 08:53

TOP

ต่อมาธนบัตรราคา 1000บาท
00-IMGP8322.JPG
2017-2-19 08:47

00-IMGP8326.JPG
2017-2-19 08:48

01-IMGP2820.JPG
2017-2-19 08:43

01-IMGP2823.JPG
2017-2-19 08:44

00-IMGP8346.JPG
2017-2-19 08:44

00-IMGP8349.JPG
2017-2-19 08:45

TOP

ต่อมาธนบัตรราคา 500บาท
00-IMGP8468.JPG
2017-2-19 08:41

00-IMGP8472.JPG
2017-2-19 08:42

TOP

ต่อมาธนบัตรราคา 100บาท
00-IMGP8401.JPG
2017-2-19 08:31

มีรอยกระดาษปะด้วย
00-IMGP8404.JPG
2017-2-19 08:32

สังเกตุเลขเรียงกัน 222222
00-IMGP8316.JPG
2017-2-19 08:33

00-IMGP8319.JPG
2017-2-19 08:33

01-IMGP2768.JPG
2017-2-19 08:35

01-IMGP2771.JPG
2017-2-19 08:36

01-IMGP2811.JPG
2017-2-19 08:38

01-IMGP2816.JPG
2017-2-19 08:38

TOP

ต่อมาธนบัตรราคา 50บาท
00-IMGP4718.JPG
2017-2-19 08:25

00-IMGP4720.JPG
2017-2-19 08:26

01-IMGP2783.JPG
2017-2-19 08:27

01-IMGP2786.JPG
2017-2-19 08:27

01-IMGP2790.JPG
2017-2-19 08:28

01-IMGP2794.JPG
2017-2-19 08:28

00-IMGP8480.JPG
2017-2-19 08:29

00-IMGP8484.JPG
2017-2-19 08:30

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ต่อมาธนบัตรราคา 20บาท
00-IMGP8358.JPG
2017-2-19 08:18

00-IMGP8361.JPG
2017-2-19 08:18

00-IMGP8303.JPG
2017-2-19 08:19

00-IMGP8308.JPG
2017-2-19 08:19

01-IMGP2804.JPG
2017-2-19 08:20

01-IMGP2808.JPG
2017-2-19 08:20

01-IMGP2757.JPG
2017-2-19 08:21

01-IMGP2763.JPG
2017-2-19 08:22

TOP

ต่อมาเป็นธนบัตรราคา 10บาท
00-IMGP8388.JPG
2017-2-19 08:12

00-IMGP8391.JPG
2017-2-19 08:13

00-IMGP4604.JPG
2017-2-19 08:14

00-IMGP4606.JPG
2017-2-19 08:14

สังเกตุตัวเลขบนธนบัตร 3333333
00-IMGP8310.JPG
2017-2-19 08:15

00-IMGP8314.JPG
2017-2-19 08:15

TOP

ต่อมาเป็นธนบัตรราคา 5 บาท
00-IMGP8381.JPG
2017-2-19 08:09

00-IMGP8386.JPG
2017-2-19 08:09

00-IMGP8370.JPG
2017-2-19 08:10

00-IMGP8373.JPG
2017-2-19 08:10

TOP

00-IMGP8364.JPG
2017-2-19 08:06

00-IMGP8368.JPG
2017-2-19 08:06

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด