กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

มีโอกาสได้ไปกรุงเทพยาวๆช่วงหนึ่ง ได้ภาพมาฝากกัน 3 เซ็ทครับ (11/12/12ภาพ คือจะรวมกระทู้เดียวก็เกรงว่าจะยาวเกินไป   )
เซ็ทแรกเริ่มกันที่ "วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์" หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ที่บางบัวทอง นนทบุรี
                คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เปิดให้พุทธบริษัทไทย-จีนได้ร่วมบุญ ในการจัดสร้างเพื่อเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 12 ปี (2539-2551)
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์_คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-01.jpg
2013-6-6 17:05

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

เข้าวัดทำบุญกัน


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-02.jpg
2013-6-6 17:12

TOP

เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือพันตา เปรียบเสมือนท่านได้ใช้พระเนตรพันดวงสอดส่องทุกข์สุขของเหล่าสรรพสัตว์ทั่วสากลโลก (แต่ละพระหัตถ์จะมีพระเนตรอยู่)


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-03.jpg
2013-6-6 17:14

TOPวัดเล่งเน่ยยี่ 2-04.jpg
2013-6-6 17:28

TOPวัดเล่งเน่ยยี่ 2-05.jpg
2013-6-6 17:38

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

  วัดเล่งเน่ยยี่ 2-06.jpg
2013-6-6 17:42

TOPวัดเล่งเน่ยยี่ 2-07.jpg
2013-6-6 17:44

TOP


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-09.jpg
2013-6-6 17:46

TOP

วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราบต์โพธิสัตว์

ตามผนังวิหารด้านในรายล้อมพระพุทธรูปเล็ก ๆ หนึ่งหมื่นองค์


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-08.jpg
2013-6-6 17:48

TOP

พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) และ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าในอดีต)


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-10.jpg
2013-6-6 17:51

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ภาพสุดท้ายแล้วครับ ลากันไปเท่านี้ สวัสดี


วัดเล่งเน่ยยี่ 2-11.jpg
2013-6-6 17:53

TOP

ขออภัยที่ทำให้อารมณ์สะดุดครับ ได้ภาพมาเท่านี้เอง คิดมุขไม่ออกแล้ว

วัดเล่งเน่ยยี่ 2-12.jpg
2013-6-12 06:43

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด