Board logo

ชื่อกระทู้: เพลงดาบ ภาพถ่าย และ สายฟ้า [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 13:27     ชื่อกระทู้: เพลงดาบ ภาพถ่าย และ สายฟ้า

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-4-2 15:31 โดย sumphano

กล่าวถึง คัมภีร์ห้าห่วง นอกจากคิดถึงกระเบื้องแล้ว ต้องคิดถึง มุซาชิ
มุซาชิใช้เวลาเขียนถึง 20 ปี เขียนเสร็จสิ้นเมื่ออายุ 50 ปี
สามารถเรียกว่า เป็นกลยุทธ ของผู้พิชิตได้อย่างแท้จริง

      โดยที่โครงร่างของ "คัมภีร์ 5 ห่วง" นี้ แบ่งออกเป็น 5 บท คือ
"ภาคดิน" "ภาคน้ำ" "ภาคไฟ" "ภาคลม" และ "ภาคความว่าง"
ก่อให้เกิดกระบวนท่าดาบมากมาก   อีกทั้งยังมีผู้เขียนมาตีความให้เป็นกลยุทธธุรกิจได้อีก

     ภาคที่สูญหายไปและไม่เคยมีใครกล่าวถึงคือ  ภาคสายฟ้า.....
.
.

3.swordman.jpg
2011-4-2 13:25


รูปภาพที่แนบมา: 3.swordman.jpg (2011-4-2 13:25, 196.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6608&k=018aed41f4e3483cc21ab503005dc2b4&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 13:54

ในภาคของสายฟ้านั้น   ว่าด้วยการเกิดขึ้น  อย่างรุนแรง  รวดเร็ว และดับไป  
เพื่อที่จะเกิดขึ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง     


IMG_9459.jpg
2011-4-2 13:52


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9459.jpg (2011-4-2 13:52, 197.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6614&k=11c923e4c853522df52f82d4ced025cf&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 13:58

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-4-2 15:37 โดย sumphano

ว่าด้วยปราณแห่งสายฟ้า

ปราณแห่งสายฟ้านั้น  มีอยู่ในทุกที่
อากาศธรรมดาที่เราหายใจ  คือ ปราณแห่งสายฟ้า
เพียงสมาธิตั้งมั่น และ กำหนดจิต ถึงขั้น ยิ่งยวด

ปราณจะถูกนำไปใช้ในกระบวนท่าดาบเป็นพื้นฐาน
.
.
“มุซาชิ” ให้ความสำคัญกับเรื่องของสมาธิและจิตใจเป็นอันดับแรก
ผู้ที่จะบรรลุวิถีแห่งกลยุทธ์ได้
ต้องรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ศูนย์กลางเสมอ

ไม่ตึงเครียดหรือปลดปล่อยจนเกินไป พึงรักษาความสงบไว้อย่างมั่นคง
หากแต่ต้องยืดหยุ่นอิสระและเปิดกว้าง2pran.jpg
2011-4-2 13:55


รูปภาพที่แนบมา: 2pran.jpg (2011-4-2 13:55, 197.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6615&k=294e70327b87d858c736f72cee6eaf59&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 14:07

ว่าด้วย “อิจิ ริว นิโตะ"


“อิจิ ริว นิโตะ” คือแนวทางดาบของ “มุซาชิ”
นับตั้งแต่อดีตกาลนักสู้ล้วนคาดดาบ 2 เล่ม หนึ่งเป็นดาบยาว อีกหนึ่งเป็นดาบสั้น
โดยทั่วไปวิธีการใช้ดาบของสำนักอื่น คือ การกุมดาบด้วยสองมือ เช่นเดียวกับการใช้หอกหรือขวาน

....นั่นหมายความว่า เป็นการใช้ดาบเพียงเล่มเดียว
ในขณะที่ดาบอีกเล่มหนึ่งยังประดับไว้ในฝัก
ไม่อาจเปล่งพลานุภาพของดาบถึงขีดสุด


ในตำราส่วนนี้นั้น จะเห็นว่ามุซาชิไม่ได้ให้ความสำคัญของ จิต เท่านั้น
ยังให้ความสำคัญกับอาวุธและเขียนอธิบายไว้ค่อนข้างยาวพอสมควร

อาจกล่าวได้ว่า มุ๙าชิ ไม่เคยพูดถึงกระบี่อยู่ที่ใจ
แต่ขอให้มือมีกระบี่ดี คู่กับจิตใจที่เข้มแข็งต่างหาก
.
.
.
IMG_9528.jpg
2011-4-2 14:04


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9528.jpg (2011-4-2 14:04, 199.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6616&k=f76b3d03d413bfeaa5e9f7590fa67e29&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 15:01

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-4-2 15:31 โดย sumphano

ว่าด้วย จังหวะ“มุซาชิ” ให้ความสำคัญกับ “จังหวะ” เป็นอย่างยิ่ง
โดยกล่าวว่าความรู้สำคัญที่กล่าวถึงในคัมภีร์ทั้งห้าบทคือเรื่องราวของ “จังหวะ” ที่พึงเรียนรู้นั่นเอง
เพราะนักสู้ที่จะสามารถช่วงชิงได้ ต้องอาศัยการหยั่งรู้ถึงจังหวะของคู่ต่อสู้
และช่วงชิงลงมือในจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจคาดถึง

ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือศาสตร์และศิลป์ใด ๆ  รวมถึงการถ่ายภาพ
ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย “จังหวะ” ในการสร้างความสมบูรณ์งดงาม
สรรพสิ่งล้วนมีจังหวะ แม้แต่ “ความว่าง” ก็ยังมีจังหวะ การดำเนิน
.
.
นักสู้พึงแยกแยะจังหวะที่เหมาะสมออกจากจังหวะที่ไม่เหมาะสม
โดยเรียนรู้จากขนาดเล็กใหญ่ ความเร็วช้า และลำดับก่อนหลัง
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อจังหวะของกลยุทธ์
หากไม่เรียนรู้ถึงจังหวะย่อมไม่อาจบรรลุถึงกลยุทธ์

IMG_9342.jpg
2011-4-2 14:51


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9342.jpg (2011-4-2 14:51, 199.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6617&k=3443dc09c177e69a287938825101ad90&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 15:26

มูซาชิ มักเปรียบเทียบ เพลงดาบ กับงานฝีมือ
ในปฐมบทของห้าห่วงนั้น เขากล่าวถึงช่างไม้ว่า

ความสำเร็จของช่างไม้วัดจากผลงานที่ประณีตบรรจง
รอยต่อเรียบสม่ำเสมอไม่บิดเบี้ยว


(process) ขัดเงาอย่างเรียบง่ายสวยงามไม่ใช่เพียงเพื่อปกปิดความบกพร่อง
เมื่อสั่งสมประสบการณ์จนเกิดความเชี่ยวชาญในทุกแขนงแห่งงานไม้
ก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายช่างใหญ่


ช่างไม้จะต้องหมั่นรักษาเครื่องไม้เครื่องมือให้คมกริบอยู่ตลอดเวลา
แม้ในยามว่างก็ต้องหมั่นสร้างงานชิ้นเล็กๆ อันเป็นหนทางการฝึกฝนฝีมือ
และสร้างความคุ้นเคยเชี่ยวชาญกับเครื่องมือแต่ละอย่าง.
.
.
IMG_9345.jpg
2011-4-2 15:25


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9345.jpg (2011-4-2 15:25, 198.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6618&k=021d144bd2240ded4cdfb6bdf8d03084&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 15:29

พักสักครู่....

IMG_9359.jpg
2011-4-2 15:28


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9359.jpg (2011-4-2 15:28, 195.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6619&k=eed942e0e4c77507d590dbdb18252ca6&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 15:34

หายเหนื่อยแล้วอ่านต่อ
.
.
.

IMG_9362.jpg
2011-4-2 15:34


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9362.jpg (2011-4-2 15:34, 197.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6620&k=7de3b1ce2c03ae7ac1a0254d80ba92a2&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 15:56

อุปกรณ์ เอ้ย อาวุธ

มุซาชิ” มีความเห็นว่า อาวุธที่ดีมีไว้ใช้งาน
ไม่มีข้อบกพร่อง เช่นเดียวกับดาบต้องคมกล้า
หอกทวนต้องตั้งตรงแข็งแรง
ธนูและปืนไฟต้องมีความแม่นยำและคงทนต่อการใช้งาน
หากแม้นมีข้อบกพร่อง  ก็ต้องเรียนรู้ จุดด้อยและจุดเด่นในอาวุธนั้น
และใช้งานให้ประสิทธิภาพสูงสุด
.
.
IMG_9749.jpg
2011-4-2 15:53


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9749.jpg (2011-4-2 15:53, 172.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6621&k=0c34e1d8395891d3b085f001ca6f8396&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 16:11

เรื่องของพื้นฐานเพลงดาบ

ผู้ฝึกฝนจะต้องทำความเข้าใจถึงพื้นฐานได้อย่างถ่องแท้
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยนในระดับบั้นปลาย


สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ฝึกฝนบรรลุถึงวิถีแห่งกลยุทธ์ได้
ต้องอาศัยความมานะฝึกฝนอย่างหนัก โดยไม่ย่อท้อ เพราะการบรรลุที่แท้นั้น

จะเกิดขึ้นจากการค้นพบภายใน
ไม่ใช่เกิดจากการอ่านและลอกเลียนเพียงอย่างเดียวIMG_9497.jpg
2011-4-2 16:10


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9497.jpg (2011-4-2 16:10, 199.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6623&k=b8fadb85c240fb31638d16a11055eba7&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 16:24

ปฐมบทแห่งสายฟ้า


ความเร็วอาจสำคัญ  แต่ไม่ใช่ที่สุด

เช่นเดียวกับไฟ
ธรรมชาติของไฟนั้น เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แปรเปลี่ยนขาดได้ตลอดเวลา
และเปี่ยมไปด้วยอันตราย ดังนั้นยุทธวิธีต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งชัยชนะหรือความพ่ายแพ้


จะถูกนำมาอธิบายไว้ในบทนี้ โดยทั่วไปมีความเชื่อว่า
เคล็ดลับของชัยชนะคือความรวดเร็ว

หลายสำนักเน้นฝึกฝนความรวดเร็วของร่างกาย
เพราะเชื่อว่าความเร็วเพียงน้อยนิดจะนำมาซึ่งชัยชนะแต่วิถีแห่งกลยุทธ์


“มุซาชิ” มุ่งเน้นว่า การเล็งเห็นถึงยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม
อย่างรู้แจ้งต่างหาก จึงเป็นหนทางที่แท้จริงสู่ชัยชนะ
.
.
.
1fight.jpg
2011-4-2 16:23


รูปภาพที่แนบมา: 1fight.jpg (2011-4-2 16:23, 199.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6632&k=9061c8ca686354d3ef49380797983e6d&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 16:26

ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งแง่มุมที่จะลงมือ
แล้วลงมือทันทีโดยปราศจากการลังเล
ด้วยพลังและความเร็วที่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม


หากแต่ต้องออมรั้งพลังสำรองไว้อีกส่วนหนึ่ง
ไม่ควรทุ่มเทพลังทั้งหมดลงไปกับการโจมตีครั้งแรก....เพียงครั้งเดียว
.
.
IMG_9802Light.jpg
2011-4-2 16:26


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9802Light.jpg (2011-4-2 16:26, 168.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6633&k=af8a6990c00a36565525cd149550fa46&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 16:29

เมื่อตั้งรับให้อยู่ในสภาวะว่างเปล่าผ่อนคลายเหมือนไร้กำลัง


แต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามโถมเข้าใส่ ให้ถอยหลังเพิ่มระยะห่างอย่างรวดเร็ว
และเมื่อสภาวะจู่โจมของคู่ต่อสู้ถึงที่สุด
ก็จะเป็นจังหวะรุกไล่กลับเพื่อเอาชัยIMG_9470Light.jpg
2011-4-2 16:28


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9470Light.jpg (2011-4-2 16:28, 199.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6634&k=bc28fe26e147a8812cde064a1e5350fa&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-2 16:31

พักก่อน     
เม้นท์ได้นะครับ กระทู้นี้ ชิลๆๆๆ


IMG_9436.jpg
2011-4-2 16:30


รูปภาพที่แนบมา: IMG_9436.jpg (2011-4-2 16:30, 199.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=6635&k=ba12bfd8ab6cb7d68a83c07b324efad9&t=1614442159&sid=X7xj7J


ผู้โพสต์: WiTCH    เวลา: 2011-4-2 18:21

อ่านแล้ว..แต่ยังไม่พูดถึงเรื่องภาพนะ แค่อยากเข้ามาบอกว่า

คนอารั๊ย หน้าตาดีด้วย เขียนหนังสือคมด้วย เล่นกีตาร์ได้ด้วย แต่งเพลงด้วย เป็นนักกีฬาฟันดาบอีกด้วย

นี่ถ้าวาดรูปได้อีก..แม่มดคงต้องกราบ 3 ทีเช้าเย็นเลยล่ะ...เทพบุตรชัด ๆ

ผู้โพสต์: d4rkn41nu3    เวลา: 2011-4-3 00:13

บอกได้ว่า ซู้ดดดดยอดดด ดรับเพ่ ชอบรูป rep11 อย่างแรงเอฟเฟกกระจาย
ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-3 11:50

แหม่ะ  แม่มดพุดสะผมอายเลย  เอิ๊กส์  10 ปีที่แล้วนี่คงยอมรับ  กร๊ากกก
ในบอรืเรามี mOooaun  และ Tripple_P อีก 2 ท่านที่ฟันดาบครับ  
ตอนนี้นำหนัก 3 คนรวมกันราวๆ  260 กิโล
ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-3 11:52

บอกได้ว่า ซู้ดดดดยอดดด ดรับเพ่ ชอบรูป rep11 อย่างแ ...
d4rkn41nu3 โพสต์เมื่อ 2011-4-3 00:13   

ขอบคุณฮาฟฟฟฟ  ไม่กล้าเอาไปโพสที่ไหนเรย ภาพแบบนี้  
พนักงานลาออกมะวาน เลยไม่ได้ทำภาพต่อเลย   ถูบ้าน กวาดบ้าน เรียงของ  ล้างขวดนม เอง  อือๆๆๆ
ผู้โพสต์: ARTMAN    เวลา: 2011-4-3 18:53


"...ผมเป็นคนซีเรียสนะครับพี่..."

ประโยคนี้...ตั้งแต่ได้รู้จัก "คุณหมี" มาผมได้ยิน(ทางโทรศัพท์) อยู่บ่อยครั้ง................ แต่ผมไม่เชื่อสนิทหรอกนะ 5555
คุณหมีอาจจะดูเป็นคนจริงจังคนหนึ่ง ประมาณว่า...อะไรก็ตามที่คนอื่นอยากทำให้ได้
แต่คุณหมีคนนี้นั้น...แค่ทำให้ได้ไม่พอ ?  ต้องขอทำ "ให้ดี" เป็นแพ็คเกจคู่ตามมาด้วย !
ถ้าทำไม่ได้หรือทำไม่ดี คุณหมีจะ ซีเรียส ละทีนี้  5555 ....แต่เค้าก็ไม่โทษใครนะ
เท่าที่ทราบมา..เค้าจะไม่ท้อแท้ยอมแพ้ง่ายๆ หาทางแก้ไขปรับปรุงจนเจอ...จนได้ อย่างที่เรารู้ๆกัน
ทั้งๆที่ชีวิตประจำัวันเค้าก็อีรุงตุงนังไม่ใช่เล่น !!

ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า..ยังไงก็ ไม่เชื่อสนิท นั้น ก็เพราะผมรู้ว่า...
“ลูกลิงในหัวใจ”ของ “เด็กชายหมี” ยังมีอยู่เสมอ....ไม่ได้หายไปไหน
มันยังคงรอ “เด็กชายหมี” มาหยอกล้อ หกคะเมนตีลังกา เล่นสนุกสนานกันเหมือนเช่นเคย...

โอมมม...ขอ “เพลงดาบ ภาพถ่าย และ สายฟ้า” ชุดนี้.... จงเป็นหลักฐานและเป็นพยานให้เม้นท์นี้ของผมด้วย !!


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2011-4-3 20:18

เนื้อหา โดนใจ และต้องคิดตามครับ

ส่วนภาพทำไมพ่อหมีไม่ลงบอร์ด Gallery หรือ Rookies เพราะภาพก็ดีนะ

คมชัด แอ็กชั่นได้ process เข้ากัน
ผู้โพสต์: SupperCorn    เวลา: 2011-4-4 00:34

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2011-4-4 00:36 โดย SupperCornไม่ชอบกีฬานี้ เพราะมีฟามหลังฝังใจสมัย ม.6 เพราะแฟนเก่าแฟนเรามันเป็นนักกีฬานี้

พอมาสมัยนี้เป็นเราเองที่ชอบ กีฬาฟัน.......ดาบ อิอิ
ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-4 10:56

ตอบ พี่อ๊าต  ตัวลอยแล้วครับ  ฮา...ขอบคุณมากครับ  อันที่จริงผมไม่ยุ่งกว่าท่านอื่นๆเลยครับ แต่ผมชอบเขียนเล่าให้ฟังเท่านั้นเองงับ  แต่ช่วงนี้ผมยุ่งจริงจนกว่าจะได้พนักงานเพิ่มครับ   

ตอบ นายฮ้อย  ดีใจจัง ฮือๆๆๆๆ

ตอบ โพด อิอิ ....ม.6 พี่ยังไม่กล้าสบตาสาวเลย  ฮ่าๆๆๆ
ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2011-4-4 10:57

เล็กๆน้อยๆ  


คัมภีร์ 5 ห่วง เป็นเรื่องจริงนะครับ   
แต่ เพลงดาบสายฟ้าผมเขียนเองครับ

เนื้อหา 95% มุซาชิเขียนจริงๆนะครับ
ผู้โพสต์: Triple_T    เวลา: 2011-4-5 18:24

มาลงชื่อ เข้าชมครับพ่อหมี ออกไปถ่ายบ่อยๆนะ ติดตามผลงานอยู่
ผู้โพสต์: Triple_T    เวลา: 2011-4-5 18:31

เอาเรื่อง ฤทธิ์มีดสั้น มาเล่าบ้างนะ ชอบ ตาเฒ่านักเล่านิทาน(กระบองสมปรารถนา)กะหลานสาว

จัดให้หน่อยนะ (กูรู้มึงทำได้) พ่อหมี
ผู้โพสต์: ARTMAN    เวลา: 2011-4-8 14:20

หมีทำได้ๆๆๆๆ  
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2