Board logo

ชื่อกระทู้: ทักทายกันด้วยภาพ..เดือนมิถุนายน ๖๓ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-1 06:31     ชื่อกระทู้: ทักทายกันด้วยภาพ..เดือนมิถุนายน ๖๓

เดือนนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปถ่ายรูปที่ไหน กักตัวอยู่กับบ้าน เพราะตัวผมเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ สูงวัย+เป็นเบาหวาน  จึงได้แค่ถ่ายสิ่งที่อยู่ในบ้าน  เดือนนี้จึงได้แค่ ดอกกระบองเพชร  มาดูกันครับ


flo-IMGP6256.JPG
2020-6-1 06:31flo-IMGP6257.JPG
2020-6-1 06:31


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6256.JPG (2020-6-1 06:31, 282.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43472&k=c0252c8f1a57ae985f28275fdf79602e&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6257.JPG (2020-6-1 06:31, 287.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43473&k=082bf0e61d1cd2429a5a489e86604610&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-1 06:33

สีของก้านดอก และตัวดอกนั้นจะขึ้นกับว่ามันงอกออกมาจากตรงไหน ก็จะมีสีสรรตามนั้น


flo-IMGP6258.JPG
2020-6-1 06:33flo-IMGP6259.JPG
2020-6-1 06:33


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6258.JPG (2020-6-1 06:33, 273.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43474&k=27252186dfa7da4f8377e8498d2598d9&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6259.JPG (2020-6-1 06:33, 227.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43475&k=caeec76c50fe49d846336d0beef2a569&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-1 06:35

ดอกนี้งอกจากตำแหน่งที่มีสีชมพู จึงออกมาแบบนี้


flo-IMGP6262.JPG
2020-6-1 06:34flo-IMGP6263.JPG
2020-6-1 06:34


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6262.JPG (2020-6-1 06:34, 293.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43476&k=eaee7025c081cb2fc805114a41c08d10&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6263.JPG (2020-6-1 06:34, 302.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43477&k=aafc21d8d702829c819be93eacc9b6e6&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-2 05:59

flo-IMGP6264.JPG
2020-6-2 05:59flo-IMGP6265.JPG
2020-6-2 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6264.JPG (2020-6-2 05:59, 261.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43478&k=aae4cbdc726d492952a84d1432586080&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6265.JPG (2020-6-2 05:59, 252.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43479&k=5ca8afedbfe05e9f72cf3f25daf9a950&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-2 06:00

flo-IMGP6266.JPG
2020-6-2 05:59flo-IMGP6267.JPG
2020-6-2 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6266.JPG (2020-6-2 05:59, 239.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43480&k=53fa3bc601a87b3c43ff0f628503cc78&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6267.JPG (2020-6-2 05:59, 240.62 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43481&k=a33af44108fbb02428e0f749e303ef27&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-3 06:01

flo-IMGP6272.JPG
2020-6-3 06:00flo-IMGP6273.JPG
2020-6-3 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6272.JPG (2020-6-3 06:00, 243.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43483&k=b408641cb49527bce6cc11afcdb96914&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6273.JPG (2020-6-3 06:00, 238.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43484&k=e005173bd56dd4bde3d4f00500cc8858&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-3 06:03

flo-IMGP6274.JPG
2020-6-3 06:03flo-IMGP6275.JPG
2020-6-3 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6274.JPG (2020-6-3 06:03, 285.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43485&k=89e2ed413d4010bb8e488cce810c50cc&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6275.JPG (2020-6-3 06:03, 280.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43486&k=d82c791e0a054d260bf67e00f25d869c&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-3 06:04

flo-IMGP6277.JPG
2020-6-3 06:04flo-IMGP6278.JPG
2020-6-3 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6277.JPG (2020-6-3 06:04, 275.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43487&k=29f7e06ddb82cac399a4e371b74decda&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6278.JPG (2020-6-3 06:04, 321.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43488&k=ec53ac28365454a2f8aee23b0ac875fd&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-4 05:54

flo-IMGP6281.JPG
2020-6-4 05:53flo-IMGP6282.JPG
2020-6-4 05:53


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6281.JPG (2020-6-4 05:53, 217.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43489&k=b3fd447bb06b54ea9f5e0a78a36cb405&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6282.JPG (2020-6-4 05:53, 233.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43490&k=89da7dc2d9e6dd2bd14297fab5fb8925&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-4 05:54

flo-IMGP6283.JPG
2020-6-4 05:54flo-IMGP6284.JPG
2020-6-4 05:54


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6283.JPG (2020-6-4 05:54, 201.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43491&k=c43a16fb872e7177cf729ce674381d87&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6284.JPG (2020-6-4 05:54, 204.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43492&k=9e7028777371f8200fc10c42c304b35c&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:00

flo-IMGP6290.JPG
2020-6-5 06:00flo-IMGP6291.JPG
2020-6-5 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6290.JPG (2020-6-5 06:00, 185.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43493&k=b80bffb19fa4ad4893d4a4d802d97104&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6291.JPG (2020-6-5 06:00, 185.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43494&k=bce5622ad073aaabd302aef7dc135490&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:01

flo-IMGP6292.JPG
2020-6-5 06:01flo-IMGP6293.JPG
2020-6-5 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6292.JPG (2020-6-5 06:01, 206.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43495&k=43b758c708ef7aaa7234624440a070c8&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6293.JPG (2020-6-5 06:01, 212.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43496&k=16975c77d04ca9d4c89efe8a951e1ce0&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:02

flo-IMGP6299.JPG
2020-6-5 06:02flo-IMGP6301.JPG
2020-6-5 06:02


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6299.JPG (2020-6-5 06:02, 207.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43497&k=d70e7eef95f60718d871aa8aae494b5e&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6301.JPG (2020-6-5 06:02, 141.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43498&k=e29f1253c26734f61b051060baf077cf&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:03

flo-IMGP6302.JPG
2020-6-5 06:03flo-IMGP6304.JPG
2020-6-5 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6302.JPG (2020-6-5 06:03, 140.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43499&k=32e46c2709d72e83e113fce3058789e7&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6304.JPG (2020-6-5 06:03, 220.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43500&k=5b8c1f3e45411d1ceced9f20cda3e90e&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:04

flo-IMGP6309.JPG
2020-6-5 06:04flo-IMGP6310.JPG
2020-6-5 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6309.JPG (2020-6-5 06:04, 233.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43501&k=1aa2d1deac4334ad14b99a41e65b19f7&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6310.JPG (2020-6-5 06:04, 234.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43502&k=d2203e109f9a2df6a4b25c03847b6768&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-7 06:27

flo-IMGP6337.JPG
2020-6-7 06:27flo-IMGP6338.JPG
2020-6-7 06:27


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6337.JPG (2020-6-7 06:27, 300.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43503&k=7e2357fbabfd2da44f61518c707f107f&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6338.JPG (2020-6-7 06:27, 276.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43504&k=b2c0f530ccf646b99d488d601b2b87d2&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-7 06:27

flo-IMGP6340.JPG
2020-6-7 06:27flo-IMGP6341.JPG
2020-6-7 06:27


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6340.JPG (2020-6-7 06:27, 376.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43505&k=fdad617d2624410058f3cf96cb96f66f&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6341.JPG (2020-6-7 06:27, 378.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43506&k=332d3562d01eedd2f5cf4b41a1efa711&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-7 06:28

flo-IMGP6342.JPG
2020-6-7 06:28flo-IMGP6343.JPG
2020-6-7 06:28


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6342.JPG (2020-6-7 06:28, 280.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43507&k=f44e9ce39763f0285437c582d40ed806&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6343.JPG (2020-6-7 06:28, 279.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43508&k=aac3ba92a99482f1ce3af13a85873b9e&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-8 06:02

flo-IMGP6373.JPG
2020-6-8 06:02flo-IMGP6374.JPG
2020-6-8 06:02


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6373.JPG (2020-6-8 06:02, 240.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43509&k=13bf183a7491340dc1198058fe212e44&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6374.JPG (2020-6-8 06:02, 258.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43510&k=a68ae5b4146e8417b0ea5acd32d743bf&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-8 06:03

flo-IMGP6375.JPG
2020-6-8 06:03flo-IMGP6376.JPG
2020-6-8 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6375.JPG (2020-6-8 06:03, 244.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43511&k=ffdee8d5413670ddc35870fc3332bbed&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6376.JPG (2020-6-8 06:03, 180.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43512&k=70f88df036535afa030ca06d1fb6478f&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-8 06:03

flo-IMGP6377.JPG
2020-6-8 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6377.JPG (2020-6-8 06:03, 233.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43513&k=ed3debcef62042af001aa4476ee0f060&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-9 05:58

flo-IMGP6379.JPG
2020-6-9 05:57flo-IMGP6380.JPG
2020-6-9 05:57


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6379.JPG (2020-6-9 05:57, 187.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43514&k=00308a80b1eecee265c8ac6321f4b050&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6380.JPG (2020-6-9 05:57, 190.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43515&k=351b676645be5f98b4add5e2ee553bdd&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-9 05:59

flo-IMGP6383.JPG
2020-6-9 05:58flo-IMGP6384.JPG
2020-6-9 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6383.JPG (2020-6-9 05:58, 158.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43516&k=68043dac077fbd78078008c029b45e19&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6384.JPG (2020-6-9 05:58, 160.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43517&k=70345e520fedc2f4d27dc87d1faae9ff&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-9 05:59

flo-IMGP6378.JPG
2020-6-9 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6378.JPG (2020-6-9 05:59, 164.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43518&k=8f2ef65a3986c215e97f0af921a5bcbc&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-10 05:59

flo-IMGP6402.JPG
2020-6-10 05:59flo-IMGP6403.JPG
2020-6-10 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6402.JPG (2020-6-10 05:59, 252.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43519&k=07ceba17b6b7ba1a5f6424c90c6a1099&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6403.JPG (2020-6-10 05:59, 231.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43520&k=6c505d480cbf7466ab49fc4495ecb5ff&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-10 06:00

flo-IMGP6404.JPG
2020-6-10 06:00flo-IMGP6405.JPG
2020-6-10 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6404.JPG (2020-6-10 06:00, 150.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43521&k=92d27f1eaf9c6ecad5482b339b26b97b&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6405.JPG (2020-6-10 06:00, 129.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43522&k=67e68f0038afa86bf34dd5c1dba0fe84&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-10 06:01

flo-IMGP6407.JPG
2020-6-10 06:01flo-IMGP6409.JPG
2020-6-10 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6407.JPG (2020-6-10 06:01, 194.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43523&k=e97fda14b56fc42845383857c03cad50&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6409.JPG (2020-6-10 06:01, 224.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43524&k=07616e1e042da15d27dbc37ca39a549b&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-11 05:59

flo-IMGP6411.JPG
2020-6-11 05:59flo-IMGP6412.JPG
2020-6-11 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6411.JPG (2020-6-11 05:59, 219.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43525&k=7c642bc19ce9eda3b1817050f7b661a9&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6412.JPG (2020-6-11 05:59, 189.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43526&k=f35e58e043d015ee3f18d45e0c7845d5&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-11 06:01

flo-IMGP6414.JPG
2020-6-11 06:00flo-IMGP6415.JPG
2020-6-11 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6414.JPG (2020-6-11 06:00, 217.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43527&k=b836b989b8d88da6fb4833c7d02a13fc&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6415.JPG (2020-6-11 06:00, 215.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43528&k=89938f828c0da724ffb5177d4e0b9a86&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-11 06:01

flo-IMGP6410.JPG
2020-6-11 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6410.JPG (2020-6-11 06:01, 226.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43529&k=7d1f203f2e1bed30ff87d6d55e893723&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:12

flo-IMGP6416.JPG
2020-6-12 06:11flo-IMGP6282.JPG
2020-6-12 06:12


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6416.JPG (2020-6-12 06:11, 254.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43530&k=84d2fbf7a8dd25cc1baa9937b8db95b4&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6282.JPG (2020-6-12 06:12, 233.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43531&k=4d25bca6e24c64e0a6f492aa6934edca&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:12

flo-IMGP6418.JPG
2020-6-12 06:12flo-IMGP6419.JPG
2020-6-12 06:12


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6418.JPG (2020-6-12 06:12, 293.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43532&k=f78418d313ba1c504d75be740e67bed8&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6419.JPG (2020-6-12 06:12, 273.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43533&k=5964b59fae885a607bb06af00785c3f7&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:13

flo-IMGP6420.JPG
2020-6-12 06:13flo-IMGP6421.JPG
2020-6-12 06:13


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6420.JPG (2020-6-12 06:13, 240.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43534&k=dc02f63e709e45c9f4941d70223508f4&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6421.JPG (2020-6-12 06:13, 209.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43535&k=a40c1986f26abe97a922bf5616b43d72&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:13

flo-IMGP6422.JPG
2020-6-12 06:13flo-IMGP6424.JPG
2020-6-12 06:13


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6422.JPG (2020-6-12 06:13, 233.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43536&k=a21e529bcad861eaac74924c8497605e&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6424.JPG (2020-6-12 06:13, 228.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43537&k=9906e2953107feecead20aa16a0f2735&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:31

flo-IMGP6557.JPG
2020-6-14 06:31flo-IMGP6558.JPG
2020-6-14 06:31


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6557.JPG (2020-6-14 06:31, 122.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43538&k=f54aa1ad3053f569a43fc66b52033193&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6558.JPG (2020-6-14 06:31, 160.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43539&k=73ab37f11589d5df664df6b6dd227ca8&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:32

flo-IMGP6560.JPG
2020-6-14 06:32flo-IMGP6561.JPG
2020-6-14 06:32


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6560.JPG (2020-6-14 06:32, 152.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43540&k=161747ccfd93d63a01d635668706d92b&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6561.JPG (2020-6-14 06:32, 152.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43541&k=46dfda818498f1817ef3bed5c5bd3da5&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:32

flo-IMGP6562.JPG
2020-6-14 06:32flo-IMGP6563.JPG
2020-6-14 06:32


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6562.JPG (2020-6-14 06:32, 162.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43542&k=2f82efbfa342748aa820bc6a1ca1e7b0&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6563.JPG (2020-6-14 06:32, 167.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43543&k=d12dfbc8f249206a46ff6a122cdf6133&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:33

flo-IMGP6565.JPG
2020-6-14 06:33flo-IMGP6568.JPG
2020-6-14 06:33


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6565.JPG (2020-6-14 06:33, 264.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43544&k=27a1ce684164845a1199aa7298725c75&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6568.JPG (2020-6-14 06:33, 281.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43545&k=59d931c0dd33a1f3e280e5c81fe9ea1f&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:47

flo-IMGP6575.JPG
2020-6-15 05:47flo-IMGP6576.JPG
2020-6-15 05:47


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6575.JPG (2020-6-15 05:47, 245.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43546&k=c00f20a4d2fce14d2624e09a92ad0b95&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6576.JPG (2020-6-15 05:47, 317.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43547&k=1ca063df54fa5f1a7212c2eb7013efef&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:48

flo-IMGP6577.JPG
2020-6-15 05:48flo-IMGP6578.JPG
2020-6-15 05:48


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6577.JPG (2020-6-15 05:48, 455.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43548&k=43e8fed523101448d400ad9dabbcf128&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6578.JPG (2020-6-15 05:48, 458.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43549&k=7e4bdbd1773166b624e8737e458dfd5e&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:49

flo-IMGP6579.JPG
2020-6-15 05:49flo-IMGP6580.JPG
2020-6-15 05:49


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6579.JPG (2020-6-15 05:49, 297.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43550&k=12a4922199a2fc5c3fa3cf840e050098&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6580.JPG (2020-6-15 05:49, 298.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43551&k=52c404424d5e8dbf5f8e7eed9042e8ee&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:50

flo-IMGP6581.JPG
2020-6-15 05:49flo-IMGP6582.JPG
2020-6-15 05:49


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6581.JPG (2020-6-15 05:49, 274.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43552&k=d77745dd12715a65e8f2102d63ddc4f9&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6582.JPG (2020-6-15 05:49, 270.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43553&k=c8a13acd01f665d6a5c5097bf2a24d2f&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:50

flo-IMGP6585.JPG
2020-6-15 05:50flo-IMGP6586.JPG
2020-6-15 05:50


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6585.JPG (2020-6-15 05:50, 350.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43554&k=0caaa0178c97fa2ee8aacb4906a5cf64&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6586.JPG (2020-6-15 05:50, 348.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43555&k=9df65bf23ed1533f34759a1f79056ea7&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:51

flo-IMGP6589.JPG
2020-6-15 05:51flo-IMGP6583.JPG
2020-6-15 05:51


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6589.JPG (2020-6-15 05:51, 335.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43556&k=0851acf9b9be23a3750dd680705e22e7&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6583.JPG (2020-6-15 05:51, 299.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43557&k=08eba979ecc52b7ef108f63e2bd9eb42&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-16 05:59

flo-IMGP6592.JPG
2020-6-16 05:59flo-IMGP6593.JPG
2020-6-16 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6592.JPG (2020-6-16 05:59, 227.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43558&k=8088c27cf777203d41eb18188897a647&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6593.JPG (2020-6-16 05:59, 228.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43559&k=b0b0ec6ee36dd08e2c6566ddf18a37ab&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-16 06:00

flo-IMGP6594.JPG
2020-6-16 05:59flo-IMGP6595.JPG
2020-6-16 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6594.JPG (2020-6-16 05:59, 261.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43560&k=a076c6861022d6ba8cb72a87fdb3f4bb&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6595.JPG (2020-6-16 05:59, 279.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43561&k=36cc47a8a7e548cb95f5fd9e7efc6bee&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-16 06:00

flo-IMGP6599.JPG
2020-6-16 06:00flo-IMGP6600.JPG
2020-6-16 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6599.JPG (2020-6-16 06:00, 191.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43562&k=7dd3a767ddcd0d1ba9498209aa86e53b&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6600.JPG (2020-6-16 06:00, 155.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43563&k=8c7e41a1540d5aa2410ab2eb4ec80e4c&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-17 06:23

flo-IMGP6604.JPG
2020-6-17 06:23flo-IMGP6605.JPG
2020-6-17 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6604.JPG (2020-6-17 06:23, 297.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43564&k=9884637cc91af039adb37c8808723060&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6605.JPG (2020-6-17 06:23, 330.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43565&k=0cfc3fb4507ecaab7360d61753224719&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-17 06:24

flo-IMGP6606.JPG
2020-6-17 06:23flo-IMGP6607.JPG
2020-6-17 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6606.JPG (2020-6-17 06:23, 346.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43566&k=182d2ba76fbec1c32b22fa9d0ef8d31b&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6607.JPG (2020-6-17 06:23, 330.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43567&k=761f1b0bf569a44845c3111781461c81&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-18 05:58

flo-IMGP6608.JPG
2020-6-18 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6608.JPG (2020-6-18 05:58, 290.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43568&k=6ed62a64f0d11281ad7a444b93324826&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-18 05:59

flo-IMGP6609.JPG
2020-6-18 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6609.JPG (2020-6-18 05:59, 304.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43569&k=ef23031225340c2b626d6aee8aca1259&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-18 05:59

flo-IMGP6610.JPG
2020-6-18 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6610.JPG (2020-6-18 05:59, 307.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43570&k=48e914d56e6a53e242a92fa4690e85a8&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:04

flo-IMGP6665.JPG
2020-6-19 06:04flo-IMGP6666.JPG
2020-6-19 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6665.JPG (2020-6-19 06:04, 231.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43571&k=b83d76864c1c4b88fecaa4614678cab0&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6666.JPG (2020-6-19 06:04, 234.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43572&k=f47925b0b646cd8195b87d3cd0a9625a&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:05

flo-IMGP6670.JPG
2020-6-19 06:04flo-IMGP6671.JPG
2020-6-19 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6670.JPG (2020-6-19 06:04, 216.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43573&k=9b13505e3ce39c9f856e6f43debd4171&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6671.JPG (2020-6-19 06:04, 212.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43574&k=456539c8df673f88056ecc997cb1b582&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:22

flo-IMGP6673.JPG
2020-6-19 06:22flo-IMGP6674.JPG
2020-6-19 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6673.JPG (2020-6-19 06:22, 226.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43575&k=b3464e2d793f552881a6178892b4122e&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6674.JPG (2020-6-19 06:22, 230.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43576&k=54376e5dad878234b17d823fa0f52c80&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:23

flo-IMGP6678.JPG
2020-6-19 06:23flo-IMGP6680.JPG
2020-6-19 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6678.JPG (2020-6-19 06:23, 240.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43577&k=32ba5bb5e310403e35e6dbe1eb834ad4&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6680.JPG (2020-6-19 06:23, 218.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43578&k=dce783a23a536a31424dc21ae0fabbff&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:23

flo-IMGP6668.JPG
2020-6-19 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6668.JPG (2020-6-19 06:23, 235.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43579&k=49b0cdfd651d34c0332ede3b1f2b423e&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:21

flo-IMGP6681.JPG
2020-6-21 06:21flo-IMGP6682.JPG
2020-6-21 06:21


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6681.JPG (2020-6-21 06:21, 219.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43580&k=08d3a02436c38078d78d31596a560e4b&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6682.JPG (2020-6-21 06:21, 223.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43581&k=4b42d0add919d0bbc43f0b228b2d75f5&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:22

flo-IMGP6684.JPG
2020-6-21 06:22
flo-IMGP6685.JPG
2020-6-21 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6684.JPG (2020-6-21 06:22, 229.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43582&k=685bdb98997db66cbc5bcfb4d844ed46&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6685.JPG (2020-6-21 06:22, 233.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43583&k=a845a8fc38fe2d46a10d94cdb781e377&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:23

flo-IMGP6690.JPG
2020-6-21 06:23flo-IMGP6691.JPG
2020-6-21 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6690.JPG (2020-6-21 06:23, 228.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43584&k=3d83f5fa6e30674d3a2f7e459d715781&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6691.JPG (2020-6-21 06:23, 236 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43585&k=ecd2d344e72735c63c47fa2c3c38b20a&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:24

flo-IMGP6697.JPG
2020-6-21 06:24flo-IMGP6698.JPG
2020-6-21 06:24


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6697.JPG (2020-6-21 06:24, 267.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43586&k=2d6ec13e992eb8abb58ba26d7a533753&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6698.JPG (2020-6-21 06:24, 248.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43587&k=6ca6580f279f8c9a7386b9a5202ed73e&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-22 06:02

flo-IMGP6699.JPG
2020-6-22 06:02flo-IMGP6701.JPG
2020-6-22 06:02


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6699.JPG (2020-6-22 06:02, 206.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43588&k=beaca0c9ed9afef774944af0a0e73b74&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6701.JPG (2020-6-22 06:02, 208.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43589&k=1c1a030fc941d501c64d06a8e7f76677&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-22 06:03

flo-IMGP6708.JPG
2020-6-22 06:03flo-IMGP6709.JPG
2020-6-22 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6708.JPG (2020-6-22 06:03, 226.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43590&k=38967065d1b8378b5af3d9111dcc0857&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6709.JPG (2020-6-22 06:03, 219.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43591&k=ce139461cd24d650a486c2bc349d3ac9&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-22 06:03

flo-IMGP6710.JPG
2020-6-22 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6710.JPG (2020-6-22 06:03, 200.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43592&k=9e8176abcc4c53ef6b00d5a40970e398&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-23 06:01

flo-IMGP6712.JPG
2020-6-23 06:01flo-IMGP6713.JPG
2020-6-23 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6712.JPG (2020-6-23 06:01, 235.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43593&k=e269ea1db0bf168a7c6c602d1e0a14cc&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6713.JPG (2020-6-23 06:01, 236.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43594&k=172ba07cb7982688c0051fedf0c27ecf&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-23 06:01

flo-IMGP6714.JPG
2020-6-23 06:01flo-IMGP6715.JPG
2020-6-23 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6714.JPG (2020-6-23 06:01, 236.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43595&k=c23cf0e13f1a09513b33948800f3d22c&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6715.JPG (2020-6-23 06:01, 226.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43596&k=8bf9116ee9d1a6b24b4c824fcbac1f7b&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-24 06:21

flo-IMGP6716.JPG
2020-6-24 06:21flo-IMGP6717.JPG
2020-6-24 06:21


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6716.JPG (2020-6-24 06:21, 244.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43597&k=c60c09d8a26eb538d2f9c12c80e95637&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6717.JPG (2020-6-24 06:21, 244.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43598&k=b1dca58890dd17be09102bf5668a11f8&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-24 06:22

flo-IMGP6720.JPG
2020-6-24 06:22flo-IMGP6721.JPG
2020-6-24 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6720.JPG (2020-6-24 06:22, 243.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43599&k=1bc39bfc72caa8cb865dd7d2238fd294&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6721.JPG (2020-6-24 06:22, 246.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43600&k=8d832ab5d60e8fad0b89cd67822ba3a8&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-24 06:22

flo-IMGP6718.JPG
2020-6-24 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6718.JPG (2020-6-24 06:22, 238.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43601&k=04756a55f69ab22533bb809b03aec665&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-25 05:59

flo-IMGP6724.JPG
2020-6-25 05:59flo-IMGP6725.JPG
2020-6-25 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6724.JPG (2020-6-25 05:59, 245.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43602&k=1f873cffdb080e156858b770968b55da&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6725.JPG (2020-6-25 05:59, 248.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43603&k=4b29dc899963163f3f2231773df8f3fe&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-25 06:00

flo-IMGP6726.JPG
2020-6-25 06:00flo-IMGP6727.JPG
2020-6-25 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6726.JPG (2020-6-25 06:00, 228.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43604&k=ed03caebf09953895a36357a7179d39a&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6727.JPG (2020-6-25 06:00, 250.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43605&k=f93b2e76035ced412d4c18eafb90d731&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-25 06:00

flo-IMGP6728.JPG
2020-6-25 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6728.JPG (2020-6-25 06:00, 228.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43606&k=a7e071542bb8bf50684eaf46c693d39d&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-26 06:46

flo-IMGP6734.JPG
2020-6-26 06:46flo-IMGP6735.JPG
2020-6-26 06:46


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6734.JPG (2020-6-26 06:46, 268.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43607&k=1fcbecc41542d8d52bdde8f99c50703d&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6735.JPG (2020-6-26 06:46, 251.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43608&k=04557962de8c7371c79ba3067e679e06&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-26 06:47

flo-IMGP6729.JPG
2020-6-26 06:47flo-IMGP6730.JPG
2020-6-26 06:47


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6729.JPG (2020-6-26 06:47, 286.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43609&k=7d8ec4f726dfe04344066471c497c97a&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6730.JPG (2020-6-26 06:47, 260.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43610&k=4e4913fc3877aaa07a2ffe7000501c2e&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-28 06:22

flo-IMGP6740.JPG
2020-6-28 06:22flo-IMGP6741.JPG
2020-6-28 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6740.JPG (2020-6-28 06:22, 362.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43611&k=144323f92a072bc51d0f780c838218d6&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6741.JPG (2020-6-28 06:22, 347.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43612&k=e7034168f5a25dd905e01b7a63b39209&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-29 05:59

flo-IMGP6749.JPG
2020-6-29 05:59flo-IMGP6748.JPG
2020-6-29 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6749.JPG (2020-6-29 05:59, 312.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43613&k=1b5a7652d554d0710ed1e00742d6eb1a&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6748.JPG (2020-6-29 05:59, 322.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43614&k=ea676377525c5f5eb054577dbd644f47&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-30 05:58

flo-IMGP6736.JPG
2020-6-30 05:58flo-IMGP6737.JPG
2020-6-30 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6736.JPG (2020-6-30 05:58, 328.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43615&k=5811eaa9c7cf7c860ed590fdbb15c8ad&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6737.JPG (2020-6-30 05:58, 371.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43616&k=75d69b69ad387d2c9d2ee39809ad3fcf&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-30 05:58

flo-IMGP6758.JPG
2020-6-30 05:58flo-IMGP6759.JPG
2020-6-30 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6758.JPG (2020-6-30 05:58, 327.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43617&k=65049c6e82bafa7354467438be7003c3&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6759.JPG (2020-6-30 05:58, 342.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43618&k=e394d3daf1c9b5cba62ed31fd0c3cbe1&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-30 05:59

flo-IMGP6752.JPG
2020-6-30 05:59flo-IMGP6753.JPG
2020-6-30 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6752.JPG (2020-6-30 05:59, 311.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43619&k=1591e7575f16bfbf5f91fc859aa7a9e4&t=1614941628&sid=Y3kIKfรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6753.JPG (2020-6-30 05:59, 316.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43620&k=2755ca6367a02ab44818854ac5b47d38&t=1614941628&sid=Y3kIKf


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2