Board logo

ชื่อกระทู้: ทักทายกันด้วยภาพ..เดือนมิถุนายน ๖๓ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-1 06:31     ชื่อกระทู้: ทักทายกันด้วยภาพ..เดือนมิถุนายน ๖๓

เดือนนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปถ่ายรูปที่ไหน กักตัวอยู่กับบ้าน เพราะตัวผมเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ สูงวัย+เป็นเบาหวาน  จึงได้แค่ถ่ายสิ่งที่อยู่ในบ้าน  เดือนนี้จึงได้แค่ ดอกกระบองเพชร  มาดูกันครับ


flo-IMGP6256.JPG
2020-6-1 06:31flo-IMGP6257.JPG
2020-6-1 06:31


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6256.JPG (2020-6-1 06:31, 282.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43472&k=c7a00d793b1a679c228479dea3cda157&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6257.JPG (2020-6-1 06:31, 287.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43473&k=fd997a2b5be1eefd7da7473ddcf89615&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-1 06:33

สีของก้านดอก และตัวดอกนั้นจะขึ้นกับว่ามันงอกออกมาจากตรงไหน ก็จะมีสีสรรตามนั้น


flo-IMGP6258.JPG
2020-6-1 06:33flo-IMGP6259.JPG
2020-6-1 06:33


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6258.JPG (2020-6-1 06:33, 273.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43474&k=470533fd39482aaff3fac42a64ed95f3&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6259.JPG (2020-6-1 06:33, 227.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43475&k=7607de2d6bd498da0866dc690ce03153&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-1 06:35

ดอกนี้งอกจากตำแหน่งที่มีสีชมพู จึงออกมาแบบนี้


flo-IMGP6262.JPG
2020-6-1 06:34flo-IMGP6263.JPG
2020-6-1 06:34


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6262.JPG (2020-6-1 06:34, 293.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43476&k=3b16d6e13c1501ba3b107b301f6545a0&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6263.JPG (2020-6-1 06:34, 302.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43477&k=0b607dab346845a0eff49c106ef2f051&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-2 05:59

flo-IMGP6264.JPG
2020-6-2 05:59flo-IMGP6265.JPG
2020-6-2 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6264.JPG (2020-6-2 05:59, 261.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43478&k=828ec60794a96d5c62e1f9eec885c587&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6265.JPG (2020-6-2 05:59, 252.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43479&k=508b9ad5854af40232cbd422b536782b&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-2 06:00

flo-IMGP6266.JPG
2020-6-2 05:59flo-IMGP6267.JPG
2020-6-2 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6266.JPG (2020-6-2 05:59, 239.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43480&k=e581f2608b3e77f8e31034572c560aac&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6267.JPG (2020-6-2 05:59, 240.62 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43481&k=f7c06a3de564ab6e351cf7617ef6669c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-3 06:01

flo-IMGP6272.JPG
2020-6-3 06:00flo-IMGP6273.JPG
2020-6-3 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6272.JPG (2020-6-3 06:00, 243.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43483&k=568a46fd535118daa6961abf1edebe55&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6273.JPG (2020-6-3 06:00, 238.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43484&k=c2ba6ec5703d0226861e76014e6debc0&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-3 06:03

flo-IMGP6274.JPG
2020-6-3 06:03flo-IMGP6275.JPG
2020-6-3 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6274.JPG (2020-6-3 06:03, 285.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43485&k=5622ea98accb5fd2e42b57fcf869ab82&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6275.JPG (2020-6-3 06:03, 280.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43486&k=c2890b9ae6d20e41379957b4c333f4ed&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-3 06:04

flo-IMGP6277.JPG
2020-6-3 06:04flo-IMGP6278.JPG
2020-6-3 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6277.JPG (2020-6-3 06:04, 275.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43487&k=d28fb6af038be0c7d3929d74b5ca25ee&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6278.JPG (2020-6-3 06:04, 321.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43488&k=835c5ad65ca759854fbe225cee6c1ec6&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-4 05:54

flo-IMGP6281.JPG
2020-6-4 05:53flo-IMGP6282.JPG
2020-6-4 05:53


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6281.JPG (2020-6-4 05:53, 217.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43489&k=1b2f667e666de4b2cfd9bee6e5768e09&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6282.JPG (2020-6-4 05:53, 233.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43490&k=521493bb80088ec7d214f49f5a941467&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-4 05:54

flo-IMGP6283.JPG
2020-6-4 05:54flo-IMGP6284.JPG
2020-6-4 05:54


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6283.JPG (2020-6-4 05:54, 201.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43491&k=ff6b8464686633d89710c1826eb25b5e&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6284.JPG (2020-6-4 05:54, 204.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43492&k=b4ea2e041b9e298fe48fe99cc2dec5e7&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:00

flo-IMGP6290.JPG
2020-6-5 06:00flo-IMGP6291.JPG
2020-6-5 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6290.JPG (2020-6-5 06:00, 185.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43493&k=614b05e3c51abac6f083c0d1b0d3de1c&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6291.JPG (2020-6-5 06:00, 185.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43494&k=ab2076025275c5b2b9fbf8a01dfa410c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:01

flo-IMGP6292.JPG
2020-6-5 06:01flo-IMGP6293.JPG
2020-6-5 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6292.JPG (2020-6-5 06:01, 206.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43495&k=f125cdaa55af470f2aa0eba84f4ad218&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6293.JPG (2020-6-5 06:01, 212.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43496&k=e995e66a7ae8a5245d42d3fbb158dc40&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:02

flo-IMGP6299.JPG
2020-6-5 06:02flo-IMGP6301.JPG
2020-6-5 06:02


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6299.JPG (2020-6-5 06:02, 207.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43497&k=0827c5284c4b6f08cc9df3e6100782f5&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6301.JPG (2020-6-5 06:02, 141.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43498&k=a25c851aae2bfaf68b4128ffe794f81c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:03

flo-IMGP6302.JPG
2020-6-5 06:03flo-IMGP6304.JPG
2020-6-5 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6302.JPG (2020-6-5 06:03, 140.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43499&k=e9c54439e5d5e9eaa19f41c5ab729f57&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6304.JPG (2020-6-5 06:03, 220.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43500&k=5a63ca4a1db413f575b27a8d1c059505&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-5 06:04

flo-IMGP6309.JPG
2020-6-5 06:04flo-IMGP6310.JPG
2020-6-5 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6309.JPG (2020-6-5 06:04, 233.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43501&k=0e3ff7baafaba324dd4253a9824cd888&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6310.JPG (2020-6-5 06:04, 234.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43502&k=05f3b133617fdaad9a264dd8589d5f78&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-7 06:27

flo-IMGP6337.JPG
2020-6-7 06:27flo-IMGP6338.JPG
2020-6-7 06:27


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6337.JPG (2020-6-7 06:27, 300.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43503&k=e5b98162a14950852675090588038317&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6338.JPG (2020-6-7 06:27, 276.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43504&k=42877e6e980daf9ee7c1175e2806d864&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-7 06:27

flo-IMGP6340.JPG
2020-6-7 06:27flo-IMGP6341.JPG
2020-6-7 06:27


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6340.JPG (2020-6-7 06:27, 376.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43505&k=4ccffe18f07728ee764b85e89cf98354&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6341.JPG (2020-6-7 06:27, 378.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43506&k=0955a3ad55af8a24f65335d611f5aea0&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-7 06:28

flo-IMGP6342.JPG
2020-6-7 06:28flo-IMGP6343.JPG
2020-6-7 06:28


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6342.JPG (2020-6-7 06:28, 280.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43507&k=bcc5183c2380326182c934053b84ec27&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6343.JPG (2020-6-7 06:28, 279.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43508&k=f8a82c8215fec23d39048de7f684d7ee&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-8 06:02

flo-IMGP6373.JPG
2020-6-8 06:02flo-IMGP6374.JPG
2020-6-8 06:02


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6373.JPG (2020-6-8 06:02, 240.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43509&k=ab33b0c725aca68b4be91216ff5d0f01&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6374.JPG (2020-6-8 06:02, 258.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43510&k=fce3db31b2a8716b60607d73c4857ace&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-8 06:03

flo-IMGP6375.JPG
2020-6-8 06:03flo-IMGP6376.JPG
2020-6-8 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6375.JPG (2020-6-8 06:03, 244.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43511&k=52587b1d722226ac426aa1809ef65eca&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6376.JPG (2020-6-8 06:03, 180.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43512&k=cd3d08cfaa8ef5090bf01884d0502b63&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-8 06:03

flo-IMGP6377.JPG
2020-6-8 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6377.JPG (2020-6-8 06:03, 233.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43513&k=8d3d1149b1eb4d0ee2900ce64dcd64c1&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-9 05:58

flo-IMGP6379.JPG
2020-6-9 05:57flo-IMGP6380.JPG
2020-6-9 05:57


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6379.JPG (2020-6-9 05:57, 187.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43514&k=fa5ffc01c9c3d5ad0a2bcc58464ed8be&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6380.JPG (2020-6-9 05:57, 190.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43515&k=42ad714dc7b7a6546e38ca4503b9e382&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-9 05:59

flo-IMGP6383.JPG
2020-6-9 05:58flo-IMGP6384.JPG
2020-6-9 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6383.JPG (2020-6-9 05:58, 158.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43516&k=43cf81291839ba999e9e8d313b5b27f0&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6384.JPG (2020-6-9 05:58, 160.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43517&k=d88d0c284ff2416fd0370e86a917d2f7&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-9 05:59

flo-IMGP6378.JPG
2020-6-9 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6378.JPG (2020-6-9 05:59, 164.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43518&k=e174cb95519b217fd048ebb9154d7890&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-10 05:59

flo-IMGP6402.JPG
2020-6-10 05:59flo-IMGP6403.JPG
2020-6-10 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6402.JPG (2020-6-10 05:59, 252.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43519&k=8c6321c8b893a80dcb357b2965fdfe2d&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6403.JPG (2020-6-10 05:59, 231.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43520&k=e21db032f243c9d2ccb11bb36e3e19b1&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-10 06:00

flo-IMGP6404.JPG
2020-6-10 06:00flo-IMGP6405.JPG
2020-6-10 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6404.JPG (2020-6-10 06:00, 150.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43521&k=5df2b07006fa3e4a5deeadf64c16008b&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6405.JPG (2020-6-10 06:00, 129.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43522&k=8f4993488a905cbf19ef4d083a662256&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-10 06:01

flo-IMGP6407.JPG
2020-6-10 06:01flo-IMGP6409.JPG
2020-6-10 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6407.JPG (2020-6-10 06:01, 194.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43523&k=66bb768d50c651a0739bf63eba4a093b&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6409.JPG (2020-6-10 06:01, 224.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43524&k=8b9acfbb035da66907ff73ee7a1f0911&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-11 05:59

flo-IMGP6411.JPG
2020-6-11 05:59flo-IMGP6412.JPG
2020-6-11 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6411.JPG (2020-6-11 05:59, 219.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43525&k=14ce31da73b8518f9f16de0f5cdbd3fb&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6412.JPG (2020-6-11 05:59, 189.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43526&k=ab5a44bee2a519e7c8a0858affedf50c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-11 06:01

flo-IMGP6414.JPG
2020-6-11 06:00flo-IMGP6415.JPG
2020-6-11 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6414.JPG (2020-6-11 06:00, 217.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43527&k=ddaedd90506e65fe7a3cd7e13a0c4c2d&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6415.JPG (2020-6-11 06:00, 215.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43528&k=07b750bb57e6df10923c09f5182bf950&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-11 06:01

flo-IMGP6410.JPG
2020-6-11 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6410.JPG (2020-6-11 06:01, 226.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43529&k=b732b0506f0a7266ebd14d4bd15b3264&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:12

flo-IMGP6416.JPG
2020-6-12 06:11flo-IMGP6282.JPG
2020-6-12 06:12


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6416.JPG (2020-6-12 06:11, 254.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43530&k=5632c5f98f52eebbf20f3f73b771b5ce&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6282.JPG (2020-6-12 06:12, 233.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43531&k=0eb8de9ca68ba26589796009ea666e1c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:12

flo-IMGP6418.JPG
2020-6-12 06:12flo-IMGP6419.JPG
2020-6-12 06:12


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6418.JPG (2020-6-12 06:12, 293.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43532&k=3138e08925f8ff93d234d411c051790b&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6419.JPG (2020-6-12 06:12, 273.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43533&k=57bce72c3272a35115413edf37fcec6c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:13

flo-IMGP6420.JPG
2020-6-12 06:13flo-IMGP6421.JPG
2020-6-12 06:13


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6420.JPG (2020-6-12 06:13, 240.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43534&k=0c9ffb20f3994b7535be4dfc4a74147e&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6421.JPG (2020-6-12 06:13, 209.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43535&k=595cb400b1da502a3000f4d4f33f5fc6&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-12 06:13

flo-IMGP6422.JPG
2020-6-12 06:13flo-IMGP6424.JPG
2020-6-12 06:13


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6422.JPG (2020-6-12 06:13, 233.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43536&k=463a1d280138ba934569528c130d344e&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6424.JPG (2020-6-12 06:13, 228.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43537&k=d6c74b575f4e7c487be4333981c074e2&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:31

flo-IMGP6557.JPG
2020-6-14 06:31flo-IMGP6558.JPG
2020-6-14 06:31


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6557.JPG (2020-6-14 06:31, 122.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43538&k=dff0feec46c955fd3cb6f3138bdaa5fc&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6558.JPG (2020-6-14 06:31, 160.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43539&k=432c7ce5951e3aa38716d993a129e59a&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:32

flo-IMGP6560.JPG
2020-6-14 06:32flo-IMGP6561.JPG
2020-6-14 06:32


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6560.JPG (2020-6-14 06:32, 152.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43540&k=82c76458fab646329c532b7b67fedea0&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6561.JPG (2020-6-14 06:32, 152.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43541&k=b3e9a2edcea005350633225c71e6c298&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:32

flo-IMGP6562.JPG
2020-6-14 06:32flo-IMGP6563.JPG
2020-6-14 06:32


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6562.JPG (2020-6-14 06:32, 162.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43542&k=4ad1b04d9f9e727996e4b06748ce62fa&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6563.JPG (2020-6-14 06:32, 167.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43543&k=c9f98aabcbf5b3e925d4bac50c7193c3&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-14 06:33

flo-IMGP6565.JPG
2020-6-14 06:33flo-IMGP6568.JPG
2020-6-14 06:33


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6565.JPG (2020-6-14 06:33, 264.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43544&k=ad0081e0651a34c3c63ebfe66a3a1266&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6568.JPG (2020-6-14 06:33, 281.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43545&k=575fd2289b35a8233f699d61a377ccb5&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:47

flo-IMGP6575.JPG
2020-6-15 05:47flo-IMGP6576.JPG
2020-6-15 05:47


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6575.JPG (2020-6-15 05:47, 245.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43546&k=55188a04127d87f387808363dfbe72c6&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6576.JPG (2020-6-15 05:47, 317.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43547&k=a727a5cf900e429800ca35524e96743c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:48

flo-IMGP6577.JPG
2020-6-15 05:48flo-IMGP6578.JPG
2020-6-15 05:48


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6577.JPG (2020-6-15 05:48, 455.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43548&k=4e85fab2c6e6a5980ea6797701ca3388&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6578.JPG (2020-6-15 05:48, 458.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43549&k=1ec2a4d810571b0dc6bf6331dd1d35a4&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:49

flo-IMGP6579.JPG
2020-6-15 05:49flo-IMGP6580.JPG
2020-6-15 05:49


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6579.JPG (2020-6-15 05:49, 297.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43550&k=6cc6ab919e345e713866544d48f98311&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6580.JPG (2020-6-15 05:49, 298.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43551&k=24b243b168d33ae09d55987f03d576a1&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:50

flo-IMGP6581.JPG
2020-6-15 05:49flo-IMGP6582.JPG
2020-6-15 05:49


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6581.JPG (2020-6-15 05:49, 274.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43552&k=77c5489399c25dac06a708fdd6769a28&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6582.JPG (2020-6-15 05:49, 270.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43553&k=b8638cd0f80d90a4f1e8f3f9b95df92b&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:50

flo-IMGP6585.JPG
2020-6-15 05:50flo-IMGP6586.JPG
2020-6-15 05:50


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6585.JPG (2020-6-15 05:50, 350.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43554&k=78432ed471cf89990eac68b09087f9a2&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6586.JPG (2020-6-15 05:50, 348.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43555&k=a22fd52289fbe6fea81eddc18c896511&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-15 05:51

flo-IMGP6589.JPG
2020-6-15 05:51flo-IMGP6583.JPG
2020-6-15 05:51


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6589.JPG (2020-6-15 05:51, 335.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43556&k=7cd42987105cc5449a45a2898b165761&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6583.JPG (2020-6-15 05:51, 299.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43557&k=0e779432dad01ad7720b3d4e6b58141d&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-16 05:59

flo-IMGP6592.JPG
2020-6-16 05:59flo-IMGP6593.JPG
2020-6-16 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6592.JPG (2020-6-16 05:59, 227.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43558&k=c4efcde8769e03f272982268b436b38d&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6593.JPG (2020-6-16 05:59, 228.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43559&k=7d32a60b0d798e019cbbf645377fafae&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-16 06:00

flo-IMGP6594.JPG
2020-6-16 05:59flo-IMGP6595.JPG
2020-6-16 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6594.JPG (2020-6-16 05:59, 261.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43560&k=b4644d3dd5921beb7e0414dcda968d24&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6595.JPG (2020-6-16 05:59, 279.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43561&k=ff37d4d699367fe2e840f331ca690408&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-16 06:00

flo-IMGP6599.JPG
2020-6-16 06:00flo-IMGP6600.JPG
2020-6-16 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6599.JPG (2020-6-16 06:00, 191.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43562&k=068e3a22eac7d08de3cd6676a8cb4768&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6600.JPG (2020-6-16 06:00, 155.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43563&k=83798ac6cc3ef77669eb0600062cbb00&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-17 06:23

flo-IMGP6604.JPG
2020-6-17 06:23flo-IMGP6605.JPG
2020-6-17 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6604.JPG (2020-6-17 06:23, 297.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43564&k=223fb2c8fdfa19e46027d3e3c4b9bbd1&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6605.JPG (2020-6-17 06:23, 330.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43565&k=4db37b2fac080d5a5d7f355ec5bcecf2&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-17 06:24

flo-IMGP6606.JPG
2020-6-17 06:23flo-IMGP6607.JPG
2020-6-17 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6606.JPG (2020-6-17 06:23, 346.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43566&k=fcfc9314e411a4ec7d32105378724a6e&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6607.JPG (2020-6-17 06:23, 330.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43567&k=e8fccab4265dd4412c435b20f7c8d330&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-18 05:58

flo-IMGP6608.JPG
2020-6-18 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6608.JPG (2020-6-18 05:58, 290.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43568&k=df5f95e1a1e1e8c88c9f121aa1c20f12&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-18 05:59

flo-IMGP6609.JPG
2020-6-18 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6609.JPG (2020-6-18 05:59, 304.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43569&k=96340602ee36b212e74266fa686bba36&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-18 05:59

flo-IMGP6610.JPG
2020-6-18 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6610.JPG (2020-6-18 05:59, 307.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43570&k=316ace315dfa395a9c6d7e760efdd00e&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:04

flo-IMGP6665.JPG
2020-6-19 06:04flo-IMGP6666.JPG
2020-6-19 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6665.JPG (2020-6-19 06:04, 231.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43571&k=d6ffa6f66e35ab084d2697756607058c&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6666.JPG (2020-6-19 06:04, 234.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43572&k=abb89d35cd36db90f4526a967deb5719&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:05

flo-IMGP6670.JPG
2020-6-19 06:04flo-IMGP6671.JPG
2020-6-19 06:04


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6670.JPG (2020-6-19 06:04, 216.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43573&k=939d5f55306a30852d8a36c65052a3ba&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6671.JPG (2020-6-19 06:04, 212.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43574&k=c8deed8fd92910b592693204fbed6cde&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:22

flo-IMGP6673.JPG
2020-6-19 06:22flo-IMGP6674.JPG
2020-6-19 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6673.JPG (2020-6-19 06:22, 226.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43575&k=0e79c970cfb0c967afff5a1a941241f6&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6674.JPG (2020-6-19 06:22, 230.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43576&k=d0347e81acc133094515cbd46a0c803e&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:23

flo-IMGP6678.JPG
2020-6-19 06:23flo-IMGP6680.JPG
2020-6-19 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6678.JPG (2020-6-19 06:23, 240.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43577&k=8f7295d329c2e266c830188ad4575b85&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6680.JPG (2020-6-19 06:23, 218.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43578&k=5a5a08432120d81342b0f23d281385a7&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-19 06:23

flo-IMGP6668.JPG
2020-6-19 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6668.JPG (2020-6-19 06:23, 235.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43579&k=5b5abfc724e74ff6481f800ec93811f6&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:21

flo-IMGP6681.JPG
2020-6-21 06:21flo-IMGP6682.JPG
2020-6-21 06:21


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6681.JPG (2020-6-21 06:21, 219.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43580&k=25ca4432df81747f5498c0c58b65adb3&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6682.JPG (2020-6-21 06:21, 223.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43581&k=ad0f0246bb2a5271d3b0753830961ed8&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:22

flo-IMGP6684.JPG
2020-6-21 06:22
flo-IMGP6685.JPG
2020-6-21 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6684.JPG (2020-6-21 06:22, 229.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43582&k=8b443e3e74b94cc9b783decc64978015&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6685.JPG (2020-6-21 06:22, 233.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43583&k=e700748950ed7f52122011ce0aa6394e&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:23

flo-IMGP6690.JPG
2020-6-21 06:23flo-IMGP6691.JPG
2020-6-21 06:23


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6690.JPG (2020-6-21 06:23, 228.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43584&k=0dff19e2dc6b4eb63ca7831471a105bd&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6691.JPG (2020-6-21 06:23, 236 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43585&k=295c84b813ddf649e0502670b6930ead&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-21 06:24

flo-IMGP6697.JPG
2020-6-21 06:24flo-IMGP6698.JPG
2020-6-21 06:24


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6697.JPG (2020-6-21 06:24, 267.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43586&k=aea01ec64fe9da81dff4d8e71bf27a54&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6698.JPG (2020-6-21 06:24, 248.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43587&k=ba8618d8dd0610706fdb1dd31a98819c&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-22 06:02

flo-IMGP6699.JPG
2020-6-22 06:02flo-IMGP6701.JPG
2020-6-22 06:02


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6699.JPG (2020-6-22 06:02, 206.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43588&k=e4b432bd6292327bf460352186661cd1&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6701.JPG (2020-6-22 06:02, 208.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43589&k=7b70c336bd0c8f19b941179ee745c75e&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-22 06:03

flo-IMGP6708.JPG
2020-6-22 06:03flo-IMGP6709.JPG
2020-6-22 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6708.JPG (2020-6-22 06:03, 226.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43590&k=3b87fc7e3f241ee3fc1a4e82a5f70157&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6709.JPG (2020-6-22 06:03, 219.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43591&k=df28f964c5a5b5099d9106bdc815c3bf&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-22 06:03

flo-IMGP6710.JPG
2020-6-22 06:03


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6710.JPG (2020-6-22 06:03, 200.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43592&k=e37dfad5910b023f306eee627ae1dcf2&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-23 06:01

flo-IMGP6712.JPG
2020-6-23 06:01flo-IMGP6713.JPG
2020-6-23 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6712.JPG (2020-6-23 06:01, 235.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43593&k=6ee6bec4be9f38ff11c9a6d207831f2c&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6713.JPG (2020-6-23 06:01, 236.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43594&k=ea0e53dbc9ebb49152c3b62becc90215&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-23 06:01

flo-IMGP6714.JPG
2020-6-23 06:01flo-IMGP6715.JPG
2020-6-23 06:01


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6714.JPG (2020-6-23 06:01, 236.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43595&k=1c9a3ad1be73a412582e4fe037b850ed&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6715.JPG (2020-6-23 06:01, 226.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43596&k=3fb9ccab5b26f0064b0574b48528d4e6&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-24 06:21

flo-IMGP6716.JPG
2020-6-24 06:21flo-IMGP6717.JPG
2020-6-24 06:21


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6716.JPG (2020-6-24 06:21, 244.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43597&k=8838125c8fc43421327981c554395fe8&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6717.JPG (2020-6-24 06:21, 244.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43598&k=da23921b318a42c1e6435806c25f18a8&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-24 06:22

flo-IMGP6720.JPG
2020-6-24 06:22flo-IMGP6721.JPG
2020-6-24 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6720.JPG (2020-6-24 06:22, 243.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43599&k=044a2832acecd21f5df181ceebee46fd&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6721.JPG (2020-6-24 06:22, 246.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43600&k=f75825d184662d839f0536420c5ada71&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-24 06:22

flo-IMGP6718.JPG
2020-6-24 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6718.JPG (2020-6-24 06:22, 238.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43601&k=c016d05df5927458833d795bd54c5a91&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-25 05:59

flo-IMGP6724.JPG
2020-6-25 05:59flo-IMGP6725.JPG
2020-6-25 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6724.JPG (2020-6-25 05:59, 245.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43602&k=9355a7a4551c00514e2c9f2266f0e1eb&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6725.JPG (2020-6-25 05:59, 248.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43603&k=bf25e7eefb86563be36e0e10a0e8133e&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-25 06:00

flo-IMGP6726.JPG
2020-6-25 06:00flo-IMGP6727.JPG
2020-6-25 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6726.JPG (2020-6-25 06:00, 228.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43604&k=756f405c3f5b42a024483b50e9bd66ac&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6727.JPG (2020-6-25 06:00, 250.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43605&k=b232ea501029a76b56c6d46088bbeeb9&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-25 06:00

flo-IMGP6728.JPG
2020-6-25 06:00


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6728.JPG (2020-6-25 06:00, 228.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43606&k=018cb6ce5b5e1d98cac1e72742a37d86&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-26 06:46

flo-IMGP6734.JPG
2020-6-26 06:46flo-IMGP6735.JPG
2020-6-26 06:46


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6734.JPG (2020-6-26 06:46, 268.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43607&k=9cb93b88e4df8fabb54b2be7388309bc&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6735.JPG (2020-6-26 06:46, 251.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43608&k=ea5e18405bd7c68d7da0af23f198e325&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-26 06:47

flo-IMGP6729.JPG
2020-6-26 06:47flo-IMGP6730.JPG
2020-6-26 06:47


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6729.JPG (2020-6-26 06:47, 286.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43609&k=50e4ba9ca46dea51d6f9a9e10f035ae7&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6730.JPG (2020-6-26 06:47, 260.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43610&k=e307aeea8ea8521d1818caa4f38a9541&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-28 06:22

flo-IMGP6740.JPG
2020-6-28 06:22flo-IMGP6741.JPG
2020-6-28 06:22


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6740.JPG (2020-6-28 06:22, 362.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43611&k=bc8533b458367561a25f1b44dc4a6f38&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6741.JPG (2020-6-28 06:22, 347.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43612&k=caa411b76dc2aa2210abcf3888cd6fbe&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-29 05:59

flo-IMGP6749.JPG
2020-6-29 05:59flo-IMGP6748.JPG
2020-6-29 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6749.JPG (2020-6-29 05:59, 312.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43613&k=37c460eb27b104d26236ba838ad33241&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6748.JPG (2020-6-29 05:59, 322.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43614&k=61f0d10d76b9c37a4f2a6a74d0c4db87&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-30 05:58

flo-IMGP6736.JPG
2020-6-30 05:58flo-IMGP6737.JPG
2020-6-30 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6736.JPG (2020-6-30 05:58, 328.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43615&k=8c18aae8fcd19d09dd1eda056b7cde02&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6737.JPG (2020-6-30 05:58, 371.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43616&k=683348f4d3ca8e7faf5e9fd1af98a2ff&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-30 05:58

flo-IMGP6758.JPG
2020-6-30 05:58flo-IMGP6759.JPG
2020-6-30 05:58


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6758.JPG (2020-6-30 05:58, 327.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43617&k=c14b37bc01e77bb98f8f971fb886584d&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6759.JPG (2020-6-30 05:58, 342.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43618&k=65ee268f5ffe26fd7f95977300896b2a&t=1604002924&sid=qc0AQo


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2020-6-30 05:59

flo-IMGP6752.JPG
2020-6-30 05:59flo-IMGP6753.JPG
2020-6-30 05:59


รูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6752.JPG (2020-6-30 05:59, 311.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43619&k=dd52ac9afbd6fa4c8bfa0e023d23fc35&t=1604002924&sid=qc0AQoรูปภาพที่แนบมา: flo-IMGP6753.JPG (2020-6-30 05:59, 316.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=43620&k=e4122e3b6db4c49631f719ab278bb24e&t=1604002924&sid=qc0AQo


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2