Board logo

ชื่อกระทู้: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:46     ชื่อกระทู้: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

สุเหล่าเซนต์โซเฟียหรือโบสถ์ฮาเจีย  1ใน 7 สิ่งมหรรศจรรย์ของโลกยุคกลาง  ปัจจุบัยเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม


00_IMGP6339.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6347.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6356.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6357.JPG
2019-4-23 09:46


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6339.JPG (2019-4-23 09:46, 280.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41516&k=bb5374080d67c98011559e2d8bea754d&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6347.JPG (2019-4-23 09:46, 454.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41517&k=44221b5aa6e02d12d95f797d30fb0876&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6356.JPG (2019-4-23 09:46, 489.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41518&k=b479a75be1d5510565817869b2267fbe&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6357.JPG (2019-4-23 09:46, 495 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41519&k=e23779cc3a3c6d71fb75561e0680043e&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:50

ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน  เป็นผู้สร้างเมื่อ คศ. ที่13  ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี


00_IMGP6358.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6359.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6362.JPG
2019-4-23 09:5000_IMGP6364.JPG
2019-4-23 09:50


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6358.JPG (2019-4-23 09:49, 491.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41520&k=696a7023c923aad6c726c1bd386f1dd1&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6359.JPG (2019-4-23 09:49, 431.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41521&k=e5df79c5cea0f4dbbe43faa6f823c8bf&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6362.JPG (2019-4-23 09:50, 471.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41522&k=50baaadb2c06833c8ac0e83d5561f7a1&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6364.JPG (2019-4-23 09:50, 486.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41523&k=a44401d92a0cb06f67ba736384994dc0&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:53

ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลายวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม

00_IMGP6365.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6366.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6367.JPG
2019-4-23 09:5300_IMGP6368.JPG
2019-4-23 09:53


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6365.JPG (2019-4-23 09:52, 414.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41524&k=579c94abd930aaf66092df21284984dc&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6366.JPG (2019-4-23 09:52, 301.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41525&k=11e83dd162270533c794a5438b2e39dc&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6367.JPG (2019-4-23 09:53, 425.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41526&k=59ef900bb7512b0f2045fc36df403fad&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6368.JPG (2019-4-23 09:53, 482.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41527&k=7a8d05e9b59c3c2d6b01655351400271&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:57

จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนียนมีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้างโบสถ์เซ็นต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ถึง 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี


00_IMGP6371.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6372.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6373.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6374.JPG
2019-4-23 09:56


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6371.JPG (2019-4-23 09:56, 503.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41528&k=a93f9f4133781723a3897218821b6739&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6372.JPG (2019-4-23 09:56, 473.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41529&k=db1fe2716749f26c6c9319275e7102ae&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6373.JPG (2019-4-23 09:56, 472.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41530&k=9fb058a8c2922592dc3ae454002cce6f&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6374.JPG (2019-4-23 09:56, 353.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41531&k=c65718c045eade4c5feaa44a044432cd&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:02

เมือประมาณปี คศ.1435  พระองค์ต้องการให้มันสวยงามที่สุดจึงหาของมีค่า มาประดับไว้มากมาย หลังสร้างเสร็จมีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร


00_IMGP6381.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6383.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6384.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6387.JPG
2019-4-23 10:01


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6381.JPG (2019-4-23 10:01, 470.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41532&k=72b7bfa0ae8c47882c4759b0f818013f&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6383.JPG (2019-4-23 10:01, 474.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41533&k=aaef9ed89d37968bede10b6edb35c8ea&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6384.JPG (2019-4-23 10:01, 447.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41534&k=dd1a28109e8c52d096fd8dc2df3a488a&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6387.JPG (2019-4-23 10:01, 452.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41535&k=edfc16bda71930a24bafa987a483d5af&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:05

ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักทำให้โบสถ์แตกร้าว ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อนในสภาพเดิม00_IMGP6388.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6389.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6390.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6391.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6394.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6395.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6396.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6397.JPG
2019-4-23 10:05


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6388.JPG (2019-4-23 10:04, 337.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41536&k=b04d969d5307bce664d6ab5e40a4052c&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6389.JPG (2019-4-23 10:04, 383.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41537&k=c9cff0c71fd37a7d19910cf2fe2f2c3e&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6390.JPG (2019-4-23 10:04, 397.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41538&k=ca4b5c7a8f9a9d64048d68e87d484540&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6391.JPG (2019-4-23 10:04, 458.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41539&k=65ea9c4f9d8dcabad208c130ed3482dc&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6394.JPG (2019-4-23 10:05, 472.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41540&k=d4613941c4c17a63d241b028826117e9&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6395.JPG (2019-4-23 10:05, 457.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41541&k=0182134064ae6aa7bee51aa438d92ca9&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6396.JPG (2019-4-23 10:05, 395.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41542&k=a90bd5511ee3deef2f797fb43b0f980c&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6397.JPG (2019-4-23 10:05, 393.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41543&k=7079b312c71d3cefed13c23a60383d92&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:10

เมื่อสิ้นสมัยจักรพรรดิ์จัสตินเนียน ถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหล่าของชาวอิสลาม


00_IMGP6398.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6399.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6400.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6402.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6404.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6406.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6408.JPG
2019-4-23 10:1000_IMGP6409.JPG
2019-4-23 10:10


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6398.JPG (2019-4-23 10:09, 288.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41544&k=42fb066b36984bcc06b6ad46d958ef19&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6399.JPG (2019-4-23 10:09, 245.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41545&k=189930666cf440b14f0ec2c0156576d1&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6400.JPG (2019-4-23 10:09, 447.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41546&k=46d656a92c8bd13355737c924ee8555f&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6402.JPG (2019-4-23 10:09, 465.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41547&k=730781de7229910cd500d0c36e593229&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6404.JPG (2019-4-23 10:09, 428.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41548&k=6679e5440275cc2dac9c36bc468784f3&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6406.JPG (2019-4-23 10:09, 456.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41549&k=f1ac2109207ff76d5ac9fb4c3865f78f&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6408.JPG (2019-4-23 10:10, 501.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41550&k=391c8694fbea09069a914b016defde57&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6409.JPG (2019-4-23 10:10, 470.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41551&k=0919d6c65a19c2e4f2d1b3e67ff3736d&t=1579629421&sid=00R2MS


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:14

นักท่องเที่ยวที่พบมากคือ จีน  ต่อมาก็ อินโด  มาเลย์  พวกฝรั่งไม่ค่อยมี


00_IMGP6412.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6414.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6418.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6419.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6421.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6422.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6423.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6426.JPG
2019-4-23 10:14


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6412.JPG (2019-4-23 10:12, 495.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41552&k=3587141bf39ba1e9183a8575c293053a&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6414.JPG (2019-4-23 10:12, 507.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41553&k=5c1d99e19174783e430976e0e7a37549&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6418.JPG (2019-4-23 10:13, 449.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41554&k=66ab352159a1d7b8fd4c31a8008db9d0&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6419.JPG (2019-4-23 10:13, 464.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41555&k=3abb88ebb76fe8f0261f24994e5a3d33&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6421.JPG (2019-4-23 10:13, 481.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41556&k=8a2dc5a443db029a0a1989876eee77fc&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6422.JPG (2019-4-23 10:13, 452.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41557&k=c8a946a85e4dd37f6823f4a4e56742c8&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6423.JPG (2019-4-23 10:13, 478.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41558&k=5381a1340f13d9256b6c02ec398cc7fd&t=1579629421&sid=00R2MSรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6426.JPG (2019-4-23 10:14, 476.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41559&k=3f6c457e42f2992f32c26e47fec921c1&t=1579629421&sid=00R2MS


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2