Board logo

ชื่อกระทู้: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:46     ชื่อกระทู้: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

สุเหล่าเซนต์โซเฟียหรือโบสถ์ฮาเจีย  1ใน 7 สิ่งมหรรศจรรย์ของโลกยุคกลาง  ปัจจุบัยเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม


00_IMGP6339.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6347.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6356.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6357.JPG
2019-4-23 09:46


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6339.JPG (2019-4-23 09:46, 280.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41516&k=befe2432e99d2ddce9b59bde76283f69&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6347.JPG (2019-4-23 09:46, 454.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41517&k=2d4d7e3a6145cfadaa86525529af4dbd&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6356.JPG (2019-4-23 09:46, 489.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41518&k=708e064f6a0d23664d958abd9a215a13&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6357.JPG (2019-4-23 09:46, 495 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41519&k=5e55bb15178e7cfff3891669c490ede9&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:50

ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน  เป็นผู้สร้างเมื่อ คศ. ที่13  ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี


00_IMGP6358.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6359.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6362.JPG
2019-4-23 09:5000_IMGP6364.JPG
2019-4-23 09:50


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6358.JPG (2019-4-23 09:49, 491.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41520&k=5e57ba88e253b7425ae2bf9273923f89&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6359.JPG (2019-4-23 09:49, 431.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41521&k=b10f9e4f76a306bf7e7e03faa4d0cd35&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6362.JPG (2019-4-23 09:50, 471.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41522&k=87d0c1dc0737969bc7a910be25f6f63b&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6364.JPG (2019-4-23 09:50, 486.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41523&k=f0d044f4e161c0f60dc784346d7c049c&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:53

ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลายวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม

00_IMGP6365.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6366.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6367.JPG
2019-4-23 09:5300_IMGP6368.JPG
2019-4-23 09:53


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6365.JPG (2019-4-23 09:52, 414.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41524&k=bd484cd403e9a680f32c99f1aa76c0ee&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6366.JPG (2019-4-23 09:52, 301.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41525&k=ea39a3dc13f479279557ba6761ee7a4e&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6367.JPG (2019-4-23 09:53, 425.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41526&k=b01e48dabfc6aa855a32007d44083a42&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6368.JPG (2019-4-23 09:53, 482.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41527&k=e6b99a8c6d80394ae44283886bdeeeeb&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:57

จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนียนมีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้างโบสถ์เซ็นต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ถึง 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี


00_IMGP6371.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6372.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6373.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6374.JPG
2019-4-23 09:56


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6371.JPG (2019-4-23 09:56, 503.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41528&k=ed6d8e00079625a90aaaa5bb517e0a7a&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6372.JPG (2019-4-23 09:56, 473.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41529&k=ec73655876d5117a4a2bd2ebe1a0a3dc&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6373.JPG (2019-4-23 09:56, 472.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41530&k=a7b49ecfa75a4d9d6484a572c841cb61&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6374.JPG (2019-4-23 09:56, 353.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41531&k=8c9a42b56dacdc1d22108dd8200a7903&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:02

เมือประมาณปี คศ.1435  พระองค์ต้องการให้มันสวยงามที่สุดจึงหาของมีค่า มาประดับไว้มากมาย หลังสร้างเสร็จมีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร


00_IMGP6381.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6383.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6384.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6387.JPG
2019-4-23 10:01


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6381.JPG (2019-4-23 10:01, 470.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41532&k=16e0bcfeee127811a64347d8ee733103&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6383.JPG (2019-4-23 10:01, 474.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41533&k=9935fc460a43a421569c895253fefc8b&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6384.JPG (2019-4-23 10:01, 447.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41534&k=e9db2ac5ddb737e1ca54de960375349b&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6387.JPG (2019-4-23 10:01, 452.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41535&k=73c83e01019d3b34ad08a3c4031614da&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:05

ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักทำให้โบสถ์แตกร้าว ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อนในสภาพเดิม00_IMGP6388.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6389.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6390.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6391.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6394.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6395.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6396.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6397.JPG
2019-4-23 10:05


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6388.JPG (2019-4-23 10:04, 337.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41536&k=26c80b7611f129bc48bd41b9c7d8be06&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6389.JPG (2019-4-23 10:04, 383.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41537&k=d9066099765722a69bfee20f79abdd6d&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6390.JPG (2019-4-23 10:04, 397.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41538&k=b1f5d9440ff9e1f119befaf8f652a05b&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6391.JPG (2019-4-23 10:04, 458.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41539&k=01b6320c036cc33b4d0792356a1d0652&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6394.JPG (2019-4-23 10:05, 472.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41540&k=0a7d588caeb6af089abb8a841760c831&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6395.JPG (2019-4-23 10:05, 457.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41541&k=ac3bcdaa380f5711a91eae0bddded578&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6396.JPG (2019-4-23 10:05, 395.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41542&k=02d64aa15157c9bb3b42b613169a25ad&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6397.JPG (2019-4-23 10:05, 393.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41543&k=2bddc7a28acd3eec8eb6eab5c2dca91d&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:10

เมื่อสิ้นสมัยจักรพรรดิ์จัสตินเนียน ถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหล่าของชาวอิสลาม


00_IMGP6398.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6399.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6400.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6402.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6404.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6406.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6408.JPG
2019-4-23 10:1000_IMGP6409.JPG
2019-4-23 10:10


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6398.JPG (2019-4-23 10:09, 288.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41544&k=1fb0dd98847339b2d5a0d4102db39d5f&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6399.JPG (2019-4-23 10:09, 245.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41545&k=0e604d17e5186b1a22ee32c14fe129d5&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6400.JPG (2019-4-23 10:09, 447.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41546&k=c3957eb23e215c791a5520b4ab762214&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6402.JPG (2019-4-23 10:09, 465.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41547&k=d5c581deec639dabf56f53b2d5b941bf&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6404.JPG (2019-4-23 10:09, 428.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41548&k=85b159396a9bef0e0e97a179b3f0bdc6&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6406.JPG (2019-4-23 10:09, 456.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41549&k=f9d836c02433c90705572564572960c7&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6408.JPG (2019-4-23 10:10, 501.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41550&k=7152dc5b3d57cca17a1c5c6302cc8c49&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6409.JPG (2019-4-23 10:10, 470.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41551&k=f73e03ae17b507dd3603c7dbd3eda414&t=1576131842&sid=I5IJj7


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:14

นักท่องเที่ยวที่พบมากคือ จีน  ต่อมาก็ อินโด  มาเลย์  พวกฝรั่งไม่ค่อยมี


00_IMGP6412.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6414.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6418.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6419.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6421.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6422.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6423.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6426.JPG
2019-4-23 10:14


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6412.JPG (2019-4-23 10:12, 495.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41552&k=d1b2cee5ed26c90be126de22b4d47262&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6414.JPG (2019-4-23 10:12, 507.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41553&k=ee33a04338ad1d8c75d54656847398bb&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6418.JPG (2019-4-23 10:13, 449.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41554&k=9ba84e31dde812e3621ae3e03cbb8df8&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6419.JPG (2019-4-23 10:13, 464.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41555&k=78655ebc6895fc984d62f0265961539f&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6421.JPG (2019-4-23 10:13, 481.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41556&k=426508fced6c35abb44e9126bda982d0&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6422.JPG (2019-4-23 10:13, 452.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41557&k=3548e805f034d4a042ac7fb60ba7553b&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6423.JPG (2019-4-23 10:13, 478.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41558&k=73d3cb7d49e019fa98c0bffd96cb1f08&t=1576131842&sid=I5IJj7รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6426.JPG (2019-4-23 10:14, 476.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41559&k=39ae0e72e044d4010c146f7b4050726c&t=1576131842&sid=I5IJj7


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2