Board logo

ชื่อกระทู้: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:46     ชื่อกระทู้: สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

สุเหล่าเซนต์โซเฟียหรือโบสถ์ฮาเจีย  1ใน 7 สิ่งมหรรศจรรย์ของโลกยุคกลาง  ปัจจุบัยเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม


00_IMGP6339.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6347.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6356.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6357.JPG
2019-4-23 09:46


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6339.JPG (2019-4-23 09:46, 280.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41516&k=e5fb34f3a0c82b38bf58456b5c876a2d&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6347.JPG (2019-4-23 09:46, 454.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41517&k=95defe4027da6d9318829790883dfd41&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6356.JPG (2019-4-23 09:46, 489.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41518&k=7c7e346b195992216b51fa3c75f51c10&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6357.JPG (2019-4-23 09:46, 495 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41519&k=40d2f431b8476bd12271f211508b2f89&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:50

ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน  เป็นผู้สร้างเมื่อ คศ. ที่13  ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี


00_IMGP6358.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6359.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6362.JPG
2019-4-23 09:5000_IMGP6364.JPG
2019-4-23 09:50


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6358.JPG (2019-4-23 09:49, 491.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41520&k=b25469f678c0ccf2614e99e37c66c2fb&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6359.JPG (2019-4-23 09:49, 431.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41521&k=3475cb0f3c8805077e2155e8317fb2f1&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6362.JPG (2019-4-23 09:50, 471.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41522&k=5ea0ca8119ea88ea27ef91d4373a0d1b&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6364.JPG (2019-4-23 09:50, 486.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41523&k=9c11821721b35ea8ed1113babbc92d30&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:53

ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลายวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม

00_IMGP6365.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6366.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6367.JPG
2019-4-23 09:5300_IMGP6368.JPG
2019-4-23 09:53


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6365.JPG (2019-4-23 09:52, 414.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41524&k=f2329d6f4bbd163cbd48b303a49228c3&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6366.JPG (2019-4-23 09:52, 301.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41525&k=a0cd88cbb236dc0cda251412ca3a6284&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6367.JPG (2019-4-23 09:53, 425.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41526&k=2cca6086dd044d88d52dd83ca0ea1c40&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6368.JPG (2019-4-23 09:53, 482.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41527&k=dcee4938cb13f4269f755076d56001c4&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 09:57

จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนียนมีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้างโบสถ์เซ็นต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ถึง 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี


00_IMGP6371.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6372.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6373.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6374.JPG
2019-4-23 09:56


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6371.JPG (2019-4-23 09:56, 503.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41528&k=edaa6b0753368f50d9dddea0238c54dc&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6372.JPG (2019-4-23 09:56, 473.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41529&k=e4f57e2607d04181d40a93fcfe4a3a56&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6373.JPG (2019-4-23 09:56, 472.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41530&k=1ea3547b3ba230b1932f79dbd4255b9c&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6374.JPG (2019-4-23 09:56, 353.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41531&k=bef766360dbf5b9ba04b7ed0fa6de6ff&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:02

เมือประมาณปี คศ.1435  พระองค์ต้องการให้มันสวยงามที่สุดจึงหาของมีค่า มาประดับไว้มากมาย หลังสร้างเสร็จมีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร


00_IMGP6381.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6383.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6384.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6387.JPG
2019-4-23 10:01


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6381.JPG (2019-4-23 10:01, 470.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41532&k=541dd92abe9a08abeae6701b00d76648&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6383.JPG (2019-4-23 10:01, 474.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41533&k=9742850a437563e4ce73710656ed7cf2&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6384.JPG (2019-4-23 10:01, 447.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41534&k=6b97701b5b843a00bc7fc381e65962d2&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6387.JPG (2019-4-23 10:01, 452.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41535&k=e692592053da7536afd639e9b011124c&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:05

ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักทำให้โบสถ์แตกร้าว ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อนในสภาพเดิม00_IMGP6388.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6389.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6390.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6391.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6394.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6395.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6396.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6397.JPG
2019-4-23 10:05


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6388.JPG (2019-4-23 10:04, 337.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41536&k=2fc01108b250927aea2a2f51e71175be&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6389.JPG (2019-4-23 10:04, 383.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41537&k=e579f2af0e7c52d5d87e4483c8793aba&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6390.JPG (2019-4-23 10:04, 397.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41538&k=2a28bdd8ca5baa869bf69ffd9a9e6b41&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6391.JPG (2019-4-23 10:04, 458.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41539&k=3586b3ea668cb20242c0503056995de1&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6394.JPG (2019-4-23 10:05, 472.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41540&k=dd39231c4954d50dbca5178e8ec0db37&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6395.JPG (2019-4-23 10:05, 457.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41541&k=a0889d6ab0403470755492ad26080732&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6396.JPG (2019-4-23 10:05, 395.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41542&k=43c022ac6bd712531eb1a80b6d39b556&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6397.JPG (2019-4-23 10:05, 393.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41543&k=3344afacadb6040f36f199dc713ef9d6&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:10

เมื่อสิ้นสมัยจักรพรรดิ์จัสตินเนียน ถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหล่าของชาวอิสลาม


00_IMGP6398.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6399.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6400.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6402.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6404.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6406.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6408.JPG
2019-4-23 10:1000_IMGP6409.JPG
2019-4-23 10:10


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6398.JPG (2019-4-23 10:09, 288.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41544&k=1f3172bb1be682b12ee134b862e060c8&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6399.JPG (2019-4-23 10:09, 245.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41545&k=789cf1e07b2ed1d6955035f2ffb229cf&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6400.JPG (2019-4-23 10:09, 447.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41546&k=a716da4ab6dc9906da9bf0a20d62e600&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6402.JPG (2019-4-23 10:09, 465.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41547&k=8f8a0065a3f404a4cebaf92846e40b9a&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6404.JPG (2019-4-23 10:09, 428.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41548&k=abc7abd1c2cccf26dbf1f9f003254394&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6406.JPG (2019-4-23 10:09, 456.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41549&k=cff6105f47f2bfd7188711301c952105&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6408.JPG (2019-4-23 10:10, 501.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41550&k=ef1245fd03416dcd186424964003d39c&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6409.JPG (2019-4-23 10:10, 470.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41551&k=6b4d402592cc1fe8350ff9f9d8f7fd21&t=1566737189&sid=5lJDgW


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2019-4-23 10:14

นักท่องเที่ยวที่พบมากคือ จีน  ต่อมาก็ อินโด  มาเลย์  พวกฝรั่งไม่ค่อยมี


00_IMGP6412.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6414.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6418.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6419.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6421.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6422.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6423.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6426.JPG
2019-4-23 10:14


รูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6412.JPG (2019-4-23 10:12, 495.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41552&k=dc12d0cda9c58f77826e0ce0d9094ece&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6414.JPG (2019-4-23 10:12, 507.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41553&k=b66339ed2f9e18af177687256aaf467c&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6418.JPG (2019-4-23 10:13, 449.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41554&k=f0838b2beea8d2cae253160149fb46e8&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6419.JPG (2019-4-23 10:13, 464.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41555&k=b2c2f5689e9a3e987c3a525af90af315&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6421.JPG (2019-4-23 10:13, 481.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41556&k=8fc64d0cbe92a9a6ed92a1e71632b72f&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6422.JPG (2019-4-23 10:13, 452.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41557&k=619cbf796802846380b03b3965be3035&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6423.JPG (2019-4-23 10:13, 478.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41558&k=2a9506e303f5fcd433c24515250c51c2&t=1566737189&sid=5lJDgWรูปภาพที่แนบมา: 00_IMGP6426.JPG (2019-4-23 10:14, 476.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=41559&k=fc4f34b2ddd613769d9553fe0a9d2857&t=1566737189&sid=5lJDgW


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2