Board logo

ชื่อกระทู้: วิวข้างทางระหว่างนั่งรถ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-15 06:12     ชื่อกระทู้: วิวข้างทางระหว่างนั่งรถ

ขณะนั่งรถไปแชงกรีล่า  ได้ถ่ายรูปวิวข้างทาง  รูปอาจไม่ชัดเพราะถ่ายขณะรถกำลังวิ่ง

วิว_IMGP2657.JPG
2018-10-15 06:11


วิว_IMGP2660.JPG
2018-10-15 06:11


วิว_IMGP2661.JPG
2018-10-15 06:11


วิว_IMGP2667.JPG
2018-10-15 06:11


วิว_IMGP2670.JPG
2018-10-15 06:12


วิว_IMGP2673.JPG
2018-10-15 06:12


วิว_IMGP2675.JPG
2018-10-15 06:12


วิว_IMGP2679.JPG
2018-10-15 06:12


รูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2657.JPG (2018-10-15 06:11, 474.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38937&k=bf2f6bf363eb01738822ca7a0627b192&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2660.JPG (2018-10-15 06:11, 496.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38938&k=c6e80586fdbbbb38b36a2aef11f45cfb&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2661.JPG (2018-10-15 06:11, 497.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38939&k=405db7a2bdfb3ca2fda9fbab01c76d89&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2667.JPG (2018-10-15 06:11, 500.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38940&k=026efdf4368cceb5bc73b824faec4803&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2670.JPG (2018-10-15 06:12, 465.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38941&k=0506a6afe853b8a8c9aded724cdce49d&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2673.JPG (2018-10-15 06:12, 496.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38942&k=65fb8f6040c2c9903236ef2b799ef57c&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2675.JPG (2018-10-15 06:12, 484.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38943&k=c34f5921c0a13a9bba64b6c65baa0652&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2679.JPG (2018-10-15 06:12, 498.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38944&k=d9702ba78d1d27afe58ec2da54564fcd&t=1634928767&sid=OmrJSZ


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-15 06:16

เวลาถ่ายวิวจากบนรถเราจะพบปัญหาคือ  รถวิ่งด้วยความเร็ว   รถสะเทือน  แสงสะท้อนบนกระจก  การโฟกัส   แต่ก็พอถ่ายได้

วิว_IMGP2682.JPG
2018-10-15 06:15


วิว_IMGP2743.JPG
2018-10-15 06:15


วิว_IMGP2745.JPG
2018-10-15 06:15


วิว_IMGP2747.JPG
2018-10-15 06:15


วิว_IMGP2752.JPG
2018-10-15 06:15


วิว_IMGP2753.JPG
2018-10-15 06:16


วิว_IMGP2755.JPG
2018-10-15 06:16


วิว_IMGP2758.JPG
2018-10-15 06:16


รูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2682.JPG (2018-10-15 06:15, 470.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38945&k=9b7319e1603df6132b68518507e2a6b7&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2743.JPG (2018-10-15 06:15, 476.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38946&k=1d82d9691ebd21b97542ba5a75b27bdb&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2745.JPG (2018-10-15 06:15, 480.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38947&k=b79b96a4ef4359fdcd83609593a409f1&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2747.JPG (2018-10-15 06:15, 490.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38948&k=6b49f3a97095a52182f241911403612d&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2752.JPG (2018-10-15 06:15, 462.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38949&k=6a10c03425e620b135bc4a3d64fbd7f9&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2753.JPG (2018-10-15 06:16, 502.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38950&k=2b1f60b0ad627612f02116279e1311a7&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2755.JPG (2018-10-15 06:16, 465.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38951&k=c53b7aa6d0a0bd510a12386607238874&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2758.JPG (2018-10-15 06:16, 478.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38952&k=5601c21eebd717b422ce590bad344770&t=1634928767&sid=OmrJSZ


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-15 06:20

ไปคราวนี้พบการเปลี่ยนแปลงมากมาย  มีที่จอดรถทำเป็นร้านค้าและเข้าห้องน้ำฟรี  สะอาด  มีที่ชาร์ตสำหรับรถไฟฟ้า ตลอดทาง


วิว_IMGP2725.JPG
2018-10-15 06:18


วิว_IMGP2729.JPG
2018-10-15 06:19


วิว_IMGP2730.JPG
2018-10-15 06:19


วิว_IMGP2733.JPG
2018-10-15 06:19


วิว_IMGP2760.JPG
2018-10-15 06:19


วิว_IMGP2768.JPG
2018-10-15 06:19


วิว_IMGP2770.JPG
2018-10-15 06:19


วิว_IMGP2774.JPG
2018-10-15 06:19


รูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2725.JPG (2018-10-15 06:18, 469.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38953&k=c1c26e21807d9209adf0dab34fe8dd03&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2729.JPG (2018-10-15 06:19, 470.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38954&k=2ab85c5835e046c7c7c3e125b4bac17b&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2730.JPG (2018-10-15 06:19, 491.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38955&k=1983da04727f5811f22c7450f413ae13&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2733.JPG (2018-10-15 06:19, 501.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38956&k=7cf6cf60361a741c287eeae59c420981&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2760.JPG (2018-10-15 06:19, 490.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38957&k=533656c3d1de47733b79142f2105a18d&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2768.JPG (2018-10-15 06:19, 497.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38958&k=202e38f5928525c76a186778cc4b9498&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2770.JPG (2018-10-15 06:19, 501.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38959&k=f07b8e0f57d43587f4ef65ec948cb4d1&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2774.JPG (2018-10-15 06:19, 477.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38960&k=9141349f272df2b449a2d194e2180e08&t=1634928767&sid=OmrJSZ


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-15 06:23

วิวหลายแห่งมองขณะนั่งบนรถ ดูสวยงามถ้าให้รถจอดแล้วลงไปถ่าย แต่ได้มาแค่เนี้ยก็ยังดี


วิว_IMGP2776.JPG
2018-10-15 06:22


วิว_IMGP2779.JPG
2018-10-15 06:22


วิว_IMGP2781.JPG
2018-10-15 06:22


วิว_IMGP2782.JPG
2018-10-15 06:22


[attach]38965[/attach]

วิว_IMGP2787.JPG
2018-10-15 06:22


วิว_IMGP2804.JPG
2018-10-15 06:22


วิว_IMGP2805.JPG
2018-10-15 06:23


วิว_IMGP2808.JPG
2018-10-15 06:23


วิว_IMGP2809.JPG
2018-10-15 06:23


รูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2776.JPG (2018-10-15 06:22, 477.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38961&k=a17034e6aa5a4efaf034d4bce7f877d0&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2779.JPG (2018-10-15 06:22, 464.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38962&k=9ee0ff627305141900b88cea40cb6e04&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2781.JPG (2018-10-15 06:22, 481.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38963&k=6f6e25139d1668b219f9edd6379d9315&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2782.JPG (2018-10-15 06:22, 464.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38964&k=a1d58080dbc22901a7738ac877a75d36&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2787.JPG (2018-10-15 06:22, 478.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38966&k=922d36e75deb27e18a880ac3f60c0d72&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2804.JPG (2018-10-15 06:22, 496.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38967&k=5dc491b9ad7459bbd4cb9a7c04e567d4&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2805.JPG (2018-10-15 06:23, 472.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38968&k=f4b1dbd1bec434416e351483a58ba950&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2808.JPG (2018-10-15 06:23, 468.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38969&k=4cbff96e50f6379dbcbcd34452e2ca71&t=1634928767&sid=OmrJSZรูปภาพที่แนบมา: วิว_IMGP2809.JPG (2018-10-15 06:23, 500.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38970&k=ab235684c0591ac54146d25d7e91a547&t=1634928767&sid=OmrJSZ


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2