Board logo

ชื่อกระทู้: ภาพเขียนที่เมืองเก่าต้าหยัน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:11     ชื่อกระทู้: ภาพเขียนที่เมืองเก่าต้าหยัน

เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี


ดอกไม้2_IMGP3256.JPG
2018-10-5 11:06


ขณะเดินชมเมือง ก็เห็นซอกตึกแห่งหนึ่งมีภาพเขียนอยู่ ดูแล้วน่าจะเป็นของใหม่ น่าสนใจเลยถ่ายมาดูกัน


ดอกไม้_IMGP3139.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3140.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3141.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3142.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3143.JPG
2018-10-5 11:07


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้2_IMGP3256.JPG (2018-10-5 11:06, 498.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38669&k=fe0d8dff09df8b988f6ac39f5470767c&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3139.JPG (2018-10-5 11:07, 500.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38670&k=e00ed8a5cdeada971450ae8f34e71513&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3140.JPG (2018-10-5 11:07, 480.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38671&k=aaf77b9212c5cabfcc57834acce8e22b&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3141.JPG (2018-10-5 11:07, 461.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38672&k=e3d206fe3d5b03df757fbf9001cc8d48&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3142.JPG (2018-10-5 11:07, 473 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38673&k=839579d8b3e3b1cade5621b58d92b433&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3143.JPG (2018-10-5 11:07, 466.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38674&k=e59278dd3e955f5d1936406d80a39c17&t=1579776971&sid=cfQTfU


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:14

บางส่วนจะเขียนบอกเกี่ยวกับอักษรโบราณ  

ดอกไม้_IMGP3144.JPG
2018-10-5 11:12


ดอกไม้_IMGP3145.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3146.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3147.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3148.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3149.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3150.JPG
2018-10-5 11:14


ดอกไม้_IMGP3151.JPG
2018-10-5 11:14


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3144.JPG (2018-10-5 11:12, 466.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38675&k=5b7b4e68131f27260155a358d29740b2&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3145.JPG (2018-10-5 11:13, 474.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38676&k=3a81d53625fe497e37f2c8a40bca0efd&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3146.JPG (2018-10-5 11:13, 489.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38677&k=3e577740992b25670152c1d9c35c6be1&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3147.JPG (2018-10-5 11:13, 482.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38678&k=cc6e3958c1e6e6de9b3154e19ba88e6a&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3148.JPG (2018-10-5 11:13, 466.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38679&k=d0975e8ba44d653bfdb1a8fbacd1e60e&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3149.JPG (2018-10-5 11:13, 496.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38680&k=9c5a7ab80b78b3693a3b7ab8f9eb71ca&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3150.JPG (2018-10-5 11:14, 474.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38681&k=8ba085e46709a5f6f9fd243f48a79e6e&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3151.JPG (2018-10-5 11:14, 469.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38682&k=ce9fbce1011db8d9839af67c041e7ab3&t=1579776971&sid=cfQTfU


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:21

นอกจากนั้นก็เป็นภาพเล่าเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ


ดอกไม้_IMGP3154.JPG
2018-10-5 11:15


ดอกไม้_IMGP3157.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3158.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3159.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3160.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3161.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3163.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3164.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3156.JPG
2018-10-5 11:20


ดอกไม้_IMGP3166.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3168.JPG
2018-10-5 11:18


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3154.JPG (2018-10-5 11:15, 464.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38683&k=2b916a1adad9b43a99d18f152c312bcf&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3157.JPG (2018-10-5 11:16, 511.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38684&k=10f19bd418022c2c9d1fd23b5afae62d&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3158.JPG (2018-10-5 11:16, 494.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38685&k=e359ac6de608e398373112ded4bcef05&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3159.JPG (2018-10-5 11:16, 472.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38686&k=398af6b02888e9ef2c061db84bc3abdd&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3160.JPG (2018-10-5 11:16, 464.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38687&k=3614a4c4e2b499aafd071415a909cf9c&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3161.JPG (2018-10-5 11:17, 486.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38688&k=59f1e7f1e2a96e70816c2347a8a19ba6&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3163.JPG (2018-10-5 11:17, 479.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38689&k=5be071a041c977c525914849c5f39382&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3164.JPG (2018-10-5 11:17, 500.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38690&k=df52bfae3faf9db3b3bac0f794211274&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3166.JPG (2018-10-5 11:17, 473.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38691&k=172ddf7b7d79ac81f2dfab52a6306f7b&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3168.JPG (2018-10-5 11:18, 472.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38692&k=ab464cb2719e34be1e49663593b52854&t=1579776971&sid=cfQTfUรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3156.JPG (2018-10-5 11:20, 475.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38693&k=968e4ca9c95ee65b9e63ec12e119e238&t=1579776971&sid=cfQTfU


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2