Board logo

ชื่อกระทู้: ภาพเขียนที่เมืองเก่าต้าหยัน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:11     ชื่อกระทู้: ภาพเขียนที่เมืองเก่าต้าหยัน

เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี


ดอกไม้2_IMGP3256.JPG
2018-10-5 11:06


ขณะเดินชมเมือง ก็เห็นซอกตึกแห่งหนึ่งมีภาพเขียนอยู่ ดูแล้วน่าจะเป็นของใหม่ น่าสนใจเลยถ่ายมาดูกัน


ดอกไม้_IMGP3139.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3140.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3141.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3142.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3143.JPG
2018-10-5 11:07


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้2_IMGP3256.JPG (2018-10-5 11:06, 498.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38669&k=aaf8c9284a032abeedc3cfc05f86ad2d&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3139.JPG (2018-10-5 11:07, 500.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38670&k=2631fac0506c3d49bb31697aee56a77b&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3140.JPG (2018-10-5 11:07, 480.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38671&k=17905a6f7228bbf75bccd01b6b8657bf&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3141.JPG (2018-10-5 11:07, 461.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38672&k=d7b5c9ec3b98318ff91c3394e969f091&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3142.JPG (2018-10-5 11:07, 473 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38673&k=837cfc78675aa68eccf0cad3dac8c750&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3143.JPG (2018-10-5 11:07, 466.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38674&k=8a67c37b56c95972e111d0ec476aea53&t=1590451031&sid=DyC44n


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:14

บางส่วนจะเขียนบอกเกี่ยวกับอักษรโบราณ  

ดอกไม้_IMGP3144.JPG
2018-10-5 11:12


ดอกไม้_IMGP3145.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3146.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3147.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3148.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3149.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3150.JPG
2018-10-5 11:14


ดอกไม้_IMGP3151.JPG
2018-10-5 11:14


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3144.JPG (2018-10-5 11:12, 466.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38675&k=9b23bf9e73be8ea0e27c678fa2cd9e64&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3145.JPG (2018-10-5 11:13, 474.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38676&k=1a8e9a31b8f886eb1763a8e843d7f6d8&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3146.JPG (2018-10-5 11:13, 489.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38677&k=5af75ab6abfe3fd44941a1ca27ce10d8&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3147.JPG (2018-10-5 11:13, 482.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38678&k=d508f3213a9f25e963c633b22c303e63&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3148.JPG (2018-10-5 11:13, 466.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38679&k=df16d65dd12e63bfb0ab057b99080ec1&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3149.JPG (2018-10-5 11:13, 496.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38680&k=23022cd9f3ea6e92baaac81a1756ace5&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3150.JPG (2018-10-5 11:14, 474.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38681&k=e829dae1ca5c2b6d3f1972b09c70a74a&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3151.JPG (2018-10-5 11:14, 469.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38682&k=ac1805efba678ad5205cb03b25e3d3a2&t=1590451031&sid=DyC44n


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:21

นอกจากนั้นก็เป็นภาพเล่าเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ


ดอกไม้_IMGP3154.JPG
2018-10-5 11:15


ดอกไม้_IMGP3157.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3158.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3159.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3160.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3161.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3163.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3164.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3156.JPG
2018-10-5 11:20


ดอกไม้_IMGP3166.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3168.JPG
2018-10-5 11:18


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3154.JPG (2018-10-5 11:15, 464.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38683&k=60b497103bfdc3ace8f03d8e4db57ea5&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3157.JPG (2018-10-5 11:16, 511.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38684&k=694bd31b8d4bf043c4420581dedf3189&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3158.JPG (2018-10-5 11:16, 494.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38685&k=f974464204fc30a3968d382b03056c6a&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3159.JPG (2018-10-5 11:16, 472.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38686&k=12bf7c8d2d59e037e16ddd78519a4869&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3160.JPG (2018-10-5 11:16, 464.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38687&k=7e9858ca29a943bf7dd6bfaa255a3312&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3161.JPG (2018-10-5 11:17, 486.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38688&k=d8e2117be6e250847c8adfb6a4067756&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3163.JPG (2018-10-5 11:17, 479.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38689&k=0fb4aef0cf01a6de9ed26f7b98fc16bc&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3164.JPG (2018-10-5 11:17, 500.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38690&k=49cf991b292b01d2b201c96cbf134cd8&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3166.JPG (2018-10-5 11:17, 473.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38691&k=8f7f3fb0fe3bf3d2f07d66bcfff80d6c&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3168.JPG (2018-10-5 11:18, 472.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38692&k=66a28069db912258c170ef20b2b49944&t=1590451031&sid=DyC44nรูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3156.JPG (2018-10-5 11:20, 475.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38693&k=df5ccd828a640ef21db48b47e949c562&t=1590451031&sid=DyC44n


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2