Board logo

ชื่อกระทู้: ภาพเขียนที่เมืองเก่าต้าหยัน [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:11     ชื่อกระทู้: ภาพเขียนที่เมืองเก่าต้าหยัน

เมืองเก่าต้าหยันหรือเมืองเก่าลี่เจียง ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670–1814) แม้ภายหลังใน พ.ศ.2492 จะมีการสร้างเมืองใหม่ แต่ชาวน่าซีก็ยังคงอนุรักษ์และอยู่อาศัยในเมืองเก่าแห่งนี้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน เมืองเก่านี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร จึงเรียกชื่อเมืองแห่งนี้ว่า ต้าหยัน (ต้า แปลว่า ใหญ่ หยัน แปลว่า แท่นฝนหมึก) สภาพบ้านเรือนเป็นแถว 2 ชั้นกึ่งดินกึ่งไม้ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆ ที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยบ้านเรือนแต่ละหลังจะอยู่คู่ขนานไปกับแม่น้ำหยก อันเป็นลำธารน้ำที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก เคียงคู่กับถนนที่ปูด้วยหินแกรนิตแดงอันเรียบลื่นราวกับถูกเจียระไน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่ของเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี


ดอกไม้2_IMGP3256.JPG
2018-10-5 11:06


ขณะเดินชมเมือง ก็เห็นซอกตึกแห่งหนึ่งมีภาพเขียนอยู่ ดูแล้วน่าจะเป็นของใหม่ น่าสนใจเลยถ่ายมาดูกัน


ดอกไม้_IMGP3139.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3140.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3141.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3142.JPG
2018-10-5 11:07


ดอกไม้_IMGP3143.JPG
2018-10-5 11:07


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้2_IMGP3256.JPG (2018-10-5 11:06, 498.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38669&k=577da69135df5605e86282964c1a2653&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3139.JPG (2018-10-5 11:07, 500.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38670&k=9f912657f395ab1302e5169bde8b89fb&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3140.JPG (2018-10-5 11:07, 480.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38671&k=b3c5e4e6383b77f195bf61f36060525a&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3141.JPG (2018-10-5 11:07, 461.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38672&k=016395c64bfc37ae2d63ae21d39221c3&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3142.JPG (2018-10-5 11:07, 473 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38673&k=1b232edc0363c86ce379434c2bcca860&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3143.JPG (2018-10-5 11:07, 466.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38674&k=0eaee0922c031df487a5c9e004692748&t=1600992317&sid=l8Caj8


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:14

บางส่วนจะเขียนบอกเกี่ยวกับอักษรโบราณ  

ดอกไม้_IMGP3144.JPG
2018-10-5 11:12


ดอกไม้_IMGP3145.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3146.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3147.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3148.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3149.JPG
2018-10-5 11:13


ดอกไม้_IMGP3150.JPG
2018-10-5 11:14


ดอกไม้_IMGP3151.JPG
2018-10-5 11:14


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3144.JPG (2018-10-5 11:12, 466.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38675&k=8f1e9c7c05f4941ed01df202d689b596&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3145.JPG (2018-10-5 11:13, 474.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38676&k=b86da6013fba6acc8719c1822684b716&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3146.JPG (2018-10-5 11:13, 489.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38677&k=63299248eb0dac74805af06293a20853&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3147.JPG (2018-10-5 11:13, 482.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38678&k=76f16d07cc3ade2f49a7012682b96e41&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3148.JPG (2018-10-5 11:13, 466.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38679&k=6eb1f88eb749ac5e97f1be83d7554215&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3149.JPG (2018-10-5 11:13, 496.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38680&k=6f204a55eeebcf86b1f1845ed14cf6ff&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3150.JPG (2018-10-5 11:14, 474.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38681&k=b2e13a0273f4b4ed948ba60ec25ddcfc&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3151.JPG (2018-10-5 11:14, 469.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38682&k=52113e82dc05a41794777f474b5a58ab&t=1600992317&sid=l8Caj8


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-5 11:21

นอกจากนั้นก็เป็นภาพเล่าเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ


ดอกไม้_IMGP3154.JPG
2018-10-5 11:15


ดอกไม้_IMGP3157.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3158.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3159.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3160.JPG
2018-10-5 11:16


ดอกไม้_IMGP3161.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3163.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3164.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3156.JPG
2018-10-5 11:20


ดอกไม้_IMGP3166.JPG
2018-10-5 11:17


ดอกไม้_IMGP3168.JPG
2018-10-5 11:18


รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3154.JPG (2018-10-5 11:15, 464.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38683&k=47703683ea71390d22cb6c652f9b949c&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3157.JPG (2018-10-5 11:16, 511.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38684&k=f85c649da5013fc140fc93c16387ef11&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3158.JPG (2018-10-5 11:16, 494.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38685&k=9275c09f745d2611062ff04871c2904e&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3159.JPG (2018-10-5 11:16, 472.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38686&k=d9bf3f2083df4fc25b288e50ebc25aaa&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3160.JPG (2018-10-5 11:16, 464.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38687&k=bd342e2022c7e047d16143e58b319224&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3161.JPG (2018-10-5 11:17, 486.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38688&k=41aef4be51cbb256138c9128471eb170&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3163.JPG (2018-10-5 11:17, 479.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38689&k=3bf39a69a469412a1e083f7af58409d9&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3164.JPG (2018-10-5 11:17, 500.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38690&k=792f5c7558588cb368e6c20d0c821ce2&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3166.JPG (2018-10-5 11:17, 473.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38691&k=01925177131d834d284a057ac63b86a2&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3168.JPG (2018-10-5 11:18, 472.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38692&k=7990b3e1807c51e715733a313551e42c&t=1600992317&sid=l8Caj8รูปภาพที่แนบมา: ดอกไม้_IMGP3156.JPG (2018-10-5 11:20, 475.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38693&k=871b48046840f57fcfbe2131e1d7c0b5&t=1600992317&sid=l8Caj8


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2