Board logo

ชื่อกระทู้: อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:17     ชื่อกระทู้: อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง

อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี


หมอก_IMGP3297.JPG
2018-10-3 18:31


หมอก_IMGP3301.JPG
2018-10-3 18:03


หมอก_IMGP3300.JPG
2018-10-3 18:04


หมอก_IMGP3309.JPG
2018-10-3 18:05


หมอก_IMGP3315.JPG
2018-10-3 18:06


หมอก_IMGP3321.JPG
2018-10-3 18:07


หมอก_IMGP3317.JPG
2018-10-3 18:08


หมอก_IMGP3324.JPG
2018-10-3 18:08


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3301.JPG (2018-10-3 18:03, 466.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38589&k=b0a00b780939df410e0114bec6ae8ae0&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3300.JPG (2018-10-3 18:04, 464 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38590&k=664e46ec9bd1dd98c39d2ac6cc523bbc&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3309.JPG (2018-10-3 18:05, 364.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38591&k=73f99d442447b410b458448dcff74efe&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3315.JPG (2018-10-3 18:06, 447 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38592&k=d464be0cba7b8ec53e4cf3c233557a8b&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3321.JPG (2018-10-3 18:07, 478.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38593&k=6f86665364d476a5c70ede25e7a60033&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3317.JPG (2018-10-3 18:08, 337.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38594&k=3fb5ad31896f3e24f03e3b1fde5bf83f&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3324.JPG (2018-10-3 18:08, 478.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38595&k=3959c1bcb58231f5a09ccb2b95df7950&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3297.JPG (2018-10-3 18:31, 391.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38616&k=94a1dbe4eb3b9862da5da073e423307a&t=1600646476&sid=xASlAL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:22

ตอนไปออกแต่เช้า ไปถึงเป็นกลุ่มแรก  หมอกลงจัดมาก  อากาศหนาว

หมอก_IMGP3327.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3325.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3342.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3330.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3331.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3332.JPG
2018-10-3 18:21
หมอก_IMGP3333.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3335.JPG
2018-10-3 18:21


หยก_IMGP3311.JPG
2018-10-3 18:34


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3325.JPG (2018-10-3 18:21, 435.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38596&k=1d727e4c43a17f37770064c351af153b&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3327.JPG (2018-10-3 18:21, 424.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38597&k=89c3888f5994fe237896d7f77f3c076b&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3330.JPG (2018-10-3 18:21, 488.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38598&k=4f53905cc846df95306bcd05856d7e09&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3331.JPG (2018-10-3 18:21, 466.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38599&k=3cf0f8920e245a2ad527443606520e79&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3332.JPG (2018-10-3 18:21, 451.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38600&k=68297d7db03d56d5cc9f7ae77434e79c&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3333.JPG (2018-10-3 18:21, 460.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38601&k=590c8bd8e51762069ef32cc6ba3f84f4&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3335.JPG (2018-10-3 18:21, 493.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38602&k=f5c2b0cebbf2eeb15d2ef26bfc310421&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3342.JPG (2018-10-3 18:21, 504.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38603&k=3c1d45d2f07cac55e668f2b90eff34e8&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หยก_IMGP3311.JPG (2018-10-3 18:34, 471.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38617&k=a732963e354ab79bd9fa6598aad63ddf&t=1600646476&sid=xASlAL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:26

มีปลาแซลม่อน สีทอง สีดำ ว่ายอยู่เต็มสระ


หมอก_IMGP3343.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3345.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3347.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3351.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3353.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3359.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3360.JPG
2018-10-3 18:25


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3343.JPG (2018-10-3 18:25, 496.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38604&k=ff699f92579c313014e81363fab5a471&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3345.JPG (2018-10-3 18:25, 508.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38605&k=f8a4556357b2b631f38c1b7f017c4f4b&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3347.JPG (2018-10-3 18:25, 491.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38606&k=3277caa9d0f23a589ad5fe5f6f36cb1a&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3351.JPG (2018-10-3 18:25, 495.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38607&k=4d4c7695c9de4081287a1a81e136be54&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3353.JPG (2018-10-3 18:25, 486.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38608&k=657ee764b81c978c1b73d236dd803ff6&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3359.JPG (2018-10-3 18:25, 482.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38609&k=8013304854958af544b92842ecb47b11&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3360.JPG (2018-10-3 18:25, 465.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38610&k=23385b6b4b88bffe92076050d941b94d&t=1600646476&sid=xASlAL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:28

หมอก_IMGP3363.JPG
2018-10-3 18:26หมอก_IMGP3369.JPG
2018-10-3 18:26หมอก_IMGP3371.JPG
2018-10-3 18:26หมอก_IMGP3378.JPG
2018-10-3 18:27หมอก_IMGP3382.JPG
2018-10-3 18:28


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3363.JPG (2018-10-3 18:26, 417.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38611&k=f82564dfd7723d2b7c545172167a7b75&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3369.JPG (2018-10-3 18:26, 489.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38612&k=f256fac08365d067359025e767553d01&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3371.JPG (2018-10-3 18:26, 466.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38613&k=18109b56dbe0b789b749846a256afc94&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3378.JPG (2018-10-3 18:27, 354.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38614&k=c8f74968a86e61e95e822b38d54ebbf4&t=1600646476&sid=xASlALรูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3382.JPG (2018-10-3 18:28, 324.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38615&k=a55ccfccb49cb13062ed4272bae46dba&t=1600646476&sid=xASlAL


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2