Board logo

ชื่อกระทู้: อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:17     ชื่อกระทู้: อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง

อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกรออกถ้ำชั้นที่สองชื่อว่ามังกรเล่นน้ำชั้นที่สามชื่อว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี


หมอก_IMGP3297.JPG
2018-10-3 18:31


หมอก_IMGP3301.JPG
2018-10-3 18:03


หมอก_IMGP3300.JPG
2018-10-3 18:04


หมอก_IMGP3309.JPG
2018-10-3 18:05


หมอก_IMGP3315.JPG
2018-10-3 18:06


หมอก_IMGP3321.JPG
2018-10-3 18:07


หมอก_IMGP3317.JPG
2018-10-3 18:08


หมอก_IMGP3324.JPG
2018-10-3 18:08


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3301.JPG (2018-10-3 18:03, 466.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38589&k=3df4bacff627c33a6bf5ac9919988068&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3300.JPG (2018-10-3 18:04, 464 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38590&k=062983e2298e2b934cb9e2f6bae4b370&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3309.JPG (2018-10-3 18:05, 364.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38591&k=0f9718b832911f937b8415bc89540da9&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3315.JPG (2018-10-3 18:06, 447 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38592&k=d17862e7efb7df31b90c5e63b872702f&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3321.JPG (2018-10-3 18:07, 478.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38593&k=979f8567ba08bf06ccb4a8989d845cc1&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3317.JPG (2018-10-3 18:08, 337.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38594&k=868f1d1aacc60eacf5576116d16a1711&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3324.JPG (2018-10-3 18:08, 478.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38595&k=d8675838557ec319b538551134f91165&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3297.JPG (2018-10-3 18:31, 391.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38616&k=05a22d35f35d9915e7c7467d4808448d&t=1580039969&sid=aZr4C5


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:22

ตอนไปออกแต่เช้า ไปถึงเป็นกลุ่มแรก  หมอกลงจัดมาก  อากาศหนาว

หมอก_IMGP3327.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3325.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3342.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3330.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3331.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3332.JPG
2018-10-3 18:21
หมอก_IMGP3333.JPG
2018-10-3 18:21


หมอก_IMGP3335.JPG
2018-10-3 18:21


หยก_IMGP3311.JPG
2018-10-3 18:34


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3325.JPG (2018-10-3 18:21, 435.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38596&k=60a9aa50c67c3c56783fa23638acd061&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3327.JPG (2018-10-3 18:21, 424.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38597&k=352634a1aadf35efc8342d41d3c34163&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3330.JPG (2018-10-3 18:21, 488.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38598&k=9939f9038f64baed082f752cbc126a5f&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3331.JPG (2018-10-3 18:21, 466.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38599&k=0f1a3daedc05b66b06f435f9ca3181e3&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3332.JPG (2018-10-3 18:21, 451.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38600&k=c6bb5beab69d6343a281e15b23ad6e87&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3333.JPG (2018-10-3 18:21, 460.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38601&k=60718b48242862561295190f58ef797b&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3335.JPG (2018-10-3 18:21, 493.28 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38602&k=16e6676b47bd9bcdcaa55abd0f540f1a&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3342.JPG (2018-10-3 18:21, 504.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38603&k=b1d0ec32d485929a0b51a0f6a2fdb99c&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หยก_IMGP3311.JPG (2018-10-3 18:34, 471.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38617&k=52c8274dbd9fc06801d321d710c300ae&t=1580039969&sid=aZr4C5


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:26

มีปลาแซลม่อน สีทอง สีดำ ว่ายอยู่เต็มสระ


หมอก_IMGP3343.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3345.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3347.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3351.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3353.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3359.JPG
2018-10-3 18:25


หมอก_IMGP3360.JPG
2018-10-3 18:25


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3343.JPG (2018-10-3 18:25, 496.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38604&k=fca08823b224fd7e8c22a6623504e78b&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3345.JPG (2018-10-3 18:25, 508.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38605&k=fe95fef6c584ebaf656afc83d0e0342f&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3347.JPG (2018-10-3 18:25, 491.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38606&k=686f96435ae2c90785282b2af3672c93&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3351.JPG (2018-10-3 18:25, 495.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38607&k=ffa3e5927d1751e6df524e159fb3d725&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3353.JPG (2018-10-3 18:25, 486.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38608&k=84e4ebf670c3bfd557d38dcba243c001&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3359.JPG (2018-10-3 18:25, 482.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38609&k=d3b0a8216019a9918ff600b5caffe953&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3360.JPG (2018-10-3 18:25, 465.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38610&k=e595651fa345e2d81e87689f51614d6c&t=1580039969&sid=aZr4C5


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-3 18:28

หมอก_IMGP3363.JPG
2018-10-3 18:26หมอก_IMGP3369.JPG
2018-10-3 18:26หมอก_IMGP3371.JPG
2018-10-3 18:26หมอก_IMGP3378.JPG
2018-10-3 18:27หมอก_IMGP3382.JPG
2018-10-3 18:28


รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3363.JPG (2018-10-3 18:26, 417.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38611&k=01a857c074963afb73f429349188cc87&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3369.JPG (2018-10-3 18:26, 489.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38612&k=f198bc5e0f4ebe03e59875e0bbbc5bb4&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3371.JPG (2018-10-3 18:26, 466.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38613&k=e28a709b8d159792669f9232aafe7c95&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3378.JPG (2018-10-3 18:27, 354.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38614&k=b6310123221e6f5ca90e04300ff72808&t=1580039969&sid=aZr4C5รูปภาพที่แนบมา: หมอก_IMGP3382.JPG (2018-10-3 18:28, 324.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38615&k=c4c7725222294c4d62b32c0b4eecaa51&t=1580039969&sid=aZr4C5


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2