Board logo

ชื่อกระทู้: โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-10-2 07:44     ชื่อกระทู้: โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

จากเมืองต้าหลี่เดินทางสู่เมือง จงเตี้ยน ผ่านโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงน้ำที่ไหลลงมาจากทิเบตเลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศาแล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก


ซีเกียง_IMGP2684.JPG
2018-10-2 07:42


ซีเกียง_IMGP2685.JPG
2018-10-2 07:43


ซีเกียง_IMGP2687.JPG
2018-10-2 07:43


ซีเกียง_IMGP2688.JPG
2018-10-2 07:43


ซีเกียง_IMGP2690.JPG
2018-10-2 07:43


ซีเกียง_IMGP2694.JPG
2018-10-2 07:43


ซีเกียง_IMGP2700.JPG
2018-10-2 07:43


ซีเกียง_IMGP2703.JPG
2018-10-2 07:43


รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2684.JPG (2018-10-2 07:42, 469.01 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38512&k=b6e1836ec40238de7ad92f35b0ae5314&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2685.JPG (2018-10-2 07:43, 500.55 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38513&k=badae59e10f2e59e54159ec4039717fa&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2687.JPG (2018-10-2 07:43, 470.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38514&k=1eeb7cf71e3e655fc9ca0e3012b8bfe4&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2688.JPG (2018-10-2 07:43, 483.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38515&k=b174fc14434707224137aedbd59c7f86&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2690.JPG (2018-10-2 07:43, 482.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38516&k=e19a75047d3206d449e5ebf13dba9be1&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2694.JPG (2018-10-2 07:43, 488.62 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38517&k=fe698268f12795f807880e13d2a4cf00&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2700.JPG (2018-10-2 07:43, 485.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38518&k=ed3ccd930cfdb5af368a3272a9ab504b&t=1571638314&sid=669UA6รูปภาพที่แนบมา: ซีเกียง_IMGP2703.JPG (2018-10-2 07:43, 485.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=38519&k=41759533095511a4427d79fd68222886&t=1571638314&sid=669UA6


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2