Board logo

ชื่อกระทู้: ภาพในหยดน้ำ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 18:49     ชื่อกระทู้: ภาพในหยดน้ำ

เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนมาก จะออกไปถ่ายรูปข้างนอกบ้านคงไม่ไหว เดี๋ยวจะเป็นลมแดดตายเสียก่อน  ดังนั้นจึงหาเรื่องถ่ายรูปในบ้าน ในห้องแอร์เย็นๆ .....สิ่งที่จะถ่ายคือ ภาพในหยดน้ำ  ( water drop reflection) นั่นเอง  มาดูกันครับ

drop01_001.jpg
2018-4-28 18:48drop01_003.jpg
2018-4-28 18:48drop01_005.jpg
2018-4-28 18:48drop01_008.jpg
2018-4-28 18:49drop01_010.jpg
2018-4-28 18:49drop01_011.jpg
2018-4-28 18:49


รูปภาพที่แนบมา: drop01_001.jpg (2018-4-28 18:48, 466.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37234&k=b4eeddac7a07f12020f7d205d569fb09&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_003.jpg (2018-4-28 18:48, 594.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37235&k=e7e46b3e02b0ad2ad11559327e16a34c&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_005.jpg (2018-4-28 18:48, 561.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37236&k=feffc59def6f4b656f38169aa48759b4&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_008.jpg (2018-4-28 18:49, 633.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37237&k=aeb208e0a46e47219e4f2092dd48c7b8&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_010.jpg (2018-4-28 18:49, 419.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37238&k=cb9f52c39aabc6468c4c41ff30e37d55&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_011.jpg (2018-4-28 18:49, 668.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37239&k=ec5d60c2f0e2e96a9895abbbc52b49d0&t=1579683479&sid=ej0P67


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 18:55

ภาพจากในหยดน้ำนั้น ทำได้โดยหาวัตถุมาวางไว้ด้านหลังของหยดน้ำ ขยับจนอยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจเนื่องจากภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพหัวกลับดังนั้นเราจึงต้องกลับวัตถุของเราให้หัวทิ่มลงพื้นภาพในหยดน้ำจึงจะเป็นภาพหัวตั้ง


drop01_050.jpg
2018-4-28 18:54drop01_054.jpg
2018-4-28 18:54drop01_055.jpg
2018-4-28 18:54drop01_056.jpg
2018-4-28 18:54drop01_058.jpg
2018-4-28 18:54


รูปภาพที่แนบมา: drop01_050.jpg (2018-4-28 18:54, 434.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37240&k=7519d2549f9a8fb050d43e3b733a19f3&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_054.jpg (2018-4-28 18:54, 624.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37241&k=83bfc4584a6193a28bb29cbe797e6e00&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_055.jpg (2018-4-28 18:54, 654.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37242&k=2cd7d59634a53205ffc68380037f0c71&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_056.jpg (2018-4-28 18:54, 576.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37243&k=843166a76ec6e6fb1fcc5785e7bb9404&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop01_058.jpg (2018-4-28 18:54, 503.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37244&k=abf594541f737ef1418f3d2df98b0860&t=1579683479&sid=ej0P67


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 19:01

เบื้องหลังการถ่ายภาพ  ก็แค่หาก้านไม้มายึดไว้ ทำหยดน้ำด้วย syringe และเข็ม  ว่างๆลองทำกันครับ

drop04_087.jpg
2018-4-28 19:01


drop04_088.jpg
2018-4-28 19:01


รูปภาพที่แนบมา: drop04_087.jpg (2018-4-28 19:01, 452.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37245&k=70529afeae75d90541a4dad7a94e6249&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop04_088.jpg (2018-4-28 19:01, 712.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37246&k=a659cc5ff445309a932dfba2c72cc9a6&t=1579683479&sid=ej0P67


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 19:08

จากนั้นก็ลองออกไปถ่ายรอบๆบ้าน โดยหาดอกไม้ก่อน จากนั้นก็หาก้านไม้หรือใบไม้เพื่อสร้างหยดน้ำ  ได้บ้างไม่ได้บ้าง มาดูกันครับ


drop02_014.jpg
2018-4-28 19:05drop02_015.jpg
2018-4-28 19:06drop02_021.jpg
2018-4-28 19:06drop02_023.jpg
2018-4-28 19:06drop02_026.jpg
2018-4-28 19:06drop02_029.jpg
2018-4-28 19:06drop02_032.jpg
2018-4-28 19:06drop02_035.jpg
2018-4-28 19:07drop02_036.jpg
2018-4-28 19:07drop03_042.jpg
2018-4-28 19:07drop03_044.jpg
2018-4-28 19:07drop03_045.jpg
2018-4-28 19:07


รูปภาพที่แนบมา: drop02_014.jpg (2018-4-28 19:05, 821.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37247&k=e55356fcec16eaffe25052d02cd6cb4c&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_015.jpg (2018-4-28 19:06, 584.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37248&k=b170fb17ddf9b7c198702cf15da8c60b&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_021.jpg (2018-4-28 19:06, 718.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37249&k=1afee78371bed60f3d9fe32c328ed23a&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_023.jpg (2018-4-28 19:06, 728.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37250&k=bcdc4433fbc59ae4fb434987dc37e4aa&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_026.jpg (2018-4-28 19:06, 833.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37251&k=08f290d9006228caf8e66a0b9f442a1b&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_029.jpg (2018-4-28 19:06, 707.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37252&k=75e584a561c75029000c2b83bfab2619&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_032.jpg (2018-4-28 19:06, 593.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37253&k=96ccbcbb4bff4dd8e61c6c1204b8fadb&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_035.jpg (2018-4-28 19:07, 699.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37254&k=015aa03a89d848185bea3107738646f2&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop02_036.jpg (2018-4-28 19:07, 693.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37255&k=07fc7a83e29cc4188454697ff44d4f32&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_042.jpg (2018-4-28 19:07, 859.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37256&k=afd21f5cab1dd9dac3521620e5d7391b&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_044.jpg (2018-4-28 19:07, 821.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37257&k=c3f8dd4d1d54c934450c26832a9e4ebe&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_045.jpg (2018-4-28 19:07, 753.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37258&k=5eb74c53abb735764c8734ace276574f&t=1579683479&sid=ej0P67


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 19:12

วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้า จนบ่าย  หยุดตอนบ่ายแก่ๆ เลยถือโอกาศออกไปถ่ายหยดน้ำโดยไม่ต้องทำ  มาดูกันครับ


drop03_059.jpg
2018-4-28 19:10drop03_061.jpg
2018-4-28 19:11drop03_068.jpg
2018-4-28 19:11drop03_069.jpg
2018-4-28 19:11drop03_071.jpg
2018-4-28 19:11drop03_072.jpg
2018-4-28 19:11drop04_078.jpg
2018-4-28 19:11drop04_081.jpg
2018-4-28 19:12drop04_084.jpg
2018-4-28 19:12


รูปภาพที่แนบมา: drop03_059.jpg (2018-4-28 19:10, 989.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37259&k=80a522816a1aa66d152824ce822d2402&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_061.jpg (2018-4-28 19:11, 788.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37260&k=e1822ccfc0ed2d162fbe9dd2656bd37d&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_068.jpg (2018-4-28 19:11, 775.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37261&k=482f91a36bf0abf0d72d9cc4e2737cbc&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_069.jpg (2018-4-28 19:11, 818.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37262&k=040bb0a4e61491e2bcc24e0a7550b85c&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_071.jpg (2018-4-28 19:11, 918.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37263&k=36e6f79b0976ebfd2e0a0a74862d33e2&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop03_072.jpg (2018-4-28 19:11, 715.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37264&k=f97828220aa8260b57b36f37a7ba56ed&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop04_078.jpg (2018-4-28 19:11, 803.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37265&k=97d271178082795685289f85153a15d0&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop04_081.jpg (2018-4-28 19:12, 879.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37266&k=280daad59c9f71bfdb30d4671dcef69b&t=1579683479&sid=ej0P67รูปภาพที่แนบมา: drop04_084.jpg (2018-4-28 19:12, 800.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37267&k=b591341bd79ae88400211a876c84e567&t=1579683479&sid=ej0P67


ผู้โพสต์: Mawwan    เวลา: 2018-5-26 10:27

ภาพในหยดน้ำที่สวยจังเลยค่ะ ฉันนี้ชอบคิสตีมากเลยนะคะ   ออกกำลังกาย
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2