Board logo

ชื่อกระทู้: ภาพในหยดน้ำ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 18:49     ชื่อกระทู้: ภาพในหยดน้ำ

เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนมาก จะออกไปถ่ายรูปข้างนอกบ้านคงไม่ไหว เดี๋ยวจะเป็นลมแดดตายเสียก่อน  ดังนั้นจึงหาเรื่องถ่ายรูปในบ้าน ในห้องแอร์เย็นๆ .....สิ่งที่จะถ่ายคือ ภาพในหยดน้ำ  ( water drop reflection) นั่นเอง  มาดูกันครับ

drop01_001.jpg
2018-4-28 18:48drop01_003.jpg
2018-4-28 18:48drop01_005.jpg
2018-4-28 18:48drop01_008.jpg
2018-4-28 18:49drop01_010.jpg
2018-4-28 18:49drop01_011.jpg
2018-4-28 18:49


รูปภาพที่แนบมา: drop01_001.jpg (2018-4-28 18:48, 466.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37234&k=1b4187bc0d8681a76b40763d03786f24&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_003.jpg (2018-4-28 18:48, 594.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37235&k=e842da47ea63545947578fce36a92105&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_005.jpg (2018-4-28 18:48, 561.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37236&k=1c5b9e1e60e41f5d724c6190dbf80120&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_008.jpg (2018-4-28 18:49, 633.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37237&k=1924447efbef3f9aa56a5736a7351727&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_010.jpg (2018-4-28 18:49, 419.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37238&k=6fbc0791f0168202348d7b0a17f12ebb&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_011.jpg (2018-4-28 18:49, 668.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37239&k=e194e3ce1c89589452b09dbf80651e6d&t=1639015178&sid=ej1pCA


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 18:55

ภาพจากในหยดน้ำนั้น ทำได้โดยหาวัตถุมาวางไว้ด้านหลังของหยดน้ำ ขยับจนอยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจเนื่องจากภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพหัวกลับดังนั้นเราจึงต้องกลับวัตถุของเราให้หัวทิ่มลงพื้นภาพในหยดน้ำจึงจะเป็นภาพหัวตั้ง


drop01_050.jpg
2018-4-28 18:54drop01_054.jpg
2018-4-28 18:54drop01_055.jpg
2018-4-28 18:54drop01_056.jpg
2018-4-28 18:54drop01_058.jpg
2018-4-28 18:54


รูปภาพที่แนบมา: drop01_050.jpg (2018-4-28 18:54, 434.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37240&k=d341f28833e03e397163b582c278128e&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_054.jpg (2018-4-28 18:54, 624.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37241&k=89d66f2d93d84e8abe49163a623a8b20&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_055.jpg (2018-4-28 18:54, 654.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37242&k=6d48d8bc06fa92a4956e60d0b196b08f&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_056.jpg (2018-4-28 18:54, 576.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37243&k=e968e2704d696633e44b6a515bd332f5&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop01_058.jpg (2018-4-28 18:54, 503.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37244&k=4decd2d97076e5ab845eda331317c997&t=1639015178&sid=ej1pCA


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 19:01

เบื้องหลังการถ่ายภาพ  ก็แค่หาก้านไม้มายึดไว้ ทำหยดน้ำด้วย syringe และเข็ม  ว่างๆลองทำกันครับ

drop04_087.jpg
2018-4-28 19:01


drop04_088.jpg
2018-4-28 19:01


รูปภาพที่แนบมา: drop04_087.jpg (2018-4-28 19:01, 452.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37245&k=b68130d42560a680bbd08e2ec7c94304&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop04_088.jpg (2018-4-28 19:01, 712.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37246&k=aca0172a350227fa5701fa2a893bfd17&t=1639015178&sid=ej1pCA


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 19:08

จากนั้นก็ลองออกไปถ่ายรอบๆบ้าน โดยหาดอกไม้ก่อน จากนั้นก็หาก้านไม้หรือใบไม้เพื่อสร้างหยดน้ำ  ได้บ้างไม่ได้บ้าง มาดูกันครับ


drop02_014.jpg
2018-4-28 19:05drop02_015.jpg
2018-4-28 19:06drop02_021.jpg
2018-4-28 19:06drop02_023.jpg
2018-4-28 19:06drop02_026.jpg
2018-4-28 19:06drop02_029.jpg
2018-4-28 19:06drop02_032.jpg
2018-4-28 19:06drop02_035.jpg
2018-4-28 19:07drop02_036.jpg
2018-4-28 19:07drop03_042.jpg
2018-4-28 19:07drop03_044.jpg
2018-4-28 19:07drop03_045.jpg
2018-4-28 19:07


รูปภาพที่แนบมา: drop02_014.jpg (2018-4-28 19:05, 821.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37247&k=f3f1846e920fd643c26473eaa76cdd39&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_015.jpg (2018-4-28 19:06, 584.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37248&k=a7823adbdaf414033c14285b81b5b6f8&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_021.jpg (2018-4-28 19:06, 718.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37249&k=5eda1720ca3f24acce5e833bd9c94eb3&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_023.jpg (2018-4-28 19:06, 728.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37250&k=30b4309554c0be860d65d403fa3ddd59&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_026.jpg (2018-4-28 19:06, 833.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37251&k=6efa5d23d5c6613a03eab8a45012d190&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_029.jpg (2018-4-28 19:06, 707.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37252&k=89c28eaba21247492237181a5289f16b&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_032.jpg (2018-4-28 19:06, 593.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37253&k=6ddd7eda239c1f8c1c8cf6416fc95851&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_035.jpg (2018-4-28 19:07, 699.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37254&k=2de5274f7ed73e781df95eb150afc4e6&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop02_036.jpg (2018-4-28 19:07, 693.79 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37255&k=b13aea15218f131355f24288042d699a&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_042.jpg (2018-4-28 19:07, 859.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37256&k=154fe12b0a4741f4fd489e79e8d4bb36&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_044.jpg (2018-4-28 19:07, 821.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37257&k=3bbf8513c6068a6cc58d873b28096775&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_045.jpg (2018-4-28 19:07, 753.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37258&k=ba85974b9f067afb4082b5d61a71c833&t=1639015178&sid=ej1pCA


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-4-28 19:12

วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้า จนบ่าย  หยุดตอนบ่ายแก่ๆ เลยถือโอกาศออกไปถ่ายหยดน้ำโดยไม่ต้องทำ  มาดูกันครับ


drop03_059.jpg
2018-4-28 19:10drop03_061.jpg
2018-4-28 19:11drop03_068.jpg
2018-4-28 19:11drop03_069.jpg
2018-4-28 19:11drop03_071.jpg
2018-4-28 19:11drop03_072.jpg
2018-4-28 19:11drop04_078.jpg
2018-4-28 19:11drop04_081.jpg
2018-4-28 19:12drop04_084.jpg
2018-4-28 19:12


รูปภาพที่แนบมา: drop03_059.jpg (2018-4-28 19:10, 989.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37259&k=6e72c6223950340906ed2a780b7cce90&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_061.jpg (2018-4-28 19:11, 788.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37260&k=1484418659873a95b44b2bda4b68d85b&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_068.jpg (2018-4-28 19:11, 775.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37261&k=75b64b837920412c982038d214046857&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_069.jpg (2018-4-28 19:11, 818.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37262&k=07c0df326d74b1e5fdba46721c6f42ef&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_071.jpg (2018-4-28 19:11, 918.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37263&k=ccb50f60863854bf5898182065194b2a&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop03_072.jpg (2018-4-28 19:11, 715.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37264&k=860aed42acfd0eaabf8eaebc775b916b&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop04_078.jpg (2018-4-28 19:11, 803.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37265&k=8167d7cfba0536de6c040fdb749c2e60&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop04_081.jpg (2018-4-28 19:12, 879.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37266&k=f43a1007f2da037706adb97f9c41ac1e&t=1639015178&sid=ej1pCAรูปภาพที่แนบมา: drop04_084.jpg (2018-4-28 19:12, 800.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=37267&k=2eeabc56ee12744aca54a5388b400b14&t=1639015178&sid=ej1pCA


ผู้โพสต์: Mawwan    เวลา: 2018-5-26 10:27

ภาพในหยดน้ำที่สวยจังเลยค่ะ ฉันนี้ชอบคิสตีมากเลยนะคะ   ออกกำลังกาย
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2