Board logo

ชื่อกระทู้: มาถ่ายปลากัดกัน ๘ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-23 15:48     ชื่อกระทู้: มาถ่ายปลากัดกัน ๘

วันนี้ถ่ายปลากัดกับต้นเฟิร์น เมือเราส่องไฟแรงเกินไปก็จะเกิดเงาสะท้อนของวัตถุไม่ว่าจะเป็นตัวปลาหรือต้นเฟิร์นที่ด้านหลังของโถแก้ว
แต่ถ้าเราส่องไฟอ่อนเกินไปก็โฟกัสสำบากวันนี้ส่องไฟแรงๆกัน


ตัว๘_001.jpg
2018-2-23 15:47ตัว๘_002.jpg
2018-2-23 15:47ตัว๘_003.jpg
2018-2-23 15:47ตัว๘_004.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_005.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_006.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_007.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_008.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_009.jpg
2018-2-23 15:48ตัว๘_010.jpg
2018-2-23 15:48


รูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_001.jpg (2018-2-23 15:47, 357.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35956&k=823db0b48079896172adc2929641865c&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_002.jpg (2018-2-23 15:47, 327.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35957&k=fbdd892d28d9e1590d09c7405b77b0e5&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_003.jpg (2018-2-23 15:47, 317.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35958&k=931066171b72a67a7236642a1c6d08ef&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_004.jpg (2018-2-23 15:48, 327.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35959&k=820cd612100da7a2b1f8ba4c5f8fdf08&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_005.jpg (2018-2-23 15:48, 403.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35960&k=3455bbbb141e732c359f5d829eb6a730&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_006.jpg (2018-2-23 15:48, 415.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35961&k=70511c5dcb3c1ae683b94a0f3fb301dd&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_007.jpg (2018-2-23 15:48, 288.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35962&k=838a0313886c4586ee72af621930dc65&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_008.jpg (2018-2-23 15:48, 406.98 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35963&k=87c3a6d7b048028d010e840bcbc4bae4&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_009.jpg (2018-2-23 15:48, 316.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35964&k=79e462ec408fe609ac5f29f4af941ab5&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_010.jpg (2018-2-23 15:48, 281.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35965&k=3f5ab53e856ef6eba870321c7e0118b2&t=1634932508&sid=MqmRNj


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-23 15:52

จะเห็นเงาสะท้อนของต้นเฟิร์นบนกระจกโถด้านหลัง


ตัว๘_011.jpg
2018-2-23 15:50ตัว๘_012.jpg
2018-2-23 15:50ตัว๘_013.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_014.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_015.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_016.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_017.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_018.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_019.jpg
2018-2-23 15:51ตัว๘_020.jpg
2018-2-23 15:51


รูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_011.jpg (2018-2-23 15:50, 195.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35966&k=28166ebd1830bcf6587f7bc0b1faf7dd&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_012.jpg (2018-2-23 15:50, 238.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35967&k=fa4519b693cb9fbc51f67888e501456a&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_013.jpg (2018-2-23 15:51, 257.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35968&k=942f060ee5f504f221be4abb1f4cf155&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_014.jpg (2018-2-23 15:51, 262.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35969&k=10a0f8fbd827ca2fec450fe37d464b8d&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_015.jpg (2018-2-23 15:51, 296.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35970&k=7b064530cd2886b20fc1b392e394bb64&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_016.jpg (2018-2-23 15:51, 265.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35971&k=4076327eaa5f3e59a0a50e96b8a8b16f&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_017.jpg (2018-2-23 15:51, 255.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35972&k=1075451e6a6169f174f02b216f4873de&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_018.jpg (2018-2-23 15:51, 228.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35973&k=21b95e4dd8c855cf2d7b7f7d0f2d010d&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_019.jpg (2018-2-23 15:51, 222.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35974&k=77ed66d796217bd6e63ba56514b2f19f&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_020.jpg (2018-2-23 15:51, 309.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35975&k=d922a1581c2f5130653670a8b2994197&t=1634932508&sid=MqmRNj


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-23 15:56

บางภาพจะเห็นเงาสะท้อนของตัวปลาบนกระจก


ตัว๘_040.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_041.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_042.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_043.jpg
2018-2-23 15:54ตัว๘_044.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_045.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_047.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_048.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_049.jpg
2018-2-23 15:55ตัว๘_050.jpg
2018-2-23 15:55


รูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_040.jpg (2018-2-23 15:54, 338.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35976&k=39bfeda1b35aa9c44eed3252e049923d&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_041.jpg (2018-2-23 15:54, 328.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35977&k=7b5a178403e6be6ec7a65461b6c414e2&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_042.jpg (2018-2-23 15:54, 263.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35978&k=1a27cf0ba40526021355763bc1ba7363&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_043.jpg (2018-2-23 15:54, 302.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35979&k=9b84b6dddff7bfcd68cee838f9f06be7&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_044.jpg (2018-2-23 15:55, 255.01 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35980&k=81845e1540aeef71c1e6bf5b9bce0355&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_045.jpg (2018-2-23 15:55, 210.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35981&k=f745d3851eeeea340efaec68dbd4b887&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_047.jpg (2018-2-23 15:55, 273.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35982&k=dd72847eefefdcb6cf8bd275fdf16477&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_048.jpg (2018-2-23 15:55, 252 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35983&k=8e25c002945eb230edd1b1ad9d98f034&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_049.jpg (2018-2-23 15:55, 275.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35984&k=2baf92a2dc70d7f1b206e56da13b4874&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_050.jpg (2018-2-23 15:55, 291.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35985&k=47cd5ca1c6c182aa34825fd4cad196c4&t=1634932508&sid=MqmRNj


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-23 15:58

ตัว๘_021.jpg
2018-2-23 15:56ตัว๘_022.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_023.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_024.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_025.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_026.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_027.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_028.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_029.jpg
2018-2-23 15:57ตัว๘_030.jpg
2018-2-23 15:57


รูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_021.jpg (2018-2-23 15:56, 296.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35986&k=a5e4cfa81205aee201f015bc04464aa3&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_022.jpg (2018-2-23 15:57, 256.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35987&k=d461d3cf9d0b49066d04a70a9dcdca2f&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_023.jpg (2018-2-23 15:57, 203.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35988&k=465cc8d685e19dff5dd6387a9ea99d6e&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_024.jpg (2018-2-23 15:57, 192.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35989&k=36c3e3866c2a0fd44cbfcfc114b29cd2&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_025.jpg (2018-2-23 15:57, 214.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35990&k=80c5c3a39c2a179931c106edc67cccbd&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_026.jpg (2018-2-23 15:57, 233.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35991&k=950c4128165ce8ad3ea760ca8187121f&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_027.jpg (2018-2-23 15:57, 256.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35992&k=0d20f9583b0e4c0e308a43428ce247b7&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_028.jpg (2018-2-23 15:57, 241.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35993&k=a938006e4b9266e8694f52be894d462e&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_029.jpg (2018-2-23 15:57, 189.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35994&k=f40c6c21e62abd34a006bdcc422aff26&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_030.jpg (2018-2-23 15:57, 231.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35995&k=c1291562b3ebc19a3d75fa4d7b05c857&t=1634932508&sid=MqmRNj


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-23 15:59

ตัว๘_031.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_032.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_033.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_034.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_035.jpg
2018-2-23 15:58ตัว๘_036.jpg
2018-2-23 15:59ตัว๘_037.jpg
2018-2-23 15:59ตัว๘_038.jpg
2018-2-23 15:59ตัว๘_039.jpg
2018-2-23 15:59


รูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_031.jpg (2018-2-23 15:58, 253.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35996&k=711e058e1196ed083cb51db169806ddb&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_032.jpg (2018-2-23 15:58, 204.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35997&k=652f3f3c8ad4bd34abe7b95a0613d4e9&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_033.jpg (2018-2-23 15:58, 214.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35998&k=de337507de1cad6944d076debb700ac4&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_034.jpg (2018-2-23 15:58, 262.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35999&k=78a0aae52debc418057955ab935cfe6b&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_035.jpg (2018-2-23 15:58, 241.71 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=36000&k=b2fbb3f9dc11e4fa0f25fee985c7dd11&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_036.jpg (2018-2-23 15:59, 245.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=36001&k=3b09a6a4de352c16248b7db3066db132&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_037.jpg (2018-2-23 15:59, 234.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=36002&k=844f6b6cecd29ac301a5a71da90edb3a&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_038.jpg (2018-2-23 15:59, 347.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=36003&k=dd8b81789ee146cf6bb1fa816743bee1&t=1634932508&sid=MqmRNjรูปภาพที่แนบมา: ตัว๘_039.jpg (2018-2-23 15:59, 323.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=36004&k=46039a71230aaa5fec7e7dec38f0daf5&t=1634932508&sid=MqmRNj


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2