Board logo

ชื่อกระทู้: มาถ่ายปลากัดกัน ๕ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-18 22:21     ชื่อกระทู้: มาถ่ายปลากัดกัน ๕

วันนี้ถ่ายปลากัดกับสาหร่าย ถ่ายออกมาตัวปลา อันเดอร์เสียส่วนใหญ่  ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศ ละกันครับ  ส่วนเจ้าสาหร่ายก็ โอเวอร์ ซะไม่มี   ก็เป็นบทเรียนสำหรับการภาพครั้งต่อไป


ตัวที่๕_001.jpg
2018-2-18 22:18ตัวที่๕_003.jpg
2018-2-18 22:19ตัวที่๕_006.jpg
2018-2-18 22:19ตัวที่๕_011.jpg
2018-2-18 22:20ตัวที่๕_013.jpg
2018-2-18 22:20ตัวที่๕_015.jpg
2018-2-18 22:20ตัวที่๕_027.jpg
2018-2-18 22:20ตัวที่๕_028.jpg
2018-2-18 22:20ตัวที่๕_029.jpg
2018-2-18 22:21ตัวที่๕_035.jpg
2018-2-18 22:21


รูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_001.jpg (2018-2-18 22:18, 1004.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35791&k=945c81e99a6ce68873d64b9c2aecc7e2&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_003.jpg (2018-2-18 22:19, 881.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35792&k=260db239dbe7b84d621ce2ba59691529&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_006.jpg (2018-2-18 22:19, 832.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35793&k=4196d73090b6c0254ab4bb67b7853391&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_011.jpg (2018-2-18 22:20, 871.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35794&k=c120f412bedaa5d3eadc616f1c9e9379&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_013.jpg (2018-2-18 22:20, 860.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35795&k=1baca0e247d1a1263482597aa9ddcb5b&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_015.jpg (2018-2-18 22:20, 734.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35796&k=e550479ebe81483857319ec793e3199c&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_027.jpg (2018-2-18 22:20, 669.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35797&k=7d3fb1aaaf55d70114a2481550aa51f6&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_028.jpg (2018-2-18 22:20, 626.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35798&k=12c7e5e856dd3bd13bec5c5f14254f33&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_029.jpg (2018-2-18 22:21, 840.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35799&k=6974e3ba301ff513e965e335d13e2ade&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_035.jpg (2018-2-18 22:21, 915.91 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35800&k=6081845fd39d11af93b7bd8a81eda6bf&t=1618356899&sid=Qz36lL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-18 22:24

ตัวที่๕_036.jpg
2018-2-18 22:22ตัวที่๕_037.jpg
2018-2-18 22:23ตัวที่๕_041.jpg
2018-2-18 22:23ตัวที่๕_044.jpg
2018-2-18 22:23ตัวที่๕_047.jpg
2018-2-18 22:23ตัวที่๕_049.jpg
2018-2-18 22:23ตัวที่๕_052.jpg
2018-2-18 22:23ตัวที่๕_053.jpg
2018-2-18 22:24ตัวที่๕_054.jpg
2018-2-18 22:24ตัวที่๕_055.jpg
2018-2-18 22:24


รูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_036.jpg (2018-2-18 22:22, 862.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35801&k=6de46bf298d43401b3afd931ce13da2b&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_037.jpg (2018-2-18 22:23, 762.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35802&k=fd03b7f0b0e74c9e7ac3853d87b20906&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_041.jpg (2018-2-18 22:23, 923.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35803&k=928ee5f07c5b552e168a13f59153cb0f&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_044.jpg (2018-2-18 22:23, 859.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35804&k=35e56346f4c4612f72e2ed56f19bd169&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_047.jpg (2018-2-18 22:23, 683.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35805&k=6dd7fe68d4d67fe94c29989d9dd4165b&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_049.jpg (2018-2-18 22:23, 890.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35806&k=0beb44887c27fc1c9e407dbbd101d2eb&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_052.jpg (2018-2-18 22:23, 843.69 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35807&k=d51ded9ab1999dd2f66adbb225332918&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_053.jpg (2018-2-18 22:24, 544.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35808&k=6a10785e7c0cb25d391e46ad8f7b39a5&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_054.jpg (2018-2-18 22:24, 851.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35809&k=b275ff0542cbad22e5c0c3aa1bc5629b&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_055.jpg (2018-2-18 22:24, 890.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35810&k=96b08b000a2f4ff975626ee004094301&t=1618356899&sid=Qz36lL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-18 22:30

ปัญหาระหว่างการถ่ายคือ บางทีมีเศษผง ลอยอยู่ในน้ำ  ฟองอากาศเกาะที่โหลแก้ว  ปลาถ่ายอึออกมา เป็นต้น


ตัวที่๕_056.jpg
2018-2-18 22:28ตัวที่๕_061.jpg
2018-2-18 22:28ตัวที่๕_062.jpg
2018-2-18 22:28ตัวที่๕_066.jpg
2018-2-18 22:28ตัวที่๕_068.jpg
2018-2-18 22:28ตัวที่๕_069.jpg
2018-2-18 22:29ตัวที่๕_071.jpg
2018-2-18 22:29ตัวที่๕_073.jpg
2018-2-18 22:29ตัวที่๕_074.jpg
2018-2-18 22:29ตัวที่๕_075.jpg
2018-2-18 22:29


รูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_056.jpg (2018-2-18 22:28, 703.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35811&k=1acfbc7bcfa9bc994ad1346c4b9a3f85&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_061.jpg (2018-2-18 22:28, 685.36 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35812&k=d7ba5b28baacc4b50e0d7297bd8d479e&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_062.jpg (2018-2-18 22:28, 743.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35813&k=890bc24a07d53a9c92e9954bf7a1e2c0&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_066.jpg (2018-2-18 22:28, 888.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35814&k=0ce496af74c5966b391139a14268efe9&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_068.jpg (2018-2-18 22:28, 975.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35815&k=296bf00d114dda548c66fdb920370990&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_069.jpg (2018-2-18 22:29, 812.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35816&k=19f142e6443dcc919f0c8fcd3b9d7047&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_071.jpg (2018-2-18 22:29, 721.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35817&k=2c11538a4af66b7aa60bf21677e733fa&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_073.jpg (2018-2-18 22:29, 849.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35818&k=eff5e56deae3aa58074d1384275da91f&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_074.jpg (2018-2-18 22:29, 779.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35819&k=7c5975947102f01d2ad70c5fd2f73bc1&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_075.jpg (2018-2-18 22:29, 689.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35820&k=b022b6c07096ffb06ecc5043eba8d189&t=1618356899&sid=Qz36lL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-18 22:35

ปัญหาอื่นๆอีกเช่นแสงสะท้อน โดยเฉพาะเลนส์ที่เราถ่าย ดังนั้นด้านหลังของเราต้องมืดสนิท


ตัวที่๕_077.jpg
2018-2-18 22:33ตัวที่๕_078.jpg
2018-2-18 22:33ตัวที่๕_081.jpg
2018-2-18 22:33ตัวที่๕_083.jpg
2018-2-18 22:33ตัวที่๕_084.jpg
2018-2-18 22:34ตัวที่๕_085.jpg
2018-2-18 22:34ตัวที่๕_087.jpg
2018-2-18 22:34ตัวที่๕_090.jpg
2018-2-18 22:34ตัวที่๕_091.jpg
2018-2-18 22:34ตัวที่๕_093.jpg
2018-2-18 22:34


รูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_077.jpg (2018-2-18 22:33, 701.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35821&k=0ba0bcff9b7d583a6734f24f40beffd9&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_078.jpg (2018-2-18 22:33, 482.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35822&k=61329cd1c086a0de7507303fb052a18d&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_081.jpg (2018-2-18 22:33, 620.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35823&k=24b4173de1291ce50a3e4f72e6ecc761&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_083.jpg (2018-2-18 22:33, 894.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35824&k=c5e8b09d24ef0a690ec08b1db9f0a23f&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_084.jpg (2018-2-18 22:34, 816.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35825&k=cc242acee01bf91fbdea5f333969217c&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_085.jpg (2018-2-18 22:34, 857.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35826&k=53c3d3357cde3700adf40e68ff97ddd6&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_087.jpg (2018-2-18 22:34, 706.76 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35827&k=9a39461266a57fd45c2dfdcc5a33a9d7&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_090.jpg (2018-2-18 22:34, 806.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35828&k=b6a96879b2e4df1b195ee78061b7eca6&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_091.jpg (2018-2-18 22:34, 704.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35829&k=aec39eb3971d99674a658d70453278a1&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_093.jpg (2018-2-18 22:34, 459.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35830&k=161ac31bfd56b1153b18468109f359b9&t=1618356899&sid=Qz36lL


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2018-2-18 22:40

ปัญหาต่อมาคือแสงสะท้อนจากไฟแฟรช  ผมจึงส่องจากด้านบน   ส่วนโฟกัสผมใช้มือหมุนเอาครับ  เข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ก็เลือกเอารูปที่โฟกัสเข้ามาใช้


ตัวที่๕_094.jpg
2018-2-18 22:39ตัวที่๕_096.jpg
2018-2-18 22:39ตัวที่๕_097.jpg
2018-2-18 22:39ตัวที่๕_098.jpg
2018-2-18 22:39ตัวที่๕_099.jpg
2018-2-18 22:39ตัวที่๕_100.jpg
2018-2-18 22:40ตัวที่๕_101.jpg
2018-2-18 22:40ตัวที่๕_103.jpg
2018-2-18 22:40ตัวที่๕_105.jpg
2018-2-18 22:40ตัวที่๕_108.jpg
2018-2-18 22:40


รูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_094.jpg (2018-2-18 22:39, 735.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35831&k=84e2dc35c65e5381c6bd6f08c92d06aa&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_096.jpg (2018-2-18 22:39, 783.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35832&k=e82cb8f033f788434d287c6bde636a55&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_097.jpg (2018-2-18 22:39, 845.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35833&k=ced8050bada240c43a12f30b833a57d1&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_098.jpg (2018-2-18 22:39, 818.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35834&k=173cfd72c155cec458a90df848a1fb79&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_099.jpg (2018-2-18 22:39, 767 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35835&k=32591c6ef259cbd0affb135d45b68e41&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_100.jpg (2018-2-18 22:40, 737.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35836&k=46861b7a8b855ff515158847ccc0b676&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_101.jpg (2018-2-18 22:40, 734.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35837&k=c92a6556c34323fb017e2f0449192633&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_103.jpg (2018-2-18 22:40, 823.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35838&k=a5161008404d61aeb6eb560218793dc9&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_105.jpg (2018-2-18 22:40, 695.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35839&k=f06d99ad038c25fc450a0c5eaabb7c83&t=1618356899&sid=Qz36lLรูปภาพที่แนบมา: ตัวที่๕_108.jpg (2018-2-18 22:40, 526.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35840&k=76294a79c05c67243d06a61f2a0df93a&t=1618356899&sid=Qz36lL


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2