Board logo

ชื่อกระทู้: วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงหบุรี [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:35     ชื่อกระทู้: วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงหบุรี

เมื่อหนีหนาวจากภูสอยดาว ก็ขับรถกลับ กทม. ระหว่างทางแวะที่ จ.สิงหบุรี  เข้าไปไหว้พระนอนจักรสีห์

ลงประวัติความเป็นมาซะหน่อย


ประวัติ พระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี


พระนอน01_IMGP4037.JPG
2017-12-26 06:31

พระนอน01_IMGP4041.JPG
2017-12-26 06:31


พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ สร้างมานานเก่าแก่จนไม่ทราบ แน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าในทำนองนิยายปรำปรา ทำนองเดียวกันกับพระ ปฐมเจดีย์ เช่น กล่าวว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็นผู้สร้าง แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าพาหุคือผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี องค์พระหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ความยาว 3 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว


พระนอน01_IMGP4042.JPG
2017-12-26 06:32


พระนอน01_IMGP4033.JPG
2017-12-26 06:32

วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ. 2421 จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า " วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ย ๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพ ฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง "


พระนอน03_IMGP3932.JPG
2017-12-26 06:34


พระนอน03_IMGP3933.JPG
2017-12-26 06:34

หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2299 เพื่อสมโภชฉลอง ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ. 2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัดเพื่อทำการปฏิสังขรณ์ พระองค์ก็ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์เป็นที่ปรึกษา การปฏิสังขรณ์ทำเสร็จในปี พ.ศ. 2428 การปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดทำเมื่อปี พ.ศ. 2510

"พระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่ง และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ


พระนอน03_IMGP3934.JPG
2017-12-26 06:34


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4037.JPG (2017-12-26 06:31, 742.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35259&k=ad7ee74809507cebd4d02af4c47887f6&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4041.JPG (2017-12-26 06:31, 865.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35260&k=9a0d60feade2129a0bb362ae3244a04e&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4042.JPG (2017-12-26 06:32, 850.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35261&k=5c287abc6e9b93209b19df3f44747e42&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4033.JPG (2017-12-26 06:32, 939.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35262&k=2fa09d313e586fe7001a510331749ee5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3932.JPG (2017-12-26 06:34, 645.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35263&k=28b7507f093d1fbc2589be7bed0b2275&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3933.JPG (2017-12-26 06:34, 884.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35264&k=7514ec9ec9524b7a13611da0c90cff88&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3934.JPG (2017-12-26 06:34, 886.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35265&k=b7a5f16def81c8fa109bf06cdf8bb6e9&t=1582731383&sid=uet1Gi


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:44

พระนอน01_IMGP4008.JPG
2017-12-26 06:37พระนอน01_IMGP4010.JPG
2017-12-26 06:38ตั้งอยู่ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 50 กิโลเมตร ไปทางด้านทิศตะวันออก

พระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู องค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของประเทศ บริเวณวัดยังเป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา สำหรับนักธรรม-บาลี และมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด

ชาวสิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระนอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น ในบริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา คำอธิษฐานนั้นจะประสบผลตามที่หวังไว้


พระนอน01_IMGP4011.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4012.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4014.JPG
2017-12-26 06:38


ประวัติ "หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าทรงไสยาสน์ เทศนาโปรดยักษ์อสุรินทราหู เพื่อลดทิฐิของอสุรินทราหูที่ถือตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์

"หลวงพ่อพระนอน" จึงเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาว สร้างโดยท้าวอู่ทอง มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว (47.40 เมตร) พระเศียรชี้ไปทางตะวันออก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ มีความงดงามเป็นอย่างมาก


พระนอน01_IMGP4004.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4020.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4023.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4027.JPG
2017-12-26 06:41พระนอน01_IMGP4024.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4025.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4026.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4028.JPG
2017-12-26 06:39


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4008.JPG (2017-12-26 06:37, 980.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35266&k=b8aac95f033787b0acac91d27231ad1f&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4010.JPG (2017-12-26 06:38, 832.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35267&k=2b3b82c3dc17c3efa33efb9fbb47bece&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4011.JPG (2017-12-26 06:38, 938.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35268&k=01f16f70a9dfde7b72b6915a0df62d7b&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4012.JPG (2017-12-26 06:38, 996.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35269&k=89e73adc5c63642af5f26bc8dcedbb9c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4014.JPG (2017-12-26 06:38, 900.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35270&k=28c66863a2f350083ed4b71bfa8340a2&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4004.JPG (2017-12-26 06:38, 983.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35271&k=1a11bd07dada355cef778439442497aa&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4020.JPG (2017-12-26 06:38, 1001.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35272&k=dc6c4b0113c8603f299f41d43db5659c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4023.JPG (2017-12-26 06:38, 981.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35273&k=9c26ff12785b710721756894ef8a0013&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4024.JPG (2017-12-26 06:39, 870.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35274&k=de2d5ca08def7be446ffe7bda1363594&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4025.JPG (2017-12-26 06:39, 827.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35275&k=1367a1ba09eafa41a22bb81be3ef1153&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4026.JPG (2017-12-26 06:39, 842.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35276&k=466799a0206c1c865619a98ae704dbd5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4028.JPG (2017-12-26 06:39, 817.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35277&k=3efa6931ace417e89b021552152c6fb3&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4027.JPG (2017-12-26 06:41, 994.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35278&k=322548b9f8d130a1808f87ae90002fa4&t=1582731383&sid=uet1Gi


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:50

พระนอน01_IMGP4016.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4017.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4018.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4019.JPG
2017-12-26 06:46


มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า "สิงหพาหุ" มีพ่อเป็นสิงห์ พอรู้ความจริงคิดละอายเพื่อนว่ามีพ่อเป็นสัตว์เดรัฐฉาน จึงฆ่าสิงห์ตาย ภายหลังรู้สึกตัวกลัวบาปและเสียใจเป็นอย่างมาก จึงสร้างพระพุทธรูปโดยเอาทองคำแท่งโต 3 กำมือ ยาว 1 เส้น เป็นแกนขององค์พระ เป็นการไถ่บาปและพระพุทธรูป มีอยู่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชามาหลายชั่วอายุคน จนองค์หลวงพ่อพระนอนได้พังทลายลงเป็นเนินดิน

ทั้งนี้ ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุ คือ ผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี


พระนอน02_IMGP4091.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4093.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4094.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4095.JPG
2017-12-26 06:47


กาลนานต่อมา ท้าวอู่ทอง ได้นำพ่อค้าเกวียนผ่านมาทางนี้ แล้วพบแกนทองคำฝังอยู่ในเนินดิน และทราบเรื่องสิงหพาหุ เกิดความเลื่อมใสและเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จึงชักชวนพ่อค้าเกวียนก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้น โดยใช้แท่งทองคำที่พบนั้นเป็นแกนขององค์พระ

สำหรับ "วัดพระนอนจักรสีห์" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ.2421


พระนอน02_IMGP4096.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน02_IMGP4097.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3919.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3920.JPG
2017-12-26 06:47


จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า "วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง"


พระนอน03_IMGP3922.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3923.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3924.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3925.JPG
2017-12-26 06:48


หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2299 เพื่อสมโภชฉลอง


พระนอน03_IMGP3926.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3927.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3928.JPG
2017-12-26 06:48


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4016.JPG (2017-12-26 06:46, 946.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35279&k=28e25e8e18677fbecfc8cc163c9cd722&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4017.JPG (2017-12-26 06:46, 887.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35280&k=3559fa0f009de5ab02180e23af57858d&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4018.JPG (2017-12-26 06:46, 965.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35281&k=185c95ba88c32275330f2b107f5df583&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4019.JPG (2017-12-26 06:46, 776.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35282&k=5a344cabab8723abb14a82bfd960b56c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4091.JPG (2017-12-26 06:46, 910.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35283&k=3d4af5db62160509917a9a764400eb31&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4093.JPG (2017-12-26 06:46, 899.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35284&k=bca38b5a986acbc9a60a18b8c1ae3153&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4094.JPG (2017-12-26 06:46, 843.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35285&k=1ffc0668b7e6958658cd71cedfa814e0&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4095.JPG (2017-12-26 06:47, 888.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35286&k=6bd0a48efd5189e568d63994858ad490&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4096.JPG (2017-12-26 06:47, 956.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35287&k=bdbbf823a6ba4ea6b69d0fcdf920fbe5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4097.JPG (2017-12-26 06:47, 928.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35288&k=2e1b017f4c649c0fd896ed28b64325f2&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3919.JPG (2017-12-26 06:47, 940.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35289&k=aae33851955021186ee51de281d03228&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3920.JPG (2017-12-26 06:47, 821.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35290&k=c3756cd1ac3079b28ca2874a0cf70184&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3922.JPG (2017-12-26 06:47, 975.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35291&k=fd9ac3a64972872fc1c6db6b0cd6be82&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3923.JPG (2017-12-26 06:48, 995.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35292&k=21154b0a0be83d2080e3381fe37c9ee8&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3924.JPG (2017-12-26 06:48, 969.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35293&k=e9285f2dcf5dca14a1e7db716f0ee55f&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3925.JPG (2017-12-26 06:48, 919.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35294&k=936c725d415241b2c34a2e668e1e43ae&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3926.JPG (2017-12-26 06:48, 982.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35295&k=caaef3af9ce654f65f83299388a18b0e&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3927.JPG (2017-12-26 06:48, 969.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35296&k=042e16e268cab9ebf0b7af2716483674&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3928.JPG (2017-12-26 06:48, 933.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35297&k=175e670aaab3e6d04d09995fed979473&t=1582731383&sid=uet1Gi


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:57

พระนอน01_IMGP4029.JPG
2017-12-26 06:52พระนอน01_IMGP4032.JPG
2017-12-26 06:52พระนอน01_IMGP4035.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน01_IMGP4040.JPG
2017-12-26 06:53ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ.2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน์ ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัด เพื่อปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินค่านาของวัดและของเมืองสิงห์ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ ด้วยเมื่อนึกถึงว่าพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในสมัยที่เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงยังไม่มีใช้กันเช่นปัจจุบันก็พอจะทำให้เราเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยในอดีตว่ายิ่งใหญ่เพียงใดได้เป็นอย่างดี

พระองค์ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์ เป็นที่ปรึกษา

การปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2428

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงสักการะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์


พระนอน01_IMGP4050.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4051.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4052.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4053.JPG
2017-12-26 06:54


การเดินทางโดยรถยนต์  เริ่มจากตัวเมืองสิงห์บุรี ขับรถไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอค่ายบางระจัน โดยวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ( วัดพระนอนฯ อยู่ด้านซ้ายมือ )

การเดินทางไปตัวเมืองสิงห์บุรีวิธีต่างๆ
ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เข้าไปในตัวเมืองลพบุรี มีถนนตัดผ่านไปจังหวัดสิงห์บุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 179 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 309 จะผ่านตัวเมืองจังหวัดอ่างทอง และตรงไป จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร


พระนอน02_IMGP4054.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4055.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4056.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4057.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4058.JPG
2017-12-26 06:55พระนอน02_IMGP4060.JPG
2017-12-26 06:55


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4029.JPG (2017-12-26 06:52, 931.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35298&k=2bd5b64941ca142b36194659def55903&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4032.JPG (2017-12-26 06:52, 945.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35299&k=efa2e4bc8e862d945a5518741e9de135&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4035.JPG (2017-12-26 06:53, 775.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35300&k=4c607d5e2735a93ac52b1c3d2bb7c64e&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4040.JPG (2017-12-26 06:53, 974.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35301&k=fd22ea16b6a4a45f75db66507c0e28f9&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4050.JPG (2017-12-26 06:53, 981.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35302&k=074c9952a03aec83d5a06c9b6dc01e44&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4051.JPG (2017-12-26 06:53, 673.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35303&k=76ce601bd24a73e37060e981987fc09c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4052.JPG (2017-12-26 06:53, 995.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35304&k=a35cc223bc04332a7908d1c55f80f011&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4053.JPG (2017-12-26 06:54, 931.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35305&k=0623da8423688718bc1349a5b8edb07b&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4054.JPG (2017-12-26 06:54, 777.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35306&k=a93565b4f35dacfc13d0cc4566a28163&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4055.JPG (2017-12-26 06:54, 684.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35307&k=3c2bf57f82751b23fd6370422fcafcc5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4056.JPG (2017-12-26 06:54, 719.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35308&k=1b744c4f337637b9f1c6ac5a9223a97a&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4057.JPG (2017-12-26 06:54, 920.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35309&k=4103913ca6547e3443eb419a348c413b&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4058.JPG (2017-12-26 06:55, 896.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35310&k=13b4b33295e92b021bc03b335dda72b0&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4060.JPG (2017-12-26 06:55, 681.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35311&k=dca329f0f68f6d3630fcaf885d1dc1c4&t=1582731383&sid=uet1Gi


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 07:04

พิพิธภัณฑ์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เมื่อเดินอ้อมองค์พระพุทธไสยาสน์มาด้านหลัง เราจะเห็นทางเดิน มีข้วของเครื่องใช้มากมายหลายชนิดตั้งอยู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ ที่เก็บโบราณวัตถุหายากยิ่งไว้ให้ชมมากมาย โดยจะมีป้ายบอกว่าห้ามสัมผัสของที่ตั้งอยู่


พระนอน02_IMGP4061.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4062.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4063.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4064.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4065.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4066.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน02_IMGP4071.JPG
2017-12-26 07:00


ที่เห็นนี้เป็นภาชนะเก่า เห็นมีลายเหมือนกันอยู่ 2 ใบ ที่สะดุดตาก็ตรงลวดลายที่อยู่บนของใช้ มีอักษร จปร ผมคิดว่าคงจะหาชมไม่ได้มากนัก น่าจะมีในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ เท่านั้น


พระนอน03_IMGP3957.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3960.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3961.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3962.JPG
2017-12-26 07:01พระนอน03_IMGP3963.JPG
2017-12-26 07:01พระนอน03_IMGP3964.JPG
2017-12-26 07:01


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4061.JPG (2017-12-26 06:59, 898.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35312&k=d88b8a4dd35eff4b77149bc1c606e78d&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4062.JPG (2017-12-26 06:59, 944.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35313&k=cffac8e146c91cd27b3e9d6e755c91bc&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4063.JPG (2017-12-26 06:59, 957.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35314&k=1d3eb2f00334762f3424c6631bdce3f3&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4064.JPG (2017-12-26 06:59, 965.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35315&k=dd6c5d8ef503c820293462f20fd488ce&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4065.JPG (2017-12-26 06:59, 920.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35316&k=07641299d64260312b523fa06bc0812c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4066.JPG (2017-12-26 07:00, 935.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35317&k=1d778cad75109ebb0c0fa56e5ae8cf6c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4071.JPG (2017-12-26 07:00, 862.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35318&k=7625960ffae60b1c8996f6da18ba18f3&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3957.JPG (2017-12-26 07:00, 938.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35319&k=057d1b95eddff3724384c88551e138aa&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3960.JPG (2017-12-26 07:00, 987.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35320&k=f85344b0a0b74d1de4812b021611f6c1&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3961.JPG (2017-12-26 07:00, 945.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35321&k=be5cf99e788478b3058347f14e211abc&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3962.JPG (2017-12-26 07:01, 987.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35322&k=18055cebca7309c4bdc92f02bd56b35a&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3963.JPG (2017-12-26 07:01, 969.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35323&k=f388ebe35c2acfd3a3ba914fb96d66a1&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3964.JPG (2017-12-26 07:01, 932.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35324&k=1e04b557d3d0e4b278aa3e0c8bc8aa46&t=1582731383&sid=uet1Gi


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 07:09

พระบรมธาตุ อยู่ที่มุมด้านในพระวิหาร


พระนอน01_IMGP4040.JPG
2017-12-26 07:04พระนอน03_IMGP3948.JPG
2017-12-26 07:06พระนอน03_IMGP3951.JPG
2017-12-26 07:07หิ้งหรือแท่นบูชา มีลักษณะที่เรียกได้ว่า บัลลังก์ เป็นของที่หายาก ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็น ลวดลายที่สร้างขึ้นมานั้นละเอียดสวยงาม เพียงเห็นครั้งแรกก็บอกได้ว่าเป็นของเก่า โบราณ อายุมาก มีอยู่หลายชิ้นด้วยกัน จะวางอยู่สูงที่สุด ด้านหลังที่เห็นเป็นระเบียงเหล็กคือทางเดินทางสร้างขึ้น ให้คนขึ้นไปบนนั้นได้ ซึ่งก็มีหลายคนที่เดินขึ้นไปและจะได้สัมผัสขนาดองค์พระนอนที่ใหญ่มากนี้ได้อย่างใกล้ๆ


พระนอน02_IMGP4081.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4082.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4076.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4079.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4083.JPG
2017-12-26 07:06พระนอน03_IMGP3950.JPG
2017-12-26 07:07พระนอน03_IMGP3953.JPG
2017-12-26 07:07


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4040.JPG (2017-12-26 07:04, 974.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35325&k=395158e5daac49278b01c9579df506e5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4076.JPG (2017-12-26 07:05, 1001.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35326&k=ccfb769eaacfb5dd140c7316430c0902&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4079.JPG (2017-12-26 07:05, 917.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35327&k=6feb4b88b439f1dc00a67c7450cb6b6d&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4081.JPG (2017-12-26 07:05, 977.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35328&k=a4ad6f09a9ceff10757be8f9026d7902&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4082.JPG (2017-12-26 07:05, 953.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35329&k=be94d9a4eddbf6c246c016c22244ff5c&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4083.JPG (2017-12-26 07:06, 930.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35330&k=449d2eec635e161a36f8527f67fe8d11&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4088.JPG (2017-12-26 07:06, 761.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35331&k=845d2c8070404c29329006e1e96e4854&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3948.JPG (2017-12-26 07:06, 765.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35332&k=bcbf9ee144044aa31a7830cdf28cefdc&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3951.JPG (2017-12-26 07:07, 818.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35333&k=ad5c496832c6c86edfa098b05b3c6012&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3950.JPG (2017-12-26 07:07, 961.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35334&k=d2f338d79c37f0e955e7ea4467827aba&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3953.JPG (2017-12-26 07:07, 907.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35335&k=b1bb870ca7216b0a07edc1be2979fcae&t=1582731383&sid=uet1Gi


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 07:12

พระนอน03_IMGP3902.JPG
2017-12-26 07:09พระนอน03_IMGP3917.JPG
2017-12-26 07:09พระนอน03_IMGP3966.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3969.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3972.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3973.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3975.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3976.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3981.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3978.JPG
2017-12-26 07:12


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3902.JPG (2017-12-26 07:09, 987.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35336&k=53f52057934c688eef2bbaa7696d0fb5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3917.JPG (2017-12-26 07:09, 971.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35337&k=6d4a564699b28405cb407457d22ad2a0&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3966.JPG (2017-12-26 07:10, 968.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35338&k=843213cb07c1c36acf27f002f874b62d&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3969.JPG (2017-12-26 07:10, 820.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35339&k=596ab2c27b3965166cfc4c079a085890&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3972.JPG (2017-12-26 07:10, 800.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35340&k=fb3ceb9551f7e45deabd803e605a5fa5&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3973.JPG (2017-12-26 07:11, 848 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35341&k=28e0ccce7beec84d4d178cb7f9cdc31b&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3975.JPG (2017-12-26 07:11, 945.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35342&k=cbf773d43d0e5468da3ef80474c417ad&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3976.JPG (2017-12-26 07:11, 998.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35343&k=570f29fb7a990b5987e186d8bd6cbe01&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3981.JPG (2017-12-26 07:11, 1002.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35344&k=baa8396cbc2ded40968913887cd229ad&t=1582731383&sid=uet1Giรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3978.JPG (2017-12-26 07:12, 1000.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35345&k=f51e777ee31d474f4ecc9399f749d4a6&t=1582731383&sid=uet1Gi


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2