Board logo

ชื่อกระทู้: วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงหบุรี [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:35     ชื่อกระทู้: วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงหบุรี

เมื่อหนีหนาวจากภูสอยดาว ก็ขับรถกลับ กทม. ระหว่างทางแวะที่ จ.สิงหบุรี  เข้าไปไหว้พระนอนจักรสีห์

ลงประวัติความเป็นมาซะหน่อย


ประวัติ พระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี


พระนอน01_IMGP4037.JPG
2017-12-26 06:31

พระนอน01_IMGP4041.JPG
2017-12-26 06:31


พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ สร้างมานานเก่าแก่จนไม่ทราบ แน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าในทำนองนิยายปรำปรา ทำนองเดียวกันกับพระ ปฐมเจดีย์ เช่น กล่าวว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็นผู้สร้าง แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าพาหุคือผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี องค์พระหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ความยาว 3 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว


พระนอน01_IMGP4042.JPG
2017-12-26 06:32


พระนอน01_IMGP4033.JPG
2017-12-26 06:32

วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ. 2421 จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า " วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ย ๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพ ฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง "


พระนอน03_IMGP3932.JPG
2017-12-26 06:34


พระนอน03_IMGP3933.JPG
2017-12-26 06:34

หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2299 เพื่อสมโภชฉลอง ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ. 2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัดเพื่อทำการปฏิสังขรณ์ พระองค์ก็ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์เป็นที่ปรึกษา การปฏิสังขรณ์ทำเสร็จในปี พ.ศ. 2428 การปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดทำเมื่อปี พ.ศ. 2510

"พระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่ง และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ


พระนอน03_IMGP3934.JPG
2017-12-26 06:34


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4037.JPG (2017-12-26 06:31, 742.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35259&k=7843b62b45068b7b2fcd21f242f9b215&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4041.JPG (2017-12-26 06:31, 865.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35260&k=c83b8c30528b24677f33b6b354640d2f&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4042.JPG (2017-12-26 06:32, 850.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35261&k=d05dc68c5c60b38f885232439e6ff1ed&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4033.JPG (2017-12-26 06:32, 939.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35262&k=986ee222b9d57cb500ad361ff5578e6d&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3932.JPG (2017-12-26 06:34, 645.45 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35263&k=56f477fbf69a87495a40f8da82793d47&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3933.JPG (2017-12-26 06:34, 884.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35264&k=4e23486736a68dd367d0f10611856be2&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3934.JPG (2017-12-26 06:34, 886.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35265&k=e4829cdebf42e76938cfe424be57c7dc&t=1603233539&sid=6zI63c


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:44

พระนอน01_IMGP4008.JPG
2017-12-26 06:37พระนอน01_IMGP4010.JPG
2017-12-26 06:38ตั้งอยู่ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 50 กิโลเมตร ไปทางด้านทิศตะวันออก

พระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู องค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของประเทศ บริเวณวัดยังเป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา สำหรับนักธรรม-บาลี และมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด

ชาวสิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระนอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น ในบริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา คำอธิษฐานนั้นจะประสบผลตามที่หวังไว้


พระนอน01_IMGP4011.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4012.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4014.JPG
2017-12-26 06:38


ประวัติ "หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าทรงไสยาสน์ เทศนาโปรดยักษ์อสุรินทราหู เพื่อลดทิฐิของอสุรินทราหูที่ถือตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์

"หลวงพ่อพระนอน" จึงเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาว สร้างโดยท้าวอู่ทอง มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว (47.40 เมตร) พระเศียรชี้ไปทางตะวันออก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ มีความงดงามเป็นอย่างมาก


พระนอน01_IMGP4004.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4020.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4023.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4027.JPG
2017-12-26 06:41พระนอน01_IMGP4024.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4025.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4026.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4028.JPG
2017-12-26 06:39


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4008.JPG (2017-12-26 06:37, 980.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35266&k=47409112f860fe3d879dccbda844d6aa&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4010.JPG (2017-12-26 06:38, 832.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35267&k=a9265f187847f2c94d1aa345fce52ac0&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4011.JPG (2017-12-26 06:38, 938.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35268&k=745ad4a2bd841d90b058986abcdb7723&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4012.JPG (2017-12-26 06:38, 996.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35269&k=9ba1f489fa6c701407862de038c85a9c&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4014.JPG (2017-12-26 06:38, 900.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35270&k=d832cbfd05095cc7d19b200adf88375a&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4004.JPG (2017-12-26 06:38, 983.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35271&k=4e2e457f0c9cb4a4e4b69c13385b76ab&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4020.JPG (2017-12-26 06:38, 1001.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35272&k=6ffbe23dabde2ecc85d82fa3c087d043&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4023.JPG (2017-12-26 06:38, 981.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35273&k=60d6e7f2678cd5c540d75697f05d1f03&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4024.JPG (2017-12-26 06:39, 870.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35274&k=96561fbc873731938c93950d2b6cbf3c&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4025.JPG (2017-12-26 06:39, 827.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35275&k=436b657c88ab590d041fbf228a607391&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4026.JPG (2017-12-26 06:39, 842.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35276&k=c5e58809175eeed375ad364683d64606&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4028.JPG (2017-12-26 06:39, 817.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35277&k=158f1941684c67eb2ce351a88f2bdc14&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4027.JPG (2017-12-26 06:41, 994.12 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35278&k=94fe9effba503476d05607cb3115aebf&t=1603233539&sid=6zI63c


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:50

พระนอน01_IMGP4016.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4017.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4018.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4019.JPG
2017-12-26 06:46


มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า "สิงหพาหุ" มีพ่อเป็นสิงห์ พอรู้ความจริงคิดละอายเพื่อนว่ามีพ่อเป็นสัตว์เดรัฐฉาน จึงฆ่าสิงห์ตาย ภายหลังรู้สึกตัวกลัวบาปและเสียใจเป็นอย่างมาก จึงสร้างพระพุทธรูปโดยเอาทองคำแท่งโต 3 กำมือ ยาว 1 เส้น เป็นแกนขององค์พระ เป็นการไถ่บาปและพระพุทธรูป มีอยู่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชามาหลายชั่วอายุคน จนองค์หลวงพ่อพระนอนได้พังทลายลงเป็นเนินดิน

ทั้งนี้ ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุ คือ ผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี


พระนอน02_IMGP4091.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4093.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4094.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4095.JPG
2017-12-26 06:47


กาลนานต่อมา ท้าวอู่ทอง ได้นำพ่อค้าเกวียนผ่านมาทางนี้ แล้วพบแกนทองคำฝังอยู่ในเนินดิน และทราบเรื่องสิงหพาหุ เกิดความเลื่อมใสและเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จึงชักชวนพ่อค้าเกวียนก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้น โดยใช้แท่งทองคำที่พบนั้นเป็นแกนขององค์พระ

สำหรับ "วัดพระนอนจักรสีห์" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ.2421


พระนอน02_IMGP4096.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน02_IMGP4097.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3919.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3920.JPG
2017-12-26 06:47


จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า "วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง"


พระนอน03_IMGP3922.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3923.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3924.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3925.JPG
2017-12-26 06:48


หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2299 เพื่อสมโภชฉลอง


พระนอน03_IMGP3926.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3927.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3928.JPG
2017-12-26 06:48


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4016.JPG (2017-12-26 06:46, 946.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35279&k=b77d0db65e3e76531d53d573de71526a&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4017.JPG (2017-12-26 06:46, 887.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35280&k=16f271d8d42d08a3ba61ed9a947af3f6&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4018.JPG (2017-12-26 06:46, 965.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35281&k=6b22804d46f65547e8e10a5442024a32&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4019.JPG (2017-12-26 06:46, 776.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35282&k=c6254fd0531830f490c00ea12d89200c&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4091.JPG (2017-12-26 06:46, 910.51 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35283&k=afbeb8c1a694c8baabbd5b7237e9b7d6&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4093.JPG (2017-12-26 06:46, 899.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35284&k=455ab5ad22461f77da0f6b45df974602&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4094.JPG (2017-12-26 06:46, 843.97 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35285&k=d23827e67de70c2217e572dd6e86abda&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4095.JPG (2017-12-26 06:47, 888.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35286&k=5c14fd960eeb6c9c9405a6483d1c5328&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4096.JPG (2017-12-26 06:47, 956.57 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35287&k=e883c1d6609f70f742ca980a40745984&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4097.JPG (2017-12-26 06:47, 928.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35288&k=5991504c66d5199f715ba21d2a894747&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3919.JPG (2017-12-26 06:47, 940.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35289&k=1922c07a86379adfcfff3eedb14a76eb&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3920.JPG (2017-12-26 06:47, 821.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35290&k=98468206561bedbdccb4082c5a92eef8&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3922.JPG (2017-12-26 06:47, 975.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35291&k=44d21912d054b6acb82c2e0614dfc98d&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3923.JPG (2017-12-26 06:48, 995.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35292&k=57c965dde70fe2ea2bc261b8299aaabe&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3924.JPG (2017-12-26 06:48, 969.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35293&k=289c72b5d4f5340f36895cebc668c349&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3925.JPG (2017-12-26 06:48, 919.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35294&k=868588864f25f7c88ae663e6ec3e5dda&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3926.JPG (2017-12-26 06:48, 982.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35295&k=2973dd995b956e9f3ebf93e2ea33d816&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3927.JPG (2017-12-26 06:48, 969.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35296&k=042d82e7eb1cf94e4be287c2b1c9101d&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3928.JPG (2017-12-26 06:48, 933.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35297&k=8d7df6d789a7ac542ce9dc5918c8d0b0&t=1603233539&sid=6zI63c


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 06:57

พระนอน01_IMGP4029.JPG
2017-12-26 06:52พระนอน01_IMGP4032.JPG
2017-12-26 06:52พระนอน01_IMGP4035.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน01_IMGP4040.JPG
2017-12-26 06:53ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ.2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน์ ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัด เพื่อปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินค่านาของวัดและของเมืองสิงห์ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ ด้วยเมื่อนึกถึงว่าพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในสมัยที่เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงยังไม่มีใช้กันเช่นปัจจุบันก็พอจะทำให้เราเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยในอดีตว่ายิ่งใหญ่เพียงใดได้เป็นอย่างดี

พระองค์ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์ เป็นที่ปรึกษา

การปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2428

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงสักการะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์


พระนอน01_IMGP4050.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4051.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4052.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4053.JPG
2017-12-26 06:54


การเดินทางโดยรถยนต์  เริ่มจากตัวเมืองสิงห์บุรี ขับรถไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอค่ายบางระจัน โดยวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ( วัดพระนอนฯ อยู่ด้านซ้ายมือ )

การเดินทางไปตัวเมืองสิงห์บุรีวิธีต่างๆ
ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เข้าไปในตัวเมืองลพบุรี มีถนนตัดผ่านไปจังหวัดสิงห์บุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 179 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 309 จะผ่านตัวเมืองจังหวัดอ่างทอง และตรงไป จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร


พระนอน02_IMGP4054.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4055.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4056.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4057.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4058.JPG
2017-12-26 06:55พระนอน02_IMGP4060.JPG
2017-12-26 06:55


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4029.JPG (2017-12-26 06:52, 931.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35298&k=1071f153336b36a8f48a0c452eba9889&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4032.JPG (2017-12-26 06:52, 945.74 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35299&k=9b79ab7e5e927fb7d7cd278ecc44133e&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4035.JPG (2017-12-26 06:53, 775.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35300&k=ea22eb0ec4edf2343584db9eb0b7bbb9&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4040.JPG (2017-12-26 06:53, 974.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35301&k=7b205061be38a8984a27462f9dd1d746&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4050.JPG (2017-12-26 06:53, 981.27 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35302&k=4b531e49d45857512b45d9c7eaf09f3f&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4051.JPG (2017-12-26 06:53, 673.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35303&k=925dd467c776fe5d449330f2f9e71337&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4052.JPG (2017-12-26 06:53, 995.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35304&k=3bb232c43b0287de820de91038d509e1&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4053.JPG (2017-12-26 06:54, 931.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35305&k=20bc2dc43d7bc02cc78eabe123e9d12e&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4054.JPG (2017-12-26 06:54, 777.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35306&k=a37c9534fd96fd5b0bda4a62ddb15fec&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4055.JPG (2017-12-26 06:54, 684.16 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35307&k=0b53c5683aba11c9f03843202d1b8259&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4056.JPG (2017-12-26 06:54, 719.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35308&k=4fa2d2cc94162c7da8e2e7b547eaa94d&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4057.JPG (2017-12-26 06:54, 920.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35309&k=a413685cfa381de1a48f99b2bfee0687&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4058.JPG (2017-12-26 06:55, 896.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35310&k=9a841cc7964a7597bc7b4a23b3d3826e&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4060.JPG (2017-12-26 06:55, 681.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35311&k=120ac5d2dd8515aee007e13e0c27a98c&t=1603233539&sid=6zI63c


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 07:04

พิพิธภัณฑ์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เมื่อเดินอ้อมองค์พระพุทธไสยาสน์มาด้านหลัง เราจะเห็นทางเดิน มีข้วของเครื่องใช้มากมายหลายชนิดตั้งอยู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ ที่เก็บโบราณวัตถุหายากยิ่งไว้ให้ชมมากมาย โดยจะมีป้ายบอกว่าห้ามสัมผัสของที่ตั้งอยู่


พระนอน02_IMGP4061.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4062.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4063.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4064.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4065.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4066.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน02_IMGP4071.JPG
2017-12-26 07:00


ที่เห็นนี้เป็นภาชนะเก่า เห็นมีลายเหมือนกันอยู่ 2 ใบ ที่สะดุดตาก็ตรงลวดลายที่อยู่บนของใช้ มีอักษร จปร ผมคิดว่าคงจะหาชมไม่ได้มากนัก น่าจะมีในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ เท่านั้น


พระนอน03_IMGP3957.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3960.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3961.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3962.JPG
2017-12-26 07:01พระนอน03_IMGP3963.JPG
2017-12-26 07:01พระนอน03_IMGP3964.JPG
2017-12-26 07:01


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4061.JPG (2017-12-26 06:59, 898.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35312&k=6810e646558133ffc550d2b08f512efb&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4062.JPG (2017-12-26 06:59, 944.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35313&k=956e9a4291d3f282cf9a8b4927ba74be&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4063.JPG (2017-12-26 06:59, 957.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35314&k=cf2f9cad5fe76ecdd655469301cb7187&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4064.JPG (2017-12-26 06:59, 965.41 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35315&k=aa5395df224fea694bb4600e95b5d828&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4065.JPG (2017-12-26 06:59, 920.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35316&k=9bab96ba04e9d14ee78867bf13716a42&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4066.JPG (2017-12-26 07:00, 935.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35317&k=2147bbb3ff1d4a738103dbaa56cc0c7b&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4071.JPG (2017-12-26 07:00, 862.94 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35318&k=d6d799f97585e60217ba9f7fa2435d51&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3957.JPG (2017-12-26 07:00, 938.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35319&k=e7cc4ebaed76a2682b520fbeeb113938&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3960.JPG (2017-12-26 07:00, 987.34 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35320&k=74ff42f531f463ebfd963a18fed49cf9&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3961.JPG (2017-12-26 07:00, 945.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35321&k=27e5298fb1f79838d422b89de1298db3&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3962.JPG (2017-12-26 07:01, 987.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35322&k=8775834ca93082ea8f2a0085fa5e5752&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3963.JPG (2017-12-26 07:01, 969.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35323&k=3fb7de2c976304870a4506df362e3d74&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3964.JPG (2017-12-26 07:01, 932.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35324&k=fcdb2a80c8448da789f42baf1017bce0&t=1603233539&sid=6zI63c


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 07:09

พระบรมธาตุ อยู่ที่มุมด้านในพระวิหาร


พระนอน01_IMGP4040.JPG
2017-12-26 07:04พระนอน03_IMGP3948.JPG
2017-12-26 07:06พระนอน03_IMGP3951.JPG
2017-12-26 07:07หิ้งหรือแท่นบูชา มีลักษณะที่เรียกได้ว่า บัลลังก์ เป็นของที่หายาก ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็น ลวดลายที่สร้างขึ้นมานั้นละเอียดสวยงาม เพียงเห็นครั้งแรกก็บอกได้ว่าเป็นของเก่า โบราณ อายุมาก มีอยู่หลายชิ้นด้วยกัน จะวางอยู่สูงที่สุด ด้านหลังที่เห็นเป็นระเบียงเหล็กคือทางเดินทางสร้างขึ้น ให้คนขึ้นไปบนนั้นได้ ซึ่งก็มีหลายคนที่เดินขึ้นไปและจะได้สัมผัสขนาดองค์พระนอนที่ใหญ่มากนี้ได้อย่างใกล้ๆ


พระนอน02_IMGP4081.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4082.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4076.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4079.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4083.JPG
2017-12-26 07:06พระนอน03_IMGP3950.JPG
2017-12-26 07:07พระนอน03_IMGP3953.JPG
2017-12-26 07:07


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน01_IMGP4040.JPG (2017-12-26 07:04, 974.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35325&k=95ada355d5c24c6e9270ffc0ebfbfb7e&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4076.JPG (2017-12-26 07:05, 1001.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35326&k=9df93ab6e0edfdf096386b42af25eeea&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4079.JPG (2017-12-26 07:05, 917.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35327&k=d7137e27ee19fedcf565b21ea59bfd17&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4081.JPG (2017-12-26 07:05, 977.15 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35328&k=55d8f268aad2c03d03c7331f45f0891d&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4082.JPG (2017-12-26 07:05, 953.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35329&k=e4f323901a862ad011aafe2784601edd&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4083.JPG (2017-12-26 07:06, 930.78 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35330&k=f24156db12445dad836e2d6a14fc8473&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน02_IMGP4088.JPG (2017-12-26 07:06, 761.23 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35331&k=909f67ceb6a507a5e4df1e4d2587803b&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3948.JPG (2017-12-26 07:06, 765.03 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35332&k=96dbd87ace3c8cbb775ba43d8e27d1cf&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3951.JPG (2017-12-26 07:07, 818.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35333&k=2980f00b5f7b55d6fad55b3ee872d632&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3950.JPG (2017-12-26 07:07, 961.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35334&k=8925a67199cabb9688a116fb9c73fc69&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3953.JPG (2017-12-26 07:07, 907.19 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35335&k=1934028a82b963a4fd96a2f803509d94&t=1603233539&sid=6zI63c


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2017-12-26 07:12

พระนอน03_IMGP3902.JPG
2017-12-26 07:09พระนอน03_IMGP3917.JPG
2017-12-26 07:09พระนอน03_IMGP3966.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3969.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3972.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3973.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3975.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3976.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3981.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3978.JPG
2017-12-26 07:12


รูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3902.JPG (2017-12-26 07:09, 987.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35336&k=ffaf18d9d90ed4bd20c0d02d3d773360&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3917.JPG (2017-12-26 07:09, 971.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35337&k=6fa3459b06790d36278471ac9479bc67&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3966.JPG (2017-12-26 07:10, 968.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35338&k=435ce548ff36aba1667d5090c48bcc46&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3969.JPG (2017-12-26 07:10, 820.46 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35339&k=e071ab2b49a9f6f69d1828415b0afd5f&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3972.JPG (2017-12-26 07:10, 800.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35340&k=426e33c8b65174e4db895808859f8f17&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3973.JPG (2017-12-26 07:11, 848 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35341&k=9ff3ef932588c2403df02ba4888c0603&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3975.JPG (2017-12-26 07:11, 945.7 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35342&k=57a0ff4fce4b0a5c0326f12f9b46d557&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3976.JPG (2017-12-26 07:11, 998.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35343&k=6e7c21dd8a47b5fed4fd3593fe089ce1&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3981.JPG (2017-12-26 07:11, 1002.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35344&k=00d57b810d52145624faa83f97874a54&t=1603233539&sid=6zI63cรูปภาพที่แนบมา: พระนอน03_IMGP3978.JPG (2017-12-26 07:12, 1000.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=35345&k=d8bf8ef37fac6727c103e41f2cfa00bd&t=1603233539&sid=6zI63c


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2