Board logo

ชื่อกระทู้: 8 เซียน...เซียนองค์ที่5 หลั่นไฉ่เหอ. [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-7-17 10:39     ชื่อกระทู้: 8 เซียน...เซียนองค์ที่5 หลั่นไฉ่เหอ.

ตามตำนานเล่าว่า น่าไช่ฮั้ว เป็นวณิพกเที่ยวร้องเพลงขอทานไปตามหมู่บ้าน มีเครื่องแต่งกายคร่ำคร่าอยู่ 2 ชุด ชุดหนึ่งหนาใช้ใส่ในฤดูร้อน ส่วนอีกชุดหนึ่งบางใช้ใส่ในฤดูหนาว ซึ่งผิดกับคนธรรมดาทั่วๆ ไป และมีกรับอันหนึ่งยาวสามฟุตใช้ขยับให้จังหวะขณะร้องเพลง อยู่มาวันหนึ่งน่าไช่ฮั้วได้ตีกรับร้องเพลงไปตามหมู่บ้าน จนเผลอหลงเข้าไปในป่าหาทางกลับไม่ถูก พอพลบค่ำน่าไช่ฮั้วได้หาที่นอนบริเวณเชิงเขา ครั้นถึงเวลายามเศษก็แว่วเสียงดุริยางค์มาจากท้องฟ้า น่าไช่ฮั้วจึงแหงนขึ้นดู ก็เห็นเซียนหลายองค์นั่งอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆ มีเซียนองค์หนึ่งได้ร้องบอกให้น่าไช่ฮั้วอย่ามัวเที่ยวขอทานอยู่เลย ให้ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีล ท่องมนต์ บำเพ็ญเพียรญาณตบะให้มั่นคง อีกสามวันแห่งสวรรค์หรือสามปีในโลกมนุษย์จะมารับไปเป็นเซียน และมอบคัมภีร์ให้น่าไซ่ฮั้วได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมภาวนามนต์ตามคัมภีร์จนจบ มีคนมาฝากตัวเป็นศิษย์มากมาย ในคืนวันเดือนเพ็ญคืนหนึ่งขณะที่น่าไซ่ฮั้วนั่งสนทนากับศิษย์จำนวนร้อยแปดคนในถ้ำก็แว่วเสียงดุริยางค์สังคีตล่องลอยมาจากท้องฟ้า น่าไช่ฮั้วก็ทราบโดยทันทีว่า หลีทิก๊วย มารับตนไปเป็นเซียนแล้ว น่าไช่ฮั้วจึงบอกศิษย์ทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม แล้วน่าไช่ฮั้วก็เสกกรับของตนให้เป็นนกกระเรียน แล้วให้นกกระเรียนสลัดขนไว้ร้อยแปดอันเสกเป็นกำไรมือพร้อมกับให้ศิษย์เก็บไว้คนละอัน กำไรมือจะช่วยป้องกันอันตรายเว้นแต่ผู้ไม่สุจริตเท่านั้น หลังจากนั้นน่าไซ่ฮั้วก็ขึ้นขี่นกกระเรียนตามหลีทิก๊วยไปเป็นเซียนองค์ที่ห้า ผู้ใดปรารถนาให้ตนได้เป็น ศิลปินที่มีผู้คนนิยม พึงจุดธูปบูชาและอธิษฐานถึง เซียนน่าไช่ฮั้ว

เซียนองค์ที่5-IMGP5836.JPG
2016-7-17 10:38


เซียนองค์ที่5-IMGP5838.JPG
2016-7-17 10:38


เซียนองค์ที่5-IMGP5772.JPG
2016-7-17 10:38


เซียนองค์ที่5-IMGP5773.JPG
2016-7-17 10:38


เซียนองค์ที่5-IMGP5884.JPG
2016-7-17 10:39


เซียนองค์ที่5-IMGP5888.JPG
2016-7-17 10:39


รูปภาพที่แนบมา: เซียนองค์ที่5-IMGP5836.JPG (2016-7-17 10:38, 671.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23774&k=e60d884380ca79c9b3ae01544170ff34&t=1593683942&sid=2yAQyDรูปภาพที่แนบมา: เซียนองค์ที่5-IMGP5838.JPG (2016-7-17 10:38, 722.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23775&k=169c79fbc21a403561dfdfff9da0bb84&t=1593683942&sid=2yAQyDรูปภาพที่แนบมา: เซียนองค์ที่5-IMGP5772.JPG (2016-7-17 10:38, 544.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23776&k=6092857d2a26a543f28ed574d8da42b0&t=1593683942&sid=2yAQyDรูปภาพที่แนบมา: เซียนองค์ที่5-IMGP5773.JPG (2016-7-17 10:38, 540.29 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23777&k=f43ec8e2f08d2e8ff947044c564b69be&t=1593683942&sid=2yAQyDรูปภาพที่แนบมา: เซียนองค์ที่5-IMGP5884.JPG (2016-7-17 10:39, 485.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23778&k=db0f3a0247afca2ee21ae74ce5bf1dab&t=1593683942&sid=2yAQyDรูปภาพที่แนบมา: เซียนองค์ที่5-IMGP5888.JPG (2016-7-17 10:39, 741.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23779&k=a7af7172db3b177fb131bca1e2ac767c&t=1593683942&sid=2yAQyD


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2