Board logo

ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 07:35     ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์

ผมเริ่มสะสมแสตมป์ตอน ป.3 จนถึงมัธยมปลาย เรียนหนักเลยเลิกสนใจ  การสะสมก็เป็นแบบสมัครเล่น  ไม่ได้จริงจัง แค่เจอแสตมป์ก็ตัดมาเก็บไว้  ไม่เคยซื้อเป็นชุด  สะสมได้ 5 เล่ม  มาดูกันครับ

แสตมป์-IMGP6475.JPG
2016-6-29 07:34แสตมป์-IMGP6478.JPG
2016-6-29 07:34แสตมป์-IMGP6523.JPG
2016-6-29 07:35แสตมป์-IMGP6487.JPG
2016-6-29 07:35

แสตมป์ชุดงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พศ. 2505


แสตมป์-IMGP6490.JPG
2016-6-29 07:35


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6475.JPG (2016-6-29 07:34, 790.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23147&k=3300a96c39c0fc23d400513727a9dc08&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6478.JPG (2016-6-29 07:34, 505.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23148&k=94c8b283b300399175ddbde99aaf81ee&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6523.JPG (2016-6-29 07:35, 681.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23149&k=8246f7134d5d4c39a9aeaa70b10e8a90&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6487.JPG (2016-6-29 07:35, 834.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23150&k=0f06c5ae892293f7f95452a92835a968&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6490.JPG (2016-6-29 07:35, 831.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23151&k=ccb2c87d0a71af39cc37c0c01143e662&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 07:40

อันนี้เป็นชุด SEAGAME 5th จัดที่กรุงเทพ
แสตมป์-IMGP6526.JPG
2016-6-29 07:37แสตมป์-IMGP6532.JPG
2016-6-29 07:37แสตมป์-IMGP6529.JPG
2016-6-29 07:38แสตมป์-IMGP6535.JPG
2016-6-29 07:38แสตมป์-IMGP6538.JPG
2016-6-29 07:38แสตมป์-IMGP6541.JPG
2016-6-29 07:39แสตมป์-IMGP6544.JPG
2016-6-29 07:39ยังมีอีกมาก เป็นพันๆ ดวง จะรวบรวมมาลงครับ

รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6526.JPG (2016-6-29 07:37, 836.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23152&k=e8df27a1eb1402b8714349b4a3ded5b9&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6532.JPG (2016-6-29 07:37, 864.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23153&k=1443947930e8b383b7440af647030cd8&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6529.JPG (2016-6-29 07:38, 805.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23154&k=26cfa15fb82de240396154374026f201&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6535.JPG (2016-6-29 07:38, 824.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23155&k=182aae905d08e9b011af674c5178491d&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6538.JPG (2016-6-29 07:38, 810.81 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23156&k=23ded1e6d169c1eff05c92de7b82b5ba&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6541.JPG (2016-6-29 07:39, 767.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23157&k=9d64812b58a4962829713f9e0cb31ca0&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6544.JPG (2016-6-29 07:39, 872.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23158&k=c351cc4a71cacda8370cbcf4d74685d7&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:35

แสตมป์ชุด รัชการที่ 8 บางประอิน ปี 2484
แสตมป์-IMGP6463.JPG
2016-6-29 10:35แสตมป์-IMGP6276.JPG
2016-6-29 10:35


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6463.JPG (2016-6-29 10:35, 725.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23159&k=2f8ffc09acc1a898280faf82a260c294&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6276.JPG (2016-6-29 10:35, 776.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23160&k=e17eca24badc63ee5202b62b3e0f513e&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:39

แสตมป์พระรูป รัชการที่ 7 ประชาธิปก จำหน่าย 1 เมย. 2471 พิมพ์ที่บริษัท วอร์เตอร์โลว์ แอนด์ ซันต์ จำกัด ประเทศ อังกฤษ

แสตมป์-IMGP6466.JPG
2016-6-29 10:38


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6466.JPG (2016-6-29 10:38, 796.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23161&k=419c5b125e929d7c1f3b05c70c248f00&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:40

แสตมป์ รัชการที่ 6 รุ่นปีกครุฑ
แสตมป์-IMGP6454.JPG
2016-6-29 10:40แสตมป์-IMGP6457.JPG
2016-6-29 10:40


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6454.JPG (2016-6-29 10:40, 692.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23162&k=5695de446aa0941aaccd24596391fddd&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6457.JPG (2016-6-29 10:40, 749.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23163&k=369f9c484ad208b0b94233972c815b53&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:42

แสตมป์ บรมราชาภิเศก ปี คศ. 1950
แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 10:42แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 10:42แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 10:42


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6270.JPG (2016-6-29 10:42, 806.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23164&k=90d80c872b462cda026d125a09878ca0&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6460.JPG (2016-6-29 10:42, 832.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23165&k=4af38edd6ca3229c1f221637ed1634dd&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6273.JPG (2016-6-29 10:42, 786.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23166&k=89b44b5aeb5a7abe4b2d8d51e3394047&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:50

การเก็บดูแลไม่ดี ใส่ในตู้ในห้องที่ร้อน แสตมป์บางแผ่นสีเปลี่ยน  หายไปก็มาก อันนี้ปี พศ.2500
แสตมป์-IMGP6493.JPG
2016-6-29 12:49แสตมป์-IMGP6497.JPG
2016-6-29 12:49แสตมป์-IMGP6500.JPG
2016-6-29 12:49แสตมป์-IMGP6503.JPG
2016-6-29 12:50


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6493.JPG (2016-6-29 12:49, 548.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23206&k=50dcafd6c3f9246238d2cc633d9dce28&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6497.JPG (2016-6-29 12:49, 531.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23207&k=33487f9d088f09a1b8a776ce27dac737&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6500.JPG (2016-6-29 12:49, 533.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23208&k=baac84efc0c9c2fcbf0ff283a1f2dd1d&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6503.JPG (2016-6-29 12:50, 756.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23209&k=1ed8d538bb2069257b853ccc53221038&t=1571637816&sid=kjzYXY


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-30 07:37

มาเพิ่มภาพ

แสตมป์-IMGP6559.JPG
2016-6-30 07:37


แสตมป์-IMGP6550.JPG
2016-6-30 07:37


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6559.JPG (2016-6-30 07:37, 733.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23257&k=831f338e1740e0fd372e6e8430b27b7d&t=1571637816&sid=kjzYXYรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6550.JPG (2016-6-30 07:37, 706.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23258&k=312e3b14244978b4411e6a3a1d1da810&t=1571637816&sid=kjzYXY


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2