Board logo

ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 07:35     ชื่อกระทู้: ว่าด้วยเรื่อง...แสตมป์

ผมเริ่มสะสมแสตมป์ตอน ป.3 จนถึงมัธยมปลาย เรียนหนักเลยเลิกสนใจ  การสะสมก็เป็นแบบสมัครเล่น  ไม่ได้จริงจัง แค่เจอแสตมป์ก็ตัดมาเก็บไว้  ไม่เคยซื้อเป็นชุด  สะสมได้ 5 เล่ม  มาดูกันครับ

แสตมป์-IMGP6475.JPG
2016-6-29 07:34แสตมป์-IMGP6478.JPG
2016-6-29 07:34แสตมป์-IMGP6523.JPG
2016-6-29 07:35แสตมป์-IMGP6487.JPG
2016-6-29 07:35

แสตมป์ชุดงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พศ. 2505


แสตมป์-IMGP6490.JPG
2016-6-29 07:35


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6475.JPG (2016-6-29 07:34, 790.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23147&k=989b51ca39b6a46460e93edfb9c95f58&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6478.JPG (2016-6-29 07:34, 505.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23148&k=3139414b87571913c30bf6a06a46cf05&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6523.JPG (2016-6-29 07:35, 681.31 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23149&k=5b2ceb117215fb45264fab797396e23b&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6487.JPG (2016-6-29 07:35, 834.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23150&k=1f7b8c332e4bf29d7858ac32a1892c63&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6490.JPG (2016-6-29 07:35, 831.6 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23151&k=d4324e95646d331bccb75ae008442c75&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 07:40

อันนี้เป็นชุด SEAGAME 5th จัดที่กรุงเทพ
แสตมป์-IMGP6526.JPG
2016-6-29 07:37แสตมป์-IMGP6532.JPG
2016-6-29 07:37แสตมป์-IMGP6529.JPG
2016-6-29 07:38แสตมป์-IMGP6535.JPG
2016-6-29 07:38แสตมป์-IMGP6538.JPG
2016-6-29 07:38แสตมป์-IMGP6541.JPG
2016-6-29 07:39แสตมป์-IMGP6544.JPG
2016-6-29 07:39ยังมีอีกมาก เป็นพันๆ ดวง จะรวบรวมมาลงครับ

รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6526.JPG (2016-6-29 07:37, 836.8 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23152&k=b96ff4002694ef530e8e547a975e0613&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6532.JPG (2016-6-29 07:37, 864.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23153&k=3ded41c3dccef0965e81e518c766f372&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6529.JPG (2016-6-29 07:38, 805.35 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23154&k=e702d20f3bff7f1e1541d5860b5184af&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6535.JPG (2016-6-29 07:38, 824.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23155&k=0a07d7fb6743a24e673ee88dc011c63c&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6538.JPG (2016-6-29 07:38, 810.81 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23156&k=a3b98de7b055d6375ae1bf3aa9fac9fb&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6541.JPG (2016-6-29 07:39, 767.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23157&k=c7a23409256486129fdb9947ea28b945&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6544.JPG (2016-6-29 07:39, 872.52 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23158&k=982965e30c39a436e66090ef6e154cab&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:35

แสตมป์ชุด รัชการที่ 8 บางประอิน ปี 2484
แสตมป์-IMGP6463.JPG
2016-6-29 10:35แสตมป์-IMGP6276.JPG
2016-6-29 10:35


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6463.JPG (2016-6-29 10:35, 725.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23159&k=a181b1357dba39cc3a4c4b85739b3bd3&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6276.JPG (2016-6-29 10:35, 776.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23160&k=46651ec54233d20c26d62e9efbffe209&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:39

แสตมป์พระรูป รัชการที่ 7 ประชาธิปก จำหน่าย 1 เมย. 2471 พิมพ์ที่บริษัท วอร์เตอร์โลว์ แอนด์ ซันต์ จำกัด ประเทศ อังกฤษ

แสตมป์-IMGP6466.JPG
2016-6-29 10:38


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6466.JPG (2016-6-29 10:38, 796.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23161&k=12bb35dd82f069934e3d1310235b39a0&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:40

แสตมป์ รัชการที่ 6 รุ่นปีกครุฑ
แสตมป์-IMGP6454.JPG
2016-6-29 10:40แสตมป์-IMGP6457.JPG
2016-6-29 10:40


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6454.JPG (2016-6-29 10:40, 692.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23162&k=60b41ad2120674b225355b6c0a8475bf&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6457.JPG (2016-6-29 10:40, 749.08 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23163&k=644b0e03ba1c11949ebcfc1a78520402&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 10:42

แสตมป์ บรมราชาภิเศก ปี คศ. 1950
แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 10:42แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 10:42แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 10:42


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6270.JPG (2016-6-29 10:42, 806.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23164&k=8f0d287e8045a6c87380c2fd5f852c46&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6460.JPG (2016-6-29 10:42, 832.43 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23165&k=1790cab2a7fd7cbb17bef5183fd02216&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6273.JPG (2016-6-29 10:42, 786.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23166&k=d7e0655e128a4148ef2c1f1d5f65c9e7&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-29 12:50

การเก็บดูแลไม่ดี ใส่ในตู้ในห้องที่ร้อน แสตมป์บางแผ่นสีเปลี่ยน  หายไปก็มาก อันนี้ปี พศ.2500
แสตมป์-IMGP6493.JPG
2016-6-29 12:49แสตมป์-IMGP6497.JPG
2016-6-29 12:49แสตมป์-IMGP6500.JPG
2016-6-29 12:49แสตมป์-IMGP6503.JPG
2016-6-29 12:50


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6493.JPG (2016-6-29 12:49, 548.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23206&k=075b5403044024859fe6a9bb6cb8166d&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6497.JPG (2016-6-29 12:49, 531.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23207&k=c07fdcac7ae58f2d642916cfb5622ab8&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6500.JPG (2016-6-29 12:49, 533.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23208&k=1e79794a703a7c7a7b57e823de03e369&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6503.JPG (2016-6-29 12:50, 756.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23209&k=20860433bfec27176e23dc0ec1f0338e&t=1590388817&sid=2ctUNB


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-6-30 07:37

มาเพิ่มภาพ

แสตมป์-IMGP6559.JPG
2016-6-30 07:37


แสตมป์-IMGP6550.JPG
2016-6-30 07:37


รูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6559.JPG (2016-6-30 07:37, 733.3 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23257&k=a9543886bdcba728ffae2d9bba7ce773&t=1590388817&sid=2ctUNBรูปภาพที่แนบมา: แสตมป์-IMGP6550.JPG (2016-6-30 07:37, 706.64 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=23258&k=f8685760cd425c8f6db898be4ba2d62d&t=1590388817&sid=2ctUNB


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2