Board logo

ชื่อกระทู้: BUG...วันนี้ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-4-11 13:22     ชื่อกระทู้: BUG...วันนี้

ชื่อพื้นบ้าน แมงบ้งหาน(อิสาน) บุ้งร่าน(กลาง)
ชื่อสามัญ Nettle caterpillar
ชื่อวิทยาศาสตร์ Parasa lepida.
แมงบ้งหานเป็นหนอนตัวออ่นของผีเสื้อกลางคืน ในตระกูล Limacodidae ซึ่งอยู่ในระยะ ลาวา(ระยะเป็นตัวบุ้ง)ก่อนจะกลายเป็นดักแด้ และลอกคราบกลายเป็นผีเสื้อกลางคืน
ลักษณะทั่วไป หนอนตัวเขียว ขนแข็งจุดม่วงแดงหรือน้ำเงินสลับบนลำตัว มีขนาด 2.0-5.0ซม. พบได้ทั่วไป
หมายเหตุ  ขนมีพิษ

1
bug14.jpg
2016-4-11 13:21


2
bug15.jpg
2016-4-11 13:21


2.1
bug17.jpg
2016-4-11 13:28


3
bug16.jpg
2016-4-11 13:22


รูปภาพที่แนบมา: bug14.jpg (2016-4-11 13:21, 710.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22238&k=d2da81529525c75df56cfac03f5672eb&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug15.jpg (2016-4-11 13:21, 673.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22239&k=e7abf8f7aa1758b1d86d75121606e15f&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug16.jpg (2016-4-11 13:22, 663.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22240&k=2d335864d8f4b0bc108c0a3fd71111d4&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug17.jpg (2016-4-11 13:28, 520.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22241&k=38228697dfea4e835cd2ff492b1ddae2&t=1590806635&sid=qB3zGQ


ผู้โพสต์: lonely..pentaxi    เวลา: 2016-4-12 09:20

เพิ่มรูป

5
bug24.jpg
2016-4-12 09:19


6
bug25.jpg
2016-4-12 09:19


7
bug26.jpg
2016-4-12 09:20


8
bug27.jpg
2016-4-12 09:20


9
bug28.jpg
2016-4-12 09:20


รูปภาพที่แนบมา: bug24.jpg (2016-4-12 09:19, 725.32 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22251&k=72456d12fc4bf8e0c60ad52943669549&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug25.jpg (2016-4-12 09:19, 873.85 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22252&k=a9a7732e3e77b9048003bc116df4ed60&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug26.jpg (2016-4-12 09:20, 540.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22253&k=fda8a7062052dcf8e4254ee08f0ddf03&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug27.jpg (2016-4-12 09:20, 575.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22254&k=39ec32b4922a73c7daaf001d9865a2f8&t=1590806635&sid=qB3zGQรูปภาพที่แนบมา: bug28.jpg (2016-4-12 09:20, 808.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=22255&k=12f826cbaffe5bec9d8611c15d9763a5&t=1590806635&sid=qB3zGQ


ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2