Board logo

ชื่อกระทู้: บ้านป่าอ้อ...หมู่บ้าน 5 ชนเผ่า [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:35     ชื่อกระทู้: บ้านป่าอ้อ...หมู่บ้าน 5 ชนเผ่า

จากการท่องเที่ยวในเส้นทางสายหมอกควันครั้งที่ผ่านมาได้เข้าไปสัมผัสหมู่บ้านป่าอ้อ ที่เป็นหมู่บ้านที่รวมชาวเขาไว้ 5 ชนเผ่า  

ครั้งนี้ลองหัดทำภาพขาวดำบ้าง  ตามประสาคนยังไม่มีภาพชุดใหม่เข้ามา



ตอนแรกก็ไม่ตั้งใจเข้าไปหรอกครับ แต่เนื่องจากเส้นทางระหว่างจากอำเภอแม่อาย เพื่อไปวัดร่องขุ่นรู้สึกเดินทางไกลเหลือเกิน

มันต้องหาที่แวะกดซัตเตอร์บ้าง


  บ้านป่าอ้อ อยู่ที่ตำบลนาแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่ไกลจากถนนหลักมากนัก ระยะแรกชุมชนมีการจัดทำ

โครงการเกษตรแบบยั่งยืน คือ การปลูกผัก เลี้ยงวัวควาย ซึ่งต่อมาได้ชักจูงชาวเขาเผ่าต่างๆ มาทำงาน และปลูกบ้านของแต่ละชนเผ่า

รวมกัน 5 เผ่า คือ อาข่า เย้า ลาหู่ ปะหล่อง กะเหรี่ยงคอยาว แต่ละชุมชนดำเนินวิถีชีวิตของแต่ละเผ่า มีวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเผ่า

แต่ละชนเผ่าจะนับถือบรรพบุรุษตนเอง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์



ต่อมาได้พัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมหมู่บ้านชาวเขา นอกจากนี้แล้ว ชุมชนมีการประกอบอาชีพหลักคือการปลูกพืช

เลี้ยงสัตว์ และทำการฝีมือเย็บปักถักร้อย ทอผ้า เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้เสริมสำหรับชุมชน



บ้านป่าอ้อเคยถูก UNHCR ระบุว่ามีการลักลอบนำกะเหรี่ยงคอยาวมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเข้าข่าย “สวนสัตว์มนุษย์”

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง แต่พบว่ากะเหรี่ยงคอยาวทั้งหมด มาจากดอยก่อ จ.ท่าขี้เหล็ก ใกล้เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ไม่ใช่ถูกขนย้ายมาจากชายแดนด้าน จ.แม่ฮ่องสอน ทางด้านเจ้าของกิจการ กล่าวว่า ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและปะหล่อง

ได้มีการขออนุญาตจากทางจัดหางานจังหวัดอย่างถูกต้อง ทุกฝ่ายพึงพอใจที่จะอยู่ที่นี่ 5 ชนเผ่า ที่เรานำเข้ามาอยู่

ล้วนแต่มีความสุขที่จะอยู่ที่นี่ ไม่อยากกลับไปประเทศแม่ เพราะมีความลำบากมากกว่านี่คือเรื่องราวเสริมจากภาคที่แล้วครับ



ต่อไปคงเป็นเพียงภาพถ่ายที่ได้สัมผัสมา


ข้อมูลจาก : ผู้จัดการ Online


_MG_5207.jpg
2014-7-29 15:35



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5207.jpg (2014-7-29 15:35, 565.56 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19485&k=b9192eaf74ccb05df86ad422229188b3&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:36

_MG_5220_bw.jpg
2014-7-29 15:36



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5220_bw.jpg (2014-7-29 15:36, 400.2 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19486&k=adee73ec563a8a2fa63f31f0e2320b25&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:36

_MG_5227_bw.jpg
2014-7-29 15:36



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5227_bw.jpg (2014-7-29 15:36, 369.04 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19487&k=bc2458531fb30207faf0b1ff15b3aa54&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:37

_MG_5230.jpg
2014-7-29 15:37



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5230.jpg (2014-7-29 15:37, 494.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19488&k=c1c24588083117e0abb8306350e7966a&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:38

_MG_5237_BW.jpg
2014-7-29 15:37



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5237_BW.jpg (2014-7-29 15:37, 424.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19489&k=2b363154b7afead01e9e4d1dae257a0c&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:38

_MG_5274_bw.jpg
2014-7-29 15:38



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5274_bw.jpg (2014-7-29 15:38, 508.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19490&k=a3df3184603115eb6bebc1705a720100&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:39

_MG_5282_bw.jpg
2014-7-29 15:39



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5282_bw.jpg (2014-7-29 15:39, 463.62 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19491&k=30def43abf5189612c230e7ff4505497&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:39

_MG_5294_bw.jpg
2014-7-29 15:39



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5294_bw.jpg (2014-7-29 15:39, 448.58 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19492&k=0ed9d281598a88a8ce9e13cf81f9de5c&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:40

_MG_5345_bw.jpg
2014-7-29 15:40



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5345_bw.jpg (2014-7-29 15:40, 501.33 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19493&k=7617d1a4605ba3c19278cb494af090a1&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:40

_MG_5336_BW.jpg
2014-7-29 15:40



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5336_BW.jpg (2014-7-29 15:40, 406.53 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19494&k=89dc09ed5b5a6ddfcbb89486dd54fec8&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:41

_MG_5363.jpg
2014-7-29 15:41



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5363.jpg (2014-7-29 15:41, 493.92 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19495&k=194ccc71150aa10bc4fdf20bfd62abff&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:42

_MG_5365_BW.jpg
2014-7-29 15:42



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5365_BW.jpg (2014-7-29 15:42, 422.68 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19496&k=1315948c4ba660e6c801c2917ce7452f&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:42

_MG_5377_bw.jpg
2014-7-29 15:42



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5377_bw.jpg (2014-7-29 15:42, 426.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19497&k=4933468493565ef43a8b4b2ea8268dc7&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: naihoi    เวลา: 2014-7-29 15:45

ปิดท้ายภาพนี้ แต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านป่าอ้อนะครับ อยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่


สวัสดีครับ


_MG_5868_BW.jpg
2014-7-29 15:45



รูปภาพที่แนบมา: _MG_5868_BW.jpg (2014-7-29 15:45, 462.4 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=19498&k=6f486fd762be01dcce66117cfbbd2a29&t=1590940195&sid=1HzTkI


ผู้โพสต์: sumphano    เวลา: 2014-7-30 09:22

ผมว่าทำได้ดีนะ แต่ พอเสพทั้งกระทู้ ผมสะกิดนิดเดียวเท่านั้น ที่จังหวะแคนดิดน้อยไปสักนิด
โดยมากมีตัวแบบหันมามองกล้องเยอะไปครับ  แต่พอนับจำนวนภาพ 6 ใบ ใน 14 ใบ ก็ถือว่าเข้าใจได้
เพราะสถานที่เป็นกึ่งๆ สถานที่ทัศนศึกษาครับ

ผมชอบภาพปิดเป็นพิเศษครับ บอกเล่าเรื่องราว สรุปได้ดีครับ
ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2014-7-30 13:39

ภาพชุดนี้พอจะเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ได้ครับแต่โทนขาวดำชุดนี้ดูอึดอัดไปบ้าง เพราะส่วนใบหน้ายังมืดเลยโดนเสื้อผ้าเครื่องประดับที่สว่างกว่าดึงความสนใจไปครับ เช่น







ขอบคณที่มากระตุ้นบอร์ด fotobug คร้าบบบ




ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2