Board logo

ชื่อกระทู้: Portrait ตามสายลม Yu + Nong Numtan ^^ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: kenjimelody    เวลา: 2013-5-14 17:27     ชื่อกระทู้: Portrait ตามสายลม Yu + Nong Numtan ^^

เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ไหว้วาน กราบกราน เพื่อน กะ น้องๆ มาเป็นแบบให้ ฮาๆ ไม่ถึงกะกราบ แค่เลี้ยงข้าวเอง ฮาๆๆ เนื่องจาก 2นางนี้ แต่งตัวได้ใจผมมากก เลยจับมาชนกันซักรอบ
แต่ดูเหมือนว่า ชุด สไตล์ มันจะฉีกกันเกินไป ฮาๆ

001.jpg
2013-5-14 17:17


002.jpg
2013-5-14 17:18


003.jpg
2013-5-14 17:18


004.jpg
2013-5-14 17:18


005.jpg
2013-5-14 17:19


006.jpg
2013-5-14 17:19


007.jpg
2013-5-14 17:19


008.jpg
2013-5-14 17:19


009.jpg
2013-5-14 17:19


010.jpg
2013-5-14 17:20


011.jpg
2013-5-14 17:20


012.jpg
2013-5-14 17:20


013.jpg
2013-5-14 17:21


014.jpg
2013-5-14 17:21


015.jpg
2013-5-14 17:21


016.jpg
2013-5-14 17:21


017.jpg
2013-5-14 17:21


018.jpg
2013-5-14 17:21


019.jpg
2013-5-14 17:22


020.jpg
2013-5-14 17:22


021.jpg
2013-5-14 17:22


022.jpg
2013-5-14 17:22


023.jpg
2013-5-14 17:23


024.jpg
2013-5-14 17:23


025.jpg
2013-5-14 17:23


026.jpg
2013-5-14 17:23


027.jpg
2013-5-14 17:23


028.jpg
2013-5-14 17:24


029.jpg
2013-5-14 17:24


PS. ติชมได้น้าาจ้าา

รูปภาพที่แนบมา: 001.jpg (2013-5-14 17:17, 793.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16542&k=ad0d5fb923563a0fc6eaf989e75aac80&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 002.jpg (2013-5-14 17:18, 795.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16543&k=78869ee74b4787914d3dc78cef37e1ef&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 003.jpg (2013-5-14 17:18, 445.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16544&k=4c30d99fdf20d9a9632c41e9d330240f&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 004.jpg (2013-5-14 17:18, 652.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16545&k=f5103d36ad8a190adeef3f8641847cfa&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 005.jpg (2013-5-14 17:19, 511.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16546&k=742b814696c4050ea316838533473757&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 006.jpg (2013-5-14 17:19, 404.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16547&k=ddf18bbfa4128a7191498b72e45e7b28&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 007.jpg (2013-5-14 17:19, 510.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16548&k=8e05f49c1dd1abb4c169e1e15eca72a9&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 008.jpg (2013-5-14 17:19, 767 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16549&k=addcd05875f54c3b8cc9ddb923111df4&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 009.jpg (2013-5-14 17:19, 282.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16550&k=f6e742a3f413d51f68eafec10e03466f&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 010.jpg (2013-5-14 17:20, 660.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16551&k=9333ceaf25c5325a5032d5534cc68504&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 011.jpg (2013-5-14 17:20, 703.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16552&k=6aecb85964b5f968c657b26674822a3d&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 012.jpg (2013-5-14 17:20, 736.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16553&k=daae69c1bb8e1574a9b56eca0ae448ed&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 013.jpg (2013-5-14 17:21, 393.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16554&k=c629343539f0e1d3a93bd16e9b2660ce&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 014.jpg (2013-5-14 17:21, 305.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16555&k=e19e188a258b25b71c1543c66358c5da&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 015.jpg (2013-5-14 17:21, 306.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16556&k=e137653da1821e9566b195d8d244f676&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 016.jpg (2013-5-14 17:21, 540.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16557&k=90463b73695e4467dce0990737bfbae7&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 017.jpg (2013-5-14 17:21, 407.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16558&k=8cb07718e2b344a9bd56300c9a3e1a7e&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 018.jpg (2013-5-14 17:21, 482.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16559&k=61509e10faed7a70ed4a13dca3d86bb9&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 019.jpg (2013-5-14 17:22, 554.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16560&k=7b702f4b0f315fd90a4af33d086e3f41&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 020.jpg (2013-5-14 17:22, 494.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16561&k=63837fcdaf3d73fb597da1f97425f219&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 021.jpg (2013-5-14 17:22, 578.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16562&k=c5d8843a28fc12a0006270a129692d6b&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 022.jpg (2013-5-14 17:22, 548.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16563&k=ce8027db0e1677fa9513c1b251554e86&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 023.jpg (2013-5-14 17:23, 712.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16564&k=23ab2625b9e1aad61bf644527ff5bf59&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 024.jpg (2013-5-14 17:23, 453.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16565&k=3496d29a5ecc94b1937abf3c5c22d847&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 025.jpg (2013-5-14 17:23, 547.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16566&k=839d0adfbe87945bf6d50b012167ced1&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 026.jpg (2013-5-14 17:23, 499.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16567&k=5b30dd9c26c0514b1fff578a4b24e258&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 027.jpg (2013-5-14 17:23, 668.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16568&k=7f2e9ce7b9102f39eac463fff1ed28a7&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 028.jpg (2013-5-14 17:24, 268.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16569&k=f53ec8de1e524f38ccf64cd7244fb636&t=1561417222&sid=tc1FEEรูปภาพที่แนบมา: 029.jpg (2013-5-14 17:24, 669.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16570&k=bea1bb965932e6ac32ef7a772ba87b67&t=1561417222&sid=tc1FEE


ผู้โพสต์: puripatk    เวลา: 2013-5-14 18:08

ภาพชุดนี้ดูแสงไม่ได้ดั่งใจนะครับ ฟ้าขาวซึ่งก็เป็นงานยากสำหรับตากล้องทุกคนครับ  
หลายภาพดูเหมือนตัวนางแบบจะติดโอเวอร์จนรายละเอียดไฮไลท์หายไปนะครับ

มุมการถ่ายทำอยู่ในมาตรฐาน แต่ยังไม่มีมุมพิศดาร ฮาาาาา
คือหมายถึงมุมเหนือความคาดหมายโดยปกตินะครับ ไม่ใช่ตีลังกาถ่ายนะ 5555
งานถ่ายพอร์ตเทรตสาวสวยใสน่ารักแบบนี้ อาจต้องพยายามตั้งคอนเซ็ปต์
เน้นพร็อบให้มากขึ้น เพื่อให้งานฉีกออกจากการถ่ายสาวโดยทั่วไปเนอะ

ผมเองก็ทำไม่ได้เช่นกันครับ แต่เคนจิมีโอกาสได้ถ่ายภาพแนวนี้บ่อยๆ มีโอกาสอย่าลืมเน้นพร็อบ
ตั้งคอนเซ็ป กำหนดธีมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับ  เชื่อว่าจะได้เห็นงานพอร์ตเทรตเจ๋งๆประดับ portfolio แน่นอนครับ

สู้ๆครับ
ผู้โพสต์: kenjimelody    เวลา: 2013-5-14 18:18

ผมเกียจฟ้าขาว ฮาๆๆ รายละเอียดนางแบบไงดีอ่ะ จริงๆ set นี้ ผมต้องการ เน้น แบบ โทนฟุ้งๆ อ่ะ สงสัย อัด clearity มากไป หมายถึง ไปทาง ติดลบอ่ะครับ แต่ผมขาดพร็อบ จริงๆ นั้นแระ ฮาๆๆ

แตร็งกิ้ววเน้ออ ท่านเขตต์
ผู้โพสต์: aeh_ad    เวลา: 2013-5-14 19:45

เห็นนางแบบแล้วละลายเลยครับ ^ ^ ในความรู้สึกผมว่า สวยแล้วนะ เพราะผมก็ไม่ค่อยเก่ง เห็นแล้วชอบครับ...
ผู้โพสต์: chaiyaritta    เวลา: 2013-5-15 21:14

ว้ะ...ว้า...ว้าวววว..... นานๆมาทีมาเป็นชุดเชียวนะครับ
เหมือนจะมีท่าซ้ำๆ อยู่หลายใบเชียว
ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-5-15 21:59

สวยดีจ้าาา แต่มีบางภาพขาวเว่อร์ไปหน่อย
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2