Board logo

ชื่อกระทู้: Portrait ตามสายลม Yu + Nong Numtan ^^ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: kenjimelody    เวลา: 2013-5-14 17:27     ชื่อกระทู้: Portrait ตามสายลม Yu + Nong Numtan ^^

เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ไหว้วาน กราบกราน เพื่อน กะ น้องๆ มาเป็นแบบให้ ฮาๆ ไม่ถึงกะกราบ แค่เลี้ยงข้าวเอง ฮาๆๆ เนื่องจาก 2นางนี้ แต่งตัวได้ใจผมมากก เลยจับมาชนกันซักรอบ
แต่ดูเหมือนว่า ชุด สไตล์ มันจะฉีกกันเกินไป ฮาๆ

001.jpg
2013-5-14 17:17


002.jpg
2013-5-14 17:18


003.jpg
2013-5-14 17:18


004.jpg
2013-5-14 17:18


005.jpg
2013-5-14 17:19


006.jpg
2013-5-14 17:19


007.jpg
2013-5-14 17:19


008.jpg
2013-5-14 17:19


009.jpg
2013-5-14 17:19


010.jpg
2013-5-14 17:20


011.jpg
2013-5-14 17:20


012.jpg
2013-5-14 17:20


013.jpg
2013-5-14 17:21


014.jpg
2013-5-14 17:21


015.jpg
2013-5-14 17:21


016.jpg
2013-5-14 17:21


017.jpg
2013-5-14 17:21


018.jpg
2013-5-14 17:21


019.jpg
2013-5-14 17:22


020.jpg
2013-5-14 17:22


021.jpg
2013-5-14 17:22


022.jpg
2013-5-14 17:22


023.jpg
2013-5-14 17:23


024.jpg
2013-5-14 17:23


025.jpg
2013-5-14 17:23


026.jpg
2013-5-14 17:23


027.jpg
2013-5-14 17:23


028.jpg
2013-5-14 17:24


029.jpg
2013-5-14 17:24


PS. ติชมได้น้าาจ้าา

รูปภาพที่แนบมา: 001.jpg (2013-5-14 17:17, 793.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16542&k=ed898acfedbefed6d70cf7c19f219ab8&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 002.jpg (2013-5-14 17:18, 795.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16543&k=aed87c329463abfad16219adcd4d8f0c&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 003.jpg (2013-5-14 17:18, 445.49 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16544&k=bd4026f85c15db5960ebda8f763e92ae&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 004.jpg (2013-5-14 17:18, 652.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16545&k=ceadd1a885c6b89dbf0349379ba844d5&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 005.jpg (2013-5-14 17:19, 511.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16546&k=4fa531d932aa86c69d723bb6897fa538&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 006.jpg (2013-5-14 17:19, 404.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16547&k=a84b7abef2d2271199128259fe75ddb1&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 007.jpg (2013-5-14 17:19, 510.61 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16548&k=7f43933a395137fb741a321f6a820eb4&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 008.jpg (2013-5-14 17:19, 767 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16549&k=c0eb6c9780219b5389dc1b61a07f9459&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 009.jpg (2013-5-14 17:19, 282.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16550&k=6adfe31bc202f607d0529fcd789d7d55&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 010.jpg (2013-5-14 17:20, 660.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16551&k=c0ff44f2cdb08c5d7c65f34c4a99d6a3&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 011.jpg (2013-5-14 17:20, 703.54 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16552&k=43d1676463b3c3c9b75eb1458c3addce&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 012.jpg (2013-5-14 17:20, 736.47 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16553&k=ad0267aae7d027fc5625bc90efe949c1&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 013.jpg (2013-5-14 17:21, 393.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16554&k=443b804d889cd658f394efd68a90761e&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 014.jpg (2013-5-14 17:21, 305.93 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16555&k=1b5e307c4f4c79fe6fecc13d05a569e8&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 015.jpg (2013-5-14 17:21, 306.89 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16556&k=d0e9c9f18b46a8e663d4aff331f8fa1e&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 016.jpg (2013-5-14 17:21, 540.75 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16557&k=74d35900f0273b45baf584873db6568b&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 017.jpg (2013-5-14 17:21, 407.5 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16558&k=16bfff7d565f8a45e14e7720dc8c27a6&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 018.jpg (2013-5-14 17:21, 482.99 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16559&k=b2cf138ff699876f17a4b4c73be6111b&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 019.jpg (2013-5-14 17:22, 554.22 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16560&k=b18dfd84d8668a711203454b81f42342&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 020.jpg (2013-5-14 17:22, 494.86 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16561&k=4fac4d38ffd997124e1a08bc2b33f7c7&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 021.jpg (2013-5-14 17:22, 578.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16562&k=f7f5e25b5bbf9bff172327b63ea06a17&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 022.jpg (2013-5-14 17:22, 548.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16563&k=c3e49c8440cfd97dd35873bec0545343&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 023.jpg (2013-5-14 17:23, 712.37 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16564&k=ee08a3e896df94a2a6cb4e3da237e6d2&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 024.jpg (2013-5-14 17:23, 453.11 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16565&k=625771acd991282ee874f874db613576&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 025.jpg (2013-5-14 17:23, 547.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16566&k=b9f8f2afb18292282392fcb0f36b8fa3&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 026.jpg (2013-5-14 17:23, 499.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16567&k=9f5685ced6d9c13e79f993130e6f3fa6&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 027.jpg (2013-5-14 17:23, 668.84 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16568&k=2d5ef35486784a05b414a193007e7f07&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 028.jpg (2013-5-14 17:24, 268.25 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16569&k=0cd3847d340f73e8ebd0a1111eebd1bd&t=1568595310&sid=8PTTy1รูปภาพที่แนบมา: 029.jpg (2013-5-14 17:24, 669.13 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.fotobug.net/forum/attachment.php?aid=16570&k=10588d2df30a20b28453727f1c057423&t=1568595310&sid=8PTTy1


ผู้โพสต์: puripatk    เวลา: 2013-5-14 18:08

ภาพชุดนี้ดูแสงไม่ได้ดั่งใจนะครับ ฟ้าขาวซึ่งก็เป็นงานยากสำหรับตากล้องทุกคนครับ  
หลายภาพดูเหมือนตัวนางแบบจะติดโอเวอร์จนรายละเอียดไฮไลท์หายไปนะครับ

มุมการถ่ายทำอยู่ในมาตรฐาน แต่ยังไม่มีมุมพิศดาร ฮาาาาา
คือหมายถึงมุมเหนือความคาดหมายโดยปกตินะครับ ไม่ใช่ตีลังกาถ่ายนะ 5555
งานถ่ายพอร์ตเทรตสาวสวยใสน่ารักแบบนี้ อาจต้องพยายามตั้งคอนเซ็ปต์
เน้นพร็อบให้มากขึ้น เพื่อให้งานฉีกออกจากการถ่ายสาวโดยทั่วไปเนอะ

ผมเองก็ทำไม่ได้เช่นกันครับ แต่เคนจิมีโอกาสได้ถ่ายภาพแนวนี้บ่อยๆ มีโอกาสอย่าลืมเน้นพร็อบ
ตั้งคอนเซ็ป กำหนดธีมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นครับ  เชื่อว่าจะได้เห็นงานพอร์ตเทรตเจ๋งๆประดับ portfolio แน่นอนครับ

สู้ๆครับ
ผู้โพสต์: kenjimelody    เวลา: 2013-5-14 18:18

ผมเกียจฟ้าขาว ฮาๆๆ รายละเอียดนางแบบไงดีอ่ะ จริงๆ set นี้ ผมต้องการ เน้น แบบ โทนฟุ้งๆ อ่ะ สงสัย อัด clearity มากไป หมายถึง ไปทาง ติดลบอ่ะครับ แต่ผมขาดพร็อบ จริงๆ นั้นแระ ฮาๆๆ

แตร็งกิ้ววเน้ออ ท่านเขตต์
ผู้โพสต์: aeh_ad    เวลา: 2013-5-14 19:45

เห็นนางแบบแล้วละลายเลยครับ ^ ^ ในความรู้สึกผมว่า สวยแล้วนะ เพราะผมก็ไม่ค่อยเก่ง เห็นแล้วชอบครับ...
ผู้โพสต์: chaiyaritta    เวลา: 2013-5-15 21:14

ว้ะ...ว้า...ว้าวววว..... นานๆมาทีมาเป็นชุดเชียวนะครับ
เหมือนจะมีท่าซ้ำๆ อยู่หลายใบเชียว
ผู้โพสต์: kandb    เวลา: 2013-5-15 21:59

สวยดีจ้าาา แต่มีบางภาพขาวเว่อร์ไปหน่อย
ยินดีต้อนรับสู่ fotoBUG (http://www.fotobug.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2