กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและทวีปเอเซีย00_IMGP6454.JPG
2019-5-8 06:0500_IMGP6456.JPG
2019-5-8 06:0500_IMGP6457.JPG
2019-5-8 06:0500_IMGP6458.JPG
2019-5-8 06:05

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ทำให้ประเทศตุรกีได้รับสมยานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป  


00_IMGP6461.JPG
2019-5-8 06:0700_IMGP6475.JPG
2019-5-8 06:0700_IMGP6478.JPG
2019-5-8 06:08

TOP

ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดำ กับ ทะเลมาร์มาร่า


00_IMGP6472.JPG
2019-5-8 06:1100_IMGP6479.JPG
2019-5-8 06:1200_IMGP6480.JPG
2019-5-8 06:1200_IMGP6481.JPG
2019-5-8 06:12

TOP

จุดชมวิวที่สำคัญคือสะพานแขวนบอสฟอรัสเพื่อให้รถยนต์วิ่งข้ามฝั่งจากยุโรปมาเอเซียได้ สร้างเสร็จในปี คศ 1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1560 เมตร


00_IMGP6493.JPG
2019-5-8 06:1600_IMGP6500.JPG
2019-5-8 06:1600_IMGP6456.JPG
2019-5-8 06:1600_IMGP6489.JPG
2019-5-8 06:16

TOP

ขณะล่องเรือสามารถมองเห็นพระราชวังโดลมาบาเช่ และบ้านเรือนของเหล่าเศรษฐีที่สร้างได้ด้วยความสวยงาม


00_IMGP6482.JPG
2019-5-8 06:1900_IMGP6483.JPG
2019-5-8 06:1900_IMGP6484.JPG
2019-5-8 06:1900_IMGP6486.JPG
2019-5-8 06:20

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

00_IMGP6496.JPG
2019-5-8 06:2000_IMGP6498.JPG
2019-5-8 06:2000_IMGP6505.JPG
2019-5-8 06:20

TOP

00_IMGP6510.JPG
2019-5-8 06:2100_IMGP6512.JPG
2019-5-8 06:2100_IMGP6515.JPG
2019-5-8 06:21

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด