กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เมืองโบราณเอฟฟิซุส(EPHESUS)เป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง

00_IMGP5532.JPG
2019-5-1 09:1900_IMGP5535.JPG
2019-5-1 09:1900_IMGP5536.JPG
2019-5-1 09:19

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก(Ionia)จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริศต์กาล


00_IMGP5537.JPG
2019-5-1 09:2600_IMGP5538.JPG
2019-5-1 09:2600_IMGP5539.JPG
2019-5-1 09:2600_IMGP5540.JPG
2019-5-1 09:27

TOP

ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเลกซานเดอร์มหาราช


00_IMGP5542.JPG
2019-5-1 09:2900_IMGP5544.JPG
2019-5-1 09:2900_IMGP5545.JPG
2019-5-1 09:2900_IMGP5546.JPG
2019-5-1 09:29

TOP

ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน


00_IMGP5549.JPG
2019-5-1 09:3100_IMGP5550.JPG
2019-5-1 09:3100_IMGP5553.JPG
2019-5-1 09:3200_IMGP5554.JPG
2019-5-1 09:3200_IMGP5556.JPG
2019-5-1 09:32


00_IMGP5559.JPG
2019-5-1 09:3200_IMGP5560.JPG
2019-5-1 09:3200_IMGP5560.JPG
2019-5-1 09:32

TOP

ถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่ทั้งสองข้างเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อ 2000 ปีก่อน


00_IMGP5562.JPG
2019-5-1 09:3600_IMGP5567.JPG
2019-5-1 09:3600_IMGP5568.JPG
2019-5-1 09:3600_IMGP5569.JPG
2019-5-1 09:3700_IMGP5571.JPG
2019-5-1 09:3700_IMGP5572.JPG
2019-5-1 09:3700_IMGP5573.JPG
2019-5-1 09:3700_IMGP5574.JPG
2019-5-1 09:37

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ห้องอาบน้ำแบบโรมัน  โรงละครกลางแจ้งที่จุผู้คนได้ถึง 30000 คน


01_IMGP5575.JPG
2019-5-1 09:3901_IMGP5577.JPG
2019-5-1 09:3901_IMGP5578.JPG
2019-5-1 09:4001_IMGP5579.JPG
2019-5-1 09:4001_IMGP5580.JPG
2019-5-1 09:4001_IMGP5581.JPG
2019-5-1 09:4001_IMGP5582.JPG
2019-5-1 09:4001_IMGP5586.JPG
2019-5-1 09:4001_IMGP5592.JPG
2019-5-1 09:4101_IMGP5593.JPG
2019-5-1 09:4101_IMGP5594.JPG
2019-5-1 09:4101_IMGP5599.JPG
2019-5-1 09:41

TOP

ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้อย่างดี ทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิคสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต


01_IMGP5601.JPG
2019-5-1 09:4501_IMGP5602.JPG
2019-5-1 09:4501_IMGP5606.JPG
2019-5-1 09:4501_IMGP5607.JPG
2019-5-1 09:4501_IMGP5613.JPG
2019-5-1 09:4501_IMGP5619.JPG
2019-5-1 09:4601_IMGP5618.JPG
2019-5-1 09:4601_IMGP5620.JPG
2019-5-1 09:46

TOP

01_IMGP5621.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5622.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5623.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5624.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5625.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5626.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5627.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5628.JPG
2019-5-1 09:4701_IMGP5629.JPG
2019-5-1 09:4801_IMGP5630.JPG
2019-5-1 09:4801_IMGP5632.JPG
2019-5-1 09:48

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด