กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
สุเหล่าเซนต์โซเฟียหรือโบสถ์ฮาเจีย  1ใน 7 สิ่งมหรรศจรรย์ของโลกยุคกลาง  ปัจจุบัยเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม


00_IMGP6339.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6347.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6356.JPG
2019-4-23 09:4600_IMGP6357.JPG
2019-4-23 09:46

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน  เป็นผู้สร้างเมื่อ คศ. ที่13  ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี


00_IMGP6358.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6359.JPG
2019-4-23 09:4900_IMGP6362.JPG
2019-4-23 09:5000_IMGP6364.JPG
2019-4-23 09:50

TOP

ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลายวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม

00_IMGP6365.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6366.JPG
2019-4-23 09:5200_IMGP6367.JPG
2019-4-23 09:5300_IMGP6368.JPG
2019-4-23 09:53

TOP

จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าจัสตินเนียนมีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้างโบสถ์เซ็นต์โซเฟียขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ถึง 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี


00_IMGP6371.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6372.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6373.JPG
2019-4-23 09:5600_IMGP6374.JPG
2019-4-23 09:56

TOP

เมือประมาณปี คศ.1435  พระองค์ต้องการให้มันสวยงามที่สุดจึงหาของมีค่า มาประดับไว้มากมาย หลังสร้างเสร็จมีการเฉลิมฉลองกันอย่างมโหฬาร


00_IMGP6381.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6383.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6384.JPG
2019-4-23 10:0100_IMGP6387.JPG
2019-4-23 10:01

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักทำให้โบสถ์แตกร้าว ต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อนในสภาพเดิม00_IMGP6388.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6389.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6390.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6391.JPG
2019-4-23 10:0400_IMGP6394.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6395.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6396.JPG
2019-4-23 10:0500_IMGP6397.JPG
2019-4-23 10:05

TOP

เมื่อสิ้นสมัยจักรพรรดิ์จัสตินเนียน ถึงสมัยพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็นสุเหล่าของชาวอิสลาม


00_IMGP6398.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6399.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6400.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6402.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6404.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6406.JPG
2019-4-23 10:0900_IMGP6408.JPG
2019-4-23 10:1000_IMGP6409.JPG
2019-4-23 10:10

TOP

นักท่องเที่ยวที่พบมากคือ จีน  ต่อมาก็ อินโด  มาเลย์  พวกฝรั่งไม่ค่อยมี


00_IMGP6412.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6414.JPG
2019-4-23 10:1200_IMGP6418.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6419.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6421.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6422.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6423.JPG
2019-4-23 10:1300_IMGP6426.JPG
2019-4-23 10:14

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด