กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เมืองโบราณกวนตู้
     เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

กวนตู้_IMGP4392.JPG
2018-10-12 06:27


กวนตู้_IMGP4393.JPG
2018-10-12 06:27


กวนตู้_IMGP4394.JPG
2018-10-12 06:27


กวนตู้_IMGP4397.JPG
2018-10-12 06:28


กวนตู้_IMGP4399.JPG
2018-10-12 06:28


กวนตู้_IMGP4412.JPG
2018-10-12 06:28


กวนตู้_IMGP4416.JPG
2018-10-12 06:28


กวนตู้_IMGP4419.JPG
2018-10-12 06:29ไปคราวนี้ชื่นชมจีนเกี่ยวกับห้องน้ำสาธารณะ มีจำนวนมาก และสะอาด มีคนดูแลตลอดเวลา


กวนตู้_IMGP4401.JPG
2018-10-12 06:28


กวนตู้_IMGP4402.JPG
2018-10-12 06:28

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

เมืองโบราณกวนตู้ Guandu Ancient City

เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุหลายร้อยปี ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

กวนตู้_IMGP4420.JPG
2018-10-12 06:33


กวนตู้_IMGP4423.JPG
2018-10-12 06:33


กวนตู้_IMGP4426.JPG
2018-10-12 06:33


กวนตู้_IMGP4428.JPG
2018-10-12 06:34


กวนตู้_IMGP4429.JPG
2018-10-12 06:34


กวนตู้_IMGP4430.JPG
2018-10-12 06:34


กวนตู้_IMGP4432.JPG
2018-10-12 06:34


กวนตู้_IMGP4434.JPG
2018-10-12 06:34


กวนตู้_IMGP4435.JPG
2018-10-12 06:34


กวนตู้_IMGP4436.JPG
2018-10-12 06:35

TOP

กวนตู้_IMGP4437.JPG
2018-10-12 06:36


กวนตู้_IMGP4439.JPG
2018-10-12 06:36


กวนตู้_IMGP4443.JPG
2018-10-12 06:36


กวนตู้_IMGP4444.JPG
2018-10-12 06:36


กวนตู้_IMGP4448.JPG
2018-10-12 06:36


กวนตู้_IMGP4450.JPG
2018-10-12 06:36


กวนตู้_IMGP4451.JPG
2018-10-12 06:37


กวนตู้_IMGP4453.JPG
2018-10-12 06:37


กวนตู้_IMGP4454.JPG
2018-10-12 06:37


กวนตู้_IMGP4455.JPG
2018-10-12 06:37

TOP

ห้องน้ำสาธารณะพบได้ทั่วไป ตามแหล่งท่องเที่ยว สะอาด

กวนตู้_IMGP4456.JPG
2018-10-12 06:38


กวนตู้_IMGP4458.JPG
2018-10-12 06:38


กวนตู้_IMGP4460.JPG
2018-10-12 06:38


กวนตู้_IMGP4462.JPG
2018-10-12 06:39


กวนตู้_IMGP4464.JPG
2018-10-12 06:39


กวนตู้_IMGP4466.JPG
2018-10-12 06:39


กวนตู้_IMGP4471.JPG
2018-10-12 06:39


กวนตู้_IMGP4474.JPG
2018-10-12 06:39


กวนตู้_IMGP4477.JPG
2018-10-12 06:39


กวนตู้_IMGP4482.JPG
2018-10-12 06:40

TOP

กวนตู้_IMGP4489.JPG
2018-10-12 06:41


กวนตู้_IMGP4493.JPG
2018-10-12 06:42


กวนตู้_IMGP4495.JPG
2018-10-12 06:42


กวนตู้_IMGP4510.JPG
2018-10-12 06:42


กวนตู้_IMGP4513.JPG
2018-10-12 06:42


กวนตู้_IMGP4515.JPG
2018-10-12 06:42


กวนตู้_IMGP4531.JPG
2018-10-12 06:43


กวนตู้_IMGP4536.JPG
2018-10-12 06:43


กวนตู้_IMGP4537.JPG
2018-10-12 06:43


กวนตู้_IMGP4540.JPG
2018-10-12 06:43

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ที่ประทับใจอีกอย่างคือ ถนนเขาแบ่งเลนสำหรับ มอร์เตอร์ไซต์ จักรยานชัดเจน ทำให้มีความปลอดภัย


กวนตู้_IMGP4545.JPG
2018-10-12 06:44


กวนตู้_IMGP4548.JPG
2018-10-12 06:44


กวนตู้_IMGP4550.JPG
2018-10-12 06:45

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด