กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เมื่อหนีหนาวจากภูสอยดาว ก็ขับรถกลับ กทม. ระหว่างทางแวะที่ จ.สิงหบุรี  เข้าไปไหว้พระนอนจักรสีห์

ลงประวัติความเป็นมาซะหน่อย


ประวัติ พระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี


พระนอน01_IMGP4037.JPG
2017-12-26 06:31

พระนอน01_IMGP4041.JPG
2017-12-26 06:31


พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ สร้างมานานเก่าแก่จนไม่ทราบ แน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าในทำนองนิยายปรำปรา ทำนองเดียวกันกับพระ ปฐมเจดีย์ เช่น กล่าวว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็นผู้สร้าง แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าพาหุคือผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี องค์พระหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ความยาว 3 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว


พระนอน01_IMGP4042.JPG
2017-12-26 06:32


พระนอน01_IMGP4033.JPG
2017-12-26 06:32

วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ. 2421 จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า " วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ย ๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพ ฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง "


พระนอน03_IMGP3932.JPG
2017-12-26 06:34


พระนอน03_IMGP3933.JPG
2017-12-26 06:34

หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2299 เพื่อสมโภชฉลอง ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ. 2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัดเพื่อทำการปฏิสังขรณ์ พระองค์ก็ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์เป็นที่ปรึกษา การปฏิสังขรณ์ทำเสร็จในปี พ.ศ. 2428 การปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดทำเมื่อปี พ.ศ. 2510

"พระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่ง และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ


พระนอน03_IMGP3934.JPG
2017-12-26 06:34

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

พระนอน01_IMGP4008.JPG
2017-12-26 06:37พระนอน01_IMGP4010.JPG
2017-12-26 06:38ตั้งอยู่ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 50 กิโลเมตร ไปทางด้านทิศตะวันออก

พระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู องค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของประเทศ บริเวณวัดยังเป็นที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา สำหรับนักธรรม-บาลี และมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด

ชาวสิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระนอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูกไว้กว่า 100 ต้น ในบริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา คำอธิษฐานนั้นจะประสบผลตามที่หวังไว้


พระนอน01_IMGP4011.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4012.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4014.JPG
2017-12-26 06:38


ประวัติ "หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าทรงไสยาสน์ เทศนาโปรดยักษ์อสุรินทราหู เพื่อลดทิฐิของอสุรินทราหูที่ถือตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าจึงเนรมิตร่างกายให้ใหญ่กว่ายักษ์

"หลวงพ่อพระนอน" จึงเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาว สร้างโดยท้าวอู่ทอง มีความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว (47.40 เมตร) พระเศียรชี้ไปทางตะวันออก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ มีความงดงามเป็นอย่างมาก


พระนอน01_IMGP4004.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4020.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4023.JPG
2017-12-26 06:38พระนอน01_IMGP4027.JPG
2017-12-26 06:41พระนอน01_IMGP4024.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4025.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4026.JPG
2017-12-26 06:39พระนอน01_IMGP4028.JPG
2017-12-26 06:39

TOP

พระนอน01_IMGP4016.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4017.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4018.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน01_IMGP4019.JPG
2017-12-26 06:46


มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า "สิงหพาหุ" มีพ่อเป็นสิงห์ พอรู้ความจริงคิดละอายเพื่อนว่ามีพ่อเป็นสัตว์เดรัฐฉาน จึงฆ่าสิงห์ตาย ภายหลังรู้สึกตัวกลัวบาปและเสียใจเป็นอย่างมาก จึงสร้างพระพุทธรูปโดยเอาทองคำแท่งโต 3 กำมือ ยาว 1 เส้น เป็นแกนขององค์พระ เป็นการไถ่บาปและพระพุทธรูป มีอยู่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชามาหลายชั่วอายุคน จนองค์หลวงพ่อพระนอนได้พังทลายลงเป็นเนินดิน

ทั้งนี้ ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าสิงหพาหุ คือ ผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี


พระนอน02_IMGP4091.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4093.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4094.JPG
2017-12-26 06:46พระนอน02_IMGP4095.JPG
2017-12-26 06:47


กาลนานต่อมา ท้าวอู่ทอง ได้นำพ่อค้าเกวียนผ่านมาทางนี้ แล้วพบแกนทองคำฝังอยู่ในเนินดิน และทราบเรื่องสิงหพาหุ เกิดความเลื่อมใสและเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จึงชักชวนพ่อค้าเกวียนก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้น โดยใช้แท่งทองคำที่พบนั้นเป็นแกนขององค์พระ

สำหรับ "วัดพระนอนจักรสีห์" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ 7 เส้น (280 เมตร) ยาวประมาณ 10 เส้น (400 เมตร) สภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ.2421


พระนอน02_IMGP4096.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน02_IMGP4097.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3919.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3920.JPG
2017-12-26 06:47


จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา มีว่า "วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ยๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง"


พระนอน03_IMGP3922.JPG
2017-12-26 06:47พระนอน03_IMGP3923.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3924.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3925.JPG
2017-12-26 06:48


หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2299 เพื่อสมโภชฉลอง


พระนอน03_IMGP3926.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3927.JPG
2017-12-26 06:48พระนอน03_IMGP3928.JPG
2017-12-26 06:48

TOP

พระนอน01_IMGP4029.JPG
2017-12-26 06:52พระนอน01_IMGP4032.JPG
2017-12-26 06:52พระนอน01_IMGP4035.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน01_IMGP4040.JPG
2017-12-26 06:53ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ.2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน์ ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัด เพื่อปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินค่านาของวัดและของเมืองสิงห์ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ ด้วยเมื่อนึกถึงว่าพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในสมัยที่เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงยังไม่มีใช้กันเช่นปัจจุบันก็พอจะทำให้เราเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยในอดีตว่ายิ่งใหญ่เพียงใดได้เป็นอย่างดี

พระองค์ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์ เป็นที่ปรึกษา

การปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2428

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงสักการะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์


พระนอน01_IMGP4050.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4051.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4052.JPG
2017-12-26 06:53พระนอน02_IMGP4053.JPG
2017-12-26 06:54


การเดินทางโดยรถยนต์  เริ่มจากตัวเมืองสิงห์บุรี ขับรถไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอค่ายบางระจัน โดยวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารจะอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ( วัดพระนอนฯ อยู่ด้านซ้ายมือ )

การเดินทางไปตัวเมืองสิงห์บุรีวิธีต่างๆ
ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี เข้าไปในตัวเมืองลพบุรี มีถนนตัดผ่านไปจังหวัดสิงห์บุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 179 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 จากทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 309 จะผ่านตัวเมืองจังหวัดอ่างทอง และตรงไป จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร


พระนอน02_IMGP4054.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4055.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4056.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4057.JPG
2017-12-26 06:54พระนอน02_IMGP4058.JPG
2017-12-26 06:55พระนอน02_IMGP4060.JPG
2017-12-26 06:55

TOP

พิพิธภัณฑ์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เมื่อเดินอ้อมองค์พระพุทธไสยาสน์มาด้านหลัง เราจะเห็นทางเดิน มีข้วของเครื่องใช้มากมายหลายชนิดตั้งอยู่ เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ ที่เก็บโบราณวัตถุหายากยิ่งไว้ให้ชมมากมาย โดยจะมีป้ายบอกว่าห้ามสัมผัสของที่ตั้งอยู่


พระนอน02_IMGP4061.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4062.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4063.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4064.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4065.JPG
2017-12-26 06:59พระนอน02_IMGP4066.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน02_IMGP4071.JPG
2017-12-26 07:00


ที่เห็นนี้เป็นภาชนะเก่า เห็นมีลายเหมือนกันอยู่ 2 ใบ ที่สะดุดตาก็ตรงลวดลายที่อยู่บนของใช้ มีอักษร จปร ผมคิดว่าคงจะหาชมไม่ได้มากนัก น่าจะมีในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ เท่านั้น


พระนอน03_IMGP3957.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3960.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3961.JPG
2017-12-26 07:00พระนอน03_IMGP3962.JPG
2017-12-26 07:01พระนอน03_IMGP3963.JPG
2017-12-26 07:01พระนอน03_IMGP3964.JPG
2017-12-26 07:01

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

พระบรมธาตุ อยู่ที่มุมด้านในพระวิหาร


พระนอน01_IMGP4040.JPG
2017-12-26 07:04พระนอน03_IMGP3948.JPG
2017-12-26 07:06พระนอน03_IMGP3951.JPG
2017-12-26 07:07หิ้งหรือแท่นบูชา มีลักษณะที่เรียกได้ว่า บัลลังก์ เป็นของที่หายาก ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็น ลวดลายที่สร้างขึ้นมานั้นละเอียดสวยงาม เพียงเห็นครั้งแรกก็บอกได้ว่าเป็นของเก่า โบราณ อายุมาก มีอยู่หลายชิ้นด้วยกัน จะวางอยู่สูงที่สุด ด้านหลังที่เห็นเป็นระเบียงเหล็กคือทางเดินทางสร้างขึ้น ให้คนขึ้นไปบนนั้นได้ ซึ่งก็มีหลายคนที่เดินขึ้นไปและจะได้สัมผัสขนาดองค์พระนอนที่ใหญ่มากนี้ได้อย่างใกล้ๆ


พระนอน02_IMGP4081.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4082.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4076.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4079.JPG
2017-12-26 07:05พระนอน02_IMGP4083.JPG
2017-12-26 07:06พระนอน03_IMGP3950.JPG
2017-12-26 07:07พระนอน03_IMGP3953.JPG
2017-12-26 07:07
พระนอน02_IMGP4088.JPG

TOP

พระนอน03_IMGP3902.JPG
2017-12-26 07:09พระนอน03_IMGP3917.JPG
2017-12-26 07:09พระนอน03_IMGP3966.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3969.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3972.JPG
2017-12-26 07:10พระนอน03_IMGP3973.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3975.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3976.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3981.JPG
2017-12-26 07:11พระนอน03_IMGP3978.JPG
2017-12-26 07:12

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด