กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
กาใหญ่ เป็นกาทรงกาน้ำชาแต่มีขนาดใหญ่ ไม่ทราบเหมือนกันว่าในสมัยก่อนใช้ทำอะไร
เอามาลองเปรียบเทียบขนาดกับกาปกติ
กาใหญ่เทพพนม นรสิงห์เทียบกับขนาดปกติ
01-IMGP9481.JPG
2017-3-16 14:21

01-IMGP9487.JPG
2017-3-16 14:21

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

กาใหญ่ลายครามเทียบกับขนาดปกติ
01-IMGP9490.JPG
2017-3-16 14:23

01-IMGP9493.JPG
2017-3-16 14:24

TOP

กาใหญ่ศิลาดลเทียบกับกาปกติ
01-IMGP9471.JPG
2017-3-16 14:25

01-IMGP9474.JPG
2017-3-16 14:25

TOP

กาใหญ่เบญจรงค์เทียบกับกาปกติ
01-IMGP9497.JPG
2017-3-16 14:26

01-IMGP9500.JPG
2017-3-16 14:27

TOP

กาใหญ่เหล่านี้ภรรยาผมเก็บสะสมไว้ และบอกว่าต่อไปหาไม่ได้อีกแล้ว
เริ่มด้วยกาใหญ่ลายกิเลน
01-IMGP5011.JPG
2017-3-16 14:30

01-IMGP5015.JPG
2017-3-16 14:30

01-IMGP5019.JPG
2017-3-16 14:31

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

01-IMGP5013.JPG
2017-3-16 14:31

01-IMGP5022.JPG
2017-3-16 14:32

01-IMGP5026.JPG
2017-3-16 14:32

TOP

01-IMGP5030.JPG
2017-3-16 14:33

01-IMGP5036.JPG
2017-3-16 14:33

TOP

ต่อมากาใหญ่ลายเทพพนม นรสิงห์
02-IMGP5045.JPG
2017-3-16 14:35

02-IMGP5046.JPG
2017-3-16 14:36

02-IMGP5049.JPG
2017-3-16 14:36

TOP

02-IMGP5053.JPG
2017-3-16 14:37

02-IMGP5056.JPG
2017-3-16 14:37

02-IMGP5060.JPG
2017-3-16 14:38

TOP

02-IMGP5051.JPG
2017-3-16 14:38

02-IMGP5064.JPG
2017-3-16 14:39

02-IMGP5072.JPG
2017-3-16 14:39

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ต่อมากาใหญ่เบญจรงค์ลายกุหลาบ
08-IMGP5511.JPG
2017-3-16 14:41

08-IMGP5518.JPG
2017-3-16 14:42

08-IMGP5519.JPG
2017-3-16 14:42

TOP

08-IMGP5513.JPG
2017-3-16 15:45

08-IMGP5526.JPG
2017-3-16 15:45

08-IMGP5542.JPG
2017-3-16 15:46

TOP

08-IMGP5535.JPG
2017-3-16 15:47

08-IMGP5532.JPG
2017-3-16 15:47

08-IMGP5522.JPG
2017-3-16 15:48

TOP

08-IMGP5528.JPG
2017-3-16 15:49

08-IMGP5536.JPG
2017-3-16 15:50

TOP

08-IMGP5540.JPG
2017-3-16 15:51

08-IMGP5544.JPG
2017-3-16 15:51

08-IMGP5545.JPG
2017-3-16 15:52

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด