กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ว่างๆเลยเอาสตางค์รูที่พบในหีบเหล็กที่บ้านสวน ออกมาดู ว่าผลิตปี พ.ศ. ใดบ้าง  พบว่ามีหลายพ.ศ.เลยทีเดียว จึงอยากรู้ต่อไปอีกว่าผลิตในรัชการใด เลยไปหาข้อมูลมาเรียนรู้กันครับ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้โปรดฯ ให้ผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้ใน พ.ศ. 2411 เป็นเหรียญดีบุกราคาโสฬส นอกจากนี้ยังมีการผลิตเหรียญเงินตราพระเกี่ยวยอด เหรียญเงินตราแผ่นดิน (ตราอาร์ม) ราคาบาท สลิง และเฟื้อง เหรียญทองแดง จปร. เหรียญทองแดงตราพระรูป (พระสยามเทวาธิราช) ราคาซีก เสี้ยว อัฐ และโสฬส
พ.ศ.2451 มีการผลิตเหรียญสตางค์ทองขาว (นิกเกิล) และทองแดง ซึ่งมีลักษณะแปลกไป คือ เป็นเหรียญกลมแบนที่มีรูตรงกลาง หรือที่มักเรียกกันว่า “สตางค์รู” โดยมีลักษณะด้านหน้าเป็นลายอุณาโลมมีคำว่าสยามรัฐ และตัวเลขบอกราคา ด้านหลังเป็นรูปจักร 8 แฉก และบอกปีที่ผลิต
สตางค์รู ทองแดง ราคา ๑ สต.
1-IMGP8804.JPG
2017-2-21 13:20

1-IMGP8801.JPG
2017-2-21 13:20

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

สตางค์รู ทองขาว(นิกเกิล) ๕สต.สมัย ร.๕ ยังใช้ว่า ร.ศ. อยู่
1-IMGP8855.JPG
2017-2-21 13:24

1-IMGP8842.JPG
2017-2-21 13:24

TOP

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ตอนต้น ยังคงใช้เหรียญกษาปณ์ที่ผลิตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งยังคงมีมากเพียงพอ จนถึง พ.ศ. 2456 พระองค์จึงโปรดแกล้าฯ ให้ออกแบบเหรียญเงินขึ้นใหม่ นอกจากนี้มีการผลิตเหรียญสตางค์ทองขาวแบบมีรูตรงกลางขึ้นอีก โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนปีที่ผลิตจากรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) มาเป็นพุทธศักราช (พ.ศ.)
1-IMGP8848.JPG
2017-2-21 13:27

1-IMGP8833.JPG
2017-2-21 13:27

1-IMGP8845.JPG
2017-2-21 13:27

TOP

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงโปรดฯ ให้ผลิตเหรียญสตางค์ ทองขาวขึ้นใน พ.ศ. 2469 ตามแบบสตางค์รูเหมือนในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่แตกต่างกันในรายละเอียดบ้างเช่น ลักษณะของจักรนี้จะมีแฉกแบบแปลกออกไป
สตางค์รูสมัย ร.๗มีตั้งแต่ปี ๒๔๖๙-๒๔๘๒
เริ่มด้วยปีพ.ศ. ๒๔๖๙
1-IMGP8799.JPG
2017-2-21 13:34

1-IMGP8775.JPG
2017-2-21 13:34

1-IMGP8807.JPG
2017-2-21 13:35

1-IMGP8822.JPG
2017-2-21 13:35

TOP

ต่อมาก็ปีพ.ศ.๒๔๗๐
1-IMGP8795.JPG
2017-2-21 13:37

1-IMGP8820.JPG
2017-2-21 13:37

1-IMGP8809.JPG
2017-2-21 13:37

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ต่อมาก็ปีพ.ศ.๒๔๗๒
1-IMGP8793.JPG
2017-2-21 13:38

TOP

ต่อมาปีพ.ศ.๒๔๗๘
1-IMGP8787.JPG
2017-2-21 13:39

1-IMGP8780.JPG
2017-2-21 13:40

1-IMGP8837.JPG
2017-2-21 13:40

TOP

ต่อมาปีพ.ศ.๒๔๘๐
1-IMGP8796.JPG
2017-2-21 13:41

1-IMGP8786.JPG
2017-2-21 13:41

1-IMGP8840.JPG
2017-2-21 13:42

TOP

ต่อมาปีพ.ศ.๒๔๘๒
1-IMGP8817.JPG
2017-2-21 13:43

1-IMGP8791.JPG
2017-2-21 13:43

TOP

ในสมัยพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ตอนต้น ยังคงมีการผลิตเหรียญสตางค์รูทองขาว (นิกเกิล) ใช้ โดยมีลักษณะใกล้เคียงกับสมัยก่อน ๆ แต่ต่อมากการผลิตสตางค์รูจะมีลวดลายแตกต่างออกไปเช่น ด้านหน้าเปลี่ยนจากลายอุณาโลม มาเป็นลายกนกไทย และลายกระหนกแบบลายบัว กระหนกแข้งสิงห์ และเปลี่ยนคำว่าสยามรัฐมาเป็นรัฐบาลไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการผลิตเหรียญสตางค์ทองแดงราคาครึ่งสตางค์ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน
สตางค์รูพ.ศ.๒๔๘๔
1-IMGP8811.JPG
2017-2-21 13:46

1-IMGP8814.JPG
2017-2-21 13:48

1-IMGP8826.JPG
2017-2-21 13:49

1-IMGP8830.JPG
2017-2-21 13:49
1-IMGP8814.JPG

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

สตางค์ดีบุกรัชกาลที่ 8 มีลักษณะเช่นเดียวกับสตางค์เงินรัชกาลที่แปด ขนาดเล็ก และไม่มีรู สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2485 ชาวบ้านพากันกล่าวว่า "สตางค์ไม่มีรู ศัตรูไม่มีรัง สตางค์ออกใหม่น่าใช้น่าดู" นับว่าเป็นสตางค์ที่ไม่มีรูครั้งแรก เป็นของแปลกสำหรับสมัยนั้น แต่จากนั้นก็ไม่ได้พบเหรียญกษาปณ์ในราคา 1 สตางค์อีก เพราะค่าเงินได้ตกต่ำลงไปตามลำดับ
สตางค์รูพ.ศ.๒๔๘๕
1-IMGP8862.JPG
2017-2-21 14:12

1-IMGP8859.JPG
2017-2-21 14:13

หวังว่าคงจะได้ความรู้กันนะครับ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด