กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
แสตมป์ ร.9 ชุดแรก เรียกว่าชุด "สยาม" ปี 2490-2492แสตมป์จะชำรุดทรุดโทรมตามสภาพและกาลเวลา

แสตมป์-IMGP6255.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6259.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6263.JPG
2016-6-29 12:04แสตมป์-IMGP6267.JPG
2016-6-29 12:05

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 3 พระพักต์ข้าง พิมพ์ที่ Thomas de la rue
แสตมป์-IMGP6285.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6288.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6300.JPG
2016-6-29 12:08แสตมป์-IMGP6291.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6294.JPG
2016-6-29 12:09แสตมป์-IMGP6297.JPG
2016-6-29 12:09

TOP

แสตมป์ ร.9 ชุด ไทยแลนด์ ปี พศ.2494-2503
แสตมป์-IMGP6279.JPG
2016-6-29 12:11แสตมป์-IMGP6282.JPG
2016-6-29 12:11

TOP

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 5 พิมพ์ที่ฟินแลนด์
แสตมป์-IMGP6346.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6349.JPG
2016-6-29 12:13แสตมป์-IMGP6355.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6358.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6361.JPG
2016-6-29 12:14แสตมป์-IMGP6352.JPG
2016-6-29 12:15แสตมป์-IMGP6364.JPG
2016-6-29 12:15

TOP

จะทยอยลง เรื่อยๆครับ วันนี้แค่นี้ก่อน

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

แสตมป์-IMGP6470.JPG
2016-6-29 12:52


แสตมป์-IMGP6472.JPG
2016-6-29 12:52

TOP

แสตมป์ ร.9  ชุดที่ 7  แสตมป์ชุดนี้มีการแก้ไขราคาหลายดวง

แสตมป์-IMGP6367.JPG
2016-6-29 16:52


แสตมป์-IMGP6370.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6373.JPG
2016-6-29 16:53


แสตมป์-IMGP6376.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6379.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6382.JPG
2016-6-29 16:54


แสตมป์-IMGP6385.JPG
2016-6-29 16:55


แสตมป์-IMGP6388.JPG
2016-6-29 16:55

TOP

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 8

แสตมป์-IMGP6391.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6394.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6397.JPG
2016-6-29 16:56


แสตมป์-IMGP6400.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6403.JPG
2016-6-29 16:57


แสตมป์-IMGP6406.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6418.JPG
2016-6-29 16:58


แสตมป์-IMGP6421.JPG
2016-6-29 16:58

TOP

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 9

แสตมป์-IMGP6409.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6412.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6415.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6424.JPG
2016-6-29 17:00


แสตมป์-IMGP6427.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6430.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6433.JPG
2016-6-29 17:01


แสตมป์-IMGP6436.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6439.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6442.JPG
2016-6-29 17:02


แสตมป์-IMGP6445.JPG
2016-6-29 17:03

TOP

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 6 พิมพ์ที่โรงพิมพ์แฮร์สัน แอนด์ ซันส์ ประเทศ อังกฤษ  วันแรกที่จำหน่าย 1 กย.2523

แสตมป์-IMGP6303.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6306.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6309.JPG
2016-6-29 17:22


แสตมป์-IMGP6312.JPG
2016-6-29 17:23


แสตมป์-IMGP6315.JPG
2016-6-29 17:23

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

แสตมป์ ร.9 ชุดที่ 4 ปีพศ.2506

แสตมป์-IMGP6318.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6321.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6324.JPG
2016-6-29 17:24


แสตมป์-IMGP6327.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6330.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6333.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6336.JPG
2016-6-29 17:25


แสตมป์-IMGP6339.JPG
2016-6-29 17:26


แสตมป์-IMGP6342.JPG
2016-6-29 17:26

TOP

แสตมป์-IMGP6270.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6460.JPG
2016-6-29 17:31


แสตมป์-IMGP6273.JPG
2016-6-29 17:31

TOP

พวกนี้เป็นแสตมป์รุ่นใหม่

king9-IMGP7127.JPG
2016-7-2 10:36


king9-IMGP7129.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7131.JPG
2016-7-2 10:38


king9-IMGP7133.JPG
2016-7-2 10:39


king9-IMGP7136.JPG
2016-7-2 10:40


king9-IMGP7144.JPG
2016-7-2 10:40

TOP

พระราชกรณียกิจ

king9-IMGP7140.JPG
2016-7-2 10:54


king9-IMGP7142.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7146.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7150.JPG
2016-7-2 10:55


king9-IMGP7152.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7170.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7172.JPG
2016-7-2 10:56


king9-IMGP7176.JPG
2016-7-2 10:57

TOP

พระราชพิธี

king9-IMGP7180.JPG
2016-7-2 10:58


king9-IMGP7168.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7166.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7164.JPG
2016-7-2 10:59


king9-IMGP7178.JPG
2016-7-2 10:59

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด