กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
P4303912.jpg
2013-4-17 14:33

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่
ประเพณี ปอยส่างลอง หรือที่เรียกว่า“งานบวชลูกแก้ว”เป็นงานประเพณีประจำของชาวไต หรือไทยใหญ่ ซึ่งได้มีการจัดสืบทอดกันมายาวนาน คำว่า ปอย แปลว่า งาน ซึ่งหมายถึง งานเทศกาล งานรื่นเริง งานมงคลต่าง ๆ ส่าง แปลว่า พระ-เณร และ ลอง มาจาก คำว่า อะลอง แปลว่า กษัตริย์ ราชา เกี่ยวกับเจ้าแผ่นดิน เมื่อรวมกันก็หมายถึง งานเตรียมบวชเป็นพระเณรของเด็กที่แต่งดาเป็นกษัตริย์หรือราชานั่นเอง

โดยงาน “ปอยส่างลอง” นี้ จะนิยมจัดในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวบ้านมีเวลาว่างเว้น หลังจากเก็บเกี่ยวผืชผลเกษตรในไร่นาแล้วเสร็จ ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนของเด็กๆ สาเหตุที่ชาวไทยใหญ่ได้จัดงานนี้ก็เพราะต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสบรรพชา เป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ว่าชายชาวไทยใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนา ล้วนจะได้ผ่านการบวชเป็นพระหรือสามเณรจากงานประเพณีปอยส่างลองนี้กันมาแทบ ทั้งสิ้น
ข้อมูลจาก http://search.mywebsearch.com

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

งานนี้จัดขึ้นที่วัดกู่เต้า อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองเชียงใหม่ ผมไปถึงงานเช้าวันที่31 มีนา
เป็นการจัดงานวันสุดท้าย(ขบวนแห่) มีเวลาประมาณ ชั่วโมงกว่าๆ จึงพอได้ภาพ
มาฝากพี่ๆ.....ชมกันเลยครับ  ไม่มีคำบรรยาย
P4304105.jpg
2013-4-17 14:48

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304283.jpg
2013-4-17 14:49

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4303993.jpg
2013-4-17 14:51

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304076.jpg
2013-4-17 14:52

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

P4303934.jpg
2013-4-17 14:53

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304021.jpg
2013-4-17 14:54

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304287.jpg
2013-4-17 14:56

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4303989.jpg
2013-4-17 14:57

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4303962.jpg
2013-4-17 14:59

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

P4304034.jpg
2013-4-17 15:00

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304017.jpg
2013-4-17 15:01

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304147.jpg
2013-4-17 15:02

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304023.jpg
2013-4-17 15:03

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

TOP

P4304014.jpg
2013-4-17 15:05

ป อ ย ส่ า ง ล อ ง (บวชลูกแก้ว) วัดกู่เต้า จ. เชียงใหม่

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด