กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ซึ่งยูเนสโกขึันทะเบียนเป็นมรดกโลก

01_IMGP5978.JPG
2019-4-18 12:0901_IMGP5979.JPG
2019-4-18 12:0901_IMGP5980.JPG
2019-4-18 12:0901_IMGP5981.JPG
2019-4-18 12:0901_IMGP5984.JPG
2019-4-18 12:1001_IMGP5985.JPG
2019-4-18 12:1001_IMGP5991.JPG
2019-4-18 12:1001_IMGP5992.JPG
2019-4-18 12:10

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูณย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคศ.9


01_IMGP5993.JPG
2019-4-18 12:1301_IMGP5994.JPG
2019-4-18 12:1301_IMGP5995.JPG
2019-4-18 12:1301_IMGP5996.JPG
2019-4-18 12:1301_IMGP5996.JPG
2019-4-18 12:1301_IMGP5997.JPG
2019-4-18 12:1301_IMGP5998.JPG
2019-4-18 12:1401_IMGP5999.JPG
2019-4-18 12:14

TOP

ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์


01_IMGP6000.JPG
2019-4-18 12:1601_IMGP6001.JPG
2019-4-18 12:1601_IMGP6002.JPG
2019-4-18 12:1601_IMGP6003.JPG
2019-4-18 12:1701_IMGP6005.JPG
2019-4-18 12:1701_IMGP6008.JPG
2019-4-18 12:1701_IMGP6013.JPG
2019-4-18 12:1701_IMGP6014.JPG
2019-4-18 12:17

TOP

และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์


01_IMGP6015.JPG
2019-4-18 12:1901_IMGP6017.JPG
2019-4-18 12:1901_IMGP6028.JPG
2019-4-18 12:1901_IMGP6030.JPG
2019-4-18 12:2001_IMGP6032.JPG
2019-4-18 12:2001_IMGP6034.JPG
2019-4-18 12:2001_IMGP6035.JPG
2019-4-18 12:2001_IMGP6041.JPG
2019-4-18 12:20

TOP

02_IMGP6042.JPG
2019-4-18 12:2102_IMGP6044.JPG
2019-4-18 12:2102_IMGP6045.JPG
2019-4-18 12:2102_IMGP6046.JPG
2019-4-18 12:2102_IMGP6047.JPG
2019-4-18 12:2202_IMGP6048.JPG
2019-4-18 12:2202_IMGP6049.JPG
2019-4-18 12:24
02_IMGP6047.JPG

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

02_IMGP6051.JPG
2019-4-18 12:2402_IMGP6055.JPG
2019-4-18 12:2402_IMGP6056.JPG
2019-4-18 12:2502_IMGP6057.JPG
2019-4-18 12:2502_IMGP6059.JPG
2019-4-18 12:2502_IMGP6060.JPG
2019-4-18 12:2502_IMGP6062.JPG
2019-4-18 12:2502_IMGP6064.JPG
2019-4-18 12:25

TOP

02_IMGP6065.JPG
2019-4-18 12:2602_IMGP6068.JPG
2019-4-18 12:2602_IMGP6069.JPG
2019-4-18 12:2702_IMGP6070.JPG
2019-4-18 12:2702_IMGP6072.JPG
2019-4-18 12:2802_IMGP6077.JPG
2019-4-18 12:2802_IMGP6078.JPG
2019-4-18 12:2802_IMGP6079.JPG
2019-4-18 12:28

TOP

02_IMGP6080.JPG
2019-4-18 12:2902_IMGP6081.JPG
2019-4-18 12:2902_IMGP6082.JPG
2019-4-18 12:2902_IMGP6092.JPG
2019-4-18 12:2902_IMGP6093.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6094.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6095.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6098.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6099.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6100.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6104.JPG
2019-4-18 12:3002_IMGP6105.JPG
2019-4-18 12:31

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด