กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นเขตประวัติศ่สตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี คศ.1985

511 mb-1_IMGP5360.JPG
2019-4-15 06:00



511 mb-1_IMGP5362.JPG
2019-4-15 06:01



511 mb-1_IMGP5364.JPG
2019-4-15 06:01



511 mb-1_IMGP5367.JPG
2019-4-15 06:02



511 mb-1_IMGP5372.JPG
2019-4-15 06:02

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

พระราชวังทอปกาปิสร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปีคศ.  1459


511 mb-1_IMGP5373.JPG
2019-4-15 06:04



511 mb-1_IMGP5375.JPG
2019-4-15 06:05



511 mb-1_IMGP5378.JPG
2019-4-15 06:05



511 mb-1_IMGP5383.JPG
2019-4-15 06:05



511 mb-1_IMGP5385.JPG
2019-4-15 06:05

TOP

สร้างบนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กจำนวนมาก ณ.จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส  โกลเด็นฮอร์นและทะเลมาร์มาร่า อย่างชัดเจน


511 mb-1_IMGP5386.JPG
2019-4-15 06:11



511 mb-2_IMGP5390.JPG
2019-4-15 06:11



511 mb-2_IMGP5391.JPG
2019-4-15 06:11



511 mb-2_IMGP5395.JPG
2019-4-15 06:11



511 mb-2_IMGP5398.JPG
2019-4-15 06:12

TOP

ในช่วงเจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึง 4 พันกว่าคน


511 mb-2_IMGP5399.JPG
2019-4-15 06:15



511 mb-2_IMGP5400.JPG
2019-4-15 06:15



511 mb-2_IMGP5406.JPG
2019-4-15 06:15



511 mb-2_IMGP5408.JPG
2019-4-15 06:15



511 mb-2_IMGP5410.JPG
2019-4-15 06:16



511 mb-2_IMGP5411.JPG
2019-4-15 06:16

TOP

ท้องพระโรงเป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์จำนวนมาก


511 mb-2_IMGP5412.JPG
2019-4-15 06:19



511 mb-2_IMGP5414.JPG
2019-4-15 06:19



511 mb-2_IMGP5416.JPG
2019-4-15 06:19



511 mb-2_IMGP5418.JPG
2019-4-15 06:20



511 mb-2_IMGP5420.JPG
2019-4-15 06:20



511 mb-2_IMGP5422.JPG
2019-4-15 06:20

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

ทรัพย์สมบัติมีมากมายทำจากทอง  นาฬิกาโบราณมากมาย แต่ส่วนใหญ่  ห้ามถ่ายรูป  เพื่อตัดปัญหา  ภายในตัวอาคาร ไม่ได้ถ่ายเลย  จึงเห็นแต่วิวด้านนอก


511 mb-2_IMGP5424.JPG
2019-4-15 06:25



511 mb-2_IMGP5425.JPG
2019-4-15 06:26



511 mb-2_IMGP5426.JPG
2019-4-15 06:26



511 mb-2_IMGP5428.JPG
2019-4-15 06:26



511 mb-2_IMGP5429.JPG
2019-4-15 06:26



511 mb-2_IMGP5430.JPG
2019-4-15 06:26



511 mb-2_IMGP5433.JPG
2019-4-15 06:27



511 mb-2_IMGP5435.JPG
2019-4-15 06:27



511 mb-2_IMGP5438.JPG
2019-4-15 06:27

TOP

วิวทางเดินไปทานข้าวกลางวัน  


511 mb-1_IMGP5325.JPG
2019-4-15 06:28



511 mb-1_IMGP5326.JPG
2019-4-15 06:29



511 mb-1_IMGP5327.JPG
2019-4-15 06:29



511 mb-1_IMGP5332.JPG
2019-4-15 06:29



511 mb-1_IMGP5335.JPG
2019-4-15 06:29



511 mb-1_IMGP5339.JPG
2019-4-15 06:30



511 mb-1_IMGP5342.JPG
2019-4-15 06:30



511 mb-1_IMGP5350.JPG
2019-4-15 06:30



511 mb-1_IMGP5351.JPG
2019-4-15 06:31



511 mb-1_IMGP5352.JPG
2019-4-15 06:31

TOP

511 mb-1_IMGP5346.JPG
2019-4-15 06:32



511 mb-1_IMGP5381.JPG
2019-4-15 06:33



511 mb-1_IMGP5357.JPG
2019-4-15 06:33

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด