กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
painting4_p037.jpg
2018-4-25 06:28painting4_p038.jpg
2018-4-25 06:28painting4_p040.jpg
2018-4-25 06:28painting5_p060.jpg
2018-4-25 06:28painting5_p062.jpg
2018-4-25 06:29painting5_p065.jpg
2018-4-25 06:29

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

painting9_p118.jpg
2018-4-26 06:28


painting9_p119.jpg
2018-4-26 06:29


painting9_p122.jpg
2018-4-26 06:29


painting9_p123.jpg
2018-4-26 06:30


painting9_p124.jpg
2018-4-26 06:31


painting9_p125.jpg
2018-4-26 06:32


painting9_p126.jpg
2018-4-26 06:32


painting9_p129.jpg
2018-4-26 06:33

TOP

painting10_p234.jpg
2018-4-27 11:36painting10_p235.jpg
2018-4-27 11:36painting10_p239.jpg
2018-4-27 11:36painting10_p241.jpg
2018-4-27 11:37painting10_p248.jpg
2018-4-27 11:37painting10_p259.jpg
2018-4-27 11:37painting10_p262.jpg
2018-4-27 11:38painting10_p273.jpg
2018-4-27 11:38

TOP

painting10_p209.jpg
2018-4-28 16:41


painting10_p287.jpg
2018-4-28 16:41

TOP

painting10_p170.jpg
2018-4-29 07:28


painting10_p177.jpg
2018-4-29 07:28


painting10_p181.jpg
2018-4-29 07:28


painting10_p182.jpg
2018-4-29 07:28


painting10_p183.jpg
2018-4-29 07:29


painting10_p197.jpg
2018-4-29 07:29


painting10_p214.jpg
2018-4-29 07:29

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

วันสุดท้ายสำหรับภาพฉากหลังสีน้ำมัน

painting5_p069.jpg
2018-4-30 06:29


painting6_p085.jpg
2018-4-30 06:29


painting6_p088.jpg
2018-4-30 06:30


painting6_p089.jpg
2018-4-30 06:30


painting7_p092.jpg
2018-4-30 06:30


painting7_p094.jpg
2018-4-30 06:31


painting7_p099.jpg
2018-4-30 06:31


painting7_p105.jpg
2018-4-30 06:31


painting7_p107.jpg
2018-4-30 06:32


painting7_p108.jpg
2018-4-30 06:32


painting8_p110.jpg
2018-4-30 06:32

TOP

ขออณุญาตินำเทคนิคนี้ไปฝึกหัดนะครับ

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด