กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
วันนี้ถ่ายปลากัดกับ ไม้น้ำที่ชื่อว่า...แว่นแก้วใบไม้ก็ถ่ายโอเว่อร์ตลอด


ตัว๒_002.jpg
2018-2-25 21:57



ตัว๒_008.jpg
2018-2-25 21:57



ตัว๒_011.jpg
2018-2-25 21:58



ตัว๒_018.jpg
2018-2-25 21:58



ตัว๒_026.jpg
2018-2-25 21:58



ตัว๒_028.jpg
2018-2-25 21:58



ตัว๒_032.jpg
2018-2-25 21:59



ตัว๒_041.jpg
2018-2-25 21:59



ตัว๒_048.jpg
2018-2-25 21:59



ตัว๒_051.jpg
2018-2-25 22:00

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ขยายปลาให้เห็นกันชัดๆ  เกล็ดสวยดี


ตัว๒_050.jpg
2018-2-25 22:02



ตัว๒_038.jpg
2018-2-25 22:02



ตัว๒_027.jpg
2018-2-25 22:02



ตัว๒_042.jpg
2018-2-25 22:02



ตัว๒_029.jpg
2018-2-25 22:03



ตัว๒_003.jpg
2018-2-25 22:03



ตัว๒_007.jpg
2018-2-25 22:04



ตัว๒_010.jpg
2018-2-25 22:04



ตัว๒_013.jpg
2018-2-25 22:04



ตัว๒_019.jpg
2018-2-25 22:05

TOP

คิดว่าที่ใบไม้แสงโอเวอร์น่าจะจากวางไฟเฟรชไว้ใกล้เกินไป เพราะวางไว้ที่ขอบโถเลย เนื่องจากไม่มีเสาตั้ง  ว่าจะลองหาอะไรมาตั้งใหเฟรชห่างขึ้น


ตัว๒_004.jpg
2018-2-25 22:09



ตัว๒_009.jpg
2018-2-25 22:09



ตัว๒_012.jpg
2018-2-25 22:09



ตัว๒_016.jpg
2018-2-25 22:09



ตัว๒_020.jpg
2018-2-25 22:10



ตัว๒_024.jpg
2018-2-25 22:10



ตัว๒_030.jpg
2018-2-25 22:10



ตัว๒_033.jpg
2018-2-25 22:10



ตัว๒_040.jpg
2018-2-25 22:11



ตัว๒_045.jpg
2018-2-25 22:11

TOP

มีกล้องอยู่เอามาลองถ่ายลองผิดลองถูกกัน  ดีกว่าวางไว้เฉยๆ


ตัว๒_005.jpg
2018-2-25 22:13



ตัว๒_014.jpg
2018-2-25 22:13



ตัว๒_017.jpg
2018-2-25 22:13



ตัว๒_021.jpg
2018-2-25 22:13



ตัว๒_031.jpg
2018-2-25 22:14



ตัว๒_034.jpg
2018-2-25 22:14



ตัว๒_039.jpg
2018-2-25 22:14



ตัว๒_043.jpg
2018-2-25 22:14

TOP

การเลือกปลากัดก็มีความสำคัญ บางตัวชอบอยู่นิ่งๆ  บางตัวชอบว่าย ลักษณะการว่ายก็ไม่เหมือนกัน


ตัว๒_006.jpg
2018-2-25 22:17



ตัว๒_015.jpg
2018-2-25 22:17



ตัว๒_022.jpg
2018-2-25 22:17



ตัว๒_023.jpg
2018-2-25 22:17



ตัว๒_035.jpg
2018-2-25 22:18



ตัว๒_036.jpg
2018-2-25 22:18



ตัว๒_044.jpg
2018-2-25 22:18



ตัว๒_046.jpg
2018-2-25 22:18



ตัว๒_047.jpg
2018-2-25 22:18



ตัว๒_049.jpg
2018-2-25 22:19



ตัว๒_025.jpg
2018-2-25 22:19

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด