กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เนื่องจากเคยอ่านข่าวนานมาแล้วว่าพบพระนอนเก่าแก่กลางทุ่งหลังวัดพนัญเชิง พระเกศาท่านหักตกลงพื้นเมื่อมีโอกาสมาอยุธยาเลยถือโอกาสตามหาขับรถถามทางไปเรื่อยๆจนพบทางเข้าเป็นถนนเลนเดียวเล็กๆขับเข้าทุ่งนา

ส่วนข้อมูลผมรวบรวมมาจากหลายๆที่ครับ

๖๐๐ ปี แห่งการรอคอยพลังศรัทธาบูรณะ ไตรเทพ ไกรงู เรื่อง - มาโนช ธรรมไชย ภาพ
โบราณสถานวัดพระนอน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จากการสำรวจของสำนักศิลปากรที่ ๓ พบว่าวัดพระนอนแม้ไม่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดาร หรือหลักฐานอื่นใด


ร้าง006.jpg
2018-1-2 06:37ร้าง008.JPEG
2018-1-2 06:38


ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ ๓ ได้กำหนดอายุจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ปรากฏ ซึ่งในที่นี้จะดูลักษณะทางศิลปะขององค์พระนอน ที่มีเค้าของวงพระพักตร์แบบพระพุทธรูปสมัยอู่ทองรุ่นที่ ๓ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ระหว่าง พ.ศ.๑๙๐๐-๒๐๐๐ อายุประมาณ ๖๐๐ ปี กล่าวได้ว่า มีการสร้างขึ้นในกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อเนื่องมาหลายสมัยจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ร้าง005.jpg
2018-1-2 06:37ร้าง009.JPEG
2018-1-2 06:38

นอกจากนี้ภายในโบราณสถานดังกล่าวยังพบหลักฐานทางสถาปัตยกรรม แบ่งเป็นส่วนสำคัญ ดังนี้ วิหารพระนอน เจดีย์ราย กลุ่มอาคาร และกลุ่มหลุมฝังศพ ซึ่งวัดดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคล อยู่ระหว่างโบราณสถานวัดชุมพล และโบราณสถานวัดประโดก

นายเอนก สีหามาตย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เคยให้ข้อมูลไว้ว่า วัดโคกพระนอนแห่งนี้อายุกว่า ๖๐๐ ปี มีเนื้อที่ ๒ ไร่ สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง ช่วง พ.ศ.๑๙๐๐-๒๐๐๐ ต่อเนื่องหลายสมัยอยู่ในช่วงสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ยังไม่ชัดเจนว่าพระองค์ใดเป็นผู้สร้าง

จากการสำรวจเบื้องต้นที่เคยทำประวัติไว้ โดยภายในวัดจะมีวิหารขนาดใหญ่คลุมองค์พระนอนองค์ใหญ่ ลักษณะปูนปั้น มีความยาวประมาณ ๘ เมตร เป็นพระนอนที่มีความงดงามองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะคล้ายกับพระนอนวัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา พระนอนภายในวัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี และพระนอนวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง และวัดโคกพระนอนแห่งนี้ จัดอยู่ในกลุ่มโบราณทางทิศตะวันออก หรือ กลุ่มโบราณสถานอโยธยา ซึ่งโบราณที่สำคัญ ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสามปลื้ม และวัดอโยธยา

ผลงานภาพและเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ หากชื่นชอบหรือต้องการนำไปเผยแพร่กรุณาแชร์ลิ้งค์กระทู้ไปนะคะ ขอบคุณคะ ^_^

ส่วนความคืบหน้าในการบูรณะนั้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โบราณสถานวัดพระนอนได้จัดพิธีบวงสรวงลงเสาเอกสถานที่ก่อสร้างวิหารคลุมองค์พระนอน โดยมี พล.อ.นพดล ฟักอังกูร ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือ หลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า การบูรณะองค์พระนอนองค์ที่โบราณสถานวัดพระนอน มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีขั้นตอนใน ๓ ส่วน คือ ๑.ดำเนินการบูรณะองค์พระ พบว่า องค์พระนอนได้พังทลายลง ส่วนพระอุระ (อก) ชำรุดมาก เนื่องจากในสมัยก่อนมีการลักลอบเข้ามาขุดหาสมบัติ ทำให้องค์พระทลายลง โดยกรมศิลปากรจะรวบรวมชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ นำมาประกอบ เพื่อให้องค์พระกลับมามีสภาพสมบูรณ์


ร้าง004.jpg
2018-1-2 06:41ร้าง003.jpg
2018-1-2 06:40ร้าง007.jpg
2018-1-2 06:41


๒.การอนุรักษ์ซากอาคารต่างๆ ภายในวัดโดยเสริมความมั่งคง เช่น เจดีย์ประธาน กำแพงแก้ว วิหารพระนอน เป็นต้น และ ๓.การสร้างอาคารคลุมองค์พระนอน เพื่อป้องกันปัญหาการพังทลาย รวมทั้งยืดอายุโบราณสถานให้ยืนยาวยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะคงอยู่ได้อีกหลายร้อยปี

“วัดดังกล่าวถูกปล่อยร้างมานานมาก มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก เมื่อได้ไปพบเห็นแล้วเกิดความสะเทือนใจ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำคณะศรัทธาญาติโยมสร้างพระพุทธขนาดต่างๆ มากมาย แต่ยังไม่เคยซ่อมพระพุทธรูปขนาดใหญ่สักครั้ง ตามประวัติพระนอนองค์ดังกล่าวสร้างไว้เมื่อ ๖๐๐ ปีก่อน มาวันนี้ถือว่าเป็นบุญที่มีส่วนในการซ่อมพระนอนองค์ใหญ่” หลวงพ่อเณรกล่าว

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะพระนอนกับหลวงพ่อเณร สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพระนอน ต.คลองพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐๙-๐๖๗๘-๖๕๐๐ และ ๐๙-๐๖๗๘-๖๕๐๑


ร้าง001.jpg
2018-1-2 06:40ร้าง002.jpg
2018-1-2 06:40


ร้าง011.JPEG
2018-1-2 06:41ร้าง010.JPEG
2018-1-2 06:41
ร้าง012.jpg

TOP

ส่วนนี้คือภาพในปัจจุบันที่ผมไปเห็น  องค์พระได้รับการบูรณะแล้ว  มีการสร้างศาลากันแดดกันฝน  มีป้ายเขียนว่า วัดพระนอน เท่านั้น    ไม่มีผู้มากราบไหว้ ดูแล้วโดดเดี่ยวจัง


ร้าง_IMGP4173.JPG
2018-1-2 06:43ร้าง_IMGP4179.JPG
2018-1-2 06:44ร้าง_IMGP4174.JPG
2018-1-2 06:44ร้าง_IMGP4178.JPG
2018-1-2 06:44ร้าง_IMGP4172.JPG
2018-1-2 06:43ร้าง_IMGP4180.JPG
2018-1-2 06:44ร้าง_IMGP4184.JPG
2018-1-2 06:44ร้าง_IMGP4185.JPG
2018-1-2 06:44ร้าง_IMGP4186.JPG
2018-1-2 06:45

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด