ช่วยเหลือ


นโยบายเครดิต

 จิตพิศัยมันนี่คะแนนกิจกรรม
ตั้งกระทู้ใหม่ +1 +5 +1 +1
ตอบกระทู้ - - +1 +1
เพิ่มกระทู้สำคัญ +10 +10 +1 +1
แนบไฟล์ +1 +1 +1 +1
ดาวน์โหลดไฟล์ - - - -
ส่ง ข้อความส่วนตัว - - - -
ค้นหา - - - -
แนะนำเข้าชม +10 +10 - -
แนะนำสมัครสมาชิก +20 +10 - -
ค้าขายเสร็จสิ้น - - - -
ลงคะแนนแบบสำรวจ - +1 - +1
ขั้นต่ำ 0 0 0 0

ขั้นต่ำ: คุณจะไม่สามารถดำเนินการการแลกเปลี่ยนเครดิตกับสมาชิกใดๆ ได้จนกว่าเครดิตคุณ จะมีเครดิตที่ระบุไว้ขั้นต่ำ

สูตรคำนวณเครดิต: เครดิตรวม=จิตพิศัย+เวลาออนไลน์(ชม.)

ยอดเครดิตปัจจุบันของคุณ: 0


ระดับผู้ใช้ เริ่มเครดิต ระดับการใช้งาน การกระทำ
Beggar -999999999 0 รายละเอียดกลุ่ม
Newbie Rank: 1 0 10 รายละเอียดกลุ่ม
Member Rank: 2 50 20 รายละเอียดกลุ่ม
Sr.Member Rank: 3Rank: 3 5000 30 รายละเอียดกลุ่ม
Advisor Rank: 4 50000 50 รายละเอียดกลุ่ม
Sr. Advisor Rank: 6Rank: 6 500000 70 รายละเอียดกลุ่ม
God Father Rank: 8Rank: 8 9999999 90 รายละเอียดกลุ่ม